Stanowiska i rezolucje Rady Miejskiej

Stanowiska i rezolucje Rady Miejskiej podjęte w kadencji 2018-2023

l.p. Data podjęcia Nr sesji RM Dotyczy Treść w pliku pdf
1. 22.01.2019  IV/2019 Rezolucja Rady Miejskiej Bielska-Białej przyjęta na sesji w dniu 22 stycznia 2019 roku rezolucja
2. 27.08.2019 X/2019 Uchwała Nr X/178/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
nr DN-WN.500.118.2015.MR z dnia 24 lutego 2016 r., 
nr DN-WN.500.63.2016.MR z dnia 25 kwietnia 2016 r.,
nr DPN-WPOA.500.28.2018.DK z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie wycinki drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej 139 Katowice-Zwardoń 
stanowisko