Listy kandydatów do Rad Osiedli

Wybory RO

Listy kandydatów do Rad Osiedli - Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Osiedli

Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów Rad Osiedli w Bielsku-Białej ustaliła w dniu 22 maja 2019 roku listy kandydatów do poszczególnych Rad Osiedli. Informację o prawidłowo zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatach do poszczególnych Rad Osiedli podaje się do publicznej wiadomości na niniejszej stronie.

I. W kadencji 2019-2024 nie będzie funkcjonowała 1 Rada Osiedla w Osiedlu:

 1. Piastowskie

Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów Rad Osiedli informuje, iż w związku z brakiem zgłoszeń i w konsekwencji brakiem rejestracji wymaganej liczby kandydatów na członków Rady Osiedla (tj. co najmniej 15) w Osiedlu Piastowskie Rada Osiedla nie będzie funkcjonowała w kadencji 2019 - 2024.

II. Głosowania nie przeprowadza się w 8 Osiedlach, w których zgłoszono i zarejestrowano 15 kandydatów. Są to:

 1. Aleksandrowice,
 2. Beskidzkie,
 3. Bielsko Południe,
 4. Leszczyny,
 5. Lipnik,
 6. Mieszka I,
 7. Stare Bielsko,
 8. Złote Łany

W powyższych Osiedlach głosowania nie przeprowadza się w związku ze zgłoszeniem i zarejestrowaniem 15 kandydatów na członków Rady Osiedla. Liczba kandydatów we wskazanych 8 Osiedlach jest równa liczbie mandatów przewidzianych dla tych Osiedli. Lista kandydatów uznanych za wybranych do Rady Osiedla jest dostępna po kliknięciu na nazwę wybranego Osiedla.

III. W następujących 21 Osiedlach głosowanie odbędzie się w przewidzianym harmonogramem terminie - w dniu 16 czerwca 2019 roku. Są to:

 1.  Biała Krakowska,
 2.  Biała Północ,
 3.  Biała Śródmieście,
 4.  Biała Wschód,
 5.  Dolne Przedmieście,
 6.  Górne Przedmieście,
 7.  Grunwaldzkie,
 8.  Hałcnów,
 9.  Kamienica,
 10. Karpackie,
 11. Komorowice Krakowskie,
 12. Komorowice Śląskie,
 13. Kopernika,
 14. Mikuszowice Krakowskie,
 15. Mikuszowice Śląskie,
 16. Polskich Skrzydeł,
 17. Słoneczne,
 18. Śródmieście Bielsko,
 19. Straconka,
 20. Wapienica,
 21. Wojska Polskiego

W powyższych 21 Osiedlach wybory odbędą się w wyznaczonym przez Radę Miejską terminie tj. 16 czerwca 2019 roku. Wynika to z faktu, iż w Osiedlach tych zgłoszono i zarejestrowano kandydatów do Rady Osiedla w liczbie większej niż ustalona w Osiedlu liczba mandatów (tj. więcej niż 15). Lista kandydatów  jest dostępna po kliknięciu na nazwę wybranego Osiedla.

IV. W związku z powyższym wyborów nie przeprowadza się w następujących Obwodowych Komisjach Wyborczych:

 • Okręg Wyborczy Nr 1 – OSIEDLE ALEKSANDROWICE - dotyczy OKW: 155
 • Okręg Wyborczy Nr 2 – OSIEDLE BESKIDZKIE - dotyczy OKW: 156, 157, 158
 • Okręg Wyborczy Nr 7 – OSIEDLE BIELSKO POŁUDNIE - dotyczy OKW: 139, 140
 • Okręg Wyborczy Nr 17 – OSIEDLE LESZCZYNY - dotyczy OKW: 150, 151,  152
 • Okręg Wyborczy Nr 18 – OSIEDLE LIPNIK - dotyczy OKW: 148, 149
 • Okręg Wyborczy Nr 19 – OSIEDLE MIESZKA I - dotyczy OKW: 123
 • Okręg Wyborczy Nr 22 – OSIEDLE PIASTOWSKIE - dotyczy OKW: 122
 • Okręg Wyborczy Nr 25 – OSIEDLE STARE BIELSKO - dotyczy OKW: 124, 125, 126
 • Okręg Wyborczy Nr 30 – OSIEDLE ZŁOTE ŁANY - dotyczy OKW: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147