Kochowski Piotr (kadencja 2018-2024)

Kochowski Piotr
Nazwisko i imię: Kochowski Piotr
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej VI i VIII kadencji
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: Jarosława Klimaszewskiego
Telefon:

Emerytowany nauczyciel. Były piłkarz i działacz klubu LKS "Zapora" Wapienica. Radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w kadencji 2010-2014. Przewodniczący Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Członek Beskidzkiej Rady Olimpijskiej. W latach 2014-2018 przewodniczący koalicji przy radzie osiedla w Wapienicy.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 91
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
19.04.2024 ws. postawienia toy toy-a w centrum osiedla Wapienica (RM.0003.151.2024) interpelacja
06.05.2024
odpowiedź
29.03.2024 ws. wykonania pobocza przy ulicy Zapłocie Duże (RM.0003.141.2023) interpelacja
12.04.2024
odpowiedź
18.03.2024 ws. naprawy nawierzchni ulicy Opalowej (RM.0003.123.2024) interpelacja
28.03.2024
odpowiedź
13.03.2024 ws. naprawy nawierzchni ulicy Stanisława Mielnickiego (RM.0003.109.2024) interpelacja
27.03.2024
odpowiedź
12.02.2024 ws. naprawy chodnika od ulicy Dębowej do ulicy Pod Grodziskiem, między Przedszkolem nr 23 a Żłobkiem Miejskim (RM.0003.71.2024) interpelacja
26.02.2024
odpowiedź
12.02.2024 ws. naprawy ulicy Pod Grodziskiem przy Przedszkolu nr 23 oraz wykonania parkingu w pobliżu Przedszkola nr 23 i Żłobka Miejskiego (RM.0003.70.2024) interpelacja
22.02.2024
odpowiedź
21.11.2023 ws. oczyszczenia rowu melioracyjnego i przycięcia gałęzi przy ulicy Oskara Kolberga od ulicy Dworcowej do ulicy Pomarańczowej (RM.0003.555.2023) interpelacja
01.12.2023
odpowiedź
13.11.2023 ws. godnego upamiętnienia Śp. Jacka Krywulta – wieloletniego Prezydenta Bielska-Białej i wybitnego samorządowca (RM.0003.541.2023) interpelacja
29.11.2023
odpowiedź
17.10.2023 ws. zmiany lokalu wyborczego w Wapienicy z budynku Rady Osiedla do starego budynku Szkoły Podstawowej nr 32 lub Domu Kultury (RM.0003.502.2023) interpelacja
25.10.2023
odpowiedź
09.10.2023 ws. sprawy nr IP.054.53.2023 ulicy Filarowa w Bielsku-Białej (RM.0003.469.2023) interpelacja
23.10.2023
odpowiedź
13.09.2023 ws. instalacji oświetlenia ulicznego na ul. Kminkowej w dzielnicy Wapienica (RM.0003.423.2023) interpelacja
27.09.2023
odpowiedź
23.08.2023 ws. położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Tadeusza Regera i na ulicy Dworcowej, do stacji kolejowej (RM.0003.375.2023) interpelacja
06.09.2023
odpowiedź
03.08.2023 ws. wybudowania dodatkowych miejsc parkingowych przy Przychodni Zdrowie Wapienica (RM.0003.348.2023). interpelacja
17.08.2023
odpowiedź
03.08.2023 ws. naprawy nawierzchni dróg dojazdowych po zakończeniu budowy domów wielorodzinnych przy ulicy Jagienki i Wojskiego (RM.0003.347.2023) interpelacja
17.08.2023
odpowiedź
18.07.2023 ws. terminu rozpoczęcia budowy trzeciego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (RM.0003.334.2023) interpelacja
28.07.2023
02.08.2023
odpowiedź
uzupełnienie
27.06.2023 ws. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Zapora w Bielsku-Białej (RM.0003.303.2023) interpelacja
06.07.2023
odpowiedź
16.05.2023 ws. likwidacji składowiska ziemi i gruzu na działce nr 87/3 przy ul. Lajkonika (RM.0003.193.2023) interpelacja
25.05.2023
odpowiedź
20.04.2023 ws. przejęcia fragmentu ul. Prądniczej w zarząd MZD w Bielsku-Białej oraz wykonania nakładki asfaltowej (RM.0003.176.2023) interpelacja
04.05.2023
odpowiedź
12.04.2023 ws. naprawy nawierzchni ul. Stanisława Mielnickiego (RM.0003.149.2023) interpelacja
26.04.2023
odpowiedź
23.02.2023 ws. niezrealizowanego przez prywatnego inwestora poszerzenia przepustu mostowego na ul. Zwierzynieckiej w rejonie ul. Hożej w Wapienicy (RM.0003.78.2023) interpelacja
08.03.2023
odpowiedź
28.11.2022 ws. nasadzenia drzew na działce przy zbiegu ulic Kopytko i Zapora (RM.0003.631.2022) interpelacja
08.12.2022
odpowiedź
24.11.2022 ws. naprawy nawierzchni ulicy Tadeusza Regera (RM.0003.625.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. zamknięcia ulicy Celtyckiej dla pojazdów samochodowych od strony ścieżki rowerowej (RM.0003.513.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. oznakowania na ulicy Jaworzańskiej wjazdu w nowo wybudowaną ulicę Słowiańską (RM.0003.376.2022) interpelacja
06.07.2022
odpowiedź
21.06.2022 ws. przeglądu, inwentaryzacji i uzupełnienia brakujących znaków drogowych w Wapienicy (RM.0003.371.2022) interpelacja
29.06.2022
odpowiedź
21.06.2022 ws. odnowienia nawierzchni asfaltowej na ulicy Kopytko (RM.0003.370.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy Ikara (RM.0003.313.2022) interpelacja
02.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy Harcerskiej (RM.0003.312.2022) interpelacja
02.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. przebudowy ulicy Zapłocie Duże (RM.0003.311.2022) interpelacja
24.05.2022
09.03.2023
odpowiedź
uzupełnienie
19.05.2022 ws. remontu ulicy Gwarków (RM.0003.310.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy Wodnej (RM.0003.309.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy św. Jadwigi Śląskiej (RM.0003.308.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy Brodzińskiego (RM.0003.307.2022) interpelacja
02.06.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. naprawy nawierzchni jezdni oraz udrożnienia przepustu wodnego wzdłuż torów na ulicy Lajkonika (RM.0003.229.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. remontu Parku Skarżyńskiego (RM.0003.228.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. naprawy ławki koło przystanku autobusowego linii nr 24 przy Kościele Ewangelickim w Starym Bielsku (RM.0003.227.2022) interpelacja
27.04.2022
odpowiedź
14.04.2022 ws. planów budowy spalarni odpadów w Bielsku-Białej (RM.0003.213.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. organizacji w 2023 roku obchodów jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Białej Krakowskiej (RM.0003.204.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
04.02.2022 ws. renowacji pomnika na cmentarzu Wojska Polskiego (RM.0003.55.2022) interpelacja
14.02.2022
27.04.2022
odpowiedź
uzupełnienie
20.12.2021 ws. ulicy Filarowej (RM.0003.661.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. odwodnienia ulic Zwierzynieckiej i Oleandrów oraz poszerzenia mostka nad rowem melioracyjnym w pobliżu ulicy Hożej (RM.0003.610.2021) interpelacja
26.11.2021
odpowiedź
17.09.2021 ws. upamiętnienia osoby bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (RM.0003.481.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
25.08.2021 ws. nasadzenia drzew przy przystankach autobusowych w Wapienicy (RM.0003.458.2021) interpelacja
08.09.2021
odpowiedź
24.06.2021 ws. zagospodarowania terenu przy ul. Cieszyńskiej naprzeciwko Domu Kultury (RM.0003.381.2021) interpelacja
07.07.2021
odpowiedź
21.06.2021 ws. uzupełnienia klombu kwiatowego przed Domem Kultury w Wapienicy (RM.0003.366.2021) interpelacja
05.07.2021
odpowiedź
07.06.2021 ws. uzyskania informacji na temat budowy II i III etapu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica (RM.0003.331.2021) zapytanie
17.06.2021
odpowiedź
07.06.2021 ws. realizacji założenia projektu pn. „Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+” polegającego na przesunięciu przystanku końcowego linii nr 7 do pętli autobusowej Wapienica Zapora i zastąpienie jej rzadziej kursującą linią nr 16 (RM.0003.330.2021) interpelacja
15.06.2021
odpowiedź
12.05.2021 ws. utwardzenia ulicy Wędrowców na odcinku od ulicy Zapłocia Małego (RM.0003.258.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. wykonania łącznika drogowego od ulicy Twórczej, pomiędzy blokami nr 28 i nr 30, do bloku nr 28C (RM.0003.132.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
24.02.2021 ws. wykonania oraz montażu pojemnika na nakrętki w kształcie lekkoatlety przy Stadionie Lekkoatletycznym w Wapienicy (RM.0003.111.2021) interpelacja
04.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. wybudowania toalety samoobsługowej w centrum Wapienicy na działce gminnej nr 157/7 (RM.0003.98.2021) interpelacja
02.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. zebrania opinii i propozycji mieszkańców Wapienicy na temat zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Międzyrzecką a nowo wybudowaną ulicą Twórczą (RM.0003.97.2021). interpelacja
24.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
08.02.2021 ws. wykonania parkingu przy ulicy Jaworzańskiej w Bielsku-Białej na terenie Szkoły Podstawowej nr 32 (RM.0003.67.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
08.02.2021 ws. budowy chodnika przy ulicy Relaksowej w Bielsku-Białej pomiędzy posesjami nr 12 i 16 (RM.0003.66.2021) interpelacja
19.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. montażu barierki na chodniku przy ul. Regera (RM.0003.38.2021) interpelacja
08.02.2021
odpowiedź
14.12.2020 ws. położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Celtyckiej (RM.0003.511.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
13.10.2020 ws. położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Potok na odcinku od ulicy Światopełka do Średniej (RM.0003.375.2020) interpelacja
27.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. nazwania jednego z nowopowstałych rond imieniem Beskidzkich Olimpijczyków (RM.0003.338.2020) interpelacja
29.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
04.08.2020 ws. budowy II etapu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica na odcinku ulicy Biwakowej od ulicy Leśników do ulicy Kopytko w Bielsku-Białej (RM.0003.270.2020) interpelacja
12.08.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
19.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. remontu ulicy Zawiłej (RM.0003.113.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. budowy toalety publicznej przy ul. Twórczej, w pobliżu Domu Kultury (RM.0003.62.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. w/s wykonania oświetlenia na ulicy Zdrowej w Starym Bielsku (RM.0003.61.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
16.12.2019 ws. zwiększenia częstotliwości kursu autobusu nr 16 (RM.0003.429.2019) interpelacja
23.12.2019
odpowiedź
11.12.2019 ws. podjęcia działań zmierzających do upamiętnienia legendarnego polskiego boksera Tadeusza "Teddego" Pietrzykowskiego, który był długoletnim wychowawcą oraz nauczycielem dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 12 w Bielsku-Białej Leszczynach (dzisiejsza SP nr 33) - RM.0003418.2019 interpelacja
20.12.2019
odpowiedź
06.12.2019 ws. położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Horeszków w Bielsku-Białej (RM.0003.411.2019) interpelacja
13.12.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. modernizacji ulicy Zuchów w Bielsku-Białej interpelacja
24.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. termomodernizacji Przedszkola nr 23 w Bielsku-Białej przy ul. Pod Grodziskiem 6 interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. modernizacji ulicy Pienińskiej w Bielsku-Białej interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
04.10.2019 ws. aportu nieruchomości przy ulicy Cieszyńskiej 367 w Bielsku-Białej interpelacja
16.10.2019
odpowiedź
23.08.2019 ws. modernizacji ulicy Zuchów w Starym Bielsku wraz z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej interpelacja
06.09.2019
odpowiedź
20.08.2019 ws. wykonania chodnika dla pieszych przy ulicy Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej interpelacja
29.08.2019
odpowiedź
20.08.2019 ws. udrożnienia istniejących rowów oraz uzupełnienia brakujących odcinków rowów, ewentualnie wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej i okolicznych ulic. interpelacja
29.08.2019
odpowiedź
19.08.2019 ws. zmiany numeracji ulicy Dziewanny i proponowanej zmiany nazwy ulicy od numeru 36 interpelacja
29.08.2019
odpowiedź
19.08.2019 ws. czasowego otwarcia przejazdów kolejowych dla ruchu samochodowego na ulicy Dziewanny i na ulicy Zagajnik interpelacja
29.08.2019
odpowiedź
07.05.2019 ws. postawienia kontenera sanitarnego na terenie rekreacyjnym w Wapienicy przy ulicy Leśników na tzw. "Manhatanie" interpelacja
15.05.2019
odpowiedź
09.04.2019 ws. wykonania parkingu przy Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej interpelacja
25.04.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. rozbudowy BCO Szpitala Miejskiego interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. wykonania chodnika oraz przejścia dla pieszych i progu zwalniającego na ul. Filarowej interpelacja
27.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. obchodów okrągłych urodzin zasłużonego dla bielskiego sportu - Pana Mariana Kasprzyka interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. budowy parkingów w Bielsku-Białej interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. budowy nowego parkingu przy ulicy Listopadowej interpelacja
05.03.2019
odpowiedź