Michasiów Dariusz (kadencja 2018-2024)

Michasiów Dariusz
Nazwisko i imię: Michasiów Dariusz
Wykształcenie: średnie
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: Jarosława Klimaszewskiego
Telefon:

Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko w latach 2010-2014. Społecznik, księgarz, zapalony podróżnik. Przez ostatnie osiem lat udało mi się pomóc wielu mieszkańcom naszego Miasta w rozwiązywaniu spraw trudnych ale również z puntu widzenia radnego tych mniej ważnych. Do załatwienia pozostaje w dalszym ciągu budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku i budowa łącznika do Hulanki od ul. Gen. Władysława Andersa.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 113
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
15.02.2024 ws. swobodnie biegających dzikich zwierząt przy ulicy Pienińskiej (RM.0003.77.2024) interpelacja
29.02.2024
odpowiedź
11.01.2024 ws. odśnieżania przystanków autobusowych przy ulicy Nad Potokiem (RM.0003.20.2024) interpelacja
24.01.2024
odpowiedź
20.12.2023 ws. organizacji imprezy „Święta na Starówce” (RM.0003.626.2023) interpelacja
05.01.2024
odpowiedź
23.11.2023 ws. powiększenia wiat przystankowych w centrum Wapienicy (RM.0003.579.2023) interpelacja
04.12.2023
odpowiedź
23.11.2023 ws. budowy chodnika przy ulicy Zwierzynieckiej (RM.0003.578.2023) interpelacja
07.12.2023
odpowiedź
23.11.2023 ws. przygotowania inwestycji i zainstalowania oświetlenia na ulicy Kminkowej (RM.0003.577.2023) interpelacja
01.12.2023
odpowiedź
23.11.2023 ws. pilnej naprawy i uzupełnienia braków metalowych pokryw studzienek wód opadowych przy posesji nr 11 na ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.576.2023) interpelacja
07.12.2023
odpowiedź
13.11.2023 ws. godnego upamiętnienia Śp. Jacka Krywulta – wieloletniego Prezydenta Bielska-Białej i wybitnego samorządowca (RM.0003.541.2023) interpelacja
29.11.2023
odpowiedź
30.10.2023 ws. podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu przejścia pieszego łączącego ulicę Świętej Jadwigi Śląskiej z ulicą Czesława Tańskiego (RM.0003.526.2023) interpelacja
10.11.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. wykonania nakładki asfaltowej na ulicach Sosnowej i Cisowej w Aleksandrowicach (RM.0003.397.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
18.07.2023 ws. terminu rozpoczęcia budowy trzeciego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (RM.0003.334.2023) interpelacja
28.07.2023
02.08.2023
odpowiedź
uzupełnienie
06.06.2023 ws. załatania dziur na ulicy Zapłocie Duże (RM.0003.246.2023) interpelacja
20.06.2023
odpowiedź
06.06.2023 ws. pilnej konieczności załatania dziur na ulicy Goleszowskiej (RM.0003.245.2023) interpelacja
20.06.2023
odpowiedź
06.06.2023 ws. konieczności oczyszczenia zapchanego rowu przy posesji nr 443 ulica Sobieskiego (RM.0003.244.2023) interpelacja
20.06.2023
odpowiedź
13.04.2023 ws. rozbudowy ulicy Francuskiej (RM.0003.152.2023) interpelacja
04.05.2023
odpowiedź
17.03.2023 ws. umieszczenia progów zwalniających na ulicy Pocztowej (RM.0003.108.2023) interpelacja
28.03.2023
odpowiedź
15.03.2023 ws. poprawy bezpieczeństwa pieszych na ulicy Orkana (RM.0003.103.2023) interpelacja
28.03.2023
odpowiedź
25.01.2023 ws. zimowego utrzymania dróg (RM.0003.28.2023) interpelacja
02.02.2023
odpowiedź
28.11.2022 ws. nasadzenia drzew na działce przy zbiegu ulic Kopytko i Zapora (RM.0003.631.2022) interpelacja
08.12.2022
odpowiedź
23.11.2022 ws. przyłączenia do budowanego systemu wodociągowego mieszańca ulicy Gruntowej (RM.0003.619.2022) interpelacja
07.12.2022
odpowiedź
24.08.2022 ws. zamiarów wprowadzenia przez rząd PiS nowego podręcznika dla licealistów pt. „HISTORIA I TERAŻNIEJSZOŚĆ” (RM.0003.468.2022) interpelacja
02.09.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. naprawy nawierzchni jezdni na ulicach Spółdzielców i Wiśniowej (RM.0003.385.2022) interpelacja
06.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. oznakowania na ulicy Jaworzańskiej wjazdu w nowo wybudowaną ulicę Słowiańską (RM.0003.376.2022) interpelacja
06.07.2022
odpowiedź
21.06.2022 ws. przeglądu, inwentaryzacji i uzupełnienia brakujących znaków drogowych w Wapienicy (RM.0003.371.2022) interpelacja
29.06.2022
odpowiedź
21.06.2022 ws. odnowienia nawierzchni asfaltowej na ulicy Kopytko (RM.0003.370.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy Ikara (RM.0003.313.2022) interpelacja
02.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy Harcerskiej (RM.0003.312.2022) interpelacja
02.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. przebudowy ulicy Zapłocie Duże (RM.0003.311.2022) interpelacja
24.05.2022
09.03.2023
odpowiedź
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy Gwarków (RM.0003.310.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy Wodnej (RM.0003.309.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy św. Jadwigi Śląskiej (RM.0003.308.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy Brodzińskiego (RM.0003.307.2022) interpelacja
02.06.2022
odpowiedź
06.05.2022 ws. unormowania stosunków wodnych na ulicy Zdrowej (RM.0003.253.2022) interpelacja
18.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. naprawy nawierzchni jezdni oraz udrożnienia przepustu wodnego wzdłuż torów na ulicy Lajkonika (RM.0003.229.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. remontu Parku Skarżyńskiego (RM.0003.228.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. naprawy ławki koło przystanku autobusowego linii nr 24 przy Kościele Ewangelickim w Starym Bielsku (RM.0003.227.2022) interpelacja
27.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. rozszerzenia współpracy z miastami partnerskimi na Węgrzech (RM.0003.206.2022) interpelacja
21.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. organizacji w 2023 roku obchodów jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Białej Krakowskiej (RM.0003.204.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. naprawy oświetlenia ulicznego na ulicy Spółdzielców (RM.0003.99.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
24.01.2022 ws. wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Piastowskiej (RM.0003.46.2022) interpelacja
01.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. rozważenia rozbudowy sygnalizacji świetlnej o tzw. „zielone strzałki” na skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i Stanisława Skrzydlewskiego (RM.0003.34.2022) interpelacja
31.01.2022
odpowiedź
17.11.2021 ws. nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Bielska-Białej (RM.0003.616.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. prowadzenia Banku Chleba (RM.0003.615.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. przebudowy skrzyżowania ulic: Jana Sobieskiego, Tadeusza Regera i Wypoczynkowej (RM.0003.607.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. usytuowania progu zwalniającego na ulicy Skrzydlewskiego (RM.0003.493.2021) interpelacja
04.10.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. wybudowania przejścia dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ulic św. Pawła i Tańskiego (RM.0003.492.2021) interpelacja
04.10.2021
08.12.2021
odpowiedź
uzupełnienie
17.09.2021 ws. upamiętnienia osoby bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (RM.0003.481.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
10.08.2021 ws. przywrócenia wiaty przystankowej przy posesji nr 169 na ulicy Jana III Sobieskiego (RM.0003.428.2021) interpelacja
19.08.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. utworzenia Rady Społecznej, która mogłaby wspierać zarząd TS Podbeskidzie Bielsko-Biała przy podejmowaniu decyzji personalnych, sportowych oraz organizacyjnych (RM.0003.374.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
21.06.2021 ws. wywozu odpadów komunalnych na ulicy Zdrowej (RM.0003.367.2021) interpelacja
01.07.2021
13.07.2021
informacja
odpowiedź
17.06.2021 ws. naprawy nawierzchni ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku – Białej (RM.0003.355.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa na ul. Wodnej w Bielsku-Białej (RM.0003.353.2021) interpelacja
24.06.2021
odpowiedź
20.05.2021 ws. oszacowania wielkości utraty środków finansowych przez Miasto Bielsko-Biała po wprowadzeniu przez rząd tzw. „Polskiego Ładu” (RM.0003.307.2021) interpelacja
09.06.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. uregulowania stanu prawnego i modernizacji górnego odcinka ulicy Pienińskiej (RM.0003.304.2021) interpelacja
28.05.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. remontu ulicy Andrzeja Małkowskiego (RM.0003.303.2021) interpelacja
27.05.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. oznaczenia znakami pionowymi miejsc parkingowych na ulicy Poprzecznej przy bloku nr 14 (RM.0003.302.2021) interpelacja
28.05.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. remontu schodów przed budynkiem Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (RM.0003.301.2021) interpelacja
28.05.2021
odpowiedź
14.05.2021 ws. przeprowadzenia prac porządkowych oraz wykonania kanalizacji i elewacji ścian w budynku przy ul. Cieszyńskiej 14 w Bielsku-Białej (RM.0003.276.2021) interpelacja
27.05.2021
odpowiedź
07.05.2021 ws. przeprowadzenia niezbędnych prac porządkowych w centrum miasta, szczególnie w ciągu ulic 11 Listopada i Cechowej (RM.0003.252.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
16.03.2021 ws. naruszenia stosunków wodnych na ulicy Pienińskiej (RM.0003.164.2021) interpelacja
31.03.2021
odpowiedź
24.02.2021 ws. wykonania oraz montażu pojemnika na nakrętki w kształcie lekkoatlety przy Stadionie Lekkoatletycznym w Wapienicy (RM.0003.111.2021) interpelacja
04.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. remontu ulicy Hutniczej (RM.0003.94.2021) interpelacja
19.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
08.02.2021 ws. wykonania parkingu przy ulicy Jaworzańskiej w Bielsku-Białej na terenie Szkoły Podstawowej nr 32 (RM.0003.67.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
07.01.2021 ws. domagania się przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej (RM.0003.3.2021) interpelacja
18.01.2021
odpowiedź
14.12.2020 ws. przedłużenia ulicy Błatniej i włączenia jej do ulicy Jaworzańskiej (RM.0003.512.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
02.12.2020 ws. remontu ulicy Rezedowej (RM.0003.475.2020) interpelacja
16.12.2020
odpowiedź
02.12.2020 ws. remontu ulicy Zapłocie Duże (RM.0003.474.2020) interpelacja
15.12.2020
odpowiedź
02.12.2020 ws. remontu ulicy Wodnej (RM.0003.473.2020) interpelacja
11.12.2020
odpowiedź
02.12.2020 ws. w/s wyczyszczenia rowów na styku ulic Zapłocie Duże i Komandorska (RM.0003.472.2020) interpelacja
11.12.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws.umieszczenia sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Partyzantów (RM.0003.331.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. naruszenia stosunków wodnych na styku ulic: Zapłocie Małe i Okrętowej (RM.0003.330.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. utrzymania ulicy Józefa Mireckiego jako drogi dwukierunkowej (RM.0003.304.2020) interpelacja
02.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
30.07.2020 ws. przycięcia gałęzi przy ulicy Spółdzielców (RM.0003.262.2020) interpelacja
12.08.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
06.07.2020 ws. planów budowy dużego osiedla deweloperskiego na ulicy Bohaterów Westerplatte (RM.0003.232.2020) interpelacja
15.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. przycięcia gałęzi przy kamerze miejskiego monitoringu przy ul. Spółdzielców (RM.0003.220.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. usytuowania trzech ławek przy ulicy Stawowej (RM.0003.219.2020) interpelacja
03.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. ponownego otwarcia kasy w AQUA S.A. (RM.0003.218.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. uregulowania stosunków wodnych w Starym Bielsku pomiędzy ulicami Księdza Bronisława Jakubowskiego i Księdza Mateusza Opolskiego (RM.0003.217.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. pilnej pielęgnacji drzew i krzewów na ulicy Zygmunta Krasińskiego 26 (RM.0003.216.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
27.04.2020 ws. powrotu do normalnych godzin otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielsku-Białej (RM.0003.157.2020) interpelacja
06.05.2020
odpowiedź
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
19.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. remontu ulicy Zawiłej (RM.0003.113.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. remontu ulicy Kamieniec Podolski (RM.0003.112.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. zabezpieczenia przejść dla pieszych przy ulicy Stawowej w kierunku Ronda Niemena oraz przy skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Poniatowskiego wraz z wykonaniem systemowego doświetlenia w kolejnej perspektywie planowej i finansowej (RM.0003.69.2020) interpelacja
27.02.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
16.12.2019 ws. przebudowy ulicy Zimowej interpelacja
27.12.2019
odpowiedź
21.11.2019 ws. zainstalowania progów zwalniających na ulicy Krokusowej interpelacja
04.12.2019
odpowiedź
18.11.2019 ws. budowy chodnika przy ulicy Filarowej interpelacja
26.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. przejęcia w trwały zarząd przez MZD ulicy Dzwonkowej w Wapienicy interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. możliwości uruchomienia stacji rowerowej w Starym Bielsku interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws. wytyczenia przejścia dla pieszych na progu zwalniającym na ulicy Zapora interpelacja
03.10.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws. nawiązania współpracy partnerskiej z miastem YUZA w Japonii interpelacja
04.10.2019
odpowiedź
14.08.2019 ws. remontu ulicy Gwarków interpelacja
26.08.2019
odpowiedź
14.08.2019 ws. remontu drogi służebnej na terenie posesji nr 5 przy ulicy Zdrojowej interpelacja
29.08.2019
odpowiedź
14.08.2019 ws. planu budowy 11 kondygnacyjnego bloku pomiędzy ulicami Michałowicza i Poprzeczną interpelacja
29.08.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. budowy parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Stawowej interpelacja
21.06.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. zalewania gospodarstwa rolnego interpelacja
18.06.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. remontu ulicy Kotlarskiej interpelacja
14.06.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. remontu ulicy Kominiarskiej interpelacja
11.06.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. remontu placu oraz bramy wjazdowej przy posesji nr 5 na ulicy Zdrojowej w Bielsku-Białej interpelacja
01.04.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. braku miejsc parkingowych w obrębie Placu Św. Mikołaja, Sądu Okręgowego, rynku warzywnego, Studia Filmów Rysunkowych oraz Starego Miasta interpelacja
28.03.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
15.02.2019 ws. likwidacji parkingu na Placu Św. Mikołaja interpelacja
28.02.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. naprawy chodnika przy Lidlu w Starym Bielsku interpelacja
31.01.2019
odpowiedź