Wawak Tomasz (kadencja 2018-2024)

Wawak Tomasz
Nazwisko i imię: Wawak Tomasz
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji
Komitet wyborczy: KWW Okrzesik i Niezależni.BB
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: Niezależni.BB

Jestem bielszczaninem z urodzenia i z wyboru. Skończyłem studia na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dzięki sprawowaniu funkcji przewodniczącego Rady Osiedla "Biała Krakowska" oraz kilkuletniej pracy w mediach lokalnych poznałem problemy Bielska-Białej. Swoje pomysły oraz doświadczenie w pracy społecznej chcę wykorzystać w Radzie Miejskiej. Uważam, że Bielsko-Biała ma wystarczający potencjał aby wyjść ze statusu byłego miasta wojewódzkiego i na powrót stać się prężnym centrum regionu Podbeskidzie. 

Moje priorytety to: 

  • zintensyfikowanie walki ze smogiem,
  • wzmocnienie kompetencji rad osiedli,
  • zrównoważony rozwój infrastruktury poszczególnych osiedli,
  • poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej,
  • poprawa działania i rozwój instytucji budżetu obywatelskiego,
  • urozmaicenie życia kulturalnego miasta i narzędzi jego promocji

Pracuję w Komisjach:

  • Bezpieczeństwa i Samorządności (Wiceprzewodniczący Komisji),
  • Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
  • Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
  • Edukacji i Kultury (od czerwca 2022 r.).

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 169
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
28.11.2023 ws. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem „E”, położonego pomiędzy ulicą Tarninowa a ulicą Listopadową (RM.0003.589.2023) interpelacja
15.11.2023 ws. powtarzających się błędów na tablicach informacyjnych przy wjazdach na parkingi przy ulicy Rychlińskiego i Placu Ratuszowym (RM.0003.547.2023) interpelacja
15.11.2023 ws. realnego stanu jakości powietrza na osiedlach oraz propozycji podjęcia dodatkowych działań w zakresie walki ze smogiem (RM.0003.546.2023) interpelacja
15.11.2023 ws. postawienia znaku A5 na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Westerplatte i płk. Stanisława Dąbka (RM.0003.545.2023) interpelacja
23.11.2023
odpowiedź
24.10.2023 ws. wprowadzenia oznakowania informującego o strefie skrzyżowań równorzędnych dla ulic Bohaterów Westerplatte i płk. Stanisława Dąbka (RM.0003.522.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
19.10.2023 ws. liczby nasadzeń zastępczych dokonywanych po zrealizowaniu przebudowy ulicy Krakowskiej, Żywieckiej oraz Cieszyńskiej (RM.0003.511.2023) interpelacja
07.11.2023
odpowiedź
19.10.2023 ws. przywrócenia projektów osiedlowych w Budżecie Obywatelskim (RM.0003.510.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
26.09.2023 ws. dodatkowych propozycji związanych z bezpieczeństwem pieszych na przejściu przy ulicy H.Sienkiewicza (RM.0003.462.2023) interpelacja
09.10.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. oszczędności z tytułu wyłączenia oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych oraz kosztów oświetlenia świątecznego (RM.0003.458.2023) interpelacja
05.10.2023
odpowiedź
30.08.2023 ws. szacunków co do ilości terenów przeznaczonych w mieście pod zabudowę mieszkaniową (RM.0003.400.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
30.08.2023 ws. bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ulicy Henryka Sienkiewicza od strony ul. 3 Maja (RM.0003.399.2023 interpelacja
11.09.2023
18.09.2023
odpowiedź
uzupełnienie
30.08.2023 ws. parkowania autokarów turystycznych w centrum miasta (RM.0003.398.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
10.08.2023 ws. zasad koszenia trawy w pasie drogowym przez MZD (RM.0003.355.2023) interpelacja
24.08.2023
odpowiedź
07.08.2023 ws. nie zamykania w godzinach nocnych dostępu do murów zamkowych (RM.0003.350.2023) interpelacja
21.08.2023
odpowiedź
03.08.2023 ws. konieczności dokonania zmian w budżecie miasta celem przywrócenia całodobowego oświetlenia ulicznego (RM.0003.349.2023) interpelacja
17.08.2023
odpowiedź
29.06.2023 ws. stanu nawierzchni ulicy Metalowców (RM.0003.306.2023) interpelacja
10.07.2023
odpowiedź
12.06.2023 ws. wycinki drzew i krzewów pomiędzy ulicami Krecią i Muszlową na Sarnim Stoku (RM.0003.254.2023) interpelacja
26.06.2023
odpowiedź
07.06.2023 ws. korekty sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu na Sarnim Stoku (RM.0003.252.2023) interpelacja
20.06.2023
odpowiedź
30.05.2023 ws. propozycji nie wygaszania w weekendowe noce oświetlenia ulicznego w rejonie Rynku (RM.0003.233.2023) interpelacja
12.06.2023
odpowiedź
30.05.2023 ws. przyszłej siedziby Rady Osiedla Biała Krakowska (RM.0003.232.2023) interpelacja
05.06.2023
odpowiedź
17.05.2023 ws. sporządzenia dokumentacji projektowej ronda w miejsce skrzyżowania ulic Warszawskiej, Kwiatkowskiego i Sarni Stok (RM.0003.203.2023) interpelacja
30.05.2023
odpowiedź
10.05.2023 ws. sprzeciwu wobec likwidacji Rady Interesariuszy ds. spalarni (RM.0003.183.2023) interpelacja
17.05.2023
odpowiedź
11.04.2023 ws. praktyk w zakresie pielęgnacji drzew na terenach zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (RM.0003.148.2023) interpelacja
17.04.2023
odpowiedź
11.04.2023 ws. wniosków mieszkańców złożonych podczas zebrania sprawozdawczego Rady Osiedla Biała Krakowska (RM.0003.147.2023) interpelacja
22.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. koncepcji ograniczenia ruchu na ul. 3 Maja (RM.0003.127.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. możliwości podgrzewania wody użytkowej przez „Thermę” w blokach mieszkaniowych na Kępie Hałcnowskiej (RM.0003.124.2023) interpelacja
30.03.2023
odpowiedź
16.03.2023 ws. stanu kadrowego i planów zatrudniania nowych pracowników przez Straż Miejską (RM.0003.104.2023) interpelacja
23.03.2023
odpowiedź
03.03.2023 ws. stanu prawnego oraz przyszłości zadrzewionego terenu obok ulicy Tarninowej (RM.0003.85.2023) interpelacja
17.03.2023
odpowiedź
23.02.2023 ws. kondycji obszaru znajdującego się w pobliżu stacji kolejowej Bielsko-Biała Komorowice (RM.0003.75.2023) interpelacja
09.03.2023
odpowiedź
17.02.2023 ws. działań władz miasta wobec planowanej przez PKP PLK wycinki 1047 sztuk drzew i 11100 m2 krzewów wzdłuż linii kolejowej w centrum Bielska-Białej (RM.0003.66.2023) interpelacja
02.03.2023
odpowiedź
13.02.2023 ws. problemów z parkowaniem przez mieszkańców rejonu ulic Stefana Żeromskiego oraz Romualda Traugutta, na Osiedlu Dolne Przedmieście (RM.0003.62.2023) interpelacja
27.02.2023
03.04.2023
odpowiedź
uzupełnienie
31.01.2023 ws. planowanej budowy trzech „hoteli” przy Alei Armii Krajowej w pobliżu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i obszaru Natura 2000 Beskid Śląski (RM.0003.44.2023) interpelacja
13.02.2023
odpowiedź
27.01.2023 ws. budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Ignacego Daszyńskiego oraz Hałcnowskiej (RM.0003.38.2023) interpelacja
08.02.2023
odpowiedź
18.01.2023 ws. nieprawidłowego wykonania nawierzchni ulicy Komorowickiej (RM.0003.23.2023) interpelacja
01.02.2023
odpowiedź
29.12.2022 ws. przetargu na wyżywienie w kilkunastu bielskich szkołach publicznych (RM.0003.669.2022) interpelacja
11.01.2023
odpowiedź
28.12.2022 ws. przyczyn rezygnacji z oznakowania poziomego w strefie skrzyżowań równorzędnych na Osiedlu Biała Krakowska (RM.0003.668.2022) interpelacja
09.01.2023
odpowiedź
19.12.2022 ws. zmiany organizacji ruchu zmuszającej kierowców do jazdy ul. Ogrodową po oblodzonej i nachylonej nawierzchni (RM.0003.649.2022) interpelacja
29.12.2022
odpowiedź
15.12.2022 ws. sposobu prezentacji projektów uchwał zmieniających poprzednie uchwały (RM.0003.645.2022) interpelacja
28.12.2022
odpowiedź
15.12.2022 ws. braku możliwości dokonywania zakupów bezgotówkowych w większości biletomatów od 1 stycznia 2023 r. (RM.0003.642.2022) interpelacja
27.12.2022
odpowiedź
19.11.2022 ws. konieczności poprawienia czytelności oznakowania poziomego na skrzyżowaniu na Osiedlu Biała Krakowska (RM.0003.607.2022) interpelacja
01.12.2022
odpowiedź
19.11.2022 ws. pomiaru natężenia hałasu i budowy ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulicy Lwowskiej (RM.0003.606.2022) interpelacja
30.11.2022
odpowiedź
08.11.2022 ws. wątpliwości związanych z jakością materiałów budowlanych użytych przy inwestycji budowy nowego przedszkola w Hałcnowie (RM.0003.587.2022) interpelacja
17.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. problemów z osobami zakłócającymi porządek i bezpieczeństwo w rejonie ulic Cieszyńskiej i Czystej na Osiedlu Górne Przedmieście (RM.0003.585.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
03.11.2022 ws. planowanych działań Urzędu Miejskiego odnośnie drzew obok linii kolejowej, które nie są objęte wyrokiem WSA w Gliwicach (RM.0003.573.2022) interpelacja
15.11.2022
odpowiedź
03.11.2022 dot. postępowania prokuratorskiego ws. wyburzenia kamienicy przy ul. Cyniarskiej (RM.0003.572.2022) interpelacja
07.11.2022
odpowiedź
24.10.2022 ws. wycinki drzew na Sarnim Stoku (RM.0003.570.2022) interpelacja
07.11.2022
odpowiedź
19.10.2022 ws. zwiększenia wysokości budżetów rad osiedli (RM.0003.565.2022) interpelacja
02.11.2022
odpowiedź
22.09.2022 ws. systemu wynagrodzeń oraz polityki kadrowej w naszym urzędzie (RM.0003.526.2022) interpelacja
05.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. propozycji przystąpienia do realizacji koncepcji ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w centrum Komorowic Krakowskich (RM.0003.514.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. przeanalizowania możliwości wykorzystania wielopaliwowego bloku kogeneracyjnego Fortum w Zabrzu do spalania odpadów wytwarzanych w Bielsku-Białej (RM.0003.508.2022) interpelacja
03.10.2022
13.10.2022
odpowiedź
uzupełnienie
16.08.2022 ws. wsparcia projektu „Och Buu – na tropie uczuć. Obrazkowy przewodnik po emocjach dla dzieci. Podręcznik dla rodziców” (RM.0003.452.2022) interpelacja
25.08.2022
odpowiedź
11.08.2022 ws. udostępnienia dokumentacji związanej ze sprawą planowanej wycinki drzew wzdłuż linii kolejowej nr 139 w centrum miasta (RM.0003.448.2022) interpelacja
25.08.2022
odpowiedź
11.07.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Heleny Modrzejewskiej (RM.0003.407.2022). interpelacja
18.07.2022
odpowiedź
11.07.2022 ws. uporządkowania terenu wokół budynków ZGM-u przy ulicy Wapiennej (RM.0003.406.2022). interpelacja
22.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. poprawy funkcjonowania lokalnego programu osłonowego (RM.0003.380.2022) interpelacja
05.07.2022
odpowiedź
15.06.2022 ws. inwestycji mieszkaniowej w okolicy osiedla Sarni Stok (RM.0003.360.2022) interpelacja
29.06.2022
odpowiedź
15.06.2022 ws. udziału Prezydenta Miasta i jego Zastępców w obradach komisji Rady Miejskiej (RM.0003.359.2022) interpelacja
21.06.2022
odpowiedź
15.06.2022 ws. zmiany obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego przedgórza Szyndzielni i Dębowca w okolicy ulicy Karbowej i Alei Armii Krajowej (RM.0003.358.2022) interpelacja
28.06.2022
odpowiedź
27.05.2022 ws. zmiany organizacji ruchu na fragmencie ulicy Bohaterów Westerplatte (RM.0003.330.2022) interpelacja
08.06.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. problemów z płynnością ruchu w okolicy Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki (RM.0003.288.2022) interpelacja
zał. - zdjęcia
23.05.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. problemów z ruchem samochodowym na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Sarni Stok (RM.0003.274.2022) interpelacja
23.05.2022
odpowiedź
07.04.2022 ws. postawienia luster drogowych na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Westerplatte i płk. Stanisława Dąbka (RM.0003.186.2022) interpelacja
13.04.2022
odpowiedź
30.03.2022 ws. realizacji zaległego projektu z budżetu obywatelskiego 2020 na Osiedlu Dolne Przedmieście (RM.0003.173.2022) interpelacja
08.04.2022
odpowiedź
30.03.2022 ws. stanu prac nad przebudową łącznika ulic Wapiennej i Piekarskiej w kontekście budowy tzw. drogi Nowopiekarskiej (RM.0003.172.2022) interpelacja
08.04.2022
odpowiedź
30.03.2022 ws. ewentualnej inwestycji mieszkaniowej na terenie pomiędzy ulicami Wapienną, Krakowską i Bohaterów Westerplatte (RM.0003.171.2022) interpelacja
13.04.2022
odpowiedź
22.03.2022 ws. nie przestrzegania wymogu zwracania się o opinię rady osiedla przy zmienianiu organizacji ruchu na drogach gminnych o znaczeniu lokalnym (RM.0003.165.2022) interpelacja
04.04.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. konieczności dotarcia do mieszkańców miasta z informacjami na temat procedur bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożeń (RM.0003.157.2022) interpelacja
23.03.2022
odpowiedź
załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3
10.03.2022 ws. powołania pełnomocnika lub koordynatora do spraw pomocy uchodźcom (RM.0003.132.2022) interpelacja
16.03.2022
odpowiedź
załącznik
10.03.2022 ws. konieczności wykonania naprawy nawierzchni łącznika ulic Stojałowskiego i 11 Listopada (RM.0003.131.2022) interpelacja
22.03.2022
odpowiedź
03.03.2022 ws. wprowadzenia darmowych przejazdów liniami MZK dla uchodźców z Ukrainy (RM.0003.125.2022) interpelacja
10.03.2022
odpowiedź
24.02.2022 ws. przeglądu i wzmocnienia potencjału Obrony Cywilnej na terenie miasta Bielska-Białej (RM.0003.119.2022) interpelacja
03.03.2022
odpowiedź
17.02.2022 ws. gotowości do ewentualnego przyjęcia w Bielsku-Białej większej liczby uchodźców z Ukrainy (RM.0003.112.2022) interpelacja
23.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. planów modernizacji ul. Warszawskiej (RM.0003.94.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. podjęcia działań przeciwdziałających wzrostowi kosztów ogrzewania przez mieszkańców rezygnujących z kotłów węglowych na rzecz pieców gazowych (RM.0003.39.2022) interpelacja
02.02.2022
odpowiedź
20.12.2021 ws. propozycji nasadzenia roślin na ekranach akustycznych (RM.0003.675.2021) interpelacja
28.12.2021
09.02.2022
odpowiedź
uzupełnienie
16.12.2021 ws. konieczności wykonania dodatkowego oznakowania przy przejściu dla pieszych w okolicy cmentarza żołnierzy radzieckich przy ul. Lwowskiej (RM.0003.660.2021) interpelacja
22.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. koncepcji ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w centrum Komorowic Krakowskich (RM.0003.652.2021) interpelacja
22.12.2021
odpowiedź
18.11.2021 ws. kontynuacji działań zmierzających do remontu łącznika ulic Wapiennej i Piekarskiej (RM.0003.621.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. naprawy kładki nad rzeką Białą w ciągu ścieżki rowerowej do Bystrej i Wilkowic (RM.0003.620.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
28.10.2021 ws. oznakowania poziomego na skrzyżowaniach równorzędnych na osiedlach Lipnik i Śródmieście Bielsko (RM.0003.565.2021) interpelacja
09.11.2021
odpowiedź
21.10.2021 ws. uczestnictwa reprezentantów mieszkańców w obradach rady ds. ekologii i zieleni (RM.0003.561.2021) interpelacja
04.11.2021
odpowiedź
20.10.2021 ws. nasadzenia drzew w rejonach ulic, na których w ostatnich latach prowadzone były duże inwestycje drogowe (RM.0003.557.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
04.10.2021 ws. planów modernizacji obiektów sportowych w Wapienicy (RM.0003.506.2021) interpelacja
12.10.2021
odpowiedź
23.09.2021 ws. zamian gruntów dokonywanych przez Gminę Bielsko-Biała (RM.0003.503.2021) interpelacja
29.09.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. kontynuacji prac remontowych na obszarze północnej części ulicy Listopadowej (RM.0003.495.2021) interpelacja
05.10.2021
odpowiedź
25.08.2021 ws. aplikacji dotyczącej segregacji i wywozu odpadów (RM.0003.451.2021) interpelacja
01.09.2021
odpowiedź
24.08.2021 ws. podjęcia w imieniu bielskiego samorządu inicjatywy osiedlenia w Bielsku-Białej co najmniej jednej afgańskiej rodziny, która musiała opuścić swój kraj w ostatnim czasie (RM.0003.445.2021) interpelacja
01.09.2021
odpowiedź
24.08.2021 ws. organizacji ruchu rowerowego i udogodnień dla niepełnosprawnych na ul. 11 Listopada (RM.0003.444.2021) interpelacja
07.09.2021
odpowiedź
26.07.2021 ws. zlecenia przez władze miasta studium wykonalności zastosowania gazyfikacji biologicznej w systemie gospodarki odpadami w Bielsku-Białej (RM.0003.404.2021) interpelacja
03.08.2021
25.08.2021 16.09.2021
odpowiedź
odpowiedź odpowiedź
22.07.2021 ws. działania systemu do rezerwacji miejsc w kolejce do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (RM.0003.402.2021) interpelacja
29.07.2021
odpowiedź
13.07.2021 ws. połączenia autobusowego prowadzącego na Przełęcz Przegibek (RM.0003.396.2021) interpelacja
21.07.2021
odpowiedź
24.06.2021 ws. działań w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 117 (RM.0003.383.2021) interpelacja
07.07.2021
odpowiedź
01.06.2021 ws. przyszłych losów kiosku z Lodami Eskimo na Placu Wojska Polskiego oraz zapewnienia miejsca w centrum miasta przeznaczonego dla food trucków i innych, niewielkich punktów gastronomicznych (RM.0003.324.2021) interpelacja
15.06.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. segregacji oleju (RM.0003.298.2021). interpelacja
28.05.2021
24.06.2021
odpowiedź
uzupełnienie
19.05.2021 ws. zakupu przez Straż Miejską fotopułapek z systemem antykradzieżowym, ułatwiających skuteczne karanie osób wyrzucających śmieci na terenach zielonych (RM.0003.295.2021) interpelacja
02.06.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa pieszych na ścieżkach spacerowych w „Cygańskim Lesie” (RM.0003.290.2021) interpelacja
01.06.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. polityki władz miasta wobec układu drogowego, zieleni i infrastruktury rekreacyjnej przy inwestycjach realizowanych przez deweloperów (RM.0003.242.2021) interpelacja
18.05.2021
odpowiedź
26.03.2021 ws. nawierzchni ulicy Gliwickiej w Komorowicach Krakowskich (RM.0003.178.2021) interpelacja
06.04.2021
odpowiedź
23.03.2021 ws. zasad dostępności dla mieszkańców Osiedla Biała Krakowska pomieszczeń dla dzieci i klubu seniora w planowanym budynku mieszkalnym osiedla komunalnego przy ulicach Wapiennej i Ludwika Solskiego (RM.0003.174.2021) interpelacja
01.04.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. postępów prac zmierzających do remontu łącznika ulic Wapiennej i Piekarskiej (RM.0003.136.2021) interpelacja
17.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w obrębie planowanego osiedla komunalnego przy ul. Wapiennej i Solskiego (RM.0003.135.2021) interpelacja
19.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. propozycji przeznaczenia terenu pod miejsca parkingowe na Osiedlu Biała Krakowska (RM.0003.134.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
01.03.2021 ws. uwzględnienia budowy kontrapasu dla rowerzystów w koncepcji rozbudowy ul. Akademii Umiejętności (RM.0003.117.2021) interpelacja
16.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. planów obrony cywilnej Miasta Bielska-Białej (RM.0003.102.2021) interpelacja
02.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. działań Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji tzw. uchwały antysmogowej województwa śląskiego (RM.0003.101.2021) interpelacja
01.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. poprawy funkcjonalności strony internetowej dedykowanej konsultacjom społecznym (RM.0003.100.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
27.01.2021 ws. notorycznych awarii oświetlenia ulicznego w Bielsku-Białej (RM.0003.48.2021) interpelacja
08.02.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. odśnieżania głównych dróg w mieście (RM.0003.28.2021) interpelacja
28.01.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. spowolnienia ruchu na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Listopadowej (RM.0003.25.2021) interpelacja
01.02.2021
odpowiedź
13.01.2021 ws. budowy chodnika i organizacji parkowania aut na ulicy Andrzeja Struga (RM.0003.16.2021) interpelacja
21.01.2021
odpowiedź
14.12.2020 ws. zakupu oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli i żłobków w związku z zaistnieniem okoliczności zwiększających efektywność ich działania (RM.0003.513.2020) interpelacja
21.12.2020
odpowiedź
04.12.2020 ws. uzupełnienia ubytków nawierzchni dolnego fragmentu sięgacza między ulicami Kazimierza Wielkiego i Lwowskiej (RM.0003.485.2020) interpelacja
17.12.2020
odpowiedź
04.12.2020 ws. apelu mieszkańców Osiedla Biała Krakowska o przywrócenie przystanku autobusowego przy ulicy Wapiennej (RM.0003.484.2020) interpelacja
10.12.2020
odpowiedź
02.11.2020 ws. wykonania oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych w okolicy cmentarza żołnierzy radzieckich przy ulicy Lwowskiej oraz naprawy oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Sportowców i Śląskiej (RM.0003.421.2020) interpelacja
16.11.2020
odpowiedź
27.10.2020 ws. brakującego oświetlenia ulicznego w okolicy skrzyżowania ulic Krakowskiej i Lwowskiej (RM.0003.408.2020) interpelacja
09.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. propozycji wprowadzenia zmiany zasad przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego zgodnie z programem osłonowym dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ciepła (RM.0003.402.2020) interpelacja
04.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. remontu ulic Osiedlowej i Wschodniej (RM.0003.401.2020) interpelacja
27.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. ewaluacji pierwszego roku obowiązywania programu osłonowego dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ogrzewania (RM.0003.348.2020) interpelacja
05.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. wielkości pojemników na odpady (RM.0003.347.2020) interpelacja
23.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. budowy strategii rozwoju miasta (RM.0003.311.2020) 03.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. uwzględnienia niełatwej sytuacji lokalnych organizacji pozarządowych przy sporządzaniu budżetu Miasta na 2021 rok (RM.0003.310.2020) interpelacja
04.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. naprawy kładki nad rzeką Białą w ciągu ścieżki rowerowej do Bystrej i Wilkowic (RM.0003.301.2020) interpelacja
02.09.2020
odpowiedź
12.08.2020 ws. budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Wapiennej (przy skrzyżowaniu z ulicą Cypriana Kamila Norwida) (RM.0003.277.2020) interpelacja
26.08.2020
odpowiedź
27.07.2020 ws. budowy drogi rowerowej przy planowanej przebudowie ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego (RM.0003.260.2020) interpelacja
06.08.2020
odpowiedź
14.07.2020 ws. wykorzystania podziemnych zbiorników retencyjnych do walki ze skutkami susz i podtopień (RM.0003.243.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
27.04.2020 ws. aktualnych i planowanych działań w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (RM.0003.153.2020) interpelacja
11.05.2020
odpowiedź
17.04.2020 ws. zapisu znajdującego się w zarządzeniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej (RM.0003.143.2020) interpelacja
04.05.2020
odpowiedź
26.03.2020 ws. zakupu sprzętu do przeprowadzania testów na koronawirusa (RM.0003.129.2020) interpelacja
03.04.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. powołania zespołu koordynatorów projektów budżetu obywatelskiego (RM.0003.121.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. rozpoznania sprawy bezprawnego i niewłaściwego wykonania ekspertyzy dendrologicznej oraz ustalenia osób odpowiedzialnych za ewentualne nieprawidłowości (RM.0003.72.2020) interpelacja
02.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. planów rewitalizacji Parku Włókniarzy oraz parku koło Ratusza (RM.0003.71.2020). interpelacja
02.03.2020
odpowiedź
13.02.2020 ws. łącznika ulic Wapiennej i Piekarskiej (RM.0003.56.2020) interpelacja
25.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. rozbudowy Al. Armii Krajowej od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolei linowej (RM.0003.37.2020) interpelacja
10.02.2020
odpowiedź
07.01.2020 ws. wiaty na przystanku Kwiatkowskiego Komorowicka (RM.0003.8.2020) interpelacja
17.01.2020
odpowiedź
20.12.2019 ws. wykorzystania akcji wymiarowej do informowania mieszkańców o ekologicznych programach realizowanych przez Miasto (RM.0003.434.2019) interpelacja
03.01.2020
odpowiedź
16.12.2019 ws. informacji o realizowaniu programu dopłat do wymiany kotłów grzewczych interpelacja
30.12.2019
odpowiedź
16.12.2019 ws. realizacji programu osłonowego dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ogrzewania interpelacja
30.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. finansowania programu „Zamień kopciucha na ekoczyściucha” w budżecie Miasta na 2020 rok interpelacja
03.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. ochrony dzieci przed zapyleniem w przedszkolach publicznych interpelacja
29.11.2019
odpowiedź
07.11.2019 ws. przejścia dla pieszych na DW 940, przy przystanku MZK Lwowska/Wyzwolenia interpelacja
21.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. remontu cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni na całej długości ulicy Akademii Umiejętności ze szczególnym uwzglęgnieniem odcinka od skrzyżowania z ulicą Lenartowicza do skrzyżowania z ulicą Łagodną interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws. klimatyzacji w autobusach miejskich interpelacja
02.10.2019
odpowiedź
20.09.2019 ws. poprawy bezpieczeństwa pieszych na ścieżkach spacerowych w "Cygańskim Lesie" interpelacja
27.09.2019
08.01.2020
odpowiedź
uzupełnienie
26.08.2019 ws. miejsc parkingowych w mieście interpelacja
09.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. stanu pobocza na ulicy Śląskiej interpelacja
09.09.2019
odpowiedź
19.07.2019 ws. stanu budynku przy ulicy Starostów Lipnickich 2 interpelacja
02.08.2019
odpowiedź
16.07.2019 ws. propozycji wprowadzenia dofinansowania do budowy ogrodowych zbiorników na wodę deszczową interpelacja
29.07.2019
odpowiedź
16.07.2019 ws. funkcjonowania komunikacji autobusowej w okresie letnim interpelacja
30.07.2019
odpowiedź
04.06.2019 ws. terenów zielonych na obszarze Osiedla Biała Krakowska interpelacja
14.06.2019
odpowiedź
31.05.2019 ws. miejsc parkingowych w mieście interpelacja
14.06.2019
odpowiedź
31.05.2019 ws. zmiany przebiegu wjazdu na planowaną ulicę Nowopiekarską interpelacja
11.06.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. podjęcia działań wstrzymujących planowaną przez zarządcę torowiska tj. Przedsiębiorstwo PKP PLK SA wycinkę drzew wzdłuż linii kolejowej 139 interpelacja
22.05.2019
odpowiedź
09.05.2019 ws. założenia kart postojowych dla radnych osiedlowych interpelacja
20.05.2019
odpowiedź
08.05.2019 ws. budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rzemieślniczej w Bielsku-Białej interpelacja
16.05.2019
odpowiedź
08.04.2019 ws. propozycji ulepszenia systemu gospodarowania odpadami interpelacja
21.05.2019
odpowiedź
30.04.2019 ws. uznania za pomnik przyrody szpaleru drzew przy ulicy Cieszyńskiej interpelacja
09.05.2019
13.11.2019
odpowiedź
odpowiedź
15.04.2019 ws. organizacji ruchu drogowego w północnej części osiedla Biała Krakowska interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
29.03.2019 ws. zwiedzania korony zapory w Wapienicy interpelacja interpelacja
11.04.2019
odpowiedź
29.03.2019 ws. aplikowania Miasta Bielsko-Biała o przyznanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych interpelacja
10.04.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. powołania Miejskiego Ogrodnika interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
08.03.2019 ws. planowanej drogi zbiorczej w Komorowicach Śląskich interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. modernizacji przystanku Lipnicka Akademii Umiejętności interpelacja
28.02.2019
odpowiedź
12.02.2019 ws. planu remontów łączników i sięgaczy należących do Gminy Bielsko-Biała interpelacja
06.03.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. przyspieszenia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Lipnik interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. stanu nawierzchni ulic Wyzwolenia i Boruty-Spiechowicza interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
18.12.2018 ws. procedur weryfikacji projektów z budżetu obywatelskiego interpelacja
02.01.2019
odpowiedź
17.12.2018 ws. lokalizacji świetlicy na Osiedlu Biała Krakowska interpelacja
31.12.2018
odpowiedź
29.11.2018 ws. świetlicy na Osiedlu Biała Krakowska interpelacja
11.12.2018
odpowiedź
28.11.2018 ws. kruszarni kamienia w Lipniku interpelacja
11.12.2018
odpowiedź