Terminy zgłaszania kandydatów

Zgłaszanie kandydatów

Przyjmowanie i rejestracja kandydatów na członków Rad Osiedli

Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń kandydatów na członków Rad Osiedli rozpoczyna się 7 maja 2019 roku i trwa do 17 maja 2019 roku do godz. 15.00. Formularz zgłoszenia kandydata do Rady Osiedla można pobrać wraz z załącznikami na podstronie "Wybory do Rad Osiedli 2019".

Formularze dostępne są także do osobistego pobrania w Biurze Rady Miejskiej, pl. Ratuszowy 1, I piętro, pok. 48 i 52

Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracji kandydatów dokonuje na wyznaczonych dyżurach Miejska Komisja Wyborcza. Członkowie MKW będą przyjmowali zgłoszenia kandydatów do Rad Osiedli w terminach i godzinach wskazanych w harmonogramie dyżurów (do pobrania na dole strony), pod adresem: pl. Ratuszowy 1, I piętro, pok 43 lub 48. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Rady Miejskiej pod nr tel. (33) 497 14 60.

Do prawidłowego zgłoszenia wymagane jest wypełnienie wszystkich części przygotowanego formularza.

Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w całym procesie związanym z wyborami do Rad Osiedli. Dla przypomnienia – do 17 maja 2019 r. można zgłaszać swoje kandydatury do Rad Osiedli. Miesiąc później – 16 czerwca 2019 r. przeprowadzone zostaną wybory.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych trwa do 17 maja 2019 roku do godz. 15.00. Stosowne formularze zgłoszenia kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej można pobrać w zakładce "Zgłaszanie kandydatów".

Formularze dostępne są także w do osobistego pobrania w Biurze Rady Miejskiej, pl. Ratuszowy 1, I piętro, pok. 54 i 48

Czytelnie wypełniony i kompletny formularz zgłoszenia kandydata na członka OKW można składać osobiście w Biurze Rady Miejskiej przy Pl. Ratuszowy 1, pok. 54 oraz pok. 48 w godzinach Pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Rady Miejskiej pod nr tel. (33) 497 14 60.

Przypominamy, że członkiem OKW nie może być osoba kandydująca w skład danej Rady Osiedla. Szczegóły naboru kandydatów znajdują się w załączniku do do uchwały Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 kwietnia 2019 r., którą opublikowano w zakładce "Informacje ogólne".