Waluś Barbara (kadencja 2018-2024)

Waluś Barbara
Nazwisko i imię: Waluś Barbara
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radna Rady Miejskiej Bielska-Białej II, VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Radna Rady Miejskiej II kadencji w latach 1994 - 1998, VII kadencji od 2015 r. do 2018 r. i obecnej VIII kadencji.

Z wykształcenia: mgr ekonomii, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Przemysłu.

Jestem rodowitą Bielszczanką. Pracowałam w "Befie", w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, w L.O. im. A. Asnyka. Jestem emerytką od 01.01.2008 r.

W latach 1990-1994 byłam sekretarzem Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej - Lipniku. Byłam współzałożycielką Rady Osiedla Lipnik w 1992 r. i jej sekretarzem przez 11 lat, a w latach 2014 - 2015 jej członkiem. W latach 2000 - 2003 byłam ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej w Wydziale Rodzinnym i Opiekuńczym. W latach 2008 - 2011 byłam ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej w Wydziale Cywilnym.

W VII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej byłam członkiem następujących stałych Komisji Rady Miejskiej:

  • Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
  • Edukacji i Kultury 
  • Rewizyjnej

W VIII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej jestem członkiem stałych Komisji Rady Miejskiej:

  • Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (Wiceprzewodnicząca Komisji),
  • Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
  • Skarg, Wniosków i Petycji,
  • Rewizyjnej (od czerwca 2022 r.).

Jako radna Rady Miejskiej działam na rzecz poprawy stanu nawierzchni dróg lokalnych i chodników, dalszych udogodnień dla mieszkańców w skomunikowaniu komunikacji miejskiej, poprawy oświetlenia ulic, popieram lokalne inicjatywy z zakresu budżetu obywatelskiego.

Nie jest mi obcy problem planowanej strefy przemysłowej w Lipniku.

Mam kontakt osobisty z Radą Osiedla Lipnik.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 120
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
27.03.2024 ws. wysokości kosztów poniesionych przez Gminę Bielsko-Biała w związku z Beskidzkim Kongresem Kultury w dniach 21 – 22 marca 2024 r. w Bielsku-Białej w Cavatina Hall, Teatrze Polskim, Domu Kultury Włókniarzy oraz Bielskim Centrum Kultury im. M. Koterbskiej (RM.0003.140.2024) zapytanie
10.04.2024
odpowiedź
18.03.2024 ws. wstrzymania sprzedaży pasa zieleni działki o numerze 1070/334 będącej łącznikiem między ul. Opolską i ul. Kaliską, stanowiącej ciąg pieszy między tymi ulicami, a ponadto miejscem, gdzie można zbiec z drogi przed dzikimi zwierzętami (RM.0003.129.2024) interpelacja
27.03.2024
odpowiedź
01.02.2024 ws. popękania i pokruszenia asfaltu z prawej strony włazu kanalizacji deszczowej znajdującego się przy końcówce sięgacza ul. Tarnowskiej na skrzyżowaniu z sięgaczem ul. Skowronków (RM.0003.48.2024) interpelacja
13.02.2024
odpowiedź
23.01.2024 ws. wykonania łącznika od ul. Sieradzkiej do ul. Kaliskiej, o nawierzchni asfaltowej, zamiast z płyt betonowych, położonych ponad 30-ści lat temu (RM.0003.38.2024) interpelacja
05.02.2024
odpowiedź
04.01.2024 ws. całkowitego kosztu z podziałem na poszczególne elementy składowe imprezy: Sylwester na placu Wojska Polskiego od godz. 21: 00 – 31.12.2023 r. i kto poniósł ten koszt, czy BCK, jak zaproszenie artystów do występu, i jak zapłata honorarium, czy Urząd Miejski, jak chociażby postawienie sceny (RM.0003.7.2024) zapytanie
18.01.2024
odpowiedź
20.12.2023 ws. pilnej naprawy barierki; przewróconej, leżącej na ziemi przed głębokim rowem w B-B przy ul. Polnej, znajdującym się tuż pod cmentarzem parafialnym w Lipniku (RM.0003.624.2023) zapytanie
03.01.2024
odpowiedź
11.12.2023 ws. odśnieżania chodników w dzielnicy Lipnik miasta Bielska-Białej (RM.0003.600.2023) zapytanie
21.12.2023
odpowiedź
23.11.2023 w/s nie zrealizowania wyczyszczenia rowu i uzupełnienia pobocza ul. Władysława IV w ramach bieżącego utrzymania do końca października br., zgodnie z terminem określonym w odpowiedzi na moją interpelację (RM.0003.574.2023) zapytanie
07.12.2023
odpowiedź
23.11.2023 ws. nie naprawienia dziur destruktem asfaltowym przez Gminę Bielsko-Biała w sięgaczu ul. Skowronków – mimo mojego kilkakrotnego pisania interpelacji i zapytań w tej sprawie (RM.0003.573.2023) zapytanie
07.12.2023
odpowiedź
06.10.2023 ws. prac remontowych nawierzchni ulicy Toruńskiej w dzielnicy Lipnik miasta Bielska-Białej (RM.0003.464.2023) zapytanie
20.10.2023
odpowiedź
19.09.2023 ws. naprawy nawierzchni i poboczy ul. Władysława IV, wyczyszczenia rowu obłożonego płytkami betonowymi, wykoszenia trawy przylegającej do rowu oraz wykonania docelowo nakładki asfaltowej powyżej ogrodzenia posesji nr 176 przy ul. Lipnickiej aż do łuku drogi w lewą stronę (RM.0003.433.2023) interpelacja
03.10.2023
odpowiedź
30.08.2023 ws. spowodowania pilnego unormowania sytuacji pracowniczej w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy respektowaniu przez kierownika jednostki przepisów prawa, zwłaszcza zbiorowego prawa pracy (RM.0003.401.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
24.08.2023 ws. ograniczenia kursów autobusów miejskich MZK na linii nr 13 od 06.06.2023 r. (RM.0003.383.2023) zapytanie
04.09.2023
odpowiedź
10.08.2023 ws. zmiany od 16 czerwca br. nazwy sali audiowizualnej po remoncie - z sali im. Zofii Kossak-Szczuckiej na Międzynarodowe Centrum Dialogu w Książnicy Beskidzkiej (RM.0003.356.2023) zapytanie
23.08.2023
odpowiedź
02.08.2023 ws. zlecenia naprawy sprzętu rekreacyjno-sportowego na ogólnodostępnym placu zabaw przy ul. Pomorskiej / ks. Brzóski w dzielnicy Lipnik, w podbliżu osiedla deweloperskiego tzw. Brzozowego (RM.0003.345.2023) zapytanie
16.08.2023
odpowiedź
23.05.2023 ws. zlecenia wykorytkowania betonowymi płytkami otwartego rowu w Bielsku-Białej przy ul. Polnej, od betonowego fragmentu wylotu z rury poniżej budynku Caritas nr 31, w dół do przejazdu na parking za kościołem parafialnym (RM.0003.220.2023) interpelacja
05.06.2023
odpowiedź
11.05.2023 ws. nie dofinansowania letniego wypoczynku w 2023 roku młodzieży i dzieci z Bielska-Białej z puli organizacji pozarządowych (RM.0003.186.2023) zapytanie
25.05.2023
odpowiedź
10.05.2023 ws. pilnej naprawy ulicy Toruńskiej, drogi ułożonej z płyt betonowych 40-ści lat temu, bez chodnika dla pieszych, na skraju Osiedla ks. Brzóski, w północnej jego części (RM.0003.180.2023) interpelacja
24.05.2023
odpowiedź
08.05.2023 ws. nie ujęcia w planie ulic i chodników do remontu sięgacza ul. Skowronków – wykaz odczytany w dniu 20.04.2023 r. na Sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2023) zapytanie
22.05.2023
odpowiedź
28.04.2023 ws. zlecenia wykonania wykorytkowania otwartego rowu od ulicy Sieradzkiej nr 3, w dół, do skrzyżowania z ul. Lubelską (RM.0003.178.2023) interpelacja
12.05.2023
odpowiedź
05.04.2023 ws. odpowiedzi z dnia 29.03.2023 r. na interpelację w sprawie m.in. remontu nawierzchni drogi Sieradzkiej w okolicy nr 27 i dalszych (RM.0003.146.2023) zapytanie
18.04.2023
odpowiedź
22.03.2023 ws. planowanej rozbudowy stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny, która w sposób znaczny utrudni bieżące funkcjonowanie mieszkańców dzielnicy Mikuszowice Krakowskie oraz Leszczyny (RM.0003.129.2023) interpelacja
05.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. uciążliwości odorowej z ZGO (RM.0003.126.2023) zapytanie
04.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. ewentualnych planów związanych z modernizacją i przebudową filii MDK w dzielnicy Mikuszowice Krakowskie (RM.0003.122.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. remontu kładek pieszo-rowerowych oraz ciągów pieszych wskazanych przez Radę Osiedla Mikuszowice Krakowskie podczas walnego zebrania sprawozdawczego (RM.0003.121.2023) interpelacja
04.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Mikuszowice Krakowskie (RM.0003.120.2023) interpelacja
29.03.2023
odpowiedź
15.03.2023 ws. naprawy płotu siatkowego na podmurówce przy ul. Kaliskiej nr 44 i 46 oraz naprawy łącznika ul. Kaliskiej wykonanego z płyt betonowych, a także remontu nawierzchni drogi Sieradzkiej w okolicy numeru 27 i dalszych (RM.0003.102.2023) interpelacja
31.03.2023
odpowiedź
21.02.2023 ws. wykonania remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej ul. Podgórnej od skrzyżowania z ul. Krakowską w dół, w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Szczygłów w terminie wiosennym 2023 r. (RM.0003.73.2023) interpelacja
07.03.2023
odpowiedź
16.02.2023 ws. nadania angielskiej nazwy „THE LOOP” długodystansowego, 250-kilometrowego szlaku górskiego mającego swój początek i koniec w Bielsku-Białej (RM.0003.65.2023) zapytanie
27.02.2023
odpowiedź
26.01.2023 ws. zgłoszeń związanych z planowaną zabudową Mikuszowic Krakowskich pod względem produkcyjnym i usługowym (RM.0003.36.2023) interpelacja
09.02.2023
odpowiedź
20.01.2023 ws. zlecenia naprawy na wiosnę 2023 r. nawierzchni ul. Krańcowej na całej jej długości – od Kościoła Parafialnego w Małych Kozach w kierunku wschodnim – w ramach funduszy na bieżące remonty dróg (RM.0003.24.2023) interpelacja
30.01.2023
odpowiedź
19.12.2022 ws. odśnieżania parkingów i chodników w Bielsku-Białej, w dzielnicy Lipnik (RM.0003.648.2022) zapytanie
30.12.2022
odpowiedź
15.12.2022 ws. zlecenia naprawy w roku 2023 nawierzchni powierzchniowo utwardzonej łącznika ul. Żeleńskiego od ul. Polnej rozpoczynającego się pod cmentarzem parafialnym w Lipniku i biegnącego dalej w dół w kierunku południowo-wschodnim do asfaltowej ul. Żeleńskiego (RM.0003.643.2022) interpelacja
27.12.2022
odpowiedź
24.11.2022 ws. zlecenia posprzątania z nawierzchni asfaltowej ulicy Skowronków zalegającego przy krawężniku chodnika drobnego żwirku częściowo pozostałego po zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2021/2022 oraz naniesionego przez wody opadowe z sięgacza ul. Skowronków (RM.0003.626.2022) zapytanie
06.12.2022
odpowiedź
17.11.2022 ws. konieczności zabezpieczenia ruchu pieszych poprzez przyjęcie odraczanego zadania przebudowy ulicy Polnej do budżetu miasta w roku 2023 (RM.0003.603.2022) interpelacja
01.12.2022
odpowiedź
17.10.2022 ws. zlecenia posprzątania terenu Skarbu Państwa przy sięgaczu ul. Skowronków i przyległego rowu przy ul. Skowronków, w pobliżu centrum dzielnicy Lipnik, jeszcze IV-tym kwartale br. w ramach prac społecznie użytecznych (RM.0003.549.2022) zapytanie
02.11.2022
odpowiedź
17.10.2022 ws. wykonania nowej nakładki asfaltowej na ul. Podgórnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską w dół, w kierunku południowym od skrzyżowania z ul. Szczygłów w roku 2023 (RM.0003.548.2022) interpelacja
25.10.2022
odpowiedź
10.10.2022 ws. włączenia miasta Bielska-Białej w dystrybucję węgla dla swoich mieszkańców (RM.0003.537.2022) interpelacja
21.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. możliwości zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców Bielska-Białej w dzielnicy Lipnik przez nadmierne rozmnożenie się stada dzików (RM.0003.507.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. podręczników do nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość w szkołach na terenie miasta Bielska-Białej (RM.0003.506.2022) interpelacja
26.09.2022
odpowiedź
31.08.2022 ws. aktualnego stanu procedowania wniosku w sprawie nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego (RM.0003.485.2022) interpelacja
13.09.2022
odpowiedź
10.08.2022 ws. pilnego zamontowania tablicy na parkingu przy terenie rekreacyjno-sportowym „POD GAIKAMI” w dzielnicy LIPNIK przy ul. ks. Brzóski/Pomorskiej z oznakowaniem, że jest to parking tylko dla samochodów, których kierowcy wraz z pasażerami korzystają czasowo z placu zabaw, FITNES i boiska sportowego (RM.0003.447.2022) interpelacja
22.08.2022
odpowiedź
01.08.2022 ws. dalszej realizacji i dokończenia w br. zadania inwestycyjnego pt. „Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce wypoczynku i zabawy” (RM.0003.433.2022). zapytanie
12.08.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. sprawie zasadności ewentualnego przeniesienia wiaty przystankowej MZK z centrum Dzielnicy Lipnik w rejon przystanku tylko do wysiadania z autobusów linii MZK nr 13 i 27 w pobliżu estakady drogi ekspresowej S-1 i przejścia dla pieszych schodami do ul. ks. Brzóski pod Kościołem Parafialnym (RM.0003.420.2022). zapytanie
01.08.2022
odpowiedź
04.07.2022 ws. nadmiernego odoru ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Bielsku-Białej-Lipniku przy ul. Krakowskiej, nasilającego się zwłaszcza podczas upałów (RM.0003.394.2022). interpelacja
18.07.2022
odpowiedź
21.06.2022 ws. zlecenia wykoszenia trawy i chwastów na niektórych gminnych terenach w pobliżu centrum dzielnicy Lipnik (RM.0003.365.2022) interpelacja
30.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. pozimowego przeglądu dróg lokalnych w mieście Bielsko-Biała oraz oczyszczenia jezdni przy krawężnikach chodników dla pieszych ze żwirku do posypywania nawierzchni ulic oraz resztek suchych liści opadłych późną jesienią ubiegłego roku (RM.0003.316.2022) interpelacja
01.06.2022
odpowiedź
01.04.2022 ws. pilnej naprawy nawierzchni ul. Złote Łany (ulica boczna od ul. Lipnickiej w kierunku południowym) RM.0003.177.2022 interpelacja
14.04.2022
odpowiedź
14.03.2022 ws. dalszej realizacji i dokończenia w br. zadania inwestycyjnego pt. „Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce wypoczynku i zabawy” (RM.0003.143.2022) zapytanie
23.03.2022
odpowiedź
03.03.2022 ws. terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szczygłów oraz remontu ul. Podgórnej w Bielsku-Białej dzielnicy Lipnik (RM.0003.127.2022) interpelacja
17.03.2022
odpowiedź
14.02.2022 ws. zlecenia naprawy nawierzchni sięgacza ul. Skowronków wykonanego z destruktu asfaltowego i pęknięć poprzecznych asfaltu na całej szerokości ul. Skowronków w okolicy początku pod drogą ekspresową S-1 (RM.0003.81.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
05.01.2022 ws. całkowitego kosztu z podziałem na poszczególne elementy składowe imprezy: Sylwester na Placu Ratuszowym w godzinach: od 20.00 w dniu 31.12.2021 r. do 2.00 w dniu 01.01.2022 r. /Nowy Rok/ i przez kogo został poniesiony (RM.0003.4.2022) zapytanie
17.01.2022
odpowiedź
29.12.2021 ws. postawienia 2-go pojemnika z piaskiem do posypywania brukowanego chodnika przy ul. Polnej poza murowanym ogrodzeniem kościoła parafialnego w Lipniku stacjami drogi krzyżowej – idąc w kierunku wschodnim, w stronę cmentarza parafialnego – na terenie zielonym przyległym do chodnika, oraz zimowego utrzymania nawierzchni gminnych sięgaczy od ul. Polnej w obrębie cmentarza parafialnego w Lipniku (RM.0003.678.2021) zapytanie
12.01.2022
odpowiedź
09.12.2021 ws. kompleksowego wyczyszczenia rowu przy ul. Sieradzkiej i obłożenia brzegów betonowymi ażurami / na odcinkach, gdzie nie ma płyt betonowych/, wymianę rur betonowych przepustów na większą średnicę, gdzie to jest konieczne, wycięcia samosiejek z rowu na zarośniętej drzewami liściastymi parceli nad posesją w Bielsku-Białej przy ul Sieradzkiej 9 (RM.0003.644.2021) interpelacja
15.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. określenia terminu posadowienia nowej wiaty na przystanku autobusowym MZK Nr 4 Hotel Prezydent w kierunku Placu Żwirki i Wigury i ul. ks. Stanisława Stojałowskiego – przy ul. 3-go Maja w Bielsku-Białej (RM.0003.643.2021) zapytanie
17.12.2021
odpowiedź
25.11.2021 ws. pilnego wyczyszczenia rowu z lewej strony ulicy Polnej w Bielsku-Białej od ujścia pod parkingiem parafialnym od strony wschodniej kościoła w Lipniku – w górę, aż do betonowego fragmentu wylotu z rury poniżej budynku Caritas nr 31 oraz naprawy (ponownego osadzenia kratek betonowych po bokach rowu) RM.0003.624.2021 interpelacja
02.12.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. zmniejszenia w bieżącym roku łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 834.000,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym pt. „Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce wypoczynku i zabawy” w związku z brakiem możliwości pełnego wykorzystania środków z dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz nie umieszczenie tej kwoty w projekcie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. – Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej w planowanych wydatkach na ten cel w roku 2022 /DRUK Nr 910/ (RM.0003.618.2021) zapytanie
26.11.2021
odpowiedź
10.11.2021 ws. określenia terminu posadowienia nowej wiaty na przystanku autobusowym MZK nr 4 Hotel Prezydent w kierunku Placu Żwirki i Wigury, gdyż poprzednia wiata została zabrana około miesiąc temu (RM.0003.590.2021) zapytanie
25.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. określenia terminu naprawy nawierzchni sięgacza ul. Skowronków wykonanej z destruktu asfaltowego (RM.0003.546.2021) zapytanie
28.10.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. zlecenia naprawy pobocza z lewej strony ulicy Władysława IV od ulicy Lipnickiej w górę do zakrętu w lewo oraz zlecenia naprawy nawierzchni asfaltowej ulicy Jana Kazimierza od ulicy Lipnickiej w górę do skrzyżowania z ulicą Władysława IV (RM.0003.545.2021) interpelacja
28.10.2021
odpowiedź
21.09.2021 ws. możliwości powierzchniowego utwardzenia drobnym kamieniem miejsc postojowych pod estakadą drogi ekspresowej S-1, jadąc od centrum Lipnika z prawej strony ulicy Skowronków, na przedłużeniu istniejącego parkingu o nawierzchni asfaltowej przy Szkole Podstawowej nr 13 (RM.0003.488.2021). zapytanie
05.10.2021
odpowiedź
20.09.2021 ws. możliwości zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców Bielska-Białej w dzielnicy Lipnik, przez jak przypuszczam, nadmierne, rozmnożenie się stada dzików (RM.0003.484.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
13.08.2021 ws. naprawy nawierzchni łącznika ulicy Władysława Żeleńskiego od ulicy Polnej rozpoczynającej się pod cmentarzem parafialnym w Lipniku i biegnącego dalej w kierunku południowo-wschodnim do asfaltowej ulicy Władysława Żeleńskiego (RM.0003.430.2021) interpelacja
25.08.2021
odpowiedź
13.08.2021 ws. wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Kaliskiej, w pozostałej jej części od budynku nr 37 do 70, tak, aby była nawierzchnia asfaltowa na całej długości drogi (RM.0003.429.2021) interpelacja
24.08.2021
odpowiedź
26.07.2021 ws. zlecenia wykoszenia trawy i chwastów przy gminnym sięgaczu ul. Skowronków oraz w innych miejscach w pobliżu centrum dzielnicy Lipnik (RM.0003.403.2021) interpelacja
04.08.2021
odpowiedź
29.06.2021 ws. wyczyszczenia z gliny i drobnego kamienia naniesionego przez wody opadowe na dojście schodami tarasowymi z centrum dzielnicy Lipnik do ul. Polnej pod kościołem parafialnym oraz podjęcie działań naprawczych zapobiegających takim zdarzeniom (RM.0003.386.2021) interpelacja
13.07.2021
odpowiedź
12.05.2021 ws. wyczyszczenia jezdni przy krawężniku z zalegającego żwirku – drobnych kamyczków używanych w ramach zimowego utrzymania dróg, aby przy intensywnych opadach deszczu nie dostały się do studzienek kanalizacji deszczowej na kilku ulicach w pobliżu centrum dzielnicy Lipnik oraz naprawy nawierzchni niektórych chodników (RM.0003.261.2021) interpelacja
26.05.2021
odpowiedź
05.05.2021 ws. ujęcia w planie robót drogowych na rok 2022 zrealizowania nowego połączenia ul. Sieradzkiej z ul. Kaliską poprzez teren gminny (RM.0003.251.2021) interpelacja
24.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
21.04.2021 ws. zlecenia naprawy dziur w nawierzchni asfaltowej ulic Podgórnej i Szczygłów w dzielnicy Lipnik oraz pokruszonych trzech betonowych pionowych płyt schodków prowadzących z parkingu pod kościołem parafialnym do przejścia dla pieszych przez ul. Polną na chodnik do kościoła parafialnego lub dalej ciągiem dla pieszych w obu kierunkach (RM.0003.227.2021) interpelacja
05.05.2021
odpowiedź
15.04.2021 ws. zlecenia naprawy pobocza asfaltowej nawierzchni ulicy Władysława IV w dzielnicy Lipnik na odcinku od ul. Lipnickiej w górę, do zakrętu w lewo oraz zlecenia wyczyszczenia rowu i terenu do niego przyległego przy ul. Władysława IV i Jana Kazimierza (RM.0003.206.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
15.04.2021 ws. przeznaczenia części terenu przy budowie budynków wielomieszkaniowych deweloperskich na wyprowadzanie psów dla właścicieli mieszkań (RM.0003.205.2021) interpelacja
28.04.2021
odpowiedź
23.03.2021 ws. przebudowy centrum dzielnicy Lipnik (RM.0003.173.2021) interpelacja
06.04.2021
odpowiedź
23.03.2021 ws. zlecenia naprawy nawierzchni sięgacza ul. Skowronków wykonanego z destruktu asfaltowego oraz wyrwy w poboczu pod estakadą drogi ekspresowej S-1 i pęknięcia poprzecznego asfaltu na całej szerokości ul. Skowronków w okolicy początku nasypu pod drogą ekspresową S-1 (RM.0003.172.2021) interpelacja
06.04.2021
odpowiedź
04.03.2021 ws. możliwości wcześniejszego posadowienia wiaty przystankowej w centrum dzielnicy Lipnik dla autobusów MZK nr 13, 13W, 27,35, 35L i 35S niż przed 31 maja 2021 r. (RM.0003.124.2021) zapytanie
17.03.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. podjęcia przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przebudowy ul. Podgórnej w bieżącym roku, którą biegnie nowy kanał kanalizacji sanitarnej (RM.0003.109.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. bieżącego publikowania informacji o interpelacjach i zapytaniach radnych Rady Miejskiej w Magazynie Samorządowym W BIELSKU-BIAŁEJ – dwutygodniku wydawanym przez Gminę Bielsko-Biała (RM.0003.107.2021) interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
12.01.2021 ws. możliwości wykonania aneksu do projektu wykonawczego przebudowy centrum dzielnicy Lipnik i zmniejszenia wykonanej „zielonej wysepki” od strony północnej (RM.0003.10.2021) zapytanie
21.01.2021
odpowiedź
05.01.2021 ws. nawierzchni chodników, miejsca posadowienia wiaty przystankowej autobusów MZK i wyznaczenia ciągów dla pieszych w obrębie przebudowanego centrum dzielnicy Lipnik (RM.0003.529.2020) zapytanie
18.01.2021
odpowiedź
22.12.2020 ws. zbudowania łącza podziemnego pod łączność światłowodową ITS w centrum dzielnicy Lipnik w związku z obecną jego przebudową i docelowo założenia kamery obrotowej na mini rondzie („zielonej wysepce”) dla zwiększenia bezpieczeństwa Domu Kultury, osób korzystających z przystanku autobusowego, starszego budynku OSP Lipnik (RM.0003.526.2020) zapytanie
05.01.2021
odpowiedź
10.12.2020 ws. przeznaczenia i wydatkowania przez gminę Bielsko-Biała części środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tarcza dla samorządów) na remonty dróg lokalnych w dzielnicy Lipnik i pozostałych dzielnicach miasta Bielska-Białej (RM.0003.505.2020) interpelacja
23.12.2020
odpowiedź
09.12.2020 ws. zlecenia wykonania nakładki asfaltowej na ul. Marzeń/końcowym jej odcinku za skrzyżowaniem z ul. Rzemieślniczą/ w roku 2021 (RM.0003.495.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
09.12.2020 ws. zlecenia wykonania nakładki asfaltowej na ul. Kasztelańskiej w dzielnicy Lipnik w roku 2021 (RM.0003.494.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
25.11.2020 ws. szczegółowego rozliczenia kwoty 40 tys. zł z funduszy Budżetu Obywatelskiego Rady Osiedla Lipnik z roku 2018 na zadanie "Łączy nas Lipnik" (RM.0003.465.2020). zapytanie
03.12.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. pilnego wykonania instalacji gazowej na I-szym piętrze w budynku mieszkalnym Gminy Bielsko-Biała przy ul. Lipnickiej 125, będącym pod zarządem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (RM.0003.431.2020) interpelacja
30.11.2020
odpowiedź
27.10.2020 ws. docelowego rozwiązania odpływu wód opadowych płynących z lewej strony chodnika i schodów prowadzących z centrum Lipnika, na dojściu w kierunku Kościoła Parafialnego przy ul. ks. Stanisława Brzóski – pod drogą ekspresową S-1 oraz doraźnej naprawy chodnika o nawierzchni asfaltowej przy ul. Podgórnej i w roku 2021 wykonania nowej nakładki asfaltowej na tej ulicy (RM.0030.412.2020) interpelacja
10.11.2020
odpowiedź
03.09.2020 ws. mającego nastąpić odbioru technicznego drogi wewnętrznej wykonanej z kostki brukowej – odcinka ulicy Tarnowskiej (RM.0003.318.2020) interpelacja
17.09.2020
odpowiedź
31.08.2020 ws. zlecenia naprawy wyrwy w poboczu ul. Skowronków w okolicy pod estakadą i pęknięcia nawierzchni asfaltowej tejże ulicy na całej jej szerokości, w okolicy początku nasypu pod drogę ekspresową S-1 oraz naprawy nawierzchni kamienistej sięgacza ul. Tarnowskiej od odcinka wykonanego z kostki brukowej w dół, w kierunku północnym, do sięgacza ul. Skowronków (RM.0003.313.2020) interpelacja
14.09.2020
odpowiedź
14.08.2020 ws. zlecenia naprawy asfaltowej nawierzchni ulicy Jana Kazimierza w dzielnicy Lipnik (RM.0003.284.2020) interpelacja
26.08.2020
odpowiedź
14.08.2020 ws. ponownej prośby o posadowienie ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń, przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w centrum dzielnicy Lipnik na terenie gminnym w ramach istniejącego Miejskiego Systemu Informacji (RM.0003.283.2020) interpelacja
24.08.2020
odpowiedź
06.08.2020 ws. przeznaczenia i wydatkowania przez gminę Bielsko-Biała środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tarcza dla samorządów). (RM.0003.276.2020) interpelacja
18.08.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. udzielenia pomocy finansowej miejscowości Kaniów w Gminie Bestwina w związku z usuwaniem skutków trąby powietrznej (RM.0003.210.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. braku zrealizowania projektu osiedlowego dzielnicy Lipnik złożonego w roku 2018 nr 18 – OBB 004 pt. Budżet obywatelski „...bo łączy nas Lipnik”  w części „Lokalne ławeczki z nowinkami” na rok 2019 w kwocie 40.000 zł (RM.0003.192.2020) interpelacja
25.06.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. zlecenia wykonania doraźnego remontu ul. Kaperskiej na Wróblowicach w dzielnicy Lipnik (RM.0003.191.2020) interpelacja
24.06.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. zlecenia wykonania remontu górnego odcinka ulicy Krynicznej w Bielsku-Białej, będącego łącznikiem do ulicy Juliana Tuwima na osiedlu Złote Łany (RM.0003.190.2020) interpelacja
22.06.2020
odpowiedź
15.05.2020 ws. zlecenia wykonania nakładki asfaltowej na łączniku drogowym od ulicy Wiosennej do ulicy Plastyków (RM.0003.168.2020) interpelacja
28.05.2020
odpowiedź
11.05.2020 ws. zbudowania łącza podziemnego pod ITS w centrum dzielnicy Lipnik w związku z planowaną rozbudową od czerwca br. ul. Lipnickiej i docelowo założenia kamery obrotowej na istniejącym słupie elektrycznym stojącym na mini rondzie („zielonej wysepce”) dla zwiększenia bezpieczeństwa Domu Kultury, osób korzystających z przystanku autobusowego, starego budynku OSP Lipnik (RM.0003.163.2020) interpelacja
25.05.2020
odpowiedź
18.03.2020 ws. przygotowania przez miasto pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego (RM.0003.124.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. sposobu przeprowadzania konsultacji dla nowej strategii rozwoju miasta oraz poniesionych dotychczas przez miasto z tego tytułu kosztów (RM.0003.103.2020) interpelacja
24.03.2020
odpowiedź
11.03.2020 ws. nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego (RM.0003.97.2020) interpelacja
23.03.2020
odpowiedź
13.02.2020 ws. poszerzenia wyjazdu z ul. Krakowskiej na ul. Admiralską w dzielnicy Lipnik (RM.0003.55.2020) interpelacja
26.02.2020
odpowiedź
13.02.2020 ws. remontu ulicy Miedzianej w dzielnicy Lipnik (RM.0003.43.2020) interpelacja
25.02.2020
odpowiedź
04.12.2019 ws. uciążliwości lokalowych i przestrzennych w Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej Lipniku (RM.0003.407.2019) interpelacja
12.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. postawienia znaku przejścia dla pieszych przez ulicę Polną w pobliżu wiaty przystanku MZK linii nr 27 w kierunku do góry – tuż pod cmentarzem parafialnym w Lipniku oraz naprawy pokruszonego chodnika asfaltowego przy ul. Podgórnej w dzielnicy Lipnik. interpelacja
21.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. braku realizacji naprawy niektórych chodników w dzielnicy Lipnik oraz w innych miejscach miasta Bielska-Białej interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws ujęcia w planach drogowych na rok 2020 gruntownej modernizacji ulicy Szczygłów w dzielnicy Lipnik interpelacja
03.10.2019
odpowiedź
24.07.2019 ws. doniesień prasy i radio o możliwości odwołania przez Pana Preyzdenta Miasta ze stanowiska obecnego kierownika Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej lekarza weterynarii Pana Zdzisława Szwabowicza interpelacja
07.08.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. pilnych napraw dróg lokalnych, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Mienia Gminnego i Rolnictwa interpelacja
11.06.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. zlecenia naprawy nawierzchni niektórych chodników w dzielnicy Lipnik oraz innych chodników miasta Bielska-Białej interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
03.04.2019 ws. bieżącego utrzymania oraz kapitalnego remontu ul. Źródlanej w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny interpelacja
17.04.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. możliwości wygospodarowania pomieszczenia w Domu Kultury w Lipniku przy ulicy Podgórnej 29 na powstanie Lipnickiej Izby Pamięci interpelacja
27.03.2019
odpowiedź
26.02.2019 ws. zlecenia naprawy nawierzchni niektórych dróg publicznych i gminnych sięgaczy w dzielnicy Lipnik interpelacja
07.03.2019
odpowiedź
22.01.2019 dot. konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. całkowitego, całorocznego zakazu używania petard/sztucznych ogni na terenie miasta Bielska-Białej przez urzędy, instytucje, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. przedstawienia harmonogramu prac nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Bielsku-Białej Lipniku interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
18.12.2018 ws. nowej lokalizacji przedszkola dla dzieci lipnickich na terenie Rady Osiedla "Lipnik" na gruntach należących jeszcze do Gminy Bielsko-Biała i złego stanu nawierzchni gminnego sięgacza ul. Tarnowskiej w związku z budową domów mieszkalnych wielorodzinnych przez dewelopera interpelacja
31.12.2018
odpowiedź
29.11.2018 ws. przebudowy ulicy Krakowskiej interpelacja
11.12.2018
odpowiedź
29.12.2018 ws. możliwości wykonania drogi dojazdowej po terenie gminnym do 12 posesji przy ulicy Sieradzkiej interpelacja
11.12.2018
odpowiedź
29.11.2018 ws. położenia nawierzchni asfaltowej na sięgaczu ulicy Tatrzańskiej w roku kalendarzowym 2019 interpelacja
11.12.2018
odpowiedź
28.11.2018 ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na kruszeniu kamienia naturalnego przy ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej Lipniku interpelacja
11.12.2018
odpowiedź