Formularze zgłoszenia kandydatów

gif

Wzory dokumentów do pobrania (formularze zgłoszenia)

Prosimy zwrócić uwagę, że formularz zgłoszenia kandydata na członka Rady Osiedla składa się z czterech części. Poza zgłoszeniem należy wypełnić stosowne oświadczenie kandydata oraz dołączyć wykaz podpisów udzielających poparcia kandydatowi wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Ważne informacje

Na jednym druku istnieje możliwość zgłoszenia trzech kandydatów do tej samej Rady Osiedla.

Do poparcia kandydatury do Rady Osiedla wymagana jest lista z 15 podpisami mieszkańców Osiedla. W przypadku zgłaszania na wspólnym druku dwóch lub trzech kandydatów do Rady Osiedla, jeden z kandydatów może udzielić poparcia pozostałym. Jego podpis nie będzie jednak zaliczany jako podpis popierający własną kandydaturę. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na to, aby na liście odnotowano podpisy 15 innych osób poza podpisem właściwego kandydata.