Wybory Ławników Sądowych

Informacje na temat wyborów Ławników do Sądów Powszechnych

Poniżej znajdują się informacje na temat Ławników Sądowych wybieranych przez Radę Miejską Bielska-Białej na kadencję 2020 - 2023, w tym informacje o wyborach uzupełniających.