Sesje Rady Miejskiej

 

Sesje Rady Miejskiej 2014-2018

Harmonogram sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej /2018 rok/

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, sala Nr 30 - I piętro

Numer sesji Data sesji Dzień tygodnia Informacja dodatkowa Porządek obrad (pdf)
I 21.11.2018 środa Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dn. 14 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w celu złożenie ślubowania przez Radnych i Prezydenta Miasta postanowienie

* Uwaga: porządek obrad każdej sesji może ulec zmianie o projekty uchwał (i inne tematy), które mogą być wprowadzone lub zdjęte na wniosek Prezydenta Miasta lub Rady Miejskiej. Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Po zakończonej sesji publikowany jest "zrealizowany porządek obrad".

Harmonogram sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej /2018 rok/

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, sala Nr 30 - I piętro.

Pobierz harmonogram sesji Rady Miejskiej na 2018 rok (wszystkie roczne harmonogramy są dostępne do pobrania na dole strony)

Numer sesji Data sesji Dzień tygodnia Informacja dodatkowa (pdf)  
XXXVII 23.01.2018 wtorek

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XXXVII sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XXXVIII 27.02.2018 wtorek

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin najbliższej sesji Rady Miejskiej, która miała odbyć się 
w dniu 20 lutego br. XXXVIII posiedzenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przesunięte zostało
na dzień 27 LUTEGO 2018 ROKU (wtorek).

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XXXVIII sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XXXIX 20.03.2018 wtorek

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XXXIX sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XL 17.04.2018 wtorek

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XL sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XLI 22.05.2018 wtorek

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XLI sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XLII 19.06.2018 wtorek

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XLII sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XLIII 28.08.2018 wtorek

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XLIII sesji RM

Porządek obrad
XLIV 27.09.2018 czwartek, godzina 9:00

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XLIV sesji RM

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin najbliższej sesji Rady Miejskiej, która miała odbyć się w dniu 18 września br.

XLIV posiedzenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przesunięte zostało na dzień 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU 
(CZWARTEK) i rozpocznie się o godzinie 9:00.

Porządek obrad
XLV 25.10.2018 czwartek

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin najbliższej sesji Rady Miejskiej, która miała odbyć się w dniu 23 października br.

XLV posiedzenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przesunięte zostało na dzień 25 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU 
(CZWARTEK) i rozpocznie się o godzinie 10:00.

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XLV sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XLVI 14.11.2018 środa

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin najbliższej sesji Rady Miejskiej, która miała odbyć się w dniu 13 listopada br.

XLVI posiedzenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przesunięte zostało na dzień 14 LISTOPADA 2018 ROKU 
(ŚRODA) i rozpocznie się o godzinie 10:00.

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XLVI sesji RM

Zrealizowany porządek obrad

* Uwaga: porządek obrad każdej sesji może ulec zmianie o projekty uchwał (i inne tematy), które mogą być wprowadzone lub zdjęte na wniosek Prezydenta Miasta lub Rady Miejskiej. Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Po zakończonej sesji publikowany jest "zrealizowany porządek obrad".

Harmonogram sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej /2017 rok/

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, sala Nr 30 - I piętro

Pobierz ZAKTUALIZOWANY harmonogram sesji Rady Miejskiej na 2017 rok

Numer sesji Dzień sesji Dzień tygodnia Informacja dodatkowa Porządek obrad (pdf)
XXV 31.01.2017 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXV sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXVI 28.02.2017 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXVI sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXVII 21.03.2017 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXVII sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXVIII 25.04.2017 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXVIII sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXIX 23.05.2017 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXIX sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXX 12.06.2017 poniedziałek Sesja nadzwyczajna Zrealizowany porządek obrad
XXXI 20.06.2017 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXXI sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXXII 29.08.2017 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXXII sesji RM Porządek obrad
XXXIII 02.10.2017 poniedziałek

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin najbliższej sesji Rady Miejskiej, która miała się odbyć w dniu 26 września br.

XXXIII posiedzenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przesunięte zostało na dzień 2 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU (tj. na poniedziałek).

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku obrad XXXIII sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XXXIV 31.10.2017 wtorek

Uprzejmie informujemy, że  uległ zmianie termin najbliższej sesji Rady Miejskiej, która miała się odbyć w dniu 24 października br. 

XXXIV posiedzenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przesunięte zostało na dzień  31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU 

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku obrad XXXIV sesji RM

Porządek obrad
XXV 21.11.2017 wtorek Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku obrad XXXV sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXXVI 19.12.2017 wtorek Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku obrad XXXVI sesji RM Zrealizowany porządek obrad

* Uwaga: porządek obrad każdej sesji może ulec zmianie o projekty uchwał (i inne tematy), które mogą być wprowadzone lub zdjęte na wniosek Prezydenta Miasta lub Rady Miejskiej. Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Po zakończonej sesji publikowany jest "zrealizowany porządek obrad".

Harmonogram sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej /2016 rok/

Pobierz zaktualizowany harmonogram sesji Rady Miejskiej na 2016 rok

Numer sesji Data sesji dzień tygodnia Informacja dodatkowa Porządek obrad (pdf)
XV 09.02.2016 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XV sesji Zrealizowany porządek obrad
XVI 22.03.2016 wtorek

Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XVI sesji RM

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski informuje, że nastąpiła zmiana terminu marcowej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Sesja Rady Miejskiej zaplanowana na 15 marca 2016 roku odbędzie się w dniu 22 marca 2016 roku

Zrealizowany porządek obrad
XVII 26.04.2016 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XVII sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XVIII 31.05.2016 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XVIII sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XIX 21.06.2016 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XIX sesji RM  Zrealizowany porządek obrad
XX 30.08.2016 wtorek   Zrealizowany porządek obrad
XXI 27.09.2016 wtorek   Zrealizowany porządek obrad
XXII 25.10.2016 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXII sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXIII 29.11.2016 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXIII sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXIV 20.12.2016 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXIV sesji RM Zrealizowany porządek obrad

* Uwaga: porządek obrad każdej sesji może ulec zmianie o projekty uchwał (i inne tematy), które mogą być wprowadzone lub zdjęte na wniosek Prezydenta Miasta lub Rady Miejskiej. Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Po zakończonej sesji publikowany jest "zrealizowany porządek obrad".

Harmonogram sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej /2014 i 2015 rok/

Pobierz zaktualizowany harmonogram sesji Rady Miejskiej na 2015 rok

Numer sesji Data sesji Dzień tygodnia Informacja dodatkowa Porządek obrad (pdf)
I 1.12.2014 poniedziałek Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dn. 26 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Postanowienie
II 9.12.2014 wtorek Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dn. 4 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej w celu złożenia ślubowania przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, wybranym w ponownym głosowaniu, w dn. 30 listopada 2014 r. Porządek obrad
III 30.12.2014 wtorek W porządku obrad m.in. uchwalenie budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 r. Zrealizowany porządek obrad
IV 27.01.2015 wtorek   Zrealizowany porządek obrad
V 17.02.2015 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad V sesji Zrealizowany porządek obrad
VI 24.03.2015 wtorek   Porządek obrad
VII 28.04.2015 wtorek   Zrealizowany porządek obrad
VIII 26.05.2015 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad VIII sesji Porządek obrad
IX 23.06.2015 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad IX sesji Zrealizowany porządek obrad
X 25.08.2015 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad X Zrealizowany porządek obrad
XI 22.09.2015 wtorek

Uwaga: 
nastąpiła zmiana terminu XI sesji RM, 
tj. z 29 września 2015 r. na 22 września 2015 r.

Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XI sesji

Zrealizowany porządek obrad
XII 29.10.2015 czwartek

Uwaga: 
nastąpiła zmiana terminu XII sesji RM, 
tj. z 20 października 2015 r. na 29 października 2015 r. (czwartek)

Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XII sesji

Zrealizowany porządek obrad
XIII 24.11.2015 wtorek   Zrealizowany porządek obrad
XIV 22.12.2015 wtorek   Zrealizowany porządek obrad

*Uwaga: porządek obrad każdej sesji może ulec zmianie o projekty uchwał (i inne tematy), które mogą być wprowadzone lub zdjęte na wniosek Prezydenta Miasta lub Rady Miejskiej. Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Po zakończonej sesji publikowany jest "zrealizowany porządek obrad".