Piegzik-Izydorczyk Dorota (kadencja 2018-2024)

Piegzik-Izydorczyk Dorota
Nazwisko i imię: Piegzik-Izydorczyk Dorota
Staż samorządowy: radna Rady Miejskiej VI, VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Okręg wyborczy: Okręg V
Klub radnych: Jarosława Klimaszewskiego
Telefon:

Z wykształcenia analityk medycyny, zawodowo - przedsiębiorca, prywatnie żona, ma dwoje dorosłych dzieci, z zamiłowania społecznik, chcący pomagać w pełnym tego słowa znaczeniu, upiększać nasze miasto prowadząc działania w kierunku tego, by Bielsko-Biała było Miastem jakiego chcemy.

Rozmawiam, słucham, działam!

Chcę pracować w Radzie Miejskiej na rzecz:

  • wspierania edukacji, wychowania, kultury i sportu,
  • wspierania ważnych inwestycji dla miasta,
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • pomocy osobom starszym i samotnym,
  • mądrej pomocy Rodzinie,
  • bezpieczne miasta

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 82
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
13.11.2023 ws. godnego upamiętnienia Śp. Jacka Krywulta – wieloletniego Prezydenta Bielska-Białej i wybitnego samorządowca (RM.0003.541.2023) interpelacja
29.11.2023
odpowiedź
07.11.2023 ws. wymiany zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 25 w Bielsku-Białej (RM.0003.537.2023) interpelacja
14.11.2023
odpowiedź
19.10.2023 ws. remontu ulicy Żołędziowej w dzielnicy Mikuszowice Śląskie (RM.0003.515.2023) interpelacja
03.11.2023
odpowiedź
16.08.2023 ws. dotyczy remontu nawierzchni ul. Kalinowej (RM.0003.361.2023) interpelacja
28.08.2023
odpowiedź
17.03.2023 ws. umieszczenia progów zwalniających na ulicy Pocztowej (RM.0003.108.2023) interpelacja
28.03.2023
odpowiedź
09.03.2023 ws. miejsca pochówku śp. S. G. polskiego poety (RM.0003.88.2023) interpelacja
22.03.2023
odpowiedź
14.02.2023 ws. rozbudowy ulic Pocztowej i Startowej (RM.0003.64.2023) interpelacja
17.02.2023
odpowiedź
24.11.2022 ws. wpisania do projektu budżetu miasta Bielska – Białej na 2023 rok kontynuacji rozbudowy ulicy Pocztowej i Startowej (RM.0003.627.2022) interpelacja
08.12.2022
odpowiedź
08.08.2022 ws. zamontowania ławek rekreacyjnych dla matek z małymi dziećmi (RM.0003.442.2022) interpelacja
22.08.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulic: Lotniczej i Goleszowskiej (RM.0003.306.2022) interpelacja
01.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulic: Wrzosowej i Juliusza Osterwy (RM.0003.305.2022) interpelacja
01.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulic: Młodzieżowej, Skarpowej i Bystrzańskiej (RM.0003.304.2022) interpelacja
01.06.2022
odpowiedź
04.05.2022 ws. uzupełnienia braków w nawierzchni ulicy Jaskółczej (RM.0003.249.2022) interpelacja
18.05.2022
odpowiedź
04.05.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych (RM.0003.248.2022) interpelacja
12.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. bezpieczeństwa i porządku w części parkowej Lasu Cygańskiego (RM.0003.224.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. doraźnej naprawy nawierzchni łącznika ulic Argentyny, Zorzy, Willowej (RM.0003.223.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
19.04.2022 ws. ul. Kaczej w Bielsku-Białej (RM.0003.215.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. rozszerzenia współpracy z miastami partnerskimi na Węgrzech (RM.0003.206.2022) interpelacja
21.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. organizacji w 2023 roku obchodów jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Białej Krakowskiej (RM.0003.204.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
04.04.2022 ws. bezpieczeństwa w obrębie ulicy Skrajnej (RM.0003.180.2022) interpelacja
19.04.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. ul. Suchej i Pokoju (RM.0003.95.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
17.11.2021 ws. ulicy Laskowej (RM.0003.609.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. rozbudowy ulicy Pocztowej (RM.0003.608.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. organizacji obchodów 100-lecia Bialskiego Klubu Sportowego „Stal” Bielsko-Biała, który przypada w roku 2022 oraz jubileuszu 70-lecia sekcji siatkówki, które przypada w roku bieżącym (RM.0003.544.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
17.09.2021 ws. upamiętnienia osoby bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (RM.0003.481.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
20.05.2021 ws. oszacowania wielkości utraty środków finansowych przez Miasto Bielsko-Biała po wprowadzeniu przez rząd tzw. „Polskiego Ładu” (RM.0003.307.2021) interpelacja
09.06.2021
odpowiedź
12.05.2021 ws. wyposażenia siedzib Rad Osiedli w sprzęt komputerowy (RM.0003.268.2021) interpelacja
24.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
14.04.2021 ws. bezpieczeństwa Mieszkańców Cygańskiego Lasu (RM.0003.198.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
14.04.2021 ws. znaku drogowego (RM.0003.197.2021) interpelacja
22.04.2021
odpowiedź
07.04.2021 ws. wprowadzenia zmian w zakresie informacji Mieszkańców Bielska-Białej (RM.0003.186.2021) interpelacja
20.04.2021
odpowiedź
01.04.2021 ws. budowy masztu telekomunikacyjnego (stacji bazowej Play4) przy ul. Andrzeja Boboli 49 w Bielsku-Białej (RM.0003.183.2021) interpelacja
13.04.2021
odpowiedź
15.02.2021 ws.pojemnika na nakrętki (tramwaj) RM.0003.92.2021 interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
08.02.2021 ws. remontu nawierzchni ulic (RM.0003.65.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
08.02.2021 ws. tablic informacyjnych (RM.0003.64.2021) interpelacja
19.02.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. remontu przy ul. Żołędziowej (RM.0003.24.2021) interpelacja
01.02.2021
odpowiedź
16.11.2020 ws. dotyczy łącznika między ul. Laskową a Długą (RM.0003.436.2020) interpelacja
24.11.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. dotyczy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Andrzeja Boboli z ulicą Armii Krajowej (ponowna) - RM.0003.435.2020 interpelacja
24.11.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. doświetlenia ulicy Grzybowej (ponowna) - RM.0003.434.2020 interpelacja
03.12.2020
odpowiedź
15.10.2020 ws. bezpieczeństwa mieszkańców (RM.0003.388.2020) interpelacja
27.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. remontu ulicy Pocztowej (RM.0003.339.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. naprawy ogrodzenia placyku dla dzieci (RM.0003.335.2020) interpelacja
29.09.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. naprawy kładki dla pieszych (RM.0003.334.2020) interpelacja
29.09.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. przeglądu ulic miejskich (RM.0003.333.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
19.06.2020 ws. przebudowy skrzyżowań ulicy Bystrzańskiej z ulicami Olszówki i Długą (RM.0003.209.2020) interpelacja
25.06.2020
odpowiedź
15.06.2020 ws. poszerzenia wjazdu na cmentarz przy ulicy Pszczelej w Bielsku-Białej (RM.0003.195.2020) interpelacja
26.06.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
24.04.2020 ws. rozwiązania problemu kojców dla psów policyjnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie i przy ogrodzeniu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Magnolia” w Bielsku-Białej (RM.0003.147.2020) interpelacja
07.05.2020
odpowiedź
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
19.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. oświetlenia ulicy Grzybowej (RM.0003.105.2020) interpelacja
18.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. umieszczenia sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulicy Andrzej Boboli z ulicą Armii Krajowej (RM.0003.104.2020) interpelacja
24.03.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. wybiegu dla psów (RM.0003.59.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
13.02.2020 ws. remontu ulicy Andrzeja Małkowskiego (RM.0003.53.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
13.02.2020 ws. remontu ulicy Schodowej (RM.0003.52.2020) interpelacja
25.02.2020
odpowiedź
03.01.2020 ws. tablic informacyjnych w dzielnicy Straconka (RM.0003.6.2020) interpelacja
17.01.2020
odpowiedź
03.01.2020 dot. spraw bieżących Mikuszowic Śląskich (RM.0003.5.2019) interpelacja
17.01.2020
odpowiedź
03.01.2020 ws. stanu ulic w Mikuszowicach Śląskich (RM.0003.4.2020) interpelacja
17.01.2020
odpowiedź
03.01.2020 ws. progu zwalniającego na ulicy Bystrzańskiej (RM.0003.3.2020) interpelacja
17.01.2020
odpowiedź
21.11.2019 ws. zainstalowania progów zwalniających na ulicy Krokusowej interpelacja
04.12.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. siatek zabezpieczających interpelacja
29.10.2019
odpowiedź
09.10.2019 ws. lokalu dla Klubu Seniorów interpelacja
23.10.2019
odpowiedź
19.09.2019 ws. remontu ulicy Pocztowej interpelacja
25.09.2019
odpowiedź
19.09.2019 ws. zabezpieczenia osuwiska na ulicy Cygański Las interpelacja
25.09.2019
odpowiedź
13.09.2019 ws. zasad parkowania przy Bielskim Centrum Psychiatrii interpelacja
27.09.2019
21.11.2019
odpowiedź
odpowiedź
13.09.2019 ws. uporządkowania pobocza ulicy Grzybowej interpelacja
27.09.2019
odpowiedź
15.07.2019 ws. dodatkowego przystanku dla linii 10 i 57 przy ul. Bystrzańskiej interpelacja
23.07.2019
odpowiedź
15.07.2019 ws. zniesienia znaku "zakaz ruchu wszelkich pojazdów" interpelacja
29.07.2019
odpowiedź
15.07.2019 ws. tablic informacyjnych interpelacja
29.07.2019
odpowiedź
08.05.2019 ws. doposażenia placyku zabaw w Bielsku-Białej przy ul. Olszówka interpelacja
15.05.2019
odpowiedź
24.04.2019 ws. ulicy Żołędziowej (przywrócenie stanu komunikacyjnego) RM.0003.144.2019 interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
23.04.2019 ws. działki miejskiej interpelacja
06.05.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. rozważenia zakupu automatycznych defibrylatorów AED do autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. modernizacji ulicy Małkowskiego oraz bezpieczeństwa ścieżek spacerowych na terenach rekreacyjnych interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
29.11.2018 ws. remontu ulicy Pocztowej interpelacja
11.12.2018
odpowiedź