Wojtasik Szczepan (kadencja 2018-2024)

Wojtasik Szczepan
Nazwisko i imię: Wojtasik Szczepan
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VI, VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: Jarosława Klimaszewskiego
Telefon:

Mgr socjologii, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Żonaty, ma dwóch synów. Od 24 lat mieszka w Straconce. Pracuje jako wychowawca z młodzieżą szkół średnich w Bursie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. Prowadzi także firmę rodzinną.

BEZPARTYJNIE

 • radny Rady Miejskiej od 2010 roku (VI, VII, VIII kadencji);
 • członek Wspólnoty Polskiej;
 • honorowy członek Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego;
 • długoletni prezes Akcji Katolickiej w Straconce;
 • wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego

BEZINTERESOWNIE

 • organizator corocznych wyjazdów z pomocą dla Polaków na Wschodzie - Białoruś, Ukraina;
 • współpraca z Caritas i PCK na rzecz osób potrzebujących 
 • organizator wyjazdów dla dzieci i dorosłych o charakterze pielgrzymkowym;
 • troska o rozbudowę Przedszkola nr 36;
 • działania na rzecz rozbudowy ul. Górskiej i Złoty Potok;
 • realizacja projektów boisk przyszkolnych w dzielniach naszego okręgu

SKUTECZNIE

plany na przyszłość:

 • zrealizowanie projektu utworzenia Domu Kultury;
 • dalsze zagospodarowanie Bulwarów Straceńskich;
 • budowa trasy rowerowej wzdłuż Potoku Straconka;
 • rozbudowa ul. Mierniczej, Biegunowej, Skibowej, Goryczkowej, Langiewicza;
 • poprawa warunków bezpieczeństwa w dzielnicach naszego okręgu;
 • pozyskanie środków na budowę przedszkoli

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 79
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
18.03.2024 ws. doświetlenia ul. Langiewicza w okolicy pętli autobusowej (RM.0003.118.2024) interpelacja
28.03.2024
odpowiedź
18.03.2024 ws. doświetlenia terenu od ul. Pikowej (RM.0003.117.2024) interpelacja
28.03.2024
odpowiedź
20.12.2023 ws. remontu ul. Wspólnej (RM.0003.625.2023) interpelacja
03.01.2024
odpowiedź
17.11.2023 ws. realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego w Mikuszowicach Krakowskich (RM.0003.550.2023) interpelacja
01.12.2023
odpowiedź
17.11.2023 ws. przedstawienia informacji na temat planów i koncepcji związanych z rozbudową linii PKP numer 139 oraz dalszych losów stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.549.2023) interpelacja
30.11.2023
odpowiedź
17.11.2023 ws. wykonania kanalizacji na „Bagnie” w dzielnicy Mikuszowice Krakowskie (RM.0003.548.2023) interpelacja
30.11.2023
odpowiedź
13.11.2023 ws. godnego upamiętnienia Śp. Jacka Krywulta – wieloletniego Prezydenta Bielska-Białej i wybitnego samorządowca (RM.0003.541.2023) interpelacja
29.11.2023
odpowiedź
19.10.2023 ws. przeglądu i remontu kładek na terenie Bulwarów Młodości w Leszczynach (RM.0003.512.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
20.09.2023 ws. pilnego przeglądu oświetlenia ulicznego i latarni na terenie dzielnicy Leszczyny, osiedla Złote Łany oraz osiedla Langiewicza, które ulegają ciągłej awarii (RM.0003.437.2023) interpelacja
05.10.2023
odpowiedź
24.08.2023 ws. uporządkowania miejsc postojowych wzdłuż ulicy Jeździeckiej (RM.0003.385.2023) interpelacja
05.09.2023
odpowiedź
24.08.2023 ws. uporządkowania terenu wzdłuż potoku Straconka (RM.0003.384.2023) interpelacja
01.09.2023
odpowiedź
19.06.2023 ws. remontu schodów przy ulicy Saneczkowej (RM.0003.296.2023) interpelacja
27.06.2023
odpowiedź
19.06.2023 ws. wyczyszczenia i uporządkowania koryta rzeki Straconka na terenie Bulwarów Młodości w dzielnicy Leszczyny (RM.0003.294.2023) interpelacja
27.06.2023
odpowiedź
22.03.2023 ws. planowanej rozbudowy stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny, która w sposób znaczny utrudni bieżące funkcjonowanie mieszkańców dzielnicy Mikuszowice Krakowskie oraz Leszczyny (RM.0003.129.2023) interpelacja
05.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. ewentualnych planów związanych z modernizacją i przebudową filii MDK w dzielnicy Mikuszowice Krakowskie (RM.0003.122.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. remontu kładek pieszo-rowerowych oraz ciągów pieszych wskazanych przez Radę Osiedla Mikuszowice Krakowskie podczas walnego zebrania sprawozdawczego (RM.0003.121.2023) interpelacja
04.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Mikuszowice Krakowskie (RM.0003.120.2023) interpelacja
29.03.2023
odpowiedź
23.02.2023 ws. przeprowadzenia prac porządkowych wzdłuż traktu spacerowego potoku Straconka (RM.0003.79.2023) interpelacja
08.03.2023
odpowiedź
26.01.2023 ws. zgłoszeń związanych z planowaną zabudową Mikuszowic Krakowskich pod względem produkcyjnym i usługowym (RM.0003.36.2023) interpelacja
09.02.2023
odpowiedź
12.10.2022 ws. uporządkowania rozwiązań drogowych w rejonie ulicy Cieszyńskiej i ulicy Zdrojowej (RM.0003.542.2022) interpelacja
19.10.2022
odpowiedź
24.08.2022 ws. wykonania boiska ze sztuczną trawą na terenie Bulwarów Młodości w dzielnicy Leszczyny (RM.0003.472.2022) interpelacja
06.09.2022
odpowiedź
23.08.2022 ws. remontu ulicy Mariana Langiewicza (RM.0003.463.2022) interpelacja
05.09.2022
odpowiedź
23.08.2022 ws. zmiany nazwy Domu Pomocy Społecznej „Hospicjum” (RM.0003.462.2022) interpelacja
06.09.2022
odpowiedź
17.08.2022 ws. wykonania drogi dojazdowej w obrębie ulicy Górskiej (RM.0003.454.2022) interpelacja
22.08.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. organizacji w 2023 roku obchodów jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Białej Krakowskiej (RM.0003.204.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
06.04.2022 ws. montażu w centrum dzielnicy Straconka tablicy informującej o rozpoczynającym się w tym miejscu „Małym Szlaku Beskidzkim” (RM.0003.182.2022) interpelacja
14.04.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. nielegalnego wysypiska śmieci na ostatnim przystanku autobusu linii numer 11 w dzielnicy Straconka (RM.0003.91.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. przedłużenia ciągu pieszo – rowerowego od Bulwarów w kierunku Małej Straconki (RM.0003.35.2022) interpelacja
02.02.2022
odpowiedź
08.12.2021 ws. budowy parkingu przy ulicy Lwowskiej (RM.0003.641.2021) interpelacja
17.12.2021
odpowiedź
23.09.2021 ws. wykonania dwóch przejść dla pieszych w rejonie ulicy Górskiej (RM.0003.502.2021) interpelacja
04.10.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. kompleksowego doświetlenia i zabezpieczenia przejść dla pieszych na wysokości Bulwarów (RM.0003.496.2021) interpelacja
04.10.2021
odpowiedź
17.09.2021 ws. upamiętnienia osoby bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (RM.0003.481.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
17.08.2021 ws. budowy III etapu kanalizacji sanitarnej na ulicy Borsuczej oraz ulicy Lisiej w Straconce (RM.0003.434.2021) interpelacja
31.08.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. remontu drogi dojazdowej w dzielnicy Leszczyny między blokami zlokalizowanymi przy ulicy: Żywiecka 119, 121 oraz 123 (RM.0003.376.2021) interpelacja
06.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. rozwoju terenów zielonych i wprowadzenia programu „Zielony przystanek” w Bielsku-Białej (RM.0003.375.2021) interpelacja
05.07.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. zwiększenia częstotliwości odbiorów odzieży używanej z pojemników w Bielsku-Białej (RM.0003.354.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
14.05.2021 ws. wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. gen. Józefa Kustronia przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów w Bielsku-Białej (RM.0003.277.2021) interpelacja
26.05.2021
odpowiedź
14.05.2021 ws. przeprowadzenia prac porządkowych oraz wykonania kanalizacji i elewacji ścian w budynku przy ul. Cieszyńskiej 14 w Bielsku-Białej (RM.0003.276.2021) interpelacja
27.05.2021
odpowiedź
07.05.2021 ws. przeprowadzenia niezbędnych prac porządkowych w centrum miasta, szczególnie w ciągu ulic 11 Listopada i Cechowej (RM.0003.252.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
29.04.2021 ws. utworzenia Dzielnicowego Funduszu Drogowego (RM.0003.241.2021) interpelacja
11.05.2021
odpowiedź
14.04.2021 ws. wykonania regulacji studni kanalizacyjnej na ul. Małej Straconki (RM.0003.202.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
14.04.2021 ws. organizacji przeglądu piosenki oazowej w związku z jubileuszem 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego – legendarnego twórcy oazy (Ruchu Światło – Życie) RM.0003.196.2021 interpelacja
26.04.2021
odpowiedź
13.04.2021 ws. wpisania kompleksowej modernizacji i remontu ulic: Biegunowej, Goryczkowej i Skibowej w dzielnicy Bielsko-Biała Straconka do planów inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (RM.0003.195.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
13.04.2021 ws. wykonania miejsc postojowych pod tzw. wiaduktem dla użytkowników Bulwarów (RM.0003.194.2021) interpelacja
22.04.2021
odpowiedź
13.04.2021 ws. remontu ciągu pieszych wzdłuż ulicy Górskiej w dzielnicy Bielsko-Biała Straconka (RM.0003.193.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
13.04.2021 ws. wykonania nakładek asfaltowych na najbardziej zniszczonych i zaniedbanych drogach lokalnych znajdujących się w trwałym zarządzie MZD w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.192.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. przedstawienia koncepcji odwodnienia części ulic zlokalizowanych w dzielnicy Bielsko-Biała Straconka (RM.0003.76.2021) interpelacja
19.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
14.12.2020 ws. przeniesienia filii Książnicy Beskidzkiej w Straconce do nowo powstającego w tej dzielnicy budynku Miejskiego Domu Kultury (RM.0003.519.2020) interpelacja
29.12.2020
odpowiedź
23.11.2020 ws. wykonania nowej tablicy informacyjnej dla Rady Osiedla Leszczyny, która obecnie znajduje się na płocie Szkoły Podstawowej nr 33 (dolny budynek) przy ul. Żywieckiej (RM.0003.447.2020) interpelacja
01.12.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. wsparcia mieszkańców ulicy Górskiej w dzielnicy Bielsko-Biała Straconka, którzy zgłaszają problemy ulatniającego się gazu (RM.0003.392.2020) interpelacja
02.11.2020
odpowiedź
13.10.2020 ws. wykonania połączenia ulicy Saneczkowej z ulicą ks. Stanisława Brzóski tak aby zapewnić dojście do przystanku autobusowego MZK (RM.0003.377.2020) interpelacja
27.10.2020
odpowiedź
20.08.2020 ws. wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Leśnej w dzielnicy Lipnik oraz na ulicy Lisiej w dzielnicy Straconka w najbliższej możliwej perspektywie organizacyjnej i finansowej (RM.0003.295.2020) interpelacja
26.08.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
25.05.2020 ws. budowy systemu odwodnienia ulic: Biegunowej, Skibowej, Goryczkowej (RM.0003.174.2020) interpelacja
28.05.2020
odpowiedź
12.05.2020 ws. wykonania nowej nakładki asfaltowej jako formy odtworzenia nawierzchni ulicy Bolesława Prusa w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny, na której w obecnym czasie prowadzone są prace modernizacyjno-remontowe związane z wykonaniem przyłącza gazowego (RM.0003.167.2020) interpelacja
25.05.2020
odpowiedź
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
19.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
05.03.2020 ws. wykonania ciągu pieszych wzdłuż boiska przy Szkole Podstawowej nr 33 (dawna Szkoła Podstawowa nr 12), który skomunikuje ulicę Góralską oraz wszystkie przyległe i sąsiadujące ulice z ulicą Żywiecką w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.87.2020) interpelacja
12.03.2020
odpowiedź
05.03.2020 ws. wykonania nakładki asfaltowej na brakującym odcinku ulicy Szczęśliwej (między ulicą Bracką, a ulicą Źródlaną) w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.86.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
05.03.2020 ws. wykonania oświetlenia ciągu pieszych łączącego ulicę Szczęśliwą z ulicą Łagodną oraz ulicą Mariana Langiewicza (RM.0003.85.2020) interpelacja
18.03.2020
odpowiedź
05.03.2020 ws. wykonania doraźnego przejścia dla pieszych przy ulicy Górskiej w rejonie sklepu „Lewiatan” oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy bezpieczeństwa pieszych na pozostałych przejściach zlokalizowanych na całym odcinku ulicy Górskiej (RM.0003.84.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
04.12.2019 ws. uciążliwości lokalowych i przestrzennych w Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej Lipniku (RM.0003.407.2019) interpelacja
12.12.2019
odpowiedź
06.11.2019 ws. wykonania przejścia dla pieszych przy Przedszkolu nr 26 w Bielsku-Białej Leszczynach (ulica Straconki) oraz podjęcia innych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu interpelacja
19.11.2019
27.12.2019
odpowiedź
uzupełnienie
23.09.2019 ws. ujęcia w planach budżetu na rok 2020 i zabezpieczenia środków finansowych na dokończenie nasadzeń krzewów oraz kwiatów w centrum Straconki interpelacja
07.10.2019
odpowiedź
03.04.2019 ws. bieżącego utrzymania oraz kapitalnego remontu ul. Źródlanej w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny interpelacja
17.04.2017
odpowiedź
18.03.2019 ws. rozbudowy BCO Szpitala Miejskiego interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. poszerzenia drogi wewnętrznej biegnącej od ulicy Górskiej do ulicy Zawodzie interpelacja
28.03.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. zaprojektowania i wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż Potoku Straconka interpelacja
28.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. obchodów okrągłych urodzin zasłużonego dla bielskiego sportu - Pana Mariana Kasprzyka interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. budowy parkingów w Bielsku-Białej interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. budowy nowego parkingu przy ulicy Listopadowej interpelacja
05.03.2019
odpowiedź