Sesje Rady Miejskiej

 

Sesje Rady Miejskiej 2010-2014

Harmonogram sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej w 2014 roku

Pobierz harmonogram sesji Rady Miejskiej na 2014 rok (wszystkie roczne harmonogramy są dostępne do pobrania na dole strony)

Numer sesji Data sesji Dzień tygodnia Informacja dodatkowa Porządek obrad (pdf)
XXXVIII

04.02.2014

(sesja styczniowa nie odbyła się)

wtorek Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że projekt uchwały (z dnia 15/01/2014) w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej na lata 2014-2023”, zawarty w DRUKU NR 939 będzie proponowany do wprowadzenia do porządku XXXVIII sesji RM w dniu 4 lutego 2014 roku.
04.02.2014
XXXIX 25.02.2014 wtorek Informacja dotycząca proponowanych zmian w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 25.02.2014
XL 25.03.2014 wtorek Informacja dodatkowa do porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej 25.03.2014
XLI 29.04.2014 wtorek Informacja dodatkowa do porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej 29.04.2014
XLII 27.05.2014 wtorek Informacja dodatkowa do porządku obrad XLII sesji Rady Miejskiej 27.05.2014
XLIII 24.06.2014 wtorek Informacja dodatkowa do porządku obrad XLIII sesji Rady Miejskiej 24.06.2014
XLIV 26.08.2014 wtorek Informacja dodatkowa do porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej 26.08.2014
XLV 30.09.2014 wtorek Informacja dodatkowa do porządku obrad XLV sesji Rady Miejskiej 30.09.2014
XLVI 21.10.2014 wtorek

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu sesji Rady Miejskiej z 28.10.2014 r. na 21.10.2014 r.

Informacja dodatkowa do porządku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej

21.10.2014
XLVII 13.11.2014 czwartek

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu sesji Rady Miejskiej z 19.11.2014 r. na 13.11.2014 r.

Informacja dodatkowa do porządku obrad XLVII sesji Rady Miejskiej

13.11.2014
I sesja VII kadencji 01.12.2014 poniedziałek Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dn. 26 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej postanowienie

Harmonogram sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej w 2013 roku

Numer sesji Data sesji Dzień tygodnia Informacja dodatkowa Porządek obrad (pdf)
XXVI 29.01.2013 wtorek   29.01.2013
XXVII 26.02.2013 wtorek   26.02.2013
XXVIII 08.03.2013 piątek Sesja nadzwyczajna. Uwaga: w dniu 13 marca 2013 roku o godz. 14.00 odbędzie się II posiedzenie XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (w dniu 8 marca 2013 r. ogłoszono przerwę w obradach) 08.03.2013
XXIX 26.03.2013 wtorek   26.03.2013
XXX 23.04.2013 wtorek   23.04.2013
XXXI 28.05.2013 wtorek   28.05.2013
XXXII 25.06.2013 wtorek   25.06.2013
XXXIII 27.08.2013 wtorek   27.08.2013
XXXIV 24.09.2013 wtorek   24.09.2013
XXXV 29.10.2013 wtorek   29.10.2013
XXXVI 26.11.2013 wtorek   26.11.2013
XXXVII 20.12.2013 piątek Uwaga: porządek obrad każdej sesji może ulec zmianie o projekty uchwał (i inne tematy), które mogą być wprowadzone lub zdjęte na wniosek Prezydenta Miasta lub Rady Miejskiej. Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. W porządku obrad m.in. uchwalenie budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 r. 20.12.2013

Harmonogram sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej w 2012 roku

Numer sesji Data sesji Dzień tygodnia Informacja  dodatkowa Porządek obrad (pdf)
XV 24.01.2012 wtorek   24.01.2012
XVI 28.02.2012 wtorek   28.02.2012
XVII 27.03.2012 wtorek   27.03.2012
XVIII 24.04.2012 wtorek   24.04.2012
XIX 29.05.2012 wtorek   29.05.2012
XX 26.06.2012 wtorek   26.06.2012
XXI 28.08.2012 wtorek   28.08.2012
XXII 25.09.2012 wtorek   25.09.2012
XXIII 23.10.2012 wtorek   23.10.2012
XXIV 27.11.2012 wtorek   27.11.2012
XXV 20.12.2012 czwartek W porządku obrad - uchwalenie budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 r. 20.12.2012

Harmonogram sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej na lata 2010-2011

Numer sesji Data sesji Dzień tygodnia Informacja dodatkowa Porządek obrad (pdf)
I 02.12.2010 czwartek I sesja Rady Miejskiej VI kadencji 02.12.2010
II 06.12.2010 poniedziałek   06.12.2010
III 28.12.2010 wtorek   28.12.2010
IV 01.02.2011 wtorek   01.02.2011
V 08.03.2011 wtorek   08.03.2011
VI 12.04.2011 wtorek   12.04.2011
VII 17.05.2011 wtorek   17.05.2011
VIII 07.06.2011 wtorek   07.06.2011
IX 28.06.2011 wtorek   28.06.2011
X 30.08.2011 wtorek   30.08.2011
XI 27.09.2011 wtorek Uwaga: ciąg dalszy XI sesji Rady Miejskiej będzie miał miejsce 29 września 2011 r. (czwartek) o godz. 18:30 27.09.2011
XII 25.10.2011 wtorek   25.10.2011
XIII 22.11.2011 wtorek   22.11.2011
XIV 28.12.2011 środa   28.12.2011

 

Sesje Rady Miejskiej 2014-2018

Harmonogram sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej /2018 rok/

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, sala Nr 30 - I piętro

Numer sesji Data sesji Dzień tygodnia Informacja dodatkowa Porządek obrad (pdf)
I 21.11.2018 środa Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dn. 14 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w celu złożenie ślubowania przez Radnych i Prezydenta Miasta postanowienie

* Uwaga: porządek obrad każdej sesji może ulec zmianie o projekty uchwał (i inne tematy), które mogą być wprowadzone lub zdjęte na wniosek Prezydenta Miasta lub Rady Miejskiej. Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Po zakończonej sesji publikowany jest "zrealizowany porządek obrad".

Harmonogram sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej /2018 rok/

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, sala Nr 30 - I piętro.

Pobierz harmonogram sesji Rady Miejskiej na 2018 rok (wszystkie roczne harmonogramy są dostępne do pobrania na dole strony)

Numer sesji Data sesji Dzień tygodnia Informacja dodatkowa (pdf)  
XXXVII 23.01.2018 wtorek

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XXXVII sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XXXVIII 27.02.2018 wtorek

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin najbliższej sesji Rady Miejskiej, która miała odbyć się 
w dniu 20 lutego br. XXXVIII posiedzenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przesunięte zostało
na dzień 27 LUTEGO 2018 ROKU (wtorek).

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XXXVIII sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XXXIX 20.03.2018 wtorek

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XXXIX sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XL 17.04.2018 wtorek

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XL sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XLI 22.05.2018 wtorek

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XLI sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XLII 19.06.2018 wtorek

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XLII sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XLIII 28.08.2018 wtorek

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XLIII sesji RM

Porządek obrad
XLIV 27.09.2018 czwartek, godzina 9:00

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XLIV sesji RM

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin najbliższej sesji Rady Miejskiej, która miała odbyć się w dniu 18 września br.

XLIV posiedzenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przesunięte zostało na dzień 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU 
(CZWARTEK) i rozpocznie się o godzinie 9:00.

Porządek obrad
XLV 25.10.2018 czwartek

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin najbliższej sesji Rady Miejskiej, która miała odbyć się w dniu 23 października br.

XLV posiedzenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przesunięte zostało na dzień 25 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU 
(CZWARTEK) i rozpocznie się o godzinie 10:00.

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XLV sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XLVI 14.11.2018 środa

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin najbliższej sesji Rady Miejskiej, która miała odbyć się w dniu 13 listopada br.

XLVI posiedzenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przesunięte zostało na dzień 14 LISTOPADA 2018 ROKU 
(ŚRODA) i rozpocznie się o godzinie 10:00.

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku XLVI sesji RM

Zrealizowany porządek obrad

* Uwaga: porządek obrad każdej sesji może ulec zmianie o projekty uchwał (i inne tematy), które mogą być wprowadzone lub zdjęte na wniosek Prezydenta Miasta lub Rady Miejskiej. Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Po zakończonej sesji publikowany jest "zrealizowany porządek obrad".

Harmonogram sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej /2017 rok/

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, sala Nr 30 - I piętro

Pobierz ZAKTUALIZOWANY harmonogram sesji Rady Miejskiej na 2017 rok

Numer sesji Dzień sesji Dzień tygodnia Informacja dodatkowa Porządek obrad (pdf)
XXV 31.01.2017 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXV sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXVI 28.02.2017 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXVI sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXVII 21.03.2017 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXVII sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXVIII 25.04.2017 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXVIII sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXIX 23.05.2017 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXIX sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXX 12.06.2017 poniedziałek Sesja nadzwyczajna Zrealizowany porządek obrad
XXXI 20.06.2017 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXXI sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXXII 29.08.2017 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXXII sesji RM Porządek obrad
XXXIII 02.10.2017 poniedziałek

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin najbliższej sesji Rady Miejskiej, która miała się odbyć w dniu 26 września br.

XXXIII posiedzenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przesunięte zostało na dzień 2 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU (tj. na poniedziałek).

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku obrad XXXIII sesji RM

Zrealizowany porządek obrad
XXXIV 31.10.2017 wtorek

Uprzejmie informujemy, że  uległ zmianie termin najbliższej sesji Rady Miejskiej, która miała się odbyć w dniu 24 października br. 

XXXIV posiedzenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przesunięte zostało na dzień  31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU 

Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku obrad XXXIV sesji RM

Porządek obrad
XXV 21.11.2017 wtorek Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku obrad XXXV sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXXVI 19.12.2017 wtorek Informacja dodatkowa wykaz zmian do porządku obrad XXXVI sesji RM Zrealizowany porządek obrad

* Uwaga: porządek obrad każdej sesji może ulec zmianie o projekty uchwał (i inne tematy), które mogą być wprowadzone lub zdjęte na wniosek Prezydenta Miasta lub Rady Miejskiej. Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Po zakończonej sesji publikowany jest "zrealizowany porządek obrad".

Harmonogram sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej /2016 rok/

Pobierz zaktualizowany harmonogram sesji Rady Miejskiej na 2016 rok

Numer sesji Data sesji dzień tygodnia Informacja dodatkowa Porządek obrad (pdf)
XV 09.02.2016 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XV sesji Zrealizowany porządek obrad
XVI 22.03.2016 wtorek

Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XVI sesji RM

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski informuje, że nastąpiła zmiana terminu marcowej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Sesja Rady Miejskiej zaplanowana na 15 marca 2016 roku odbędzie się w dniu 22 marca 2016 roku

Zrealizowany porządek obrad
XVII 26.04.2016 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XVII sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XVIII 31.05.2016 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XVIII sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XIX 21.06.2016 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XIX sesji RM  Zrealizowany porządek obrad
XX 30.08.2016 wtorek   Zrealizowany porządek obrad
XXI 27.09.2016 wtorek   Zrealizowany porządek obrad
XXII 25.10.2016 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXII sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXIII 29.11.2016 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXIII sesji RM Zrealizowany porządek obrad
XXIV 20.12.2016 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XXIV sesji RM Zrealizowany porządek obrad

* Uwaga: porządek obrad każdej sesji może ulec zmianie o projekty uchwał (i inne tematy), które mogą być wprowadzone lub zdjęte na wniosek Prezydenta Miasta lub Rady Miejskiej. Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Po zakończonej sesji publikowany jest "zrealizowany porządek obrad".

Harmonogram sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej /2014 i 2015 rok/

Pobierz zaktualizowany harmonogram sesji Rady Miejskiej na 2015 rok

Numer sesji Data sesji Dzień tygodnia Informacja dodatkowa Porządek obrad (pdf)
I 1.12.2014 poniedziałek Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dn. 26 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Postanowienie
II 9.12.2014 wtorek Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dn. 4 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej w celu złożenia ślubowania przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, wybranym w ponownym głosowaniu, w dn. 30 listopada 2014 r. Porządek obrad
III 30.12.2014 wtorek W porządku obrad m.in. uchwalenie budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 r. Zrealizowany porządek obrad
IV 27.01.2015 wtorek   Zrealizowany porządek obrad
V 17.02.2015 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad V sesji Zrealizowany porządek obrad
VI 24.03.2015 wtorek   Porządek obrad
VII 28.04.2015 wtorek   Zrealizowany porządek obrad
VIII 26.05.2015 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad VIII sesji Porządek obrad
IX 23.06.2015 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad IX sesji Zrealizowany porządek obrad
X 25.08.2015 wtorek Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad X Zrealizowany porządek obrad
XI 22.09.2015 wtorek

Uwaga: 
nastąpiła zmiana terminu XI sesji RM, 
tj. z 29 września 2015 r. na 22 września 2015 r.

Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XI sesji

Zrealizowany porządek obrad
XII 29.10.2015 czwartek

Uwaga: 
nastąpiła zmiana terminu XII sesji RM, 
tj. z 20 października 2015 r. na 29 października 2015 r. (czwartek)

Informacja dodatkowa, wykaz zmian do porządku obrad XII sesji

Zrealizowany porządek obrad
XIII 24.11.2015 wtorek   Zrealizowany porządek obrad
XIV 22.12.2015 wtorek   Zrealizowany porządek obrad

*Uwaga: porządek obrad każdej sesji może ulec zmianie o projekty uchwał (i inne tematy), które mogą być wprowadzone lub zdjęte na wniosek Prezydenta Miasta lub Rady Miejskiej. Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Po zakończonej sesji publikowany jest "zrealizowany porządek obrad".

Sesje Rady Miejskiej 2018-2024*

*Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000241801.pdf
Zobacz: § RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Harmonogram sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w 2023 roku

Zobacz: ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ W 2023 ROKU

(wg stanu na 27 marca 2023 r.)

Poprzednie harmonogramy:

HARMONOGRAM SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ W 2023 ROKU (wg stanu na 7 grudnia 2022 r.)

Numer sesji Data sesji Informacja dodatkowa Zawiadomienie oraz porządek sesji (pdf)*
LXV 23.11.2023
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie
Przewodniczącej RM
oraz porządek LXV sesji RM
LXIV 19.10.2023
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie
Przewodniczącej RM
oraz porządek LXIV sesji RM

Zobacz:
Informację dodatkową
do porządku LXIV sesji
(wykaz proponowanych zmian)

LXIII 21.09.2023
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie
Przewodniczącej RM
oraz porządek LXIII sesji RM
LXII 31.08.2023
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie
Przewodniczącej RM
oraz porządek LXII sesji RM
LXI 28.06.2023
środa

Uwaga!

LXI sesja Rady Miejskiej

ZWOŁANA NA WNIOSEK
PREZYDENTA MIASTA

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 8.00

Zobacz:
Zawiadomienie
Przewodniczącej RM
oraz porządek LXI sesji RM
LX 20.06.2023
wtorek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie
Wiceprzewodniczącego RM
oraz porządek LX sesji RM
LIX 18.05.2023
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie
Przewodniczącej RM
oraz porządek LIX sesji RM

Zobacz:
Informację dodatkową
do porządku LIX sesji
(wykaz proponowanych zmian)

LVIII 20.04.2023
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie
Przewodniczącej RM
oraz porządek LVIII sesji RM

 


Zobacz:
Informację dodatkową
do porządku LVIII sesji
(wykaz proponowanych zmian)

LVII 11.04.2023
wtorek

Uwaga!

LVII sesja Rady Miejskiej

ZWOŁANA NA WNIOSEK
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W BIELSKU-BIAŁEJ

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 15.00

Zobacz:
Zawiadomienie
Przewodniczącej RM
oraz porządek LVII sesji RM
LVI 23.03.2023
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie
Przewodniczącej RM
oraz porządek LVI sesji RM
LV 23.02.2023
czwartek

Uwaga!

LV sesja Rady Miejskiej

ZWOŁANA NA WNIOSEK
PREZYDENTA MIASTA

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego RM oraz porządek LV sesji RM
LIV 2.02.2023
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie Przewodniczącej RM oraz porządek LIV sesji RM


Zobacz:
Informację dodatkową
do porządku LIV sesji
(wykaz proponowanych zmian)

LIII 10.01.2023
wtorek

Uwaga!

LIII sesja Rady Miejskiej

ZWOŁANA NA WNIOSEK
PREZYDENTA MIASTA

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 9.00

Zobacz:
Zawiadomienie Przewodniczącej RM oraz porządek LIII sesji RM

 

Harmonogram sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w 2022 roku

 

Zobacz: ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w 2022 roku

(wg stanu na 25 sierpnia 2022 r.)

HARMONOGRAM sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w 2022 roku

(wg stanu na 14 grudnia 2021 r.)

Zobacz: § RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Numer sesji Data sesji Informacja dodatkowa Zawiadomienie oraz porządek sesji (pdf)*
LII 22.12.2022
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie Przewodniczącej RM oraz porządek LII sesji RM


Zobacz:
Informację dodatkową
do porządku LII sesji
(wykaz proponowanych zmian)

LI 07.12.2022
środa

Uwaga!

LI sesja Rady Miejskiej

ZWOŁANA NA WNIOSEK
PREZYDENTA MIASTA

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 12.00

Zobacz:
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego RM oraz porządek LI sesji RM

L 24.11.2022
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie Przewodniczącej RM oraz porządek L sesji RM


Zobacz:
Informację dodatkową
do porządku L sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XLIX 20.10.2022
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego RM
oraz
porządek XLIX sesji RM


Zobacz:
Informację dodatkową
do porządku XLIX sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XLVIII 22.09.2022
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie Przewodniczącej RM
oraz
porządek XLVIII sesji RM


Zobacz:
Informację dodatkową
do porządku XLVIII sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XLVII 25.08.2022
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie Przewodniczącej RM
oraz
porządek XLVII sesji RM


Zobacz:
Informację dodatkową
do porządku XLVII sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XLVI 23.06.2022
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego RM
oraz
porządek XLVI sesji RM


Zobacz:
Informację dodatkową
do porządku XLVI sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XLV 19.05.2022
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie Przewodniczącej RM
oraz
porządek XLV sesji RM


Zobacz:
Informację dodatkową
do porządku XLV sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XLIV 21.04.2022
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 11.00

Zobacz:
Zawiadomienie Przewodniczącej RM
oraz
porządek XLIV sesji RM

Zobacz:
Informację dodatkową
do porządku XLIV sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XLIII

24.03.2022
czwartek

Miejsce posiedzenia:
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1, I piętro - sala nr 30

Rozpoczęcie sesji:
godzina 10.00

Zobacz:
Zawiadomienie Przewodniczącego RM
oraz
porządek XLIII sesji RM


Zobacz:
Informację dodatkową
do porządku XLIII sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XLII 3.03.2022
czwartek

Uwaga!

XLII sesja Rady Miejskiej

ZWOŁANA NA WNIOSEK
PREZYDENTA MIASTA

Porządek XLII sesji RM
 

Informacja dodatkowa
do porządku XLII sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XLI 17.02.2022
czwartek
XLI sesja RM
w zdalnym trybie obradowania

Porządek XLI sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XLI sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XL

20.01.2022
czwartek

XL sesja RM
w zdalnym trybie obradowania

Porządek XL sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XL sesji
(wykaz proponowanych zmian)

* Uwaga:
porządek obrad każdej sesji może ulec zmianie o projekty uchwał (i inne tematy), które mogą być wprowadzone lub zdjęte na wniosek Prezydenta Miasta lub Rady Miejskiej. Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.um.bielsko.pl/m,233,prawo-lokalne.html

 

Harmonogram sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w 2021 roku

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, sala Nr 30 - I piętro

 
Numer sesji Data sesji Informacja dodatkowa Zawiadomienie oraz porządek sesji (pdf)*
XXXIX

21.12.2021
wtorek

XXXIX sesja Rady Miejskiej 
w zdalnym trybie obradowania


 

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
z 17 listopada 2021 r.
 

Uwaga!
NOWA DATA GRUDNIOWEJ SESJI
RADY MIEJSKIEJ

Posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się
21 GRUDNIA 2021 r. (WTOREK)

Uwzględniając powyższe przypominamy, że terminy
pierwotny (16.12.2021 r.) oraz zmieniony (23.12.2021 r.)
są nieaktualne

Porządek XXXIX sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXXIX sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XXXVIII 9.12.2021
czwartek

Uwaga!

XXXVIII sesja Rady Miejskiej
w zdalnym trybie obradowania

ZWOŁANA NA WNIOSEK
PREZYDENTA MIASTA

 

Porządek XXXVIII sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXXVIII sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XXXVII 18.11.2021
czwartek

Zawiadomienie Przewodniczącego RM
z 16 listopada 2021 r. o zmianie trybu obradowania
Rady Miejskiej w dniu 18 listopada 2021 r.


XXXVII sesja RM
w zdalnym trybie obradowania

Porządek XXXVII sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXXVII sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XXXVI 21.10.2021
czwartek
 

Porządek XXXVI sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXXVI sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XXXV

23.09.2021
czwartek

 

Porządek XXXV sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXXV sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XXXIV 26.08.2021
czwartek
 

Porządek XXXIV sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXXIV sesji

(wykaz proponowanych zmian)

XXXIII 24.06.2021
czwartek
 

Porządek XXXIII sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXXIII sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XXXII 20.05.2021
czwartek
XXXII sesja Rady Miejskiej
odbędzie się z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość
(tj. w zdalnym trybie obradowania)

Porządek XXXII sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXXII sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XXXI 22.04.2021
czwartek
XXXI sesja Rady Miejskiej 
w zdalnym trybie obradowania.

Porządek XXXI sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXXI sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XXX

18.03.2021
czwartek

XXX sesja Rady Miejskiej 
w zdalnym trybie obradowania

Porządek XXX sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXX sesji
(wykaz proponowanych zmian
)

Przebieg XXX sesji RM

XXIX 18.02.2021
czwartek
XXIX sesja Rady Miejskiej 
w zdalnym trybie obradowania

Porządek XXIX sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXIX sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XXVIII

28.01.2021
czwartek

XXVIII sesja Rady Miejskiej 
w zdalnym trybie obradowania
Porządek XXVIII sesji RM
XXVII

14.01.2021
czwartek

XXVII sesja Rady Miejskiej 
w zdalnym trybie obradowania
Porządek XXVII sesji RM

* Uwaga:

porządek obrad każdej sesji może ulec zmianie o projekty uchwał (i inne tematy), które mogą być wprowadzone lub zdjęte na wniosek Prezydenta Miasta lub Rady Miejskiej. Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.um.bielsko.pl/m,233,prawo-lokalne.html

 

Harmonogram sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w 2020 roku

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, sala Nr 30 - I piętro

Numer sesji Data sesji Informacja dodatkowa Porządek/przebieg sesji (pdf)
XXVI 15.12.2020 XXVI sesja Rady Miejskiej 
w zdalnym trybie obradowania.
Porządek XXVI sesji RM
XXV 17.11.2020 XXV sesja Rady Miejskiej 
w zdalnym trybie obradowania.

Porządek XXV sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXV sesji
(wykaz proponowanych zmian
)

XXIV 29.10.2020 XXIV sesja Rady Miejskiej 
w zdalnym trybie obradowania.

Porządek XXIV sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXIV sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XXIII 20.10.2020  

Porządek XXIII sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXIII sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XXII 22.09.2020  

Porządek XXII sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXII sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XXI 25.08.2020  


Porządek XXI sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XXI sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XX 23.06.2020

Zawiadomienie Przewodniczącego RM
z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie XX sesji RM

Porządek XX sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XX sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XIX 26.05.2020

Zawiadomienie Przewodniczącego RM
z 25 maja 2020 r. o zmianie trybu obradowania
w dniu 26 maja br.

Zawiadomienie o zmianie terminu sesji RM
planowanej na 19 maja 2020 r.

Porządek XIX sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XIX sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XVIII 28.04.2020 Zawiadomienie o zmianie terminu sesji RM planowanej na 21 kwietnia 2020 r.

Porządek XVIII sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XVIII sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XVII 17.03.2020  

Porządek XVII sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XVII sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XVI 18.02.2020  


Porządek XVI sesji RM

Informacja dodatkowa
do porządku XVI sesji
(wykaz proponowanych zmian)

XV

28.01.2020  

Porządek XV sesji 

Informacja dodatkowa
do porządku sesji
(wykaz proponowanych zmian)

* Uwaga: porządek obrad każdej sesji może ulec zmianie o projekty uchwał (i inne tematy), które mogą być wprowadzone lub zdjęte na wniosek Prezydenta Miasta lub Rady Miejskiej. Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Po zakończonej sesji publikowany jest "zrealizowany porządek obrad".

 

Harmonogram sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
2019 rok

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, sala Nr 30 - I piętro

Numer sesji Data sesji Informacja dodatkowa Porządek/przebieg sesji (pdf)

XIV

17.12.2019  

Porządek sesji

Informacja dodatkowa
do porządku sesji
(wykaz prop. zmian)

XIII

19.11.2019  

Porządek sesji

XII

22.10.2019  

Porządek sesji

Informacja dodatkowa do porządku  sesji (wykaz prop. zmian)

XI

24.09.2019  

Porządek sesji

Informacja dodatkowa do porządku  sesji
(wykaz prop. zmian)

Przebieg sesji

X

27.08.2019  

Porządek sesji

Informacja dodatkowa do porządku sesji
(wykaz prop. zmian)

Przebieg sesji

IX

10.06.2019 UWAGA: Informacja Przewodniczącego RM z dnia 8 maja 2019 roku Zmiana terminu sesji RM w czerwcu. Nowy termin: 10.06.2019

Porządek sesji

Informacja dodatkowa do porządku sesji (wykaz prop. zmian)

Przebieg sesji

VIII 14.05.2019 UWAGA: nowy termin sesji RM

Porządek sesji

Informacja dodatkowa do porządku sesji (wykaz prop. zmian)

Przebieg sesji

VII 16.04.2019  

Porządek sesji

Informacja dodatkowa do porządku sesji (wykaz prop. zmian)

Przebieg sesji

VI 19.03.2019  

Porządek sesji

Przebieg sesji

V 26.02.2019  

Porządek sesji

Informacja dodatkowa do porządku sesji (wykaz prop. zmian)

Przebieg sesji

IV 22.01.2019  

Porządek sesji

Przebieg sesji

* Uwaga: porządek obrad każdej sesji może ulec zmianie o projekty uchwał (i inne tematy), które mogą być wprowadzone lub zdjęte na wniosek Prezydenta Miasta lub Rady Miejskiej. Projekty uchwał są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Po zakończonej sesji publikowany jest "zrealizowany porządek obrad".


Harmonogram sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
2018 rok

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, sala Nr 30 - I piętro

Numer sesji Data sesji Informacja dodatkowa Porządek/przebieg sesji (pdf)
III 18.12.2018  

Porządek sesji Informacja dodatkowa do porządku sesji (wykaz prop. zmian)

Przebieg sesji

II 29.11.2018  

Porządek sesji

Przebieg sesji

I 21.11.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dn. 14 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w celu złożenie ślubowania przez Radnych i Prezydenta Miasta

Postanowienie