XXXV sesja RM - 21 listopada 2017

VII kadencja Rady Miejskiej: 2014-2018

 

§ RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Protokół XXXV/2017 sesji RM -  21 listopada 2017 Protokół do pobrania
Statystyka XXXV/2017 sesji  Zobacz statystykę sesji
Wykaz podjętych uchwał Zobacz wykaz podjętych uchwał
Wyszukiwarka uchwał RM w BIP https://bip.um.bielsko.pl/Article/id,356.html
Stanowiska, rezolucje, apele RM https://rm.bielsko-biala.pl/stanowiska/2014-2018

 

Punkt
porządku
obrad
Tytuł punktu porządku obrad Plik dźwiękowy Wyniki głosowania Nr podjętej
uchwały RM
1.

Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

 

Wynik
głosowania 1

Wynik
głosowania 2

Wynik
głosowania 3

Wynik
głosowania 4

-
2.

Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miejskiej.

  - -
3.

Interpelacje i wnioski Radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.

  - -
4.

Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

  - -
5.

Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych miasta Bielska-Białej w roku szkolnym 2016/2017.
SPR. NR 75

  Wynik
głosowania 5 
Rada Miejska przyjęła informację
6.

Przyjęcie sprawozdania Nr ON.II.0057.3.2017.BJ Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 listopada 2017 r. z działalności Prezydenta Miasta w III kwartale 2017 roku według stanu na dzień 30 września 2017 roku.
SPR. NR 76

  Wynik
głosowania 6
Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
7.

Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku.
SPR. NR 77

  Wynik
głosowania 7
Rada Miejska przyjęła sprawozdanie
8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok.
DRUK NR 724 - II WERSJA

  Wynik
głosowania 8
XXXV/643/2017
9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok.
DRUK NR 725 - II WERSJA

  Wynik
głosowania 9
XXXV/644/2017
10.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.
DRUK NR 726

  Wynik
głosowania 10
XXXV/645/2017
10a.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Bielska-Białej za 2017 i 2018 rok.
DRUK NR 732

  Wynik
głosowania 11
XXXV/646/2017
11.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.
DRUK NR 722

  Wynik
głosowania 12
XXXV/647/2017
11a.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Centrum Onkologii - Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej.
DRUK NR 728

  Wynik
głosowania 13
XXXV/648/2017
12.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bielska-Białej, na 2018 r.
DRUK NR 721

  Wynik
głosowania 14
XXXV/649/2017
13.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2018-2022”.
DRUK NR 723

  Wynik
głosowania 15
XXXV/650/2017
14.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej.
DRUK NR 679

  Wynik
głosowania 16
XXXV/651/2017
15.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 680

  Wynik
głosowania 17
XXXV/652/2017
16.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 681

  Wynik
głosowania 18
XXXV/653/2017
17.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 Integracyjną im. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 682

  Wynik
głosowania 19
XXXV/654/2017
18.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej.
DRUK NR 683

  Wynik
głosowania 20
XXXV/655/2017
19.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej.
DRUK NR 684

  Wynik
głosowania 21
XXXV/656/2017
20.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej.
DRUK NR 685

  Wynik
głosowania 22
XXXV/657/2017
21.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 686

  Wynik
głosowania 23
XXXV/658/2017
22.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej.
DRUK NR 687

  Wynik
głosowania 24
XXXV/659/2017
23.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25 im. Księdza Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 688

  Wynik
głosowania 25
XXXV/660/2017
24.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej.
DRUK NR 689

  Wynik
głosowania 26
XXXV/661/2017
25.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 690

  Wynik
głosowania 27
XXXV/662/2017
26.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej.
DRUK NR 691

  Wynik
głosowania 28
XXXV/663/2017
27.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej.
DRUK NR 692

  Wynik
głosowania 29
XXXV/664/2017
28.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 693

  Wynik
głosowania 30
XXXV/665/2017
29.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Ludwika Waryńskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 694

  Wynik
głosowania 31
XXXV/666/2017
30.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 695

  Wynik
głosowania 32
XXXV/667/2017
31.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 696

  Wynik
głosowania 33
XXXV/668/2017
32.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 697

  Wynik
głosowania 34
XXXV/669/2017
33.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
DRUK NR 698

  Wynik
głosowania 35
XXXV/670/2017
34.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego w Bielsku-Białej w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 23 i dotychczasowe Gimnazjum nr 22 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 699

  Wynik
głosowania 36
XXXV/671/2017
35.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego nr 1 w Bielsku-Białej w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida i dotychczasowe Gimnazjum nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku-Białej.
DRUK NR 700

  Wynik
głosowania 37
XXXV/672/2017
36.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej w Bielsku-Białej.
DRUK NR 701

  Wynik
głosowania 38
XXXV/673/2017
37.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka w Bielsku-Białej.
DRUK NR 702

  Wynik
głosowania 39
XXXV/674/2017
38.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 703

  Wynik
głosowania 40
XXXV/675/2017
39.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej.
DRUK NR 704

  Wynik
głosowania 41
XXXV/676/2017
40.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
DRUK NR 705

  Wynik
głosowania 42 
XXXV/677/2017
41.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 w Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej.
DRUK NR 706

  Wynik
głosowania 43
XXXV/678/2017
42.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej.
DRUK NR 707

  Wynik
głosowania 44
XXXV/679/2017
43.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 708

  Wynik
głosowania 45
XXXV/680/2017
44.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej.
DRUK NR 709

  Wynik
głosowania 46
XXXV/681/2017
45

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 11 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 10 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej.
DRUK NR 710

  Wynik
głosowania 47
XXXV/682/2017
46.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe.
DRUK NR 711

  Wynik
głosowania 48
XXXV/683/2017
47.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 5 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w Szkołę Policealną nr 5 w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.
DRUK NR 712

  Wynik
głosowania 49
XXXV/684/2017
48.

Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej w Szkołę Policealną nr 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.
DRUK NR 713 - II WERSJA

 

Wynik
głosowania 50

XXXV/685/2017
49.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 7 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej w Szkołę Policealną nr 7 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.
DRUK NR 714

  Wynik
głosowania 51
XXXV/686/2017
50.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 17 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 715

  Wynik
głosowania 52
XXXV/687/2017
51.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku-Białej.
DRUK NR 716

  Wynik
głosowania 53
XXXV/688/2017
52.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bielsku-Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bielsku-Białej.
DRUK NR 717

  Wynik
głosowania 54
XXXV/689/2017
53.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 im. Janusza Korczaka i dotychczasowe Gimnazjum Specjalne nr 20 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 11 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej.
DRUK NR 718

  Wynik
głosowania 55
XXXV/690/2017
54.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku-Białej, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny i dotychczasowe Gimnazjum nr 18 dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Góralówny w Bielsku-Białej.
DRUK NR 719

 

Wynik
głosowania 56

XXXV/691/2017
55.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na 2018 r."
DRUK NR 727
Druk Nr 727 – zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania punkcie 1.

  - -
56.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na południe od Wzgórza Trzy Lipki w rejonie ulic Juhasów, Pienińskiej, Muszlowej w obrębie Stare Bielsko.
DRUK NR 668

 

Wynik głosowania 57

Wynik głosowania 58

Wynik głosowania 59

Wynik głosowania 60

Wynik głosowania 61

Wynik głosowania 62

XXXV/692/2017
57.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Tokarskiej, T.T. Jeża, M. Lermontowa.
DRUK NR 671

 

Wynik głosowania 63

Wynik głosowania 64

Wynik głosowania 65

Wynik głosowania 66

Wynik głosowania 67

Wynik głosowania 68

XXXV/693/2017
58.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/321/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym.
DRUK NR 678

  Wynik głosowania 69 XXXV/694/2017
59.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bystrzańskiej i Fabrycznej.
DRUK NR 720

  Wynik głosowania 70 XXXV/695/2017
60.

Sprawy różne.

  - -
61.

Zamknięcie obrad.

  - -