Rok 2019

Powrót

Lp. Sesje Rady Miejskiej Liczba
podjętych uchwał
Liczba przyjętych
stanowisk, apeli
1. XIV sesja RM
17 grudnia 2019 r.
(tryb posiedzenia: stacjonarne)
32
(291-322)
0
2. XIII sesja RM
19 listopada 2019 r.
(tryb posiedzenia: stacjonarne)
31
(260-290)
0
3. XII sesja RM
22 października 2019 r.
(tryb posiedzenia: zdalne)
42
(218-259)
0

4.

XI sesja RM
24 września 2020 r.
(tryb posiedzenia: stacjonarne)
10
(208-217)
0

5.

X sesja RM
27 sierpnia 2019 r.
(tryb posiedzenia: stacjonarne)
36
(172-207)
1
(178)

6.

IX sesja RM
10 czerwca 2019 r.
(tryb posiedzenia: stacjonarne)
31
(141-171)
0
7. VIII sesja RM
14 maja 2019 r.
(tryb posiedzenia: stacjonarne)
50
(91-140)
0
8. VII sesja RM
16 kwietnia 2019 r.
(tryb posiedzenia: stacjonarne)
19
(72-90)
0
9. VI sesja RM
19 marca 2019 r.
(tryb posiedzenia: stacjonarne)
14
(58-71)
0
10. V sesja RM
26 lutego 2019 r.
(tryb posiedzenia: stacjonarne)
18
(40-57)
0
11. IV sesja RM
22 stycznia 2019 r.
(tryb posiedzenia: stacjonarne)
14
(26-39)
1
(-)