VIII kadencja Rady Miejskiej: 2018-2024

 

1. Zestawienie zbiorcze:

Lp. Zakres danych OGÓŁEM* Zestawienie w latach
2022* 2021 2020 2019 2018
1.

Liczba sesji Rady Miejskiej
w tym:

52
13 13 12 11 3
- stacjonarne 32 11 4 3 11 3
- zdalne 20 2 9 9 0 0
2. Liczba podjętych uchwał
1222
283 287 330 297 25
3.  Liczba przyjętych stanowisk, rezolucji, apeli
15
6 4 3 2 0

* wg stanu na 22 grudnia 2022 r. (LII sesja RM)

 

2. Zestawienie w latach: