Zarębska Małgorzata (kadencja 2018-2024)

Małgorzata Zarębska
Nazwisko i imię: Zarębska Małgorzata
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radna Rady Miejskiej Bielska-Białej VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KWW Okrzesik i Niezależni.BB
Okręg wyborczy: Okręg III
Klub radnych: Niezależni.BB
Telefon:

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 102
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
23.11.2023 ws. nagrodzenia maturzystów z Bielska-Białej, którzy zostali laureatami konkursu „Matura na 100 procent” (RM.0003.575.2023) interpelacja
30.11.2023
odpowiedź
19.10.2023 ws. przywrócenia projektów osiedlowych w Budżecie Obywatelskim (RM.0003.510.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. oszczędności z tytułu wyłączenia oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych oraz kosztów oświetlenia świątecznego (RM.0003.458.2023) interpelacja
05.10.2023
odpowiedź
20.09.2023 ws. wprowadzenia w bielskich szkołach podstawowych „kolorowych świadectw” (RM.0003.434.2023) interpelacja
28.09.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. toalety publicznej na lub przy Placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej (RM.0003.396.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. siedziby Dzielnicowej Biblioteki Publicznej przy ul. 11 Listopada 40 w Bielsku-Białej (RM.0003.395.2023) interpelacja
12.09.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. konieczności usytuowania radarowego wyświetlacza prędkości przy ulicy Wyzwolenia, na odcinku poniżej tzw. Kopca Hałcnowskiego w kierunku centrum miasta (RM.0003.394.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
24.08.2023 ws. utworzenia w Bielsku-Białej Branżowych Centrów Umiejętności (RM.0003.378.2023) interpelacja
05.09.2023
odpowiedź
07.08.2023 ws. nie zamykania w godzinach nocnych dostępu do murów zamkowych (RM.0003.350.2023) interpelacja
21.08.2023
odpowiedź
03.08.2023 ws. konieczności dokonania zmian w budżecie miasta celem przywrócenia całodobowego oświetlenia ulicznego (RM.0003.349.2023) interpelacja
17.08.2023
odpowiedź
19.06.2023 ws. umieszczenia lustra przy wyjeździe z ulicy Architektów (RM.0003.290.2023) interpelacja
27.06.2023
odpowiedź
19.06.2023 ws. przeglądu skrzyżowań w Bielsku-Białej, przy których trawa ogranicza widoczność (RM.0003.289.2023) interpelacja
27.06.2023
odpowiedź
19.06.2023 ws. „egipskich ciemności” w Bielsku-Białej i stwarzania zagrożenia na drogach (RM.0003.288.2023) interpelacja
30.06.2023
odpowiedź
19.06.2023 ws. utrzymania czystości w przejściach podziemnych i intensyfikacji działań w trakcie imprez miejskich oraz w weekendy (RM.0003.287.2023) interpelacja
29.06.2023
odpowiedź
19.06.2023 ws. akcji pro pieszej w Centrum miasta Bielska-Białej (na przykład przy ulicy 3 Maja) RM.0003.286.2023 interpelacja
30.06.2023
odpowiedź
19.06.2023 ws. systematycznych prac porządkowych w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej (RM.0003.285.2023) interpelacja
29.06.2023
odpowiedź
19.06.2023 ws. utworzenia przejścia dla pieszych przy ulicy Hałcnowskiej (RM.0003.284.2023) interpelacja
03.07.2023
odpowiedź
19.06.2023 ws. interwencji porządkowych na przystanku autobusowym przy ulicy Spółdzielców na Osiedlu Kopernika w Bielsku-Białej (RM.0003.283.2023) interpelacja
29.06.2023
odpowiedź
12.06.2023 ws. wycinki drzew i krzewów pomiędzy ulicami Krecią i Muszlową na Sarnim Stoku (RM.0003.254.2023) interpelacja
26.06.2023
odpowiedź
10.05.2023 ws. sprzeciwu wobec likwidacji Rady Interesariuszy ds. spalarni (RM.0003.183.2023) interpelacja
17.05.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. koncepcji ograniczenia ruchu na ul. 3 Maja (RM.0003.127.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. sytuacji pracowniczej w P.K. Therma sp. z o.o. (RM.0003.110.2023) interpelacja
31.03.2023
odpowiedź
17.02.2023 ws. działań władz miasta wobec planowanej przez PKP PLK wycinki 1047 sztuk drzew i 11100 m2 krzewów wzdłuż linii kolejowej w centrum Bielska-Białej (RM.0003.66.2023) interpelacja
02.03.2023
odpowiedź
31.01.2023 ws. planowanej budowy trzech „hoteli” przy Alei Armii Krajowej w pobliżu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i obszaru Natura 2000 Beskid Śląski (RM.0003.44.2023) interpelacja
13.02.2023
odpowiedź
18.01.2023 ws. nieprawidłowego wykonania nawierzchni ulicy Komorowickiej (RM.0003.23.2023) interpelacja
01.02.2023
odpowiedź
29.12.2022 ws. przetargu na wyżywienie w kilkunastu bielskich szkołach publicznych (RM.0003.669.2022) interpelacja
11.01.2023
odpowiedź
15.12.2022 ws. sposobu prezentacji projektów uchwał zmieniających poprzednie uchwały (RM.0003.645.2022) interpelacja
28.12.2022
odpowiedź
08.11.2022 ws. wątpliwości związanych z jakością materiałów budowlanych użytych przy inwestycji budowy nowego przedszkola w Hałcnowie (RM.0003.587.2022) interpelacja
17.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. problemów z osobami zakłócającymi porządek i bezpieczeństwo w rejonie ulic Cieszyńskiej i Czystej na Osiedlu Górne Przedmieście (RM.0003.585.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
03.11.2022 ws. planowanych działań Urzędu Miejskiego odnośnie drzew obok linii kolejowej, które nie są objęte wyrokiem WSA w Gliwicach (RM.0003.573.2022) interpelacja
15.11.2022
odpowiedź
03.11.2022 dot. postępowania prokuratorskiego ws. wyburzenia kamienicy przy ul. Cyniarskiej (RM.0003.572.2022) interpelacja
07.11.2022
odpowiedź
24.10.2022 ws. wycinki drzew na Sarnim Stoku (RM.0003.570.2022) interpelacja
07.11.2022
odpowiedź
19.10.2022 ws. zwiększenia wysokości budżetów rad osiedli (RM.0003.565.2022) interpelacja
02.11.2022
odpowiedź
22.09.2022 ws. systemu wynagrodzeń oraz polityki kadrowej w naszym urzędzie (RM.0003.526.2022) interpelacja
05.10.2022
odpowiedź
22.09.2022 ws. podręcznika Historia i teraźniejszość, autorstwa prof. W. Roszkowskiego i korzystania z niego przez bielską młodzież (RM.0003.525.2022) interpelacja
29.09.2022
odpowiedź
22.09.2022 ws. remontu chodnika przy Placu Lutra w Bielsku-Białej (RM.0003.524.2022) interpelacja
05.10.2022
odpowiedź
11.08.2022 ws. udostępnienia dokumentacji związanej ze sprawą planowanej wycinki drzew wzdłuż linii kolejowej nr 139 w centrum miasta (RM.0003.448.2022) interpelacja
25.08.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. poprawy funkcjonowania lokalnego programu osłonowego (RM.0003.380.2022) interpelacja
05.07.2022
odpowiedź
15.06.2022 ws. inwestycji mieszkaniowej w okolicy osiedla Sarni Stok (RM.0003.360.2022) interpelacja
29.06.2022
odpowiedź
15.06.2022 ws. udziału Prezydenta Miasta i jego Zastępców w obradach komisji Rady Miejskiej (RM.0003.359.2022) interpelacja
21.06.2022
odpowiedź
15.06.2022 ws. zmiany obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego przedgórza Szyndzielni i Dębowca w okolicy ulicy Karbowej i Alei Armii Krajowej (RM.0003.358.2022) interpelacja
28.06.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. problemów z płynnością ruchu w okolicy Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki (RM.0003.288.2022) interpelacja
zał. - zdjęcia
23.05.2022
odpowiedź
14.04.2022 ws.planów budowy spalarni odpadów w Bielsku-Białej (RM.0003.213.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
22.03.2022 ws. nie przestrzegania wymogu zwracania się o opinię rady osiedla przy zmienianiu organizacji ruchu na drogach gminnych o znaczeniu lokalnym (RM.0003.165.2022) interpelacja
04.04.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. konieczności dotarcia do mieszkańców miasta z informacjami na temat procedur bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożeń (RM.0003.157.2022) interpelacja
23.03.2022
odpowiedź
załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3
10.03.2022 ws. powołania pełnomocnika lub koordynatora do spraw pomocy uchodźcom (RM.0003.132.2022) interpelacja
16.03.2022
odpowiedź
załącznik
03.03.2022 ws. wprowadzenia darmowych przejazdów liniami MZK dla uchodźców z Ukrainy (RM.0003.125.2022) interpelacja
10.03.2022
odpowiedź
24.02.2022 ws. przeglądu i wzmocnienia potencjału Obrony Cywilnej na terenie miasta Bielska-Białej (RM.0003.119.2022) interpelacja
03.03.2022
odpowiedź
17.02.2022 ws. gotowości do ewentualnego przyjęcia w Bielsku-Białej większej liczby uchodźców z Ukrainy (RM.0003.112.2022) interpelacja
23.02.2022
odpowiedź
21.10.2021 ws. nagrody „Ikar” (RM.0003.560.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
21.10.2021 ws. ulicy Starzyńskiego w Bielsku-Białej (RM.0003.559.2021) interpelacja
02.11.2021
17.11.2021
odpowiedź
odpowiedź
20.10.2021 ws. nasadzenia drzew w rejonach ulic, na których w ostatnich latach prowadzone były duże inwestycje drogowe (RM.0003.557.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
23.09.2021 ws. zamian gruntów dokonywanych przez Gminę Bielsko-Biała (RM.0003.503.2021) interpelacja
29.09.2021
odpowiedź
25.08.2021 ws. aplikacji dotyczącej segregacji i wywozu odpadów (RM.0003.451.2021) interpelacja
01.09.2021
odpowiedź
25.08.2021 ws. aplikacji Animal Helper (RM.0003.450.2021) interpelacja
08.09.2021
odpowiedź
25.08.2021 ws. oświetlenia na boisku przy ul. Władysława Broniewskiego na Osiedlu Grunwaldzkim (RM.0003.449.2021) interpelacja
07.09.2021
odpowiedź
25.08.2021 ws. umieszczenia defibrylatorów w Google Maps (RM.0003.448.2021) interpelacja
08.09.2021
odpowiedź
24.08.2021 ws. podjęcia w imieniu bielskiego samorządu inicjatywy osiedlenia w Bielsku-Białej co najmniej jednej afgańskiej rodziny, która musiała opuścić swój kraj w ostatnim czasie (RM.0003.445.2021) interpelacja
01.09.2021
odpowiedź
26.07.2021 ws. zlecenia przez władze miasta studium wykonalności zastosowania gazyfikacji biologicznej w systemie gospodarki odpadami w Bielsku-Białej (RM.0003.404.2021) interpelacja
03.08.2021
25.08.2021 16.09.2021
odpowiedź
odpowiedź odpowiedź
24.06.2021 ws. działań w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 117 (RM.0003.383.2021) interpelacja
07.07.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. wynajmu lokali Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dla przedsiębiorców (RM.0003.300.2021) interpelacja
02.06.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. wycinki drzew w związku z przebudową ul. Armii Krajowej (RM.0003.299.2021) interpelacja
02.06.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. planów obrony cywilnej Miasta Bielska-Białej (RM.0003.102.2021) interpelacja
02.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. działań Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji tzw. uchwały antysmogowej województwa śląskiego (RM.0003.101.2021) interpelacja
01.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. poprawy funkcjonalności strony internetowej dedykowanej konsultacjom społecznym (RM.0003.100.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. pojemników na składowanie odpadów (RM.0003.41.2021) interpelacja
04.02.2021
odpowiedź
15.12.2020 ws. dezynfekcji parkomatów (RM.0003.521.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
15.12.2020 ws. biletomatów (RM.0003.520.2020) interpelacja
28.12.2020
odpowiedź
14.12.2020 ws. zakupu oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli i żłobków w związku z zaistnieniem okoliczności zwiększających efektywność ich działania (RM.0003.513.2020) interpelacja
21.12.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. propozycji wprowadzenia zmiany zasad przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego zgodnie z programem osłonowym dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ciepła (RM.0003.402.2020) interpelacja
04.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. dodatkowego dnia wolnego od pracy (RM.0003.400.2020) interpelacja
28.10.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. parku Szósty Zmysł przy ulicy Władysława Broniewskiego i Zielonej (RM.0003.399.2020) interpelacja
05.11.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. ewaluacji pierwszego roku obowiązywania programu osłonowego dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ogrzewania (RM.0003.348.2020) interpelacja
05.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. oznaczeń dla niewidomych (RM.0003.336.2020) interpelacja
05.10.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. budowy strategii rozwoju miasta (RM.0003.311.2020) interpelacja
03.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. uwzględnienia niełatwej sytuacji lokalnych organizacji pozarządowych przy sporządzaniu budżetu Miasta na 2021 rok (RM.0003.310.2020) interpelacja
04.09.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. progów zwalniających (RM.0003.223.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. rozwiązania problemu bardzo niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy ulicy Wałowej (RM.0003.222.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
26.03.2020 ws. zakupu sprzętu do przeprowadzania testów na koronawirusa (RM.0003.129.2020) interpelacja
03.04.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. rozbudowy Al. Armii Krajowej od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolei linowej (RM.0003.37.2020) interpelacja
10.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. źródełek w szkołach (RM.0003.39.2020) interpelacja
10.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. festiwalu gier planszowych (RM.0003.38.2020) interpelacja
10.02.2020
odpowiedź
15.11.2019 ws. finansowania programu „Zamień kopciucha na ekoczyściucha” w budżecie Miasta na 2020 rok interpelacja
03.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. ochrony dzieci przed zapyleniem w przedszkolach publicznych interpelacja
29.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. wprowadzenia inteligentnych ławek interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. siatek zabezpieczających interpelacja
29.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. utworzenia woonerf-u interpelacja
24.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. wprowadzenia możliwości zakupu biletów na kolejkę linową on-line interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. warsztatów z emisji głosu dla nauczycieli interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. aplikacji Pełna Kultura interpelacja
03.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. nadania nazwy ulicy imieniem Stanisława Goli interpelacja
03.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. pianina w przestrzeni publicznej interpelacja
10.09.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. podjęcia działań wstrzymujących planowaną przez zarządcę torowiska tj. Przedsiębiorstwo PKP PLK SA wycinkę drzew wzdłuż linii kolejowej 139 interpelacja
22.05.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. rozważenia możliwości wprowadzenia w naszym mieście programu pilotażowego dla bielskich seniorów (tzw. opaska lokalizacyjna) interpelacja
27.05.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. koszy na śmieci i koszy na nieczystości po pupilach interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. Świąt na Starówce interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. powołania Miejskiego Ogrodnika interpelacja interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
08.03.2019 ws. planowanej drogi zbiorczej w Komorowicach Śląskich interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. uruchomienia Kina Letniego interpelacja
12.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych interpelacja
07.03.2019
odpowiedź
18.12.2018 ws. procedur weryfikacji projektów z budżetu obywatelskiego interpelacja
01.02.2019
odpowiedź
28.11.2018 ws. kruszarni kamienia w Lipniku interpelacja
11.12.2018
odpowiedź