Ryszka Piotr (kadencja 2018-2024)

Ryszka Piotr
Nazwisko i imię: Ryszka Piotr
Wykształcenie: średnie
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej I, II, III, VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Szanowni Państwo,

Z ogromną radością i wdzięcznością pragnę podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem, dzięki któremu po raz piąty mogę zasiąść w ławach Rady Miejskiej. Zawsze z ogromnym zaangażowaniem pracowałem na rzecz środowiska i dzięki współpracy z wieloma osobami mogłem działać i nadal działam w takich organizacjach jak Dom Polski, którego byłem współtwórcą w odrodzonej działalności i przez wiele lat pełniłem funkcję prezesa Zarządu. Wiele lat i sił poświęciłem na pracę na rzecz najbardziej potrzebujących w Towarzystwie św. Brata Alberta w Bielsku-Białej, pełniąc obecnie funkcję prezesa Zarządu.

Mając na uwadze potrzebę działania lokalnego środowiska Wapienicy, współtworzyłem Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy, które poszczycić się może: organizacją otwartego biegu pn. Wapienicka 5, organizacją konkursu fotograficznego, olimpiady przedszkolaków, itp. Najważniejsze jest to, że lokalne środowisko - dzięki takim działaniom - bardzo się uaktywniło.

Praca w samorządzie, w moim przekonaniu, to nie zaszczyt lecz służba na rzecz całego miasta, dlatego też nigdy nie składam obietnic bez pokrycia - ja po prostu działam i dotychczas w działaniu tym mogłem być skuteczny.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 34
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
12.09.2023 ws. remontu domu Kultury w Wapienicy ul. Cieszyńska 398 (RM.0003.421.2023) interpelacja
20.09.2023
odpowiedź
30.08.2023 ws. spowodowania pilnego unormowania sytuacji pracowniczej w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy respektowaniu przez kierownika jednostki przepisów prawa, zwłaszcza zbiorowego prawa pracy (RM.0003.401.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
23.08.2023 ws. remontu chodnika oraz wejścia i wyjazdu przy budynku na ulicy Jana III Sobieskiego 132 (RM.0003.374.2023) interpelacja
31.08.2023
odpowiedź
15.05.2023 ws. remontu chodnika od ulicy Nowomiędzyrzeckiej do torów kolejowych (RM.0003.192.2023) interpelacja
29.05.2023
odpowiedź
09.02.2023 ws. rozpoczętej budowy przepustu do odprowadzenia wody w Wapienicy (RM.0003.59.2023) interpelacja
23.02.2023
odpowiedź
12.10.2022 ws. objęcia nadzorem terenu wokół stacji PKP w Wapienicy (RM.0003.544.2022) interpelacja
19.10.2022
odpowiedź
10.10.2022 ws. włączenia miasta Bielska-Białej w dystrybucję węgla dla swoich mieszkańców (RM.0003.537.2022) interpelacja
21.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. podręczników do nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość w szkołach na terenie miasta Bielska-Białej (RM.0003.506.2022) interpelacja
26.09.2022
odpowiedź
31.08.2022 dot. aktualnego stanu procedowania wniosku w sprawie nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego (RM.0003.485.2022) interpelacja
13.09.2022
odpowiedź
24.06.2022 ws. zabezpieczenia wejść i okien w budynku przy ulicy Legionów 13 (RM.0003.389.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
24.06.2022 ws. naprawy wjazdu do bloku przy ulicy Jaskrowej 11 i 13 (RM.0003.388.2022) interpelacja
06.07.2022
odpowiedź
04.08.2021 ws. wypłaty dodatku covidowego dla pracowników pracujących na stanowiskach tzw. niemedycznych w Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej (RM.0003.419.2021) interpelacja
13.08.2021
odpowiedź
04.08.2021 ws. problemów mieszkańców Osiedla Piastowskiego (RM.0003.418.2021) interpelacja
13.08.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. budowy nowego cmentarza w Bielsku-Białej Wapienicy (RM.0003.145.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. bieżącego publikowania informacji o interpelacjach i zapytaniach radnych Rady Miejskiej w Magazynie Samorządowym W BIELSKU-BIAŁEJ – dwutygodniku wydawanym przez Gminę Bielsko-Biała (RM.0003.107.2021) interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
06.08.2020 ws. przeznaczenia i wydatkowania przez gminę Bielsko-Biała środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tarcza dla samorządów). (RM.0003.276.2020) interpelacja
18.08.2020
odpowiedź
27.07.2020 ws. renowacji pomnika "Dom Polski" (RM.0003.261.2020) interpelacja
30.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. udzielenia pomocy finansowej miejscowości Kaniów w Gminie Bestwina w związku z usuwaniem skutków trąby powietrznej (RM.0003.210.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
25.05.2020 ws. miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Placu Opatrzności Bożej 18 (RM.0003.177.2020) interpelacja
08.06.2020
odpowiedź
18.03.2020 ws. przygotowania przez miasto pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego (RM.0003.124.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
11.03.2020 ws. nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego (RM.0003.97.2020) interpelacja
23.03.2020
odpowiedź
12.02.2020 ws. zwiększenia bezpieczeństwa przejazdu ulicą Zwierzyniecką (RM.0003.50.2020) interpelacja
25.02.2020
odpowiedź
12.02.2020 ws. budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dziewanny (RM.0003.49.2020) interpelacja
25.02.2020
odpowiedź
06.12.2019 ws. położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Horeszków w Bielsku-Białej (RM.0003.411.2019) interpelacja
13.12.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. remontu ulicy Jaskrowej i Lajkonika interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
12.08.2019 ws. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt interpelacja
26.08.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. objęcia minitoringiem placu przed Centrum Pomocy św. Brata Alberta w Bielsku-Białej interpelacja
25.04.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. uregulowania prawnego kładek na rzece Wapieniczanka interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
12.03.2019 ws. zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia dodatku funkcyjnego oraz motywacyjnego interpelacja
20.03.2019
odpowiedź
22.01.2019 dot. konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. remontu ulicy Jaskrowej interpelacja interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
17.12.2018 ws. nazwy nowego ronda przy ul. Cieszyńskiej, Światopełka, "Nowomiędzyrzeckiej" interpelacja
28.12.2018
26.04.2019 29.10.2019 27.02.2020 05.03.2021
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie uzupełnienie uzupełnienie
17.12.2018 ws. zmiany nazwy ulicy Przy Torach na nazwę Księdza Jana Jeżowicza interpelacja
28.12.2018
26.04.2019 29.10.2019 25.02.2020 05.03.2021
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie uzupełnienie uzupełnienie