Wyniki wyborów

Wybory RO

Podsumowanie Wyborów do Rad Osiedli

W dniu 16 czerwca 2019 r. odbyły się w Bielsku-Białej wybory do Rad Osiedli. Ogólna frekwencja w wyborach wyniosła 8,19%. Szczegółowa frekwencja znajduje się do pobrania tutaj. We wszystkich 21. Osiedlach, w których przeprowadzono wybory, frekwencja pozwoliła na wyłonienie Rady Osiedla.

Najwyższą frekwencję odnotowano w następujących Osiedlach:

 1. Straconka – 26,40%
 2. Komorowice Śląskie – 17,65%
 3. Mikuszowice Krakowskie – 17,20%
 4. Biała Śródmieście – 16,68%
 5. Biała Północ – 12,72%

Dla zainteresowanych przygotowano zbiorcze zestawienie wyników wyborów (do pobrania na dole strony) przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2019 roku. Do pobrania udostępniono zestawienie liczby wyborców uprawnionych do głosowania (91.190),  głosów ważnych z kart ważnych (7.404) oddanych na poszczególnych kandydatów do Rad Osiedli (na podstawie protokołów wyborczych Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów Rad Osiedli w Bielsku-Białej).

I. Osiedle, w którym Rada nie będzie funkcjonowała w kadencji 2019 - 2024

Przypominamy zainteresowanym, że w przypadku Osiedla Piastowskiego - Rada Osiedla NIE BĘDZIE funkcjonowała, z uwagi na fakt, iż nie zgłoszono i nie zarejestrowano w przewidzianym terminie kandydatów do tejże Rady. 

II. Osiedla, w których zarejestrowano 15 kandydatów

W następujących ośmiu Osiedlach nie przeprowadzano wyborów w związku z zarejestrowaniem 15 kandydatów na członków Rady Osiedla. Liczba kandydatów we wskazanych 8 Osiedlach jest równa liczbie mandatów przewidzianych dla tych Osiedli. Lista kandydatów uznanych za wybranych do Rady Osiedla jest dostępna po kliknięciu na nazwę wybranego Osiedla. Informacja na ten temat znajduje się tutaj.

 1. Aleksandrowice
 2. Beskidzkie
 3. Bielsko Południe
 4. Leszczyny
 5. Lipnik
 6. Mieszka I
 7. Stare Bielsko
 8. Złote Łany


III. Osiedla, w których przeprowadzono wybory w dniu 16 czerwca 2019 roku

Poniżej zamieszczamy zestawienie głosów ważnych oddanych na kandydatów na członków Rad Osiedli, na podstawie protokołów wyborczych Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów Rad Osiedli w Bielsku-Białej wraz z liczbą wyborców uprawnionych do głosowania oraz frekwencją w danym osiedlu.

 1. Biała Krakowska
 2. Biała Północ
 3. Biała Śródmieście
 4. Biała Wschód
 5. Dolne Przedmieście
 6. Górne Przedmieście
 7. Grunwaldzkie
 8. Hałcnów
 9. Kamienica
 10. Karpackie
 11. Komorowice Krakowskie
 12. Komorowice Śląskie
 13. Kopernika
 14. Mikuszowice Krakowskie
 15. Mikuszowice Śląskie
 16. Polskich Skrzydeł
 17. Słoneczne
 18. Śródmieście Bielsko
 19. Straconka
 20. Wapienica
 21. Wojska Polskiego