Stanowiska i rezolucje Rady Miejskiej

Stanowiska Rady Miejskiej podjęte w kadencji 2014-2018

Aplikację Adobe Reader do otwarcia plików zapisanych w formacie pdf można pobrać tutaj

L.p. Data podjęcia  Dotyczy Treści w pliku pdf
1. 24.03.2015 r. w sprawie ujęcia w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała i S69 Bielsko-Biała - granica państwa Stanowisko
2. 26.05.2015 r. Stanowisko Rady Miejskiej i Prezydenta Bielska-Białej w sprawie planowanego wprowadzenia opłat za przejazd Północno-Wschodnią Obwodnicą Bielska-Białej Stanowisko
3. 29.11.2016 r. Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie utworzenia Urzędu Celno-Skarbowego w Bielsku-Białej Stanowisko
4. 20.12.2016 r. Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wprowadzanej zmiany systemu oświaty w Polsce Stanowisko
5. 21.03.2017 r. Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z okazji jubileuszu 25-lecia Diecezji Bielsko-Żywieckiej Stanowisko
6. 23.05.2017 r. Stanowisko Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia Karty Samorządności Stanowisko

 

Stanowiska i rezolucje Rady Miejskiej podjęte w kadencji 2018-2023

l.p. Data podjęcia Nr sesji RM Dotyczy Treść w pliku pdf
1. 22.01.2019  IV/2019 Rezolucja Rady Miejskiej Bielska-Białej przyjęta na sesji w dniu 22 stycznia 2019 roku rezolucja
2. 27.08.2019 X/2019 Uchwała Nr X/178/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
nr DN-WN.500.118.2015.MR z dnia 24 lutego 2016 r., 
nr DN-WN.500.63.2016.MR z dnia 25 kwietnia 2016 r.,
nr DPN-WPOA.500.28.2018.DK z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie wycinki drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej 139 Katowice-Zwardoń 
stanowisko