Szafarczyk Bronisław (kadencja 2018-2024)

Szafarczyk Bronisław
Nazwisko i imię: Szafarczyk Bronisław
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: Jarosława Klimaszewskiego

Mieszkam w Hałcnowie od 1978 roku. Wykorzystując doświadczenie zawodowe, staram się uczestniczyć w życiu naszej, lokalnej społeczności. Jestem członkiem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Hałcnowa, od kilkunastu lat, jako redaktor, prowadzę hałcnowską stronę internetową www.halcnow.pl

Cztery lata temu przystępowałem do wyborów z  konkretnym programem, który starałem się skutecznie realizować. W minionej kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. Uczestniczyłem także w pracach Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  Jako radny, na sesjach rady miejskiej  złożyłem 93 interpelacji (najwięcej spośród radnych), a oprócz tego 65 pisemnych interwencji oraz wiele interwencji mailowych i werbalnych, dotyczących problemów zarówno całego miasta, jak i miejscowych.  

Posiadam wykształcenie wyższe – jestem inżynierem drogownictwa, audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowego z certyfikatem stosownego ministra. Prywatnie lubię turystykę górską, wyprawy rowerowe i narciarstwo oraz żeglarstwo, chętnie słucham muzyki klasycznej.

Najważniejsze punkty mojego programu, z jakim przystępowałem do wyborów, to problemy mające wpływ na jakość życia mieszkańców

Najważniejsze punkty mojego programu, z jakim przystępowałem do wyborów, to problemy mające wpływ na jakość życia mieszkańców:

  1. Kontynuowanie problematyki drogowej i rozbudowy infrastruktury rowerowej.
  2. Poprawa bezpieczeństwa drogowego (budowa chodników, poprawa oświetlenia ulic, porządkowanie organizacji ruchu drogowego, bezpieczne dojście do szkoły itp.).
  3. Kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Hałcnowie.
  4. Budowa przedszkola oraz żłobka w Hałcnowie.
  5. Estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie centrum Hałcnowa.
  6. Pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez mieszkańców.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 261
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
19.03.2024 ws. budowy pumptracka w rejonie nowego SKATEPARK HAŁCNÓW (RM.0003.133.2024) interpelacja
28.03.2024
odpowiedź
18.03.2024 ws. remontu ulicy Wysłouchów (RM.0003.121.2024) interpelacja
28.03.2024
odpowiedź
18.03.2024 ws. remontu dojścia pieszego do sklepu w rejonie nowego SKATEPARK HAŁCNÓW (RM.0003.120.2024) interpelacja
29.03.2024
odpowiedź
18.03.2024 ws. kolejnego zdarzenia drogowego na ul. Janowickiej (RM.0003.119.2024) interpelacja
28.02.2024
odpowiedź
05.03.2024 ws. utrudnień związanych z budową ekspresowej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (RM.0003.108.2024) interpelacja
19.03.2024
odpowiedź
05.03.2024 ws. kompleksowej zmiany organizacji ruchu w Hałcnowie (RM.0003.107.2024) interpelacja
19.03.2024
odpowiedź
05.03.2024 ws. budowy obwodnicy centrum Hałcnowa (RM.0003.106.2024) interpelacja
19.03.2024
odpowiedź
05.03.2024 ws. bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym przy SP 28 na ul. Witosa (RM.0003.105.2024) interpelacja
19.03.2024
odpowiedź
28.02.2024 ws. katastrofalnego stanu ul. Głośnej (RM.0003.103.2024) interpelacja
14.03.2024
odpowiedź
27.02.2024 ws. budowy chodnika na ul. Hałcnowskiej – w rejonie pawilonu Paulinka (RM.0003.102.2024) interpelacja
05.03.2024
odpowiedź
27.02.2024 ws. wadliwego doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Janowickiej, usytuowanego obok nowego przedszkola (RM.0003.101.2024) interpelacja
12.03.2024
odpowiedź
27.02.2024 ws. doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Wyzwolenia, usytuowanego w odległości ok. 100 m od skrzyżowania Wyzwolenia – Witosa (RM.0003.100.2024) interpelacja
12.03.2024
odpowiedź
20.02.2024 ws. opracowania dokumentacji projektowej dla zmiany usytuowania przystanku MZK nr 127 „Janowicka Pod Kasztanem”(RM.0003.82.2024) interpelacja
04.03.2024
odpowiedź
20.02.2024 ws. doświetlenia nowego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia-Witosa (RM.0003.81.2024) interpelacja
04.03.2024
odpowiedź
20.02.2024 ws rozbudowy ulicy majora Henryka Sucharskiego (RM.0003.80.2024) interpelacja
05.03.2024
odpowiedź
06.02.2024 ws. organizacji ruchu pieszego na ul. Wyzwolenia – w rejonie budowy drogi S1 (RM.0003.57.2024) interpelacja
19.02.2024
odpowiedź
10.01.2024 ws. organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Wyzwolenia-Pisarska-Do Lasu-2 (RM.0003.19.2024) interpelacja
23.01.2024
odpowiedź
02.01.2024 ws. budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Taterniczej (RM.0003.1.2024) interpelacja
16.01.2024
odpowiedź
29.12.2023 ws. organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Pisarska – Do Lasu (RM.0003.630.2023) interpelacja
09.01.2024
odpowiedź
18.12.2023 ws. organizacji ruchu pieszego na ul. Wyzwolenia – w rejonie budowy drogi S1 (RM.0003.613.2023) interpelacja
29.12.2023
odpowiedź
06.12.2023 ws. bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Janowickiej (RM.0003.599.2023) interpelacja
20.12.2023
odpowiedź
01.12.2023 ws. usytuowania wiaty autobusowej na nowym przystanku autobusowym Janowicka Jasińskiego (RM.0003.593.2023) interpelacja
14.12.2023
odpowiedź
13.11.2023 ws. godnego upamiętnienia Śp. Jacka Krywulta – wieloletniego Prezydenta Bielska-Białej i wybitnego samorządowca (RM.0003.541.2023) interpelacja
29.11.2023
odpowiedź
09.11.2023 ws. szkód czynionych przez bobry w potoku Słonica przy ul. Taterniczej w Hałcnowie (RM.0003.540.2023) interpelacja
22.11.2023
odpowiedź
07.11.2023 ws. usytuowania wiaty autobusowej na pętli przed hałcnowskim domem kultury (RM.0003.531.2023) interpelacja
20.11.2023
odpowiedź
26.10.2023 ws. remontu ul. Zagrody (odcinek bocznej drogi gminnej) RM.0003.524.2023 interpelacja
10.11.2023
odpowiedź
26.10.2023 ws. usytuowania słupka ze wskaźnikami czystości powietrza w sąsiedztwie nowego przedszkola (RM.0003.523.2023) interpelacja
14.11.2023
odpowiedź
10.10.2023 ws. czystego powietrza atmosferycznego w otoczeniu nowego przedszkola i pozostałych placówek oświatowych i kulturalnych w Hałcnowie (RM.0003.474.2023) interpelacja
19.10.2023
odpowiedź
18.09.2023 ws. problemów z nowymi rozkładami jazdy autobusów komunikacji miejskiej (RM.0003.427.2023) interpelacja
21.09.2023
odpowiedź
11.09.2023 ws. problemów z odwodnieniem terenu w rejonie budowanej drogi S1 (RM.0003.419.2023) interpelacja
22.09.2023
odpowiedź
08.09.2023 ws. poszerzenia zbyt wąskiej jezdni ulicy Jasińskiego (RM.0003.418.2023) interpelacja
19.09.2023
odpowiedź
06.09.2023 ws. budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Taterniczej (RM.0003.416.2023) interpelacja
19.09.2023
odpowiedź
05.09.2023 ws. organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Pisarska – Do Lasu (RM.0003.410.2023) interpelacja
19.09.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. zwiększenia nakładów na prace utrzymaniowe na drogach (RM.0003.393.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
22.08.2023 ws. Placu Wojska Polskiego – rynku w Białej (RM.0003.367.2023) interpelacja
05.09.2023
odpowiedź
16.08.2023 ws. niezbędnych korekt w zimowym utrzymaniu dróg w Hałcnowie (RM.0003.359.2023) interpelacja
28.08.2023
odpowiedź
09.08.2023 ws. problemów związanych z budową drogi ekspresowej S1 (RM.0003.354.2023) interpelacja
22.08.2023
odpowiedź
07.08.2023 ws. miejskiej komunikacji autobusowej i nowego przedszkola (RM.0003.351.2023) interpelacja
17.08.2023
odpowiedź
02.08.2023 ws. porzucanych hulajnóg elektrycznych (RM.0003.346.2023) interpelacja
16.08.2023
odpowiedź
26.07.2023 ws. obniżania krawężników na przejściach dla pieszych (RM.0003.339.2023) interpelacja
09.08.2023
odpowiedź
26.07.2023 ws. krawężników peronowych na przystankach i stanu technicznego jezdni na przystankach (RM.0003.335.2023) interpelacja
07.08.2023
odpowiedź
12.07.2023 ws. niewydolnego odwodnienia ulicy Pisarskiej (RM.0003.323.2023) interpelacja
21.07.2023
odpowiedź
11.07.2023 ws. oznakowania obszarów skrzyżowań równorzędnych (RM.0003.321.2023) interpelacja
24.07.2023
odpowiedź
07.07.2023 ws. sytuacji na ul. Żywej (RM.0003.318.2023 ) interpelacja
21.07.2023
odpowiedź
06.07.2023 ws. odnowienia oznakowania poziomego progów zwalniających (RM.0003.311.2023) interpelacja
17.07.2023
odpowiedź
06.07.2023 ws. budowy chodnika na ulicy Hałcnowskiej – na odcinku od ulicy Architektów do Ronda Galicyjskiego (RM.0003.310.2023) interpelacja
12.07.2023
odpowiedź
06.07.2023 ws. remontu ulicy Taterniczej (RM.0003.309.2023) interpelacja
20.07.2023
odpowiedź
04.07.2023 ws. uszkodzeń nawierzchni odtwarzanej po budowie kanalizacji sanitarnej (RM.0003.308.2023) interpelacja
17.07.2023
odpowiedź
04.07.2023 ws. awarii oświetlenia ulicznego na ul. Taterniczej (RM.0003.307.2023) interpelacja
13.07.2023
odpowiedź
27.06.2023 ws. problemów z zaopatrzeniem w wodę budynków w rejonie ulic 13 Zakrętów – Pod Kasztanem (RM.0003.301.2023) interpelacja
10.07.2023
odpowiedź
26.06.2023 ws. nieodpowiedniego odwodnienia ul. Janowickiej (RM.0003.300.2023) interpelacja
06.07.2023
odpowiedź
23.06.2023 ws. widoczności na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia-Pisarska (RM.0003.299.2023) interpelacja
06.07.2023
odpowiedź
21.06.2023 ws. oznakowania obszarów skrzyżowań równorzędnych (RM.0003.297.2023) interpelacja
03.07.2023
odpowiedź
13.06.2023 ws. zmodernizowania sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia – Wincentego Witosa (RM.0003.255.2023) interpelacja
20.06.2023
odpowiedź
06.06.2023 ws. zakresu prac wykończeniowych przy budowanym w Hałcnowie przedszkolu (RM.0003.243.2023) interpelacja
16.06.2023
odpowiedź
06.06.2023 ws. koszenia traw w miejscach, gdzie wymaga tego BRD (RM.0003.242.2023) interpelacja
14.06.2023
odpowiedź
25.05.2023 ws. zagrożenia BRD na wyjeździe z parkingu przy BCK (RM.0003.221.2023) interpelacja
05.06.2023
odpowiedź
21.04.2023 ws. analizy zagrożeń BRD na ul. Janowickiej (RM.0003.177.2023) interpelacja
26.04.2023
14.06.2023
odpowiedź
uzupełnienie
19.04.2023 ws. zanieczyszczonych ulic Hałcnowa (RM.0003.167.2023) interpelacja
04.05.2023
odpowiedź
19.04.2023 ws. miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (RM.0003.166.2023) interpelacja
04.05.2023
odpowiedź
13.04.2023 ws. problemów z budową kanalizacji sanitarnej w Hałcnowie (RM.0003.151.2023) interpelacja
24.04.2023
odpowiedź
28.03.2023 ws. problemów z porzucanymi hulajnogami elektrycznymi (RM.0003.139.2023) interpelacja
11.04.2023
odpowiedź
14.03.2023 ws. likwidacji przejść przez drogi dwujezdniowe (RM.0003.98.2023) interpelacja
28.03.2023
odpowiedź
14.03.2023 ws. poprawy sprawności przepustu pod ul. Wyzwolenia (RM.0003.97.2023) interpelacja
27.03.2023
odpowiedź
09.02.2023 ws. wprowadzenia aplikacji planowania podróży komunikacją miejską „Jak dojadę” (RM.0003.58.2023) interpelacja
14.02.2023
odpowiedź
09.02.2023 ws. dodatkowego przystanku autobusowego linii nr 12 na ul. Niepodległości (RM.0003.57.2023) interpelacja
21.02.2023
odpowiedź
26.01.2023 ws. zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Taterniczej (RM.0003.31.2023) interpelacja
08.02.2023
odpowiedź
16.01.2023 ws. zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Janowickiej – BIS (RM.0003.18.2023) interpelacja
24.01.2023
02.02.2023
odpowiedź
uzupełnienie
12.01.2023 ws. zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Hałcnowa ze strony ciężkiego ruchu budowlanego wykonawcy drogi ekspresowej S1 (RM.0003.12.2023) interpelacja
23.01.2023
07.02.2023
odpowiedź
uzupełnienie
09.01.2023 ws. braku odbioru odpadów komunalnych z ul. Serdecznej (RM.0003.10.2023) interpelacja
23.01.2023
24.02.2023
odpowiedź
uzupełnienie
02.01.2023 ws. rozbudowy ulicy Krzemionki (RM.0003.1.2023) interpelacja
11.01.2023
odpowiedź
30.12.2022 ws. braku odbioru odpadów komunalnych z ul. Suchy Potok (RM.0003.670.2022) interpelacja
04.01.2023
odpowiedź
12.12.2022 ws. zaawansowania prac związanych z obniżaniem krawężników na przejściach dla pieszych (RM.0003.641.2022) interpelacja
27.12.2022
odpowiedź
12.12.2022 ws. edukacji komunikacyjnej – wykorzystania miasteczek ruchu rowerowego (RM.0003.640.2022) interpelacja
20.12.2022
odpowiedź
załącznik
05.12.2022 ws. zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Janowickiej (RM.0003.636.2022) interpelacja
15.12.2022
odpowiedź
30.11.2022 ws. oznakowania przejść dla pieszych – BIS (RM.0003.635.2022) interpelacja
14.12.2022
odpowiedź
30.11.2022 ws. bezpiecznej drogi do szkoły – rejon ul. Kolonia (RM.0003.634.2022) interpelacja
08.12.2022
odpowiedź
23.11.2022 ws. dojścia i dojazdu do przystanku kolejowego Krzemionki (RM.0003.618.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
19.11.2022 ws. przepustu pod ul. Wyzwolenia w kontekście odwodnienia węzła dróg ekspresowych (RM.0003.608.2022) interpelacja
05.12.2022
02.02.2023
odpowiedź
uzupełnienie
19.11.2022 ws. stanu technicznego ul. Taterniczej (RM.0003.605.2022) interpelacja
05.12.2022
odpowiedź
19.11.2022 ws. oznakowania progów zwalniających na ul. Zagrody (RM.0003.604.2022) interpelacja
01.12.2022
odpowiedź
17.11.2022 ws. odpowiedniego utrzymania ulicy Księży Las, jako trasy dojścia dzieci do szkoły (RM.0003.602.2022) interpelacja
01.12.2022
odpowiedź
17.11.2022 ws. rozbudowy ulicy Krzemionki (RM.0003.601.2022) interpelacja
01.12.2022
odpowiedź
09.11.2022 ws. dopuszczenia ruchu rowerów na chodniku ul. Janowickiej (RM.0003.595.2022) interpelacja
23.11.2022
odpowiedź
27.10.2022 ws. oznakowania przejść dla pieszych (RM.0003.571.2022) interpelacja
10.11.2022
odpowiedź
24.10.2022 ws. remontu ul. Wawelskiej (RM.0003.569.2022) interpelacja
07.11.2022
odpowiedź
29.09.2022 ws. bezpiecznej drogi do szkoły uczniów z rejonu ulic Kolonia – Murarzy (RM.0003.531.2022) interpelacja
12.10.2022
odpowiedź
29.09.2022 ws. wycięcia zieleni ograniczającej widoczność na dojeździe ulicą Hałcnowską do ronda (RM.0003.530.2022) interpelacja
12.10.2022
odpowiedź
22.09.2022 ws. organizacji ruchu w rejonie skrzyżowań ulic Janowicka – Jasińskiego – Nowy Świat (RM.0003.529.2022) interpelacja
05.10.2022
odpowiedź
15.09.2022 ws. zagrożenia bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, a szczególnie dzieci szkolnych, przed budynkiem przy ul. Wyzwolenia 341 (RM.0003.496.2022) interpelacja
29.09.2022
odpowiedź
14.09.2022 ws. nieprawidłowo działających kamer miejskich (RM.0003.492.2022) interpelacja
29.09.2022
odpowiedź
14.09.2022 ws. oświetlenia ulicznego zainstalowanego na skrzyżowaniu ulic Janowicka – Jasińskiego, zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego (RM.0003.491.2022) interpelacja
23.09.2022
odpowiedź
03.08.2022 ws. remontu ul. Żurawinowej (RM.0003.436.2022) interpelacja
12.08.2022
odpowiedź
03.08.2022 ws. prędkości dopuszczalnych na dojazdach do rond (RM.0003.435.2022) interpelacja
12.08.2022
18.10.2022
odpowiedź
uzupełnienie
29.07.2022 ws. rozszerzenia zakresu audytu BRD ul. Cieszyńskiej o infrastrukturę rowerową w całym rejonie (RM.0003.428.2022) interpelacja
12.08.2022
odpowiedź
19.07.2022 ws. zabrudzania jezdni resztkami BIO (RM.0003.421.2022) interpelacja
22.07.2022
odpowiedź
29.06.2022 ws. rozważenia zmiany granic obwodów szkolnych w Hałcnowie i przywrócenia odrębnej szkoły podstawowej na ul. Witosa (RM.0003.391.2022) interpelacja
13.07.2022
odpowiedź
24.06.2022 ws. stanu technicznego ścieżek w Wapienicy (RM.0003.387.2022) interpelacja
05.07.2022
04.08.2022
odpowiedź
uzupełnienie
24.06.2022 ws. zmiany przebiegu linii autobusowej nr 12 (RM.0003.386.2022) interpelacja
06.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. doświetlenia przejścia na hałcnowskim kopcu (RM.0003.378.2022) interpelacja
06.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. stosowania krawężników peronowych na przebudowanej ul. Armii Krajowej (RM.0003.377.2022) interpelacja
06.07.2022
odpowiedź
14.06.2022 ws. budowy nowego przedszkola przy ul. Janowickiej i przebudowy skrzyżowania ulic (RM.0003.356.2022) interpelacja
21.06.2022
odpowiedź
07.06.2022 ws. zmian w oznakowaniu parkingu w Hałcnowie.( RM.0003.338.2022) interpelacja
20.06.2022
odpowiedź
02.06.2022 ws. odnowienia tabliczki upamiętniającej Stefana Zubera (RM.0003.337.2022) interpelacja
08.06.2022
30.08.2022
odpowiedź
uzupełnienie
02.06.2022 ws. remontu ul. Architektów (RM.0003.336.2022) interpelacja
10.06.2022
odpowiedź
20.05.2022 ws. instalowania liczników ruchu rowerowego (RM.0003.317.2022) interpelacja
02.06.2022
13.10.2022
odpowiedź
uzupełnienie
18.05.2022 ws. przebudowy ronda w Hałcnowie (RM.0003.299.2022) interpelacja
01.06.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. rozbudowy ul. Krzemionki (RM.0003.298.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. uporządkowania na ul. Podwale ruchu rowerowego i parkowania pojazdów (RM.0003.297.2022) interpelacja
01.06.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. instalowania podpórek dla rowerzystów (RM.0003.296.2022) interpelacja
30.05.2022
27.01.2023
odpowiedź
uzupełnienie
18.05.2022 ws. wykonania nakładki asfaltowej na ul. Fiołków w dzielnicy Biała Północ (RM.0003.292.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. remontu ul. Macierzanki (RM.0003.280.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. poprawy stanu ulicy Adolfa Dygasińskiego (RM.0003.279.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. poprawy stanu ulicy Dusznickiej (RM.0003.278.2022) interpelacja
23.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. niedziałającego doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Hałcnowskiej (RM.0003.273.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. opracowania dokumentacji technicznej zagospodarowania centrum Hałcnowa (RM.0003.264.2022) interpelacja
25.05.2022
odpowiedź
09.05.2022 ws. bezpiecznej drogi do szkoły – przejścia dla pieszych w systemie „Agatka” (RM.0003.256.2022) interpelacja
20.05.2022
odpowiedź
09.05.2022 ws. bezpiecznej drogi do szkoły – młodociani rowerzyści i edukacja komunikacyjna (RM.0003.254.2022) interpelacja
19.05.2022
odpowiedź
06.05.2022 ws. zagospodarowania zieleńca po wschodniej stronie parkingu w Hałcnowie. (RM.0003.252.2022) interpelacja
19.05.2022
odpowiedź
28.04.2022 ws. uszkodzonego gazociągu na ul. Marglowa – Ojcowska (RM.0003.246.2022) interpelacja
09.05.2022
odpowiedź
28.04.2022 ws. uszkodzeń ul. Pod Kasztanem (RM.0003.245.2022) interpelacja
10.05.2022
odpowiedź
26.04.2022 ws. realizacji rozwiązywania problemów zgłaszanych na internetowej mapie zgłoszeń (RM.0003.240.2022) interpelacja
10.05.2022
odpowiedź
25.04.2022 ws. zniszczeń infrastruktury miejskiej podczas remontu kamienicy (RM.0003.237.2022) interpelacja
09.05.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. remontu ul. Architektów (RM.0003.205.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. organizacji w 2023 roku obchodów jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Białej Krakowskiej (RM.0003.204.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. nieprawidłowego odwodnienia ul. Rodzinnej (RM.0003.198.2022) interpelacja
25.04.2022
odpowiedź
07.04.2022 ws. nieprawidłowego odwodnienia ul. Architektów i Hałcnowskiej (RM.0003.185.2022) interpelacja
13.04.2022
odpowiedź
01.04.2022 ws. przejścia dla pieszych na ul. Janowickiej przy budowanym przedszkolu (RM.0003.176.2022) interpelacja
15.04.2022
odpowiedź
01.04.2022 ws. zachowania pamięci o Księżym Lesie (RM.0003.174.2022) interpelacja
11.04.2022
14.04.2022
odpowiedź
uzupełnienie
28.03.2022 ws. miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, usytuowanych przy placówkach zdrowia (RM.0003.168.2022) interpelacja
08.04.2022
odpowiedź
14.03.2022 ws. problemów związanych z odnawialnymi źródłami energii (RM.0003.134.2022) interpelacja
23.03.2022
odpowiedź
24.02.2022 ws. budowy górki saneczkowej dla przedszkola (RM.0003.118.2022) interpelacja
08.03.2022
odpowiedź
24.02.2022 ws. zaśmiecania chodników popiołem (RM.0003.117.2022) interpelacja
08.03.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. uszkodzonego chodnika na ul. Karbowej (RM.0003.85.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. brakujących tabliczek z nazwami ulic (RM.0003.82.2022) interpelacja
24.02.2022
odpowiedź
08.02.2022 ws. zniszczeń na ul. Architektów (RM.0003.70.2022) interpelacja
21.02.2022
odpowiedź
08.02.2022 ws. projektu i budowy miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów (RM.0003.68.2022) interpelacja
18.02.2022
odpowiedź
14.01.2022 ws. zimowego utrzymania pobocza na ul. Wyzwolenia (RM.0003.13.2022) interpelacja
31.01.2022
odpowiedź
10.01.2022 ws. monitoringu w centrum Hałcnowa (RM.0003.5.2022) interpelacja
18.01.2022
odpowiedź
16.11.2021 ws. opracowania dokumentacji oraz realizacji budowy miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów w centrum Hałcnowa (RM.0003.603.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy 13 Zakrętów (RM.0003.594.2021) interpelacja
26.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Hałcnowa (RM.0003.593.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
29.10.2021 ws. budowy przedszkola w Hałcnowie (RM.0003.567.2021) interpelacja
09.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. stanu technicznego ciągu pieszego pomiędzy ul. Orkana a ul. Krętą (RM.0003.543.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
18.10.2021 ws. rozbudowy ulic Wyzwolenia – Krzemionki (RM.0003.534.20214) interpelacja
28.10.2021
odpowiedź
06.10.2021 ws. udrożnienia rowu na terenie posesji Zagrody 15a i kolejnych (RM.0003.510.2021) interpelacja
21.10.2021
odpowiedź
04.10.2021 ws. bezpieczeństwa pieszych na ul. Hałcnowskiej - w rejonie sklepu „Paulinka” (RM.0003.508.2021) interpelacja
18.10.2021
odpowiedź
04.10.2021 ws. budowy obwodnicy centrum Hałcnowa (RM.0003.507.2021) interpelacja
14.10.2021
odpowiedź
04.10.2021 ws. projektu i budowy chodnika i parkingu Kiss&Ride na ul. mjr. Henryka Sucharskiego (RM.0003.504.2021) interpelacja
07.10.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. pojemników na odzież używaną (RM.0003.487.2021) interpelacja
29.09.2021
odpowiedź
17.09.2021 ws. zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. Taterniczej (RM.0003.483.2021) interpelacja
29.09.2021
odpowiedź
17.09.2021 ws. dodatkowego przystanku autobusowego linii nr 12 (RM.0003.482.2021) interpelacja
28.09.2021
odpowiedź
17.09.2021 ws. upamiętnienia osoby bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (RM.0003.481.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
23.08.2021 ws. robót odwodnieniowych na ul. Zagrody - okolice posesji nr 13 ( RM.0003.442.2021) interpelacja
02.09.2021
odpowiedź
10.08.2021 ws. poprawy stanu technicznego "szkolnych" przejść dla pieszych (RM.0003.427.2021) interpelacja
24.08.2021
odpowiedź
10.08.2021 ws. remontu budynku ZGM przy hałcnowskim rondzie i jego otoczenia (RM.0003.426.2021) interpelacja
24.08.2021
odpowiedź
10.08.2021 ws. działań informacyjnych o obowiązku wymiany tzw. "kopciuchów" (RM.0003.425.2021) interpelacja
30.08.2021
odpowiedź
10.08.2021 ws. plagi ogłoszeń na drzewach, słupach i innych elementach zagospodarowania (RM.0003.421.2021) interpelacja
30.08.2021
odpowiedź
10.08.2021 ws. kamery monitoringu ulicznego w Hałcnowie (RM.0003.420.2021) interpelacja
24.08.2021
odpowiedź
27.07.2021 ws. stanu technicznego kładek nad potokiem Słonica (RM.0003.406.2021) interpelacja
10.08.2021
odpowiedź
27.07.2021 ws. stanu technicznego potoku Słonicy (RM.0003.405.2021) interpelacja
05.08.2021
odpowiedź
20.07.2021 ws. wykonania poprawkowych robót nawierzchniowych po budowie kanalizacji sanitarnej na ulicy Pod Kasztanem (RM.0003.400.2021) interpelacja
28.07.2021
odpowiedź
20.07.2021 ws. likwidacji zbędnych znaków ograniczenia prędkości do 50 km/h (RM.0003.399.2021) interpelacja
29.07.2021
odpowiedź
15.07.2021 ws. wykonania remontu ulicy Taterniczej (RM.0003.397.2021) interpelacja
23.07.2021
odpowiedź
18.06.2021 ws. opracowania analizy bezpieczeństwa ruchu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 28 w Hałcnowie i podjęcie działań dla poprawy tego bezpieczeństwa (RM.0003.356.2021) interpelacja
01.07.2021
odpowiedź
09.06.2021 ws. opracowania analizy celem ustalenia możliwości wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Wyzwolenia – przy ulicach Józefa Braka, Wyżynna (RM.0003.337.2021) interpelacja
23.06.2021
13.12.2021
odpowiedź
uzupełnienie
28.05.2021 ws. opracowania jednolitego standardu oznakowania i zabezpieczeń przejść związanych ze szkołami (RM.0003.320.2021) interpelacja
11.06.2021
odpowiedź
26.05.2021 ws. remontu odwodnienia sięgacza odcinka ul. Zagrody – w rejonie posesji nr 13 (RM.0003.317.2021) interpelacja
08.06.2021
odpowiedź
24.05.2021 ws. odnowienia oznakowania poziomego przejść dla pieszych – szczególnie przejść „szkolnych” (RM.0003.311.2021) interpelacja
02.06.2021
odpowiedź
13.05.2021 ws. informacji mieszkańców o terminach mycia i dezynfekcji pojemników na odpady (RM.0003.273.2018) interpelacja
21.05.2021
odpowiedź
12.05.2021 ws. budowy drugiego chodnika na ul. Wyzwolenia (RM.0003.259.2021) interpelacja
18.05.2021
odpowiedź
12.05.2021 ws. czystości dróg miejskich i ograniczenia emisji zanieczyszczeń (RM.0003.254.2021) interpelacja
26.05.2021
odpowiedź
12.05.2021 ws. problemów BRD na ul. Hałcnowskiej – na odcinku od ul. Architektów do ul. M.Linert (RM.0003.253.2021) interpelacja
24.05.2021
odpowiedź
14.04.2021 ws. bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejść dla pieszych (RM.0003.203.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
13.04.2021 ws. remontu elewacji budynku ZGM przy ul. Wyzwolenia 293 (RM.0003.189.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
08.04.2021 ws. utworzenia w Bielsku-Białej miejsca postoju i serwisu kamperów (RM.0003.187.2021) interpelacja
22.04.2021
odpowiedź
07.04.2021 ws. bałaganu po robotach Tauronu na ul. Bystrej (RM.0003.185.2021) interpelacja
20.04.2021
odpowiedź
26.03.2021 ws. kolorystyki wiat przystankowych (RM.0003.179.2021) interpelacja
07.04.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. wyposażenia siedziby Rady Osiedla Hałcnów w komputer z dostępem do Internetu (RM.0003.133.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
08.03.2021 ws. bezpieczeństwa ruchu drogowego na hałcnowskim rondzie (Wyzwolenia – Janowicka – Hałcnowska) RM.0003.131.2021 interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
08.03.2021 ws. bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Janowicka – 13 Zakrętów (RM.0003.130.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
08.03.2021 ws. usuwania barier architektonicznych na przejściach dla pieszych (RM.0003.129.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
03.03.2021 ws. stacji ładowania rowerów elektrycznych – BIS (RM.0003.122.2021) interpelacja
15.03.2021
02.06.2021
odpowiedź
uzupełnienie
01.03.2021 ws. publikowania materiałów związanych z zarządzaniem ruchem drogowym (RM.0003.121.2021) interpelacja
10.03.2021
odpowiedź
15.02.2021 ws. utrzymania zimowego ulic (RM.0003.91.2021). interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
15.02.2021 ws. zmian organizacji ruchu rowerowego w centrum miasta (RM.0003.90.2021). interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
15.02.2021 ws. oświetlenia smoka i Bartoliniego (RM.0003.89.2021). interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. utrzymania zimowego ulicy Krzemionki (RM.0003.32.2021) interpelacja
28.01.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. remontu budynku przy ul. Wyzwolenia 293 (RM.0003.31.2021) interpelacja
28.01.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. doświetlenia przejść dla pieszych (RM.0003.30.2021) interpelacja
27.01.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. remontu targowiska przy ul. Żabiniec (RM.0003.29.2021) interpelacja
01.02.2021
odpowiedź
14.12.2020 ws. walki ze smogiem (RM.0003.510.2020) interpelacja
28.12.2020
odpowiedź
09.12.2020 ws. poprawy BRD pieszych na ul. Wyzwolenia (RM.0003.489.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
26.11.2020 ws. projektu przebudowy ulicy 13 Zakrętów (RM.0003.467.2020) interpelacja
08.12.2020
odpowiedź
24.11.2020 ws. awarii oświetlenia ulicznego (RM.0003.463.2020) interpelacja
03.12.2020
odpowiedź
23.11.2020 ws. monitoringu w centrum Hałcnowa (RM.0003.448.2020) interpelacja
02.12.2020
odpowiedź
06.10.2020 ws. stacji ładowania rowerów elektrycznych (RM.0003.366.2020) interpelacja
20.10.2020
odpowiedź
01.10.2020 ws. remontu drogi dojazdowej w rejonie budynku przy ul. Wincentego Witosa 139 (RM.0003.362.2020) interpelacja
12.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. remontu sięgacza przy ul. Bohaterów Westerplatte (RM.0003.361.2020) interpelacja
14.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. budowy mijanki na ul. Braterskiej (RM.0003.360.2020) interpelacja
12.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. wykonania nawierzchni bitumicznej na sięgaczach od ul. Architektów i od ul. Kolonia (RM.0003.359.2020) interpelacja
14.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. remontu ul. Pawła Bobka (RM.0003.358.2020) interpelacja
14.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. remontu końcowej pętli autobusowej u zbiegu ulic Wyzwolenia - Pisarska - Do Lasu (RM.0003.357.2020) interpelacja
14.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. remontu nawierzchni ul. 13 Zakrętów (RM.0003.356.2020) interpelacja
14.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. remontu ul. Jowisza (RM.0003.355.2020) interpelacja
14.10.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
12.08.2020 ws. połączeń dróg publicznych z drogami wewnętrznymi (RM.0003.280.2020) interpelacja
26.08.2020
odpowiedź
09.07.2020 ws. zagospodarowania otoczenia budynku przy ul. Wyzwolenia 293 (RM.0003.242.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
03.07.2020 ws. zagospodarowania budynku obecnego przedszkola nr 43 przy ulicy Wyzwolenia 319 (RM.0003.231.2020) interpelacja
10.07.2020
odpowiedź
03.07.2020 ws. usuwania barier architektonicznych na przejściach dla pieszych (RM.0003.229.2020) interpelacja
15.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
03.06.2020 ws. przebudowy skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Wincentego Witosa (RM.0003.188.2020) interpelacja
15.06.2020
odpowiedź
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
17.04.2020 ws. organizacji ruchu drogowego (RM.0003.142.2020) interpelacja
30.04.2020
odpowiedź
14.04.2020 ws. problemów z doręczaniem decyzji o wysokości podatku od nieruchomości (RM.0003.138.2020) interpelacja
27.04.2020
odpowiedź
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
19.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
17.03.2020 ws. dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Hałcnowa (RM.0003.122.2020) interpelacja
25.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
09.03.2020 ws. wykorzystania hałcnowskiej ulicznej kamery internetowej (RM.0003.93.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
28.02.2020 ws. obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych (RM.0003.76.2020) interpelacja
11.03.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
23.01.2020 ws. zagospodarowania centrum Hałcnowa – konkurs (RM.0003.33.2020) interpelacja
04.02.2020
odpowiedź
14.01.2020 ws. budowy chodnika na ul. mjr. Henryka Sucharskiego - przed Szkołą Podstawową nr 28 (RM.0003.18.2020) interpelacja
28.01.2020
10.02.2020
odpowiedź
uzupełnienie
14.01.2020 ws. inwestycji związanych z budową drogi ekspresowej S1 (RM.0003.17.2020) interpelacja
27.01.2020
odpowiedź
13.01.2020 ws. budowy tras rowerowych związanych z planowaną budową obwodnicy centrum Hałcnowa (RM.0003.12.2020) interpelacja
27.01.2020
odpowiedź
03.01.2020 ws. miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów (RM.0003.2.2020) interpelacja
17.01.2020
odpowiedź
03.01.2020 ws. funkcjonalnego i estetycznego zagospodarowania centrum Hałcnowa (RM.0003.1.2020) interpelacja
17.01.2020
odpowiedź
16.12.2019 ws. ochrony powietrza atmosferycznego - edukacja (RM.0003.426.2019) interpelacja
30.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. zimowego utrzymania dróg interpelacja
28.11.2019
odpowiedź
13.11.2019 ws. remontu ulic Architektów – Kolonia – Murarzy – Żywa –Kryształowa interpelacja
26.11.2019
odpowiedź
13.11.2019 ws. wyposażenia szkół w miejsca umożliwiające przechowywanie podręczników uczniów interpelacja
21.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. petycji mieszkańców Hałcnowa w sprawie realizacji postanowień mpzp interpelacja
29.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. standardów projektowania i wykonania elementów zagospodarowania dróg i chodników interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
16.10.2019 ws. alei zasłużonych na ulicy 11 Listopada interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
20.09.2019 ws. monitoringu w centrum Hałcnowa interpelacja
25.09.2019
odpowiedź
20.08.2019 ws. opracowania i uruchomienia programu wspierania małej retencji. interpelacja
28.08.2019
odpowiedź
07.08.2019 ws. całkowitej rezygnacji ze stosowania herbicydów interpelacja
19.08.2019
odpowiedź
07.08.2019 ws. zachowania pamięci o Księżym Lesie interpelacja
19.08.2019
odpowiedź
02.08.2019 ws. koszenia chwastów na terenie prywatnych posesji interpelacja
13.08.2019
odpowiedź
02.08.2019 ws. wyświetlaczy prędkości interpelacja
13.08.2019
odpowiedź
18.07.2019 ws. niebezpiecznych barier przy drogach interpelacja
01.08.2019
odpowiedź
06.06.2019 ws. zieleni wpływającej na poziom bezpieczestwa ruchu drogowego interpelacja
17.06.2019
odpowiedź
31.05.2019 ws. błędów w budowie ścieżek rowerowych na ulicy Międzyrzeckiej i powołania oficera rowerowego interpelacja
14.06.2019
21.06.2019
odpowiedź
odpowiedź
31.05.2019 ws. systemu odwodnienia powierzchniowych dróg i terenów przyległych interpelacja
11.06.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. zmian w systemie drogowskazowym po oddaniu do użytku drogi KDZ-1 czyli ulicy Nowohałcnowskiej interpelacja
22.04.2019
odpowiedź
15.05.2019 ws. bałaganu w czasowej organizacji ruchu interpelacja
19.04.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. analizy i poprawy bezpieczeństwa ruchu na przejściu dla pieszych (ul. Wyzwolenia 541) interpelacja
18.04.2019
odpowiedź
10.04.2019 ws. zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Orchidei-Bzowa interpelacja
24.04.2019
30.05.2019
odpowiedż
uzupełnienie
18.03.2019 ws. zamiatania ulic interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. parkowania w strefie zamieszkania interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. zimowego utrzymania dróg interpelacja
12.03.2019
odpowiedź
05.02.2019 ws. niebezpiecznego ronda na skrzyżowaniu ulic Niepodległości - Kryształowa - Krausa interpelacja
18.02.2019
odpowiedź
05.02.2019 ws. budowy chodnika na węźle Rosta interpelacja
18.02.2019
odpowiedź
22.01.2019 dot. konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
22.01.2019 ws. budowy infrastruktury rowerowej na ul. Międzyrzeckiej interpelacja
04.02.2019
odpowiedź
13.12.2018 ws. zagospodarowania centrum Hałcnowa interpelacja
21.12.2018
odpowiedź
29.11.2018 ws. realizacji spraw poruszonych w interpelacjach kadencji 2014-2018 interpelacja
11.12.2018
odpowiedź