Skład Rady Miejskiej

W kolejności alfabetycznej
 
L.p Nazwisko i imię Wybrany z listy / Okręg wyborczy Funkcja w Radzie Miejskiej Klub Radnych
1 Ankudowicz Nikodem KKW Koalicja Obywatelska / Okręg III Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Platformy Obywatelskiej RP
2 Balicka Katarzyna KWW Jarosława Klimaszewskiego / Okręg III Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Jarosława Klimaszewskiego
3 Buzek Janusz KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg IV Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Prawa i Sprawiedliwości
4 Chrząszcz Małgorzata KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Prawa i Sprawiedliwości
5 Gruszka Renata KKW Koalicja Obywatelska / Okręg III Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Platformy Obywatelskiej RP
6 Guzdek Michał KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg III Radny Rady Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości
7 Jazowy Krzysztof KKW Koalicja Obywatelska / Okręg II Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Platformy Obywatelskiej RP
8 Kochowski Piotr KWW Jarosława Klimaszewskiego / Okręg II Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu, Sekretarz Klubu Radnych Jarosława Klimaszewskiego Jarosława Klimaszewskiego
9 Komor Klaudiusz KKW Koalicja Obywatelska / Okręg IV Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Platformy Obywatelskiej RP
10 Korzondkowski Paweł KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg III Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Prawa i Sprawiedliwości
11 Leśków Rafał KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg I Radny Rady Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości
12 Lewkowicz Karolina KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, Sekretarz Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Prawa i Sprawiedliwości
13 Łoś Konrad KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Prawa i Sprawiedliwości
14 Markowski Karol KWW Jarosława Klimaszewskiego / Okręg I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego
15 Matyja Roman KWW Jarosława Klimaszewskiego / Okręg V Przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Jarosława Klimaszewskiego Jarosława Klimaszewskiego
16 Michasiów Dariusz KKW Koalicja Obywatelska / Okręg II Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Platformy Obywatelskiej RP
17 Nowak Agnieszka KKW Koalicja Obywatelska / Okręg V Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego Platformy Obywatelskiej RP
18 Pajor Paweł KKW Koalicja Obywatelska / Okręg IV Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Platformy Obywatelskiej RP
19 Piegzik-Izydorczyk Dorota KKW Koalicja Obywatelska / Okręg V Przewodnicząca Rady Miejskiej Platformy Obywatelskiej RP
20 Pryga Maksymilian KWW Jarosława Klimaszewskiego / Okręg IV Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, Przewodniczący Klubu Radnych Jarosława Klimaszewskiego Jarosława Klimaszewskiego
21 Sawiński Jerzy KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg II Radny Rady Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości
22 Szabla Urszula KKW Koalicja Obywatelska / Okręg I Przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury, Sekretarz Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP Platformy Obywatelskiej RP
23 Szymańska Anita KWW Jarosława Klimaszewskiego / Okręg I Radna Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego
24 Wawak Józefa KWW Jarosława Klimaszewskiego / Okręg IV Radna Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego
25 Woźniak Aleksandra KW Prawo i Sprawiedliwość / Okręg V Radna Rady Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości