Pryga Maksymilian (kadencja 2018-2024)

Pryga Maksymilian
Nazwisko i imię: Pryga Maksymilian
Wykształcenie: wyższe II stopnia
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: Jarosława Klimaszewskiego
Telefon:
  • urodzony w Bielsku-Białej,
  • wykształcenie wyższe,
  • w Radzie Miejskiej reprezentuje mieszkańców Lipnika, Leszczyn, Mikuszowic Krakowskich, Straconki oraz osiedla Złote Łany, z którego pochodzi (w ostatnich wyborach otrzymał 2705 głosów),
  • ukończył Uniwersytet Śląski (kierunek dziennikarstwo) oraz WSFiP w Bielsku-Białej (kierunek politologia)

Główne kierunki działania: 

  • cykliczne dyżury radnego w dzielnicach,
  • remonty infrastruktury drogowej, 
  • NIE dla kruszarni w Lipniku,
  • rozwój i rozbudowa infrastruktury sportowej, 
  • współpraca z Radami Osiedlowymi,
  • wsparcie i współpraca ze środowiskami seniorów

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 540
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
18.04.2024 ws. wykonania ogólnodostępnego boiska ze sztuczną trawą na terenie Bulwarów Młodości w dzielnicy Leszczyny (RM.0003.150.2024) interpelacja
25.04.2024
odpowiedź
18.04.2024 ws. odmalowania i bieżącej konserwacji ławek zlokalizowanych przy pętli autobusowej autobusu linii numer 20 – ulica Jutrzenki, osiedle Złote Łany (RM.0003.149.2024) interpelacja
06.05.2024
odpowiedź
18.04.2024 ws. zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ulic Straconki/Żywiecka na terenie dzielnicy Leszczyny (RM.0003.148.2024) interpelacja
29.04.2024
odpowiedź
12.04.2024 ws. przeglądu stanu technicznego betonowych latarni zlokalizowanych na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.147.2024) interpelacja
17.04.2024
odpowiedź
12.04.2024 ws. instalacji lustra przy skrzyżowaniu ulic Jastrzębia/Sokola na terenie dzielnicy Lipnik (RM.0003.146.2024) interpelacja
18.04.2024
odpowiedź
18.03.2024 ws. ponownej prośby Rady Osiedla Leszczyny o wykonanie placu zabaw na gruntach miejskich w okolicach bloków Żywiecka 119, 121, 123 (RM.0003.127.2024) interpelacja
02.04.2024
odpowiedź
18.03.2024 ws. ponownej prośby o doświetlenie terenu przy ostatnim przystanku autobusu linii numer „4” o co wnioskuje Rada Osiedla Leszczyny (RM.0003.126.2024) interpelacja
28.03.2024
odpowiedź
18.03.2024 ws. uzupełnienia cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni przy ulicy Liściastej na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.125.2024) interpelacja
28.03.2024
odpowiedź
18.03.2024 ws. awarii latarni przy ulicy Jutrzenki 3 oraz Lenartowicza na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.124.2024) interpelacja
29.03.2024
16.04.2024
odpowiedź
uzupełnienie
18.03.2024 ws. gracowania chodników (RM.0003.122.2024) interpelacja
02.04.2024
odpowiedź
14.03.2024 ws. uporządkowania terenu przy skrzyżowaniu ulicy Akademii Umiejętności oraz Majowej na granicy osiedla Złote Łany oraz dzielnicy Leszczyny (RM.0003.116.2024) interpelacja
27.03.2024
odpowiedź
14.03.2024 ws. poprawy stanu miejsc postojowych wzdłuż ulicy Tuwima na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.115.2024) interpelacja
28.03.2024
odpowiedź
14.03.2024 ws. dalszego remontu chodnika przy ulicy Tuwima na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.114.2024) interpelacja
28.03.2024
odpowiedź
14.03.2024 ws. wykonania termomodernizacji budynku Przedszkola nr 10 na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.113.2024) interpelacja
27.03.2024
odpowiedź
14.03.2024 ws. zagospodarowania terenu miejskiego i wykonania doraźnych miejsc postojowych przy ulicy Łagodna 26 na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.112.2024) interpelacja
28.03.2024
odpowiedź
14.03.2024 ws. pilnego remontu zniszczonej barierki wzdłuż nowego chodnika przy ulicy Złotych Kłosów na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.111.2024) interpelacja
28.03.2024
odpowiedź
21.02.2024 ws. poinformowania nadleśnictwa i kół łowieckich o narastającym problemie dzików, które czają się w okolicach Rodzinnych Ogródków Działkowych „Złoty Potok” (RM.0003.96.2024) interpelacja
06.03.2024
odpowiedź
20.02.2024 ws. ponownego montażu lustra przy ulicy Podgórze na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.93.2024) interpelacja
27.02.2024
odpowiedź
20.02.2024 ws. uzupełnienia cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni przy ulicy Prusa za kościołem parafialnym w Leszczynach (RM.0003.92.2024) interpelacja
05.03.2024
odpowiedź
20.02.2024 ws. uzupełnienia cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni przy zbiegu ulic Kaliskiej oraz Sieradzkiej w dzielnicy Lipnik. (RM.0003.91.2024) interpelacja
05.03.2024
odpowiedź
20.02.2024 ws. realizacji wniosków i postulatów Rady Osiedla Mikuszowice Krakowskie. (RM.0003.90.2024) interpelacja
29.02.2024
odpowiedź
20.02.2024 ws. utwardzenia terenu przeznaczonego pod prowizoryczny parking przy ulicy Lipnickiej (RM.0003.89.2024) interpelacja
05.03.2024
odpowiedź
20.02.2024 ws. uzupełnienia brakującego oznakowania przy ulicy Złotych Kłosów na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.88.2024) interpelacja
27.02.2024
odpowiedź
20.02.2024 ws. oznakowania przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań ulic: Akademii Umiejętności – Osadnicza – Wiejska na granicy Leszczyn oraz osiedla Złote Łany (RM.0003.87.2024) interpelacja
27.02.2024
odpowiedź
08.02.2024 ws. ubiegania się o współorganizację finałów Mistrzostw Świata U-20 Kobiet w piłce nożnej w 2026 roku (RM.0003.67.2024) interpelacja
12.02.2024
odpowiedź
08.02.2024 ws. pilnego doświetlenia odcinka ulicy Akademii Umiejętności (na wysokości budynku nr 68) na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.65.2024) interpelacja
19.02.2024
odpowiedź
08.02.2024 ws. pilnej poprawy bezpieczeństwa wyjazdu z sięgacza ulicy Górskiej na wysokości serwisu opon w Bielsku-Białej Leszczynach (RM.0003.64.2024) interpelacja
22.02.2024
odpowiedź
08.02.2024 ws. uzupełnienia cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni przy ulicach: Łagodna, Liściasta, Podgórze oraz Akademii Umiejętności na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.63.2024) interpelacja
19.02.2024
odpowiedź
08.02.2024 ws. bieżącej modernizacji nawierzchni boiska do koszykówki na terenie Bulwarów Młodości w Leszczynach (RM.0003.62.2024) interpelacja
14.02.2024
odpowiedź
17.01.2024 ws. dalszych losów ulicy Sieradzkiej w Lipniku (RM.0003.34.2024) interpelacja
31.01.2024
odpowiedź
17.01.2024 ws. systemowego doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych przy ulicy Górskiej na terenie dzielnicy Leszczyny (RM.0003.33.2024) interpelacja
31.01.2024
odpowiedź
17.01.2024 ws. wykonania chodnika lub doraźnego dojścia do ostatniego przystanku autobusu linii numer „4” na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.32.2024) interpelacja
31.01.2024
odpowiedź
17.01.2024 ws. doświetlenia ciągu pieszych od sklepu „Biedronka” w kierunku ulicy Akademii Umiejętności na granicy osiedla Złote Łany i dzielnicy Leszczyny (RM.0003.31.2024) interpelacja
31.01.2024
odpowiedź
17.01.2024 ws. problemów z uruchomieniem oświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Złotych Kłosów na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.30.2024) interpelacja
31.01.2024
odpowiedź
17.01.2024 ws. uzupełnienia cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni na ulicy Ponętnej (RM.0003.29.2024) interpelacja
31.01.2024
odpowiedź
15.01.2024 ws. remontu muru oporowego przy ulicy Jutrzenki na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany przy Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka (RM.0003.28.2024) interpelacja
25.01.2024
odpowiedź
15.01.2024 ws. problemów z zaleganiem dzików na terenie ROD „Złoty Potok” (RM.0003.27.2024) interpelacja
29.01.2024
odpowiedź
15.01.2024 ws. wyznaczenia przejścia dla pieszych przy ulicy Siewnej na terenie osiedla Langiewicza o co wnioskuje Rada Osiedla Złote Łany (RM.0003.26.2024) interpelacja
23.01.2024
26.02.2024
odpowiedź
odpowiedź
15.01.2024 ws. dostosowania sięgacza ulicy Lenartowicza na terenie osiedla Złote Łany do przejazdu samochodów osobowych, śmieciarek oraz pojazdów uprzywilejowanych (RM.0003.25.2024) interpelacja
25.01.2024
odpowiedź
15.01.2024 ws. systemowego doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych przy łączniku ulicy Jutrzenki z ulicą Tuwima na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.24.2024) interpelacja
24.01.2024
odpowiedź
19.12.2023 ws. remontu kolejnego fragmentu ulicy Tuwima, od skrzyżowania z ulicą Lelewela w stronę ulicy Żywieckiej na terenie osiedla Grunwaldzkiego i Złote Łany (RM.0003.619.2023) interpelacja
02.01.2024
odpowiedź
19.12.2023 ws. instalacji nowych ławek na gruntach miejskich na przedłużeniu ulicy Liściastej w stronę kościoła parafialnego na Złotych Łanach (RM.0003.618.2023) interpelacja
22.12.2023
odpowiedź
19.12.2023 ws. doświetlenia terenów przy ostatnim przystanku autobusu linii numer „4” na terenie osiedla Langiewicza o co wnioskuje Rada Osiedla Leszczyny (RM.0003.617.2023) interpelacja
02.01.2024
odpowiedź
19.12.2023 ws. wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych na wysokości bloku przy ulicy Podgórze 6 w kierunku dojścia do Rady Osiedla Złote Łany (RM.0003.616.2023) interpelacja
02.01.2024
odpowiedź
19.12.2023 ws. uzupełnienia cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni przy ulicy Podgórze na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.615.2023) interpelacja
02.01.2024
odpowiedź
19.12.2023 ws. uzupełnienia i bieżącej naprawy zniszczonych elementów infrastruktury drogowej na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.614.2023) interpelacja
02.01.2024
odpowiedź
18.12.2023 ws. zimowego utrzymania dróg osiedlowych ze szczególnym uwzględnieniem Leszczyn oraz osiedla Złote Łany (RM.0003.611.2023) interpelacja
29.12.2023
odpowiedź
18.12.2023 ws. pilnego remontu popękanej nawierzchni przy ul. Prusa na terenie dzielnicy Leszczyny (RM.0003.610.2023) interpelacja
02.01.2024
odpowiedź
18.12.2023 ws. poparcia wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” dotyczącego połączenia ulicy Siewnej z ulicą Łagodną (RM.0003.609.2023) interpelacja
29.12.2023
odpowiedź
14.12.2023 ws. wykonania doraźnych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Złotych Kłosów na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.608.2023) interpelacja
27.12.2023
odpowiedź
14.12.2023 ws. zimowego utrzymania parkingu MZD na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.607.2023) interpelacja
27.12.2023
odpowiedź
14.12.2023 ws. poparcia wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” dotyczącego nabycia gruntów miejskich pod dodatkowe miejsca parkingowe (RM.0003.606.2023 interpelacja
28.12.2023
odpowiedź
04.12.2023 ws. dalszych losów ulicy Akademii Umiejętności na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.598.2023) interpelacja
14.12.2023
odpowiedź
21.11.2023 ws. rozważenia możliwości przedłużenia linii autobusu MZK numer 20 z osiedla Złote Łany na osiedle Langiewicza (RM.0003.565.2023) interpelacja
01.12.2023
odpowiedź
21.11.2023 ws. poprawy bezpieczeństwa i widoczności na drogach oraz chodnikach prowadzących do dworca PKP Leszczyny (RM.0003.564.2023) interpelacja
05.12.2023
odpowiedź
17.11.2023 ws. zimowego utrzymania nowego chodnika przy ulicy Złotych Kłosów na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.552.2023) interpelacja
30.11.2023
odpowiedź
17.11.2023 ws. możliwości parkowania wzdłuż ulicy Tuwima na osiedlu Złote Łany (RM.0003.551.2023) interpelacja
01.12.2023
odpowiedź
17.11.2023 ws. realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego w Mikuszowicach Krakowskich (RM.0003.550.2023) interpelacja
01.12.2023
odpowiedź
17.11.2023 ws. przedstawienia informacji na temat planów i koncepcji związanych z rozbudową linii PKP numer 139 oraz dalszych losów stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.549.2023) interpelacja
30.11.2023
odpowiedź
17.11.2023 ws. wykonania kanalizacji na „Bagnie” w dzielnicy Mikuszowice Krakowskie (RM.0003.548.2023) interpelacja
30.11.2023
odpowiedź
13.11.2023 ws. godnego upamiętnienia śp. Jacka Krywulta – wieloletniego Prezydenta Bielska-Białej i wybitnego samorządowca (RM.0003.541.2023) interpelacja
29.11.2023
odpowiedź
08.11.2023 ws. demontażu lub kompleksowej wymiany dwóch starych latarni przy ulicy Akademii Umiejętności na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.539.2023) interpelacja
14.11.2023
odpowiedź
07.11.2023 ws. doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych przy ulicy Górskiej (RM.0003.538.2023 interpelacja
21.11.2023
odpowiedź
07.11.2023 ws. włączonych lamp i latarni ulicznych w ciągu dnia (RM.0003.536.2023) interpelacja
10.11.2023
odpowiedź
07.11.2023 ws. korekty w rozkładzie jazdy autobusu linii numer 23 z przystanku „Żywiecka Hotel” w stronę osiedla Złote Łany (RM.0003.535.2023) interpelacja
20.11.2023
odpowiedź
07.11.2023 ws. wymiany zniszczonych lamp przy ulicy Czechowa na terenie dzielnicy Leszczyny (RM.0003.534.2023) interpelacja
10.11.2023
odpowiedź
07.11.2023 ws. remontu kliku metrów chodnika od wjazdu na osiedle Pogodne w stronę „Żabki” na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.533.2023) interpelacja
21.11.2023
odpowiedź
07.11.2023 ws. kradzieży lub dewastacji lustra przy ulicy Podgórze na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.532.2023) interpelacja
14.11.2023
odpowiedź
03.11.2023 ws. poważnej awarii oświetlenia przy ulicy Urodzajnej na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.527.2023) interpelacja
14.11.2023
odpowiedź
19.10.2023 ws. przeglądu i remontu kładek na terenie Bulwarów Młodości w Leszczynach (RM.0003.512.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
17.10.2023 ws. ograniczenia prędkości samochodów osobowych na ulicy Tuwima zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców oraz Rady Osiedla Złote Łany (RM.0003.501.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
17.10.2023 ws. wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Siewnej z ulicą Urodzajną na terenie osiedla Langiewicza, o które wnioskuje m.in. Rada Osiedla Złote Łany (RM.0003.500.2023) interpelacja
27.10.2023
odpowiedź
17.10.2023 ws. remontu ulicy Akademii Umiejętności na terenie osiedla Złote Łany i kolejnego braku dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RM.0003.499.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
17.10.2023 ws. włączenia się do programu „Odłóż telefon i żyj” (RM.0003.498.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
17.10.2023 ws. narastającego konfliktu i buntu społecznego przy ulicy Pięknej w Bielsku-Białej Leszczynach (RM.0003.497.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. długotrwałej i bardzo poważnej awarii oświetlenia ulicznego przy ulicy Podgórze na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.491.2023) interpelacja
24.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. doraźnego remontu łącznika między parkingiem MZD, a wieżowcami zlokalizowanymi przy ulicy Łagodnej 11, 13, 15 na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.490.2023) interpelacja
25.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. kompleksowego remontu chodników przy ulicach: Pod Stokiem, Wiejskiej, Dobrej, Beskidzkiej oraz Góralskiej w dzielnicy Leszczyny (RM.0003.489.2023) interpelacja
25.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych przy ul. Tuwima na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.488.2023) interpelacja
24.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. fatalnego stanu parkingu miejskiego na osiedlu Złote Łany przy ulicy Ignacego Krasickiego (RM.0003.487.2023) interpelacja
24.10.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. zatrudnienia Pani „STOPKI” lub Pana „STOPKA”, którzy będą przeprowadzali dzieci przez niebezpieczne przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 20 na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.457.2023) interpelacja
28.09.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. problemu przepełnionych autobusów linii numer 2, które jadą przez Mikuszowice Krakowskie i Leszczyny w kierunku centrum miasta (RM.0003.456.2023) interpelacja
28.09.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. dalszego losu sfrustrowanych, załamanych i wkurzonych mieszkańców ulicy Pięknej w Leszczynach (RM.0003.455.2023) interpelacja
28.09.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. doraźnego remontu ulicy Marii i Bolesława Wysłouchów w Lipniku, a także podjęcia kierunkowych działań, które uregulują stan prawny całej drogi (RM.0003.454.2023) interpelacja
05.10.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. systemowego doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych na terenie osiedla Złote Łany, osiedla Langiewicza oraz dzielnicy Leszczyny (RM.0003.453.2023) interpelacja
02.10.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. pilnego przeglądu ulicy Piaskowej, która po opadach deszczu jest notorycznie zalewana (RM.0003.452.2023) interpelacja
03.10.2023
odpowiedź
20.09.2023 ws. pilnego przeglądu oświetlenia ulicznego i latarni na terenie dzielnicy Leszczyny, osiedla Złote Łany oraz osiedla Langiewicza, które ulegają ciągłej awarii (RM.0003.437.2023) interpelacja
05.10.2023
odpowiedź
20.09.2023 ws. przeprowadzenia kosmetycznych zmian w rozkładzie jazdy autobusu linii numer „4” oraz „20” w kierunku osiedla Złote Łany (RM.0003.436.2023) interpelacja
28.09.2023
odpowiedź
20.09.2023 ws. podjęcia działań wychowawczych mających na celu efektywne usunięcie oraz przegonienie tzw. „żuli” z centrum osiedla Złote Łany (RM.0003.435.2023) interpelacja
04.10.2023
odpowiedź
19.09.2023 ws. pozytywnego rozpatrzenia wniosku Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej numer 20 (osiedle Złote Łany) i poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, które znajduje się przed szkołą (RM.0003.432.2023) interpelacja
02.10.2023
odpowiedź
19.09.2023 ws. swobodnego parkowania pojazdów przy wieżowcach na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.431.2023) interpelacja
03.10.2023
odpowiedź
19.09.2023 ws. instalacji lustra przy wyjeździe z bloku przy ulicy Łagodnej 39 obok Szkoły Podstawowej numer 33 na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.430.2023) interpelacja
03.10.2023
odpowiedź
19.09.2023 ws. pilnego przeglądu oświetlenia ulicznego i latarni przy ulicy Podgórze na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.429.2023) interpelacja
03.10.2023
odpowiedź
19.09.2023 ws. przekształcenia byłej pętli autobusowej przy ul. Żywieckiej w parking (RM.0003.428.2023) interpelacja
28.09.2023
odpowiedź
12.09.2023 ws. dewastacji lampionu i infrastruktury sakralnej usytuowanej przy zabytkowym krzyżu na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.420.2023) interpelacja
18.09.2023
odpowiedź
30.08.2023 ws. przeglądu oznakowania drogowego na terenie osiedla Złote Łany i dzielnicy Leszczyny (RM.0003.404.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. zwiększenia nakładów na prace utrzymaniowe na drogach (RM.0003.393.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. odpowiedzi na interpelację dotyczącą parkowania przy ulicy Pięknej w Bielsku-Białej Leszczynach (RM.0003.392.2023) interpelacja
12.09.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. przeglądu oświetlenia ulicznego i latarni przy ulicy Łagodnej na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.391.2023) interpelacja
06.09.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. remontu nawierzchni jezdni przy ulicy Sosnowej wraz z sąsiednimi drogami dojazdowymi (RM.0003.390.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. wykonania remontu ulicy Podgórze na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.389.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
24.08.2023 ws. zagospodarowania ścieżki wzdłuż ogródków działkowych, która łączy osiedle Złote Łany z osiedlem Langiewicza (RM.0003.382.2023) interpelacja
07.09.2023
odpowiedź
24.08.2023 ws. remontu ostatniego fragmentu ulicy Urodzajnej na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.381.2023) interpelacja
05.09.2023
odpowiedź
24.08.2023 ws. instalacji lustra przy skrzyżowaniu ulic Łagodna/Jutrzenki na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.380.2023) interpelacja
31.08.2023
odpowiedź
24.08.2023 ws. przeglądu oświetlenia ulicznego i latarni przy ulicy Siewnej na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.379.2023) interpelacja
05.09.2023
odpowiedź
23.08.2023 ws. przeglądu oświetlenia ulicznego i latarni przy ulicy Złotych Kłosów na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.376.2023) interpelacja
05.09.2023
odpowiedź
11.07.2023 ws. normalnego i swobodnego dostępu do korzystania z miejsc postojowych dla mieszkańców ulicy Pięknej w Bielsku-Białej Leszczynach (RM.0003.322.2023) interpelacja
24.07.2023
odpowiedź
19.06.2023 ws. wyczyszczenia i uporządkowania koryta rzeki Straconka na terenie Bulwarów Młodości w dzielnicy Leszczyny (RM.0003.294.2023) interpelacja
27.06.2023
odpowiedź
19.06.2023 ws. kolejnego etapu modernizacji chodnika przy ulicy Tuwima na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.293.2023) interpelacja
28.06.2023
odpowiedź
19.06.2023 ws. poparcia wniosku Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej numer 20 na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.292.2023) interpelacja
03.07.2023
odpowiedź
19.06.2023 ws. notorycznych włamań do samochodów przy ulicy Tuwima 88 na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.291.2023) interpelacja
30.06.2023
odpowiedź
14.06.2023 ws. rozważenia możliwości wykonania ogólnodostępnego boiska ze sztuczną trawą na terenie Bulwarów Młodości w dzielnicy Leszczyny (RM.0003.276.2023) interpelacja
23.06.2023
odpowiedź
14.06.2023 ws. wytypowania ciągu pieszych od przystanku „Langiewicza Basen” do ulicy Łagodnej na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.270.2023) interpelacja
28.06.2023
odpowiedź
14.06.2023 ws. wytypowania ciągu pieszych do zabytkowego krzyża zlokalizowanego na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.269.2023) interpelacja
27.06.2023
odpowiedź
13.06.2023 ws. skoszenia wysokiej trawy wzdłuż ulicy Złotych Kłosów na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.262.2023) interpelacja
20.06.2023
odpowiedź
13.06.2023 ws. instalacji kosza na śmieci przy „Jadłodzielni” na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.261.2023) interpelacja
27.06.2023
odpowiedź
13.06.2023 ws. harmonogramu prac inwestycyjnych, które w najbliższym czasie będą podejmowane na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.260.2023) interpelacja
26.06.2023
odpowiedź
13.06.2023 ws. remontu chodników przy ulicach: Pod Stokiem, Góralskiej, Wiejskiej i Beskidzkiej na terenie osiedla Złote Łany oraz dzielnicy Leszczyny (RM.0003.259.2023) interpelacja
26.06.2023
odpowiedź
06.06.2023 ws. weekendowych połaczeń linii numer 34 z osiedla Langiewicza (RM.0003.251.2023) interpelacja
19.06.2023
odpowiedź
18.05.2023 ws. uzupełnienia cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni przy ulicy Struga (RM.0003.216.2023) interpelacja
31.05.2023
odpowiedź
18.05.2023 ws. przedstawienia harmonogramu prac związanych z uporządkowaniem oraz zagospodarowaniem terenów zielonych wokół ROD „Złote Łany” (RM.0003.215.2023) interpelacja
26.05.2023
odpowiedź
18.05.2023 ws. pilnej naprawy wiaty przystankowej numer 134 przy skrzyżowaniu ulic Lenartowicza – Jutrzenki w kierunku osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.214.2023) interpelacja
30.05.2023
odpowiedź
18.05.2023 ws. sezonowego przeglądu infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Bulwarów Leszczyńskich (RM.0003.213.2023) interpelacja
25.05.2023
odpowiedź
18.05.2023 ws. rozważenia możliwości prawnych związanych z remontem sięgacza przy ulicy Łęgowej w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.212.2023) interpelacja
30.05.2023
odpowiedź
18.05.2023 ws. alternatywnego dojazdu do ulicy Okopowej, zgodnego z interesem mieszkańców w związku z planowaną rozbudową stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.211.2023) interpelacja
30.05.2023
odpowiedź
16.05.2023 ws. wyznaczenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Tuwima na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.195.2023) interpelacja
30.05.2023
odpowiedź
11.05.2023 ws. wyznaczenia dodatkowego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Lelewela na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.189.2023) interpelacja
22.05.2023
odpowiedź
11.05.2023 ws. rozważenia zmiany sposobu parkowania przy ulicy Akademii Umiejętności na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.188.2023) interpelacja
22.05.2023
odpowiedź
11.05.2023 ws. przepływu informacji o działaniach inwestycyjnych podejmowanych na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.187.2023) interpelacja
24.05.2023
odpowiedź
19.04.2023 ws. zabezpieczenia ostatniego odcinka ulicy Łagodnej od osiedla Langiewicza w kierunku pływalni „Aqua” (RM.0003.173.2023) interpelacja
04.05.2023
odpowiedź
19.04.2023 ws. wytypowania miejsc, które można zagospodarować pod ewentualne miejsca postojowe na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.162.2023) interpelacja
04.05.2023
odpowiedź
19.04.2023 ws. przedłużenia parkowania wzdłuż ulicy Siewnej na wysokości nowych bloków deweloperskich (osiedle Siewna – osiedle Langiewicza) RM.0003.161.2023 interpelacja
04.05.2023
odpowiedź
19.04.2023 ws. instalacji pojemnika na elektrośmieci na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.160.2023) interpelacja
26.04.2023
odpowiedź
19.04.2023 ws. uporządkowania pozostawionych i rozrzuconych hulajnóg firmy „BOLT” ze szczególnym uwzględnieniem ciągów pieszych na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.159.2023) interpelacja
04.05.2023
odpowiedź
19.04.2023 ws. lepszego oznakowania przejść dla pieszych (P-10) w dzielnicach: Leszczyny, Lipnik, Mikuszowice Krakowskie, Straconka oraz osiedle Złote Łany (RM.0003.158.2023) interpelacja
04.05.2023
odpowiedź
18.04.2023 ws. zainstalowania dodatkowych koszy na zwierzęce odchody na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany i dzielnicy Leszczyny (RM.0003.157.2023) interpelacja
27.04.2023
odpowiedź
18.04.2023 ws. remontu ulicy Urodzajnej uszkodzonej w wyniku budowy nowych bloków na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.156.2023) interpelacja
26.04.2023
odpowiedź
18.04.2023 ws. wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Siewnej z ulicą Urodzajną na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.155.2023) interpelacja
04.05.2023
odpowiedź
18.04.2023 ws. uporządkowania terenu wzdłuż brzegu Niwki (RM.0003.154.2023) interpelacja
25.04.2023
odpowiedź
18.04.2023 ws. wykonania remontu ulicy Tuwima na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.153.2023) interpelacja
26.04.2023
odpowiedź
22.03.2023 ws. doraźnego remontu sięgacza od ulicy Petera Bohuna stanowiącego dojazd do altany na odpady (RM.0003.136.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
22.03.2023 ws. uzupełnienia cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni na ulicach: Złotych Kłosów, Jutrzenki, Łagodna, Liściasta oraz Akademii Umiejętności na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.135.2023) interpelacja
05.04.2023
odpowiedź
22.03.2023 ws. remontu muru oporowego przy ulicy Jutrzenki na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.134.2023) interpelacja
04.04.2023
odpowiedź
22.03.2023 ws. wykonania placu zabaw na gruntach miejskich w okolicach bloków Żywiecka 119, 121, 123 w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.133.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
22.03.2023 ws. planowanej rozbudowy stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny, która w sposób znaczny utrudni bieżące funkcjonowanie mieszkańców dzielnicy Mikuszowice Krakowskie oraz Leszczyny (RM.0003.129.2023) interpelacja
05.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. ponownego przeanalizowania zasad parkowania wzdłuż ulicy Siewnej na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.128.2023) interpelacja
29.03.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. drogi dojazdowej między blokami Żywiecka 119-123 w Bielsku-Białej Leszczynach (RM.0003.123.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. ewentualnych planów związanych z modernizacją i przebudową filii MDK w dzielnicy Mikuszowice Krakowskie (RM.0003.122.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. remontu kładek pieszo-rowerowych oraz ciągów pieszych wskazanych przez Radę Osiedla Mikuszowice Krakowskie podczas walnego zebrania sprawozdawczego (RM.0003.121.2023) interpelacja
04.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Mikuszowice Krakowskie (RM.0003.120.2023) interpelacja
29.03.2023
odpowiedź
17.03.2023 ws. oznakowania wjazdu do ROD „Beskid” na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.106.2023) interpelacja
29.03.2023
odpowiedź
13.03.2023 ws. naprawy wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ulic Lenartowicza – Jutrzenki w kierunku osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.96.2023) interpelacja
22.03.2023
odpowiedź
13.03.2023 ws. przeprowadzenia wizji lokalnej przez branżową komisję ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na całym odcinku ulicy Siewnej (osiedle Langiewicza) RM.0003.95.2023 interpelacja
20.03.2023
27.04.2023
odpowiedź
uzupełnienie
13.03.2023 ws. remontu chodnika przy ulicy Złotych Kłosów wzdłuż kościoła parafialnego na Złotych Łanach (RM.0003.94.2023) interpelacja
23.03.2023
odpowiedź
07.03.2023 ws. montażu dużej, prostej tablicy z elektronicznym zegarem oraz wynikiem na stadionie piłkarskim BBOSiR przy ul. Młyńskiej (RM.0003.86.2023) interpelacja
16.03.2023
odpowiedź
23.02.2023 ws. przeprowadzenia prac porządkowych wzdłuż traktu spacerowego potoku Straconka (RM.0003.79.2023) interpelacja
08.03.2023
odpowiedź
23.02.2023 ws. pozostawiania przez właścicieli zwierząt odchodów na chodnikach, terenach zielonych, w parkach i miejscach rekreacyjnych (RM.0003.74.2023) interpelacja
08.03.2023
odpowiedź
20.02.2023 ws. naprawy odcinka jezdni ul. Lipnickiej (RM.0003.71.2023) interpelacja
06.03.2023
odpowiedź
20.02.2023 ws. informacji o działalności ośrodków zespolonych pod egidą BBOSiR (RM.0003.70.2023) interpelacja
02.03.2023
odpowiedź
08.02.2023 ws. strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (RM.0003.55.2023) interpelacja
21.02.2023
odpowiedź
01.02.2023 ws. planowanej rozbudowy stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.49.2023) interpelacja
13.02.2023
odpowiedź
26.01.2023 ws. zgłoszeń związanych z planowaną zabudową Mikuszowic Krakowskich pod względem produkcyjnym i usługowym (RM.0003.36.2023) interpelacja
09.02.2023
odpowiedź
16.01.2023 ws. doświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Urodzajnej oraz Tuwima na granicy osiedla Złote Łany i Langiewicza (RM.0003.22.2023) interpelacja
30.01.2023
odpowiedź
12.01.2023 ws. planowanej likwidacji przychodni "Alma Mater" na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.13.2023) interpelacja
26.01.2023
odpowiedź
30.12.2022 ws. firmy dostarczającej posiłki dla szkół podstawowych z Bielska-Białej (RM.0003.671.2022) interpelacja
11.01.2023
odpowiedź
21.12.2022 ws. wyznaczenia punktów do składowania i utylizacji azbestu (RM.0003.663.2022) interpelacja
03.01.2023
odpowiedź
21.12.2022 ws. uzupełnienia cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni na ulicach: Pod Stokiem, Wiejskiej oraz Dobrej w dzielnicy Leszczyny (RM.0003.662.2022) interpelacja
30.12.2022
odpowiedź
21.12.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa przy ostatnim przystanku autobusu linii numer „4” na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.661.2022) interpelacja
30.12.2022
odpowiedź
21.12.2022 ws. planowanego remontu chodnika przy ulicy Tuwima na osiedlu Złote Łany (RM.0003.660.2022) interpelacja
30.12.2022
odpowiedź
21.12.2022 ws. włamań oraz innych incydentów o charakterze rabunkowym jakie ponownie miały miejsce na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.659.2022) interpelacja
02.01.2023
Odpowiedź
21.12.2022 ws. doświetlenia przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym MZK na ulicy Tuwima – osiedle Złote Łany (RM.0003.658.2022) interpelacja
30.12.2022
odpowiedź
21.12.2022 ws. doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych przy ul. Urodzajnej na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.657.2022) interpelacja
30.12.2022
odpowiedź
21.12.2022 ws. zabezpieczenia dodatkowych miejsc postojowych przy II Urzędzie Skarbowym w Mikuszowicach Krakowskich (RM.0003.656.2022) interpelacja
30.12.2022
odpowiedź
21.12.2022 ws. planowanego remontu chodnika przy ulicy Złotych Kłosów wzdłuż kościoła parafialnego na Złotych Łanach (RM.0003.655.2022) interpelacja
30.12.2022
odpowiedź
16.12.2022 ws. zimowego utrzymania dróg na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.647.2022) interpelacja
30.12.2022
odpowiedź
24.11.2022 ws. przystąpienia gminy/miasta Bielsko-Biała do akcji „SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ” (RM.0003.624.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
24.11.2022 ws. doświetlenia kolejnego przejścia dla pieszych przy ul. Górskiej w Leszczynach (RM.0003.623.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
24.11.2022 ws. nieudanej odpowiedzi na interpelację nt. wydzielenia miejsc do parkowania z zajęciem części jezdni oraz wolnej części chodnika przy ulicy Siewnej na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.622.2022) sprostowanie
13.12.2022
odpowiedź
24.11.2022 ws. rozważenia możliwości wsparcia Spółdzielczego Centrum Kultury „Best” (RM.0003.621.2022) interpelacja
01.12.2022
odpowiedź
22.11.2022 ws. remontu cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni przy ulicy Wiśniowej (RM.0003.615.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
22.11.2022 ws. bieżącego remontu oraz modernizacji parkingu MZD nad cmentarzem na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.614.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
22.11.2022 ws. remontu chodnika przy ulicy Tuwima na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.613.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
22.11.2022 ws. zabezpieczenia środków w budżecie miasta na remont ulicy Akademii Umiejętności – kluczowej inwestycji dla mieszkańców osiedla Złote Łany (RM.0003.612.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. rozważenia zmiany odjazdu autobusu linii numer 24 z przystanku Bielsko-Biała Partyzantów-Andersa (Folwark) RM.0003.586.2022 interpelacja
16.11.2022
odpowiedź
20.10.2022 ws. wyznaczenia służebności drogi w okolicach budynku oznaczonego numerem 1 maja 26 (RM.0003.567.2022) interpelacja
27.10.2022
odpowiedź
18.10.2022 ws. audytu skrzyżowania ulicy Brackiej, Górskiej i Straconki w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.558.2022) interpelacja
27.10.2022
odpowiedź
18.10.2022 ws. zagospodarowania terenu za przystankiem u zbiegu ulic Górskiej i Straconki dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.557.2022) interpelacja
02.11.2022
odpowiedź
17.10.2022 ws. poprawy efektywności energetycznej i ekonomicznej ulicznego oświetlenia w Bielsku – Białej (RM.0003.556.2022) interpelacja
02.11.2022
odpowiedź
14.10.2022 ws. zabezpieczenia wjazdu do Przedszkola nr 37 na terenie osiedla Złote Łany, który jest notorycznie zastawiany przez prywatne samochody osobowe (RM.0003.547.2022) interpelacja
25.10.2022
odpowiedź
14.10.2022 ws. uruchomienia dodatkowych przejazdów linii numer 18 z osiedla Złote Łany w kierunku cmentarza komunalnego w Kamienicy (RM.0003.546.2022) interpelacja
19.10.2022
odpowiedź
12.10.2022 ws. wytypowania miejsca pod wykonanie lokalnego graffiti na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.543.2022) interpelacja
26.10.2022
odpowiedź
11.10.2022 ws. wydzielenia miejsc do parkowania z zajęciem części jezdni oraz wolnej części chodnika przy ulicy Siewnej na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.540.2022) interpelacja
19.10.2022
21.11.2022
odpowiedź
uzupełnienie
11.10.2022 ws. pilotażowego montażu separatorów ruchu przy ulicy Tuwima na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.539.2022) interpelacja
19.10.2022
odpowiedź
21.09.2022 ws. poprawy wizerunku terenu przy ulicy Żywieckiej 121 w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.518.2022) interpelacja
05.10.2022
odpowiedź
21.09.2022 ws. zwiększenia bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu ulic Łagodnej i Złotych Kłosów na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.517.2022) interpelacja
05.10.2022
odpowiedź
21.09.2022 ws. wykonania nowej bramy, podjazdu i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej numer 33 na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.516.2022) interpelacja
05.10.2022
odpowiedź
21.09.2022 ws. przegonienia dzików, które czają się w okolicach Rodzinnych Ogródków Działkowych „Złoty Potok” (RM.0003.515.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
09.09.2022 ws. nadania rondu przy zbiegu ulic Wałowej, Cechowej oraz Barlickiego nazwy im. Bohdana Smolenia (RM.0003.490.2022) interpelacja
22.09.2022
25.10.2022
odpowiedź
uzupełnienie
30.08.2022 ws. nadania rondu przy ulicy Cieszyńskiej oraz Józefa Lompy nazwy im. Bohdana Smolenia (RM.0003.484.2022) interpelacja
05.09.2022
odpowiedź
25.08.2022 ws. katastrofalnego stanu chodnika przy ulicy Tuwima, wzdłuż Szkoły Podstawowej numer 20 na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.476.2022) interpelacja
07.09.2022
odpowiedź
24.08.2022 ws. wykonania boiska ze sztuczną trawą na terenie Bulwarów Młodości w dzielnicy Leszczyny (RM.0003.472.2022) interpelacja
06.09.2022
odpowiedź
24.08.2022 ws. awarii oświetlenia ulicy Wiśniowej (RM.0003.467.2022) interpelacja
05.09.2022
odpowiedź
24.08.2022 ws. doświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Łagodnej oraz Złotych Kłosów na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.466.2022) interpelacja
05.09.2022
odpowiedź
23.08.2022 ws. włamań oraz innych incydentów o charakterze rabunkowym jakie miały ostatnio miejsce na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.464.2022) interpelacja
05.09.2022
odpowiedź
23.08.2022 ws. ostatnich zgłoszeń związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie osiedla Złote Łany i dzielnicy Leszczyny (RM.0003.461.2022) interpelacja
05.09.2022
odpowiedź
23.08.2022 ws. wystąpienia do spółki Tauron Dystrybucja S.A w celu pilnego uruchomienia latarni doświetlających przejścia dla pieszych przy ulicy Górskiej w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.460.2022) interpelacja
05.09.2022
odpowiedź
17.08.2022 ws. wykonania drogi dojazdowej w obrębie ulicy Górskiej (RM.0003.454.2022) interpelacja
22.08.2022
odpowiedź
17.08.2022 ws. problemów związanych z naliczaniem opłat za wodę w mieszkaniach komunalnych znajdujących się na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.453.2022) interpelacja
30.08.2022
odpowiedź
08.08.2022 ws. remontu cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni przy ulicy Nowej (RM.0003.445.2022) interpelacja
22.08.2022
odpowiedź
08.08.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy skrzyżowaniu ulicy Łagodnej oraz ulicy Zygmunta III Wazy na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.444.2022) interpelacja
17.08.2022
odpowiedź
08.08.2022 ws. uporządkowania terenów miejskich wokół ROD „Złote Łany” (RM.0003.443.2022) interpelacja
22.08.2022
odpowiedź
04.08.2022 ws. możliwości pozyskania sponsora tytularnego dla Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej (RM.0003.440.2022) interpelacja
17.08.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. uruchomienia oświetlenia boiska „Pod Gaikami” w dzielnicy Bielsko-Biała Lipnik (RM.0003.417.2022). interpelacja
22.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. kontenerów na odpady zlokalizowanych przy ulicy Leszczyńskiej w dzielnicy Bielsko-Białej Leszczyny (RM.0003.374.2022) interpelacja
28.06.2022
odpowiedź
21.06.2022 ws. odpowiedzi na interpelację dotyczącą przeniesienia wiaty przystankowej z rejonu filii MDK Lipnik do dedykowanej oraz przystosowanej do tego celu pętli autobusowej pod obwodnicą (RM.0003.369.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
21.06.2022 ws. remontu kolejnego odcinka ulicy Akademii Umiejętności, który został rozkopany w wyniku prac wodno - kanalizacyjnych na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.368.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
21.06.2022 ws. sprawdzenia stanu technicznego przechylonego słupa przy wyjeździe z wieżowca oznaczonego numerem Łagodna 11 na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.367.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
21.06.2022 ws. pilnego remontu uszkodzonej kładki rowerowej, która łączy Mikuszowice Krakowskie z Gminą Wilkowice i w sposób rzeczywisty zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (RM.0003.366.2022) interpelacja
23.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. tragicznego stanu drogi dojazdowej między blokami Żywiecka 119-123 w Bielsku-Białej Leszczynach (RM.0003.348.2022) interpelacja
24.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. uruchomienia słupów doświetlających przejścia dla pieszych przy ulicy Górskiej w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.347.2022) interpelacja
24.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. wykonania placu zabaw na gruntach miejskich w okolicach bloków Żywiecka 119, 121, 123 w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.346.2022) interpelacja
23.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. uzupełnienia cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni przy ulicy Prusa na terenie osiedla Złote Łany oraz dzielnicy Leszczyny (RM.0003.341.2022) interpelacja
24.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. wykonania wybiegu dla psów na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.340.2022) interpelacja
23.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. zabezpieczenia murów zewnętrznych i wewnętrznych w budynku Przedszkola nr 10 na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.339.2022) interpelacja
20.06.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. zainstalowania nowego, konkretnego oraz profesjonalnego lustra przy ulicy Siewnej na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.303.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. załatania masakrycznych dziur, wielkich wgłębień, olbrzymich pęknięć oraz niewyobrażalnych kolein na najpopularniejszej w mieście ulicy Akademii Umiejętności (RM.0003.295.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. ograniczenia prędkości samochodów osobowych na ulicy Tuwima zgodnie z wielokrotnymi zgłoszeniami Rady Osiedla Złote Łany (RM.0003.294.2022) interpelacja
30.05.2022
09.11.2022
odpowiedź
uzupełnienie
18.05.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa pieszych przy dwóch przystankach autobusów MZK na ulicy Tuwima w kierunku osiedla Langiewicza oraz osiedla Złote Łany (RM.0003.293.2022) interpelacja
25.05.2022
13.07.2022
odpowiedź
uzupełnienie
14.05.2022 ws. instalacji lustra w okolicach wieżowców przy ulicy Podgórze 18 na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.263.2022) interpelacja
20.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. zmiany organizacji ruchu na ulicy Podgórze oraz zezwolenia na parkowanie samochodów osobowych w rejonie bloków i wieżowców na terenie osiedla robotniczego Złote Łany (RM.0003.262.2022) interpelacja
20.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. uporządkowania starych masztów i słupów energetycznych w rejonie ulicy Akademii Umiejętności na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.261.2022) interpelacja
23.05.2022
odpowiedź
11.05.2022 ws. przeniesienia wiaty przystankowej z rejonu filii MDK Lipnik do dedykowanej oraz przystosowanej do tego celu pętli autobusowej pod obwodnicą (RM.0003.260.2022) interpelacja
20.05.2022
odpowiedź
11.05.2022 ws. wyprofilowania skrętu z ulicy Monterskiej w ulicę Żywiecką na wysokości dzielnicy Mikuszowice Krakowskie (RM.0003.259.2022) interpelacja
23.05.2022
odpowiedź
11.05.2022 ws. wymiany nawierzchni jezdni na łączniku ulic Miodowej i Jaśminowej w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.258.2022) interpelacja
23.05.2022
odpowiedź
11.05.2022 ws. przeprowadzenia wizji lokalnej, która wyłoni najpilniejsze remonty dróg lokalnych w dzielnicy Lipnik z udziałem członków miejscowej Rady Osiedla (RM.0003.257.2022) interpelacja
20.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. remontu chodnika, który prowadzi do stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.233.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. poparcia wniosku Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej numer 20 na osiedlu Złote Łany (RM.0003.232.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
19.04.2022 ws. uzupełnienia cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni na ulicy Bolesława Śmiałego w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.216.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. organizacji w 2023 roku obchodów jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Białej Krakowskiej (RM.0003.204.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. wytypowania miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej w okolicach bloku przy ulicy Gorkiego 12 na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.200.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. zainstalowania biletomatu na osiedlu Langiewicza (RM.0003.197.2022) interpelacja
20.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. podjęcia mediacji zmierzających do dalszego funkcjonowania oraz utrzymania przychodni „Energetyków”, której właścicielem jest jedna ze spółek Skarbu Państwa (RM.0003.196.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. uzupełnienia cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni na ulicy Langiewicza (RM.0003.195.2022) interpelacja
20.04.2022
odpowiedź
07.04.2022 ws. uzupełnienia cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni przy ulicy Łagodnej na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.189.2022) interpelacja
19.04.2022
odpowiedź
07.04.2022 ws. przedstawienia projektu budowy nowego chodnika przy ulicy Złotych Kłosów wzdłuż kościoła parafialnego pw. Świętego Józefa na osiedlu Złote Łany (RM.0003.188.2022) interpelacja
19.04.2022
odpowiedź
07.04.2022 ws. zmiany organizacji ruchu na ulicy Lenartowicza przy wjeździe do bloków „Apenowskich” na terenie osiedla robotniczego Złote Łany (RM.0003.187.2022) interpelacja
13.04.2022
odpowiedź
23.03.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa przy ulicy Liściastej wzdłuż Rodzinnych Ogródków Działkowych „Złote Łany” oraz przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie (RM.0003.167.2022) interpelacja
01.04.2022
odpowiedź
23.03.2022 ws. instalacji znaku, szyldu lub innego oznakowania informującego o granicach administracyjnych dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.166.2022) interpelacja
04.04.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. ograniczenia i pominięcia granic administracyjnych dzielnicy Leszczyny przy nowym oznakowaniu ulic i dróg wewnętrznych (RM.0003.164.2022) interpelacja
04.04.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. modernizacji wiat przystankowych MZK na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany oraz decyzji podejmowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie rozwiązania tego problemu (RM.0003.163.2022) interpelacja
29.03.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Lipnickiej zgodnie ze zgłoszeniem miejscowej Rady Osiedla Lipnik (RM.0003.162.2022) interpelacja
04.04.2022
odpowiedź
14.03.2022 ws. wytypowania miejsca na nowe przejście dla pieszych w okolicach skrzyżowania ulic Akademii Umiejętności i Osadnicza na granicy osiedla Złote Łany i dzielnicy Leszczyny (RM.0003.142.2022) interpelacja
25.03.2022
odpowiedź
14.03.2022 ws. doraźnego remontu lub konserwacji muru oporowego przy ulicy Jutrzenki na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.141.2022) interpelacja
22.03.2022
odpowiedź
14.03.2022 ws. poprawy widoczności przy skrzyżowaniu ulic: Wojciecha Bogusławskiego i Juliana Tuwima w kierunku osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.140.2022) interpelacja
25.03.2022
odpowiedź
14.03.2022 ws. odmalowania wytartych przejść dla pieszych (P-10) w dzielnicach: Leszczyny, Lipnik, Mikuszowice Krakowskie, Straconka oraz na terenie robotniczego osiedla Złote Łany (RM.0003.139.2022) interpelacja
25.03.2022
odpowiedź
14.03.2022 ws. pilnego i niezwłocznego zabezpieczenia nielegalnego przejścia dla pieszych przy ulicy Jutrzenki, na wysokości apteki, przedszkola i placu zabaw, gdzie w ostatnich dniach zostało potrącone dziecko z osiedla Złote Łany (RM.0003.138.2022) interpelacja
25.03.2022
odpowiedź
11.03.2022 ws. znalezienia sposobu na poprawę bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu ulic Jutrzenki/Lenartowicza, gdzie nagminnie dochodzi do wypadków z udziałem samochodów osobowych (RM.0003.133.2022) interpelacja
25.03.2022
odpowiedź
17.02.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa na najbardziej ruchliwym przejściu dla pieszych zlokalizowanym na terenie osiedla Złote Łany tj. ulicą Jutrzenki/postój TAXI (RM.0003.109.2022) interpelacja
24.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. organizacji wystawy fotograficznej dokumentującej zdjęcia robotniczego osiedla Złote Łany z dekady lat ’70, ’80 i ’90 XX wieku (RM.0003.102.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. wpisania remontu ulicy Prusa w Leszczynach do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bielsko-Biała (RM.0003.101.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. usuwania azbestu z elewacji budynków w Bielsku-Białej (RM.0003.92.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. nielegalnego wysypiska śmieci na ostatnim przystanku autobusu linii numer 11 w dzielnicy Straconka (RM.0003.91.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. wydzierżawienia działki w pobliżu ulicy Lenartowicza, na której Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” zamierza wykonać miejsca parkingowe dla mieszkańców (RM.0003.86.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
14.02.2022 ws. wykonania miejsc postojowych dla mieszkańców ulicy Siewnej przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Złote Łany” (RM.0003.80.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
14.02.2022 ws. sprawdzenia sygnalizacji świetlnej na terenie dzielnicy Leszczyny ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych przy ulicy Żywieckiej oraz skrzyżowania ulicy Górskiej z ulicą Żywiecką (RM.0003.76.2022) interpelacja
24.02.2022
odpowiedź
14.02.2022 ws. doraźnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy skrzyżowaniu ulicy Brackiej z ulicą Górską o co wnioskuje Rada Osiedla Leszczyny (RM.0003.75.2022) interpelacja
24.02.2022
odpowiedź
14.02.2022 ws. uproszczenia procedury wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych koordynowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (RM.0003.74.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
09.02.2022 ws. odpłatnego przekazania przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Złote Łany” gruntów pod przyszłe połączenie ulicy Siewnej z ulicą Łagodną (RM.0003.71.2022) interpelacja
23.02.2022
odpowiedź
08.02.2022 ws. uporządkowania kontenerów na ubrania zainstalowanych na terenie dzielnicy Leszczyny oraz osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.69.2022) interpelacja
17.02.2022
odpowiedź
08.02.2022 ws. wykonania nowej nakładki asfaltowej na całej długości ulicy Urodzajnej zaraz po zakończeniu prac deweloperskich na terenie osiedla Langiewicza (RM.0003.64.2022) interpelacja
23.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. przedłużenia ciągu pieszo – rowerowego od Bulwarów w kierunku Małej Straconki (RM.0003.35.2022) interpelacja
02.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. nieszczęśliwego efektu remontu chodnika przy ul. Legionów (RM.0003.33.2022) interpelacja
31.01.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na osiedlu Langiewicza ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Siewnej (RM.0003.30.2022) interpelacja
31.01.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. budowy Street Workout Parku na terenie osiedla Złote Łany lub dzielnicy Leszczyny (RM.0003.29.2022) interpelacja
02.02.2022
odpowiedź
13.01.2022 ws. przedstawienia informacji na jakim etapie znajduje się projekt budowy nowego chodnika przy ulicy Złotych Kłosów wzdłuż kościoła parafialnego pw. Świętego Józefa na Złotych Łanach (RM.0003.12.2022) interpelacja
26.01.2022
odpowiedź
13.01.2022 ws. likwidacji przejścia dla pieszych na ulicy Bystrzańskiej w kierunku zakładów „Belos” (RM.0003.11.2022) interpelacja
26.01.2022
odpowiedź
13.01.2022 ws. instalacji pojemnika na elektrośmieci w dzielnicy Leszczyny na gruntach miejskich położonych w bliskiej odległości sklepu „Biedronka” lub w innym dostępnym miejscu (RM.0003.10.2022) interpelacja
19.01.2022
odpowiedź
10.01.2022 ws. wykonania przeglądu technicznego tablicy ITS zlokalizowanej przy pętli autobusowej na osiedlu Złote Łany (tj. ulica Jutrzenki) RM.0003.7.2022 interpelacja
19.01.2022
odpowiedź
10.01.2022 ws. zastawiania zatok przy ulicy Urodzajnej na terenie osiedla Langiewicza wzdłuż nowych bloków deweloperskich (RM.0003.6.2022) interpelacja
19.01.2022
odpowiedź
20.12.2021 ws. podjęcia działań dotyczących kompleksowej wymiany źle zainstalowanej bramownicy ograniczającej skrajne wysokości samochodów przy ulicy Kwiatkowskiego (RM.0003.672.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
20.12.2021 ws. opracowania miejskiego programu profilaktyki „BEZPIECZNE DZIECI W SIECI B-B” (RM.0003.671.2021) interpelacja
30.12.2021
odpowiedź
20.12.2021 ws. budowy parkingu w ramach zagospodarowania Lasku Bathelta (RM.0003.667.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
16.12.2021 ws. przeglądu wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie osiedla Złote Łany, które należą do Fundacji Rozwoju Miasta (RM.0003.659.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
16.12.2021 ws. przygotowania koncepcji oznakowania poziomego ulicy Lenartowicza, która stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych na osiedlu Złote Łany (RM.0003.658.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
16.12.2021 ws. doświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Złotych Kłosów oraz Łagodnej na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.657.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
16.12.2021 ws. zabezpieczenia i zagospodarowania pobocza jezdni między przejściem dla pieszych, a postojem taksówek przy ulicy Jutrzenki na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.656.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
15.12.2021 ws. zagospodarowania wyspy na pętli autobusowej przy ulicy Jutrzenki w centralnej części osiedla Złote Łany (RM.0003.655.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
15.12.2021 ws. najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w dzielnicy Leszczyny wytypowanych przez członków miejscowej Rady Osiedla (RM.0003.654.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. programu profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska – Białej (RM.0003.647.2021) interpelacja
17.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. polityki ubezpieczeniowej mienia i odpowiedzialności cywilnej dla miasta Bielsko- Biała (RM.0003.646.2021) interpelacja
16.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. wykonania przeglądu latarni i słupów oświetleniowych na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.645.2021) interpelacja
21.12.2021
odpowiedź
08.12.2021 ws. budowy parkingu przy ulicy Lwowskiej (RM.0003.641.2021) interpelacja
17.12.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Bielska-Białej (RM.0003.616.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. prowadzenia Banku Chleba (RM.0003.615.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. wykorzystania nieużywanej części zatoki autobusowej przy ulicy Tuwima na nowe miejsca postojowe o co wnioskowała w imieniu mieszkańców Spółdzielnia Mieszkaniowa Złote Łany (RM.0003.614.2021) interpelacja
26.11.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany terenu zlokalizowanego przy ulicy Prusa 13 z przeznaczeniem na nowe miejsca parkingowe (RM.0003.613.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. wydzierżawienia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany gruntów pod nowe miejsca postojowe nieopodal ulicy Lenartowicza (RM.0003.612.2021) interpelacja
29.11.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. sprzedaży lub wydzierżawienia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany działek za budynkami wielorodzinnymi przy ulicy Orzechowej oraz Żywieckiej, które docelowo mogłyby zostać przeznaczone na nowe miejsca parkingowe (RM.0003.611.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Miodowa oraz Kukułek w dzielnicy Leszczyny (RM.0003.602.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. wytypowania nowych lokalizacji na pojemniki przeznaczone do wyrzucania odchodów zwierzęcych na terenie osiedla Złote Łany oraz dzielnicy Leszczyny (RM.0003.601.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych we wskazanych miejscach dzielnicy Leszczyny na podstawie zgłoszeń miejscowej Rady Osiedla (RM.0003. 600.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
09.11.2021 ws. doprecyzowania odpowiedzi na interpelację ws. utrzymania dotychczasowej siedziby OSP Mikuszowice Krakowskie zlokalizowanej przy ulicy Żywieckiej 300 (RM.0003.585.2021) interpelacja
18.11.2021
odpowiedź
05.11.2021 ws. przedstawienia szacunkowych ram czasowych w jakich zostanie wyremontowana Szkoła Podstawowa numer 20 na osiedlu Złote Łany (RM.0003.573.2021) interpelacja
17.11.2021
odpowiedź
28.10.2021 ws. remontu cząstkowych ubytków zapadającej się jezdni przy ulicy Nowej na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.566.2021) interpelacja
09.11.2021
odpowiedź
21.10.2021 ws. doposażenia filii Książnicy Beskidzkiej działającej na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.558.2021) interpelacja
04.11.2021
odpowiedź
20.10.2021 ws. stanu realizacji projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” (RM.0003.553.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. organizacji obchodów 100-lecia Bialskiego Klubu Sportowego „Stal” Bielsko-Biała, który przypada w roku 2022 oraz jubileuszu 70-lecia sekcji siatkówki, które przypada w roku bieżącym (RM.0003.544.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. dwóch kluczowych inwestycji infrastrukturalnych na terenie osiedla Złote Łany tj. modernizacji ulicy Akademii Umiejętności oraz Juliana Tuwimia (RM.0003.542.2021) interpelacja
28.10.2021
odpowiedź
14.10.2021 ws. narastającej plagi różnego rodzaju incydentów o charakterze złodziejskim i rabunkowym, które co pewien czas mają miejsce na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.526.2021) interpelacja
21.10.2021
odpowiedź
14.10.2021 ws. problemów z nadmierną prędkością pojazdów poruszających się ulicami: Tuwima, Urodzajna, Łagodna na terenie osiedli mieszkaniowych Langiewicza oraz Złote Łany (RM.0003.525.2021) interpelacja
27.10.2021
07.02.2022
odpowiedź
uzupełnienie
13.10.2021 ws. utrzymania dotychczasowej siedziby OSP Mikuszowice Krakowskie zlokalizowanej przy ulicy Żywieckiej 300 (RM.0003.524.2021) interpelacja
27.10.2021
odpowiedź
23.09.2021 ws. opracowania koncepcji uporządkowania oraz stopniowej modernizacji lub wymiany infrastruktury sportowej na terenie Bulwarów w dzielnicy Leszczyny (RM.0003.501.2021) interpelacja
30.09.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. kompleksowego doświetlenia i zabezpieczenia przejść dla pieszych na wysokości Bulwarów (RM.0003.496.2021) interpelacja
04.10.2021
odpowiedź
21.09.2021 ws. regulacji sygnalizacji świetlnej przy ulicy Żywieckiej na wysokości sklepu w kierunku kościoła parafialnego w Leszczynach (RM.0003.486.2021) interpelacja
04.10.2021
odpowiedź
21.09.2021 ws. połączenia ulicy Siewnej z ulicą Łagodną oraz przekazania gruntu pod przedmiotową inwestycję, o co wnioskuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” (RM.0003.485.2021) interpelacja
05.10.2021
odpowiedź
17.09.2021 ws. upamiętnienia osoby bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (RM.0003.481.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
17.09.2021 ws. wyznaczenia przejścia dla pieszych przy ulicy Jutrzenki, na wysokości Przedszkola nr 37 oraz położonych nieopodal wieżowców (RM.0003.474.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
17.09.2021 ws. podjęcia próby opracowania systemowych rozwiązań dotyczących efektywnego i trwałego usuwania wraków samochodów, które szpecą krajobraz Bielska-Białej (RM.0003.473.2021) interpelacja
30.09.2021
odpowiedź