Matyja Roman (kadencja 2018-2024)

Matyja Roman
Nazwisko i imię: Matyja Roman
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej III, V, VI, VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg V
Klub radnych: Jarosława Klimaszewskiego
Telefon:
Dyżury: pl. Ratuszowy 1, I piętro, w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 14.00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy).

"DZIESIĄTKA ROMKA W NOWEJ KADENCJI"

1. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA - WALKA ZE SMOGIEM

 • wymiana kotłów c.o. wraz z termomodernizacją budynków
 • elektryczne autobusy

2. MIEJSKI KLUB SENIORA W KAŻDEJ DZIELNICY

3. ROZBUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W KAMIENICY

4. POWIĘKSZANIE TERENÓW REKREACYJNYCH 

 • Os. Karpackie (poniżej Kauflandu), Os. Beskidzkie, rewitalizacja Błoni

5. GÓRY DLA WSZYSTKICH

 • udostępnienie gór dla osób starszych i niepełnosprawnych (szlaki i urządzenia),
 • konkurs na projekt ekologicznego zagospodarowania turystycznego Szyndzielni i Dębowca (w ramach środków UE),
 • przebudowa górnego odcinka ul. Armii Krajowej wraz z bezpłatnym parkingiem

6. PRZEBUDOWA I REMONT ULIC LOKALNYCH

 • ulice: Skarpowa, Ruciana, Łowiecka, Pocztowa, Karpacka, Armii Krajowej, Falista

7. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

 • poprawa jakości oświetlenia przejść dla pieszych,
 • rozbudowa monitoringu wyzyjnego na osiedlach

8. OCHRONA ZDROWIA

 • zwiększenie dostępności usług medycznych m.in. przez rozbudowę i doposażenie w sprzęt Szpitala Miejskiego,
 • wzrost nakładów na rozwój sportu młodzieży jako forma profilaktyki zdrowotnej

9. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

 • zwiększenie grantów miejskich dla organizacji i stowarzyszeń,
 • 6 mln złotych na Budżet Obywatelski

10. MIESZKALNICTWO

 • rozbudowa i remonty mieszkań komunalnych,
 • rewitalizacja zabytkowych kamienic,
 • budowa bezpłatnych wielopoziomowych parkingów

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 432
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
23.11.2023 ws. montażu lamp oświetleniowych wzdłuż ulicy rotmistrza Witolda Pileckiego (RM.0003.572.2023) interpelacja
21.11.2023 ws. budowy mieszkań komunalnych przy ulicy Solskiego w Bielsku-Białej (RM.0003.553.2023) interpelacja
27.11.2023
odpowiedź
17.11.2023 ws. przedstawienia informacji na temat planów i koncepcji związanych z rozbudową linii PKP numer 139 oraz dalszych losów stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.549.2023) interpelacja
17.11.2023 ws. wykonania kanalizacji na „Bagnie” w dzielnicy Mikuszowice Krakowskie (RM.0003.548.2023) interpelacja
13.11.2023 ws. informacji o przeprowadzonych remontach dróg w dzielnicach; Kamienica, Mikuszowice Śląskie, Aleksandrowice oraz na osiedlach Karpackie i Beskidzkie (RM.0003.544.2023) interpelacja
13.11.2023 ws. remontu ulicy gen. Józefa Kustronia znajdującej się w Mikuszowicach Śląskich (RM.0003.543.2023) interpelacja
27.11.2023
odpowiedź
13.11.2023 ws. remontu chodnika pomiędzy ulicą Goleszowską a ulicą Babiogórską na osiedlu Beskidzkim (RM.0003.542.2023) interpelacja
27.11.2023
odpowiedź
13.11.2023 ws. godnego upamiętnienia Śp. Jacka Krywulta – wieloletniego Prezydenta Bielska-Białej i wybitnego samorządowca (RM.0003.541.2023) interpelacja
29.11.2023
odpowiedź
07.11.2023 ws. poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, na terenie Bielska – Białej (RM.0003.530.2023) interpelacja
21.11.2023
odpowiedź
07.11.2023 ws. naprawy urządzeń do ćwiczeń znajdujących się przy ulicy Pieczarkowej (RM.0003.529.2023) interpelacja
20.11.2023
odpowiedź
07.11.2023 ws. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 23 w Kamienicy (RM.0003.528.2023) interpelacja
21.11.2023
odpowiedź
30.10.2023 ws. podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu przejścia pieszego łączącego ulicę Świętej Jadwigi Śląskiej z ulicą Czesława Tańskiego (RM.0003.526.2023) interpelacja
10.11.2023
odpowiedź
27.10.2023 ws. budowy parkingu przy ulicy Dworkowej (RM.0003.525.2023) interpelacja
13.11.2023
odpowiedź
23.10.2023 ws. braku oświetlenia na ulicy Wrzosowej w dzielnicy Aleksandrowice (RM.0003.521.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
23.10.2023 ws. naprawy muru oporowego przy ulicy Karpackiej (RM.0003.520.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
23.10.2023 ws. przeprowadzenia prac poprawiających bezpieczeństwo na chodniku przy ulicy Partyzantów (RM.0003.519.2023) interpelacja
03.11.2023
odpowiedź
23.10.2023 ws. remontu schodów na ulicy Bobrowej (RM.0003.518.2023) interpelacja
07.11.2023
odpowiedź
23.10.2023 ws. zmiany lokalizacji Obwodowej Komisji Wyborczej nr 62 w Kamienicy (RM.0003.517.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
19.10.2023 ws. remontu ulicy Żołędziowej w dzielnicy Mikuszowice Śląskie (RM.0003.515.2023) interpelacja
03.11.2023
odpowiedź
12.10.2023 ws. osiągniętych parametrów ekonomicznych Bielska – Białej za trzy kwartały 2023 roku (RM.0003.493.2023) interpelacja
26.10.2023
odpowiedź
12.10.2023 ws. przystąpienia Bielska – Białej do pilotażowego ePłatności (RM.0003.492.2023) interpelacja
19.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. naprawy studzienki kanalizacyjnej na ulicy Orzeszkowej (RM.0003.476.2023) interpelacja
24.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. budowy chodnika wzdłuż ulicy Jeżynowej w Kamienicy (RM.0003.475.2023) interpelacja
25.10.2023
odpowiedź
09.10.2023 ws. remontu ulicy Goleszowskiej na Osiedlu Beskidzkim (RM.0003.473.2023) interpelacja
19.10.2023
odpowiedź
09.10.2023 ws. remontu ulicy Skarpowej w Kamienicy (RM.0003.472.2023) interpelacja
23.10.2023
odpowiedź
09.10.2023 ws. poprawy bezpieczeństwa na drodze rowerowej wokół lotniska w Aleksandrowicach (RM.0003.471.2023) interpelacja
zdjęcia
19.10.2023
odpowiedź
09.10.2023 ws. utrzymywania porządku na trakcie spacerowym na „Kozią Górę” (RM.0003.470.2023) interpelacja
12.10.2023
odpowiedź
06.10.2023 ws. udrożnienia rowu odwadniającego przy ulicy Krokusowej, znajdującej się w Mikuszowicach Śląskich (RM.0003.468.2023) interpelacja
20.10.2023
odpowiedź
06.10.2023 ws. wycinki drzew w „Cygańskim Lesie” (RM.0003.467.2023) interpelacja
12.10.2023
odpowiedź
06.10.2023 ws. w/s wykonania barierek ochronnych na mostku potoku Kamienickiego, na ulicy Jazowej (RM.0003.466.2023) interpelacja
19.10.2023
odpowiedź
06.10.2023 ws. umiejscowienia na ogrodzeniu „Zielonego Zakątka” tabliczek informacyjnych (RM.0003.465.2023) interpelacja
12.10.2023
odpowiedź
14.09.2023 ws. ustawienia nowej wiaty autobusowej na przystanku MZK na Osiedlu Karpackim (RM.0003.426.2023) interpelacja
28.09.2023
odpowiedź
14.09.2023 ws. budowy przedszkola na Osiedlu Karpackim (RM.0003.425.2023). interpelacja
28.09.2023
odpowiedź
13.09.2023 ws. redukcji korony drzew rosnących obok przystanku MZK Osiedle Karpackie (pętla). RM.0003.424.2023 interpelacja
22.09.2023
odpowiedź
06.09.2023 ws. naprawy ulicznego oświetlenia na ulicy Sikornik (RM.0003.417.2023) interpelacja
18.09.2023
odpowiedź
04.09.2023 ws. zalewania ulicy Bocianiej przez wody opadowe wypływające z posesji 12, 14 (RM.0003.408.2023) interpelacja
18.09.2023
odpowiedź
04.09.2023 ws. przeprowadzenia prac porządkowych na pętli autobusów MZK na Osiedlu Karpackim (RM.0003.407.2023) interpelacja
12.09.2023
odpowiedź
01.09.2023 ws. przystąpienia gminy Bielsko- Biała do programu „Rozświetlamy Polskę” (RM.0003.405.2023) interpelacja
13.09.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. wykonania nakładki asfaltowej na ulicach Sosnowej i Cisowej w Aleksandrowicach (RM.0003.397.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. zwiększenia nakładów na prace utrzymaniowe na drogach (RM.0003.393.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. niewłaściwego zabezpieczenia ptaków przed kolizjami z ekranami akustycznymi przy Alei gen. Władysława Andersa na Osiedlu Karpackim (RM.0003.387.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. wykonania prac porządkowych i pielęgnacyjnych w parku Zielony Zakątek na Osiedlu Beskidzkim w Bielsku – Białej (RM.0003.386.2023) interpelacja
06.09.2023
odpowiedź
24.08.2023 ws. prac przy ekranie akustycznym wzdłuż Alei gen. Władysława Andersa na Osiedlu Karpackim (RM.0003.377.2023) interpelacja
05.09.2023
odpowiedź
23.08.2023 ws. wykonania odwodnienia ulicy Skalnej na wysokości posesji na 27 (RM.0003.373.2023) interpelacja
06.09.2023
odpowiedź
21.08.2023 ws. pokrycia folią przeciwsłoneczną dachu wiaty na przystankach MZK „Hotel Prezydent” na ulicy 3 Maja (RM.0003.366.2023) interpelacja
31.08.2023
odpowiedź
21.08.2023 ws. umiejscowienia przy Komunalnym Grobie Zbiorowym Gminy Bielsko – Biała, tablicy informacyjnej o danych pochowanych w tej mogile (RM.0003.365.2023) interpelacja
30.08.2023
odpowiedź
17.08.2023 ws. uporządkowania terenu wokół przystanków MZK, przy Alei gen. Władysława Andersa, - przystanek Osiedle Beskidzkie – Kładka (RM.0003.362.2023) interpelacja
30.08.2023
odpowiedź
16.08.2023 ws. usunięcia traw z chodnika przy ulicy Sterniczej na Osiedlu Beskidzkim (RM.0003.360.2023) interpelacja
31.08.2023
odpowiedź
16.08.2023 ws. przycinki korony drzew na ulicy Władysława Broniewskiego, w celu odsłonięcia znaków drogowych (RM.0003.358.2023) interpelacja
30.08.2023
odpowiedź
16.08.2023 ws. naprawy nawierzchni brukowej na Bielskim rynku (RM.0003.357.2023) interpelacja
30.08.2023
odpowiedź
09.08.2023 ws. wycięcia zarośli z chodnika na ulicy Kolistej (RM.0003.353.2023) interpelacja
17.08.2023
odpowiedź
09.08.2023 ws. informacji o poniesionych nakładach na inwestycje i doposażenie Szpitala Miejskiego w latach 2018-2023 (RM.0003.352.2023) interpelacja
16.08.2023
odpowiedź
27.07.2023 ws. usunięcia zarośli utrudniających poruszanie się chodnikiem przy ulicy kpt. Henryka Boryczki (RM.0003.344.2023) interpelacja
07.08.2023
odpowiedź
27.07.2023 ws. zmiany sposobu zagospodarowania pętli autobusu MZK nr 7 na przystanku Kamienica (RM.0003.343.2023) interpelacja
zdjęcia
07.08.2023
odpowiedź
25.07.2023 ws. usunięcia zarośli z chodnika przy ulicy Józefa Mireckiego (RM.0003.342.2023) interpelacja
07.08.2023
odpowiedź
26.07.2023 ws. naprawy ławki na Przystanku MZK „Kamienica Spółdzielnia” (RM.0003.341.2023) interpelacja
04.08.2023
odpowiedź
26.07.2023 ws. wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Sierpowej (RM.0003.340.2023) interpelacja
09.08.2023
odpowiedź
17.07.2023 ws. dojazdu i parkingu dla Przedszkola nr 32 przy ul. Bystrzańskiej 37 (RM.0003.324.2023) interpelacja
31.07.2023
odpowiedź
07.07.2023 ws. naprawy ławek zamontowanych przy ulicy Kolistej (RM.0003.315.2023) interpelacja
21.07.2023
odpowiedź
07.07.2023 ws. naprawy jezdni na ulicy Blokowej (RM.0003.314.2023) interpelacja
21.07.2023
odpowiedź
07.07.2023 ws. wykonania barierki ochronnej na przepuście potoku Kamienickiego, znajdującego się w pobliżu ulicy Borówkowej (RM.0003.313.2023) interpelacja
20.07.2023
odpowiedź
27.06.2023 ws. bezpieczeństwa pieszych na chodnikach (RM.0003.302.2023) interpelacja
04.07.2023
01.08.2023
odpowiedź
odpowiedź
16.06.2023 ws. przebudowy parkingu przy ulicy Gościnnej (RM.0003.282.2023) interpelacja
27.06.2023
odpowiedź
13.06.2023 ws. remontu asfaltowej nawierzchni, górnego parkingu przy Cmentarzu Komunalnym (RM.0003.263.2023) interpelacja
26.06.2023
odpowiedź
13.06.2023 ws. przeprowadzenia prac porządkowych na pasie zieleni wzdłuż ulicy Św. Andrzeja Boboli (RM.0003.258.2023) interpelacja
20.06.2023
odpowiedź
13.06.2023 ws. budowy miejsc parkingowych w pobliżu terenów rekreacyjnych przy lotnisku w Aleksandrowicach (RM.0003.257.2023) interpelacja
27.06.2023
odpowiedź
13.06.2023 ws. modernizacji terenów Mikuszowickich Błoni (RM.0003.256.2023) interpelacja
21.06.2023
odpowiedź
07.06.2023 ws. wykorzystania funduszy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (RM.0003.253.2023) interpelacja
21.06.2023
odpowiedź
02.06.2023 ws. przeprowadzenia ogrodniczych prac pielęgnacyjnych na Cmentarzu Komunalnym w Bielsku – Białej (RM.0003.241.2023) interpelacja
15.06.2023
odpowiedź
31.05.2023 ws. inwestycji drogowych w Bielsku – Białej w latach 2019 – 2023 (RM.0003.238.2023) interpelacja
14.06.2023
odpowiedź
31.05.2023 ws. utworzenia Klubu Seniora w Kamienicy (RM.0003.237.2023) interpelacja
07.06.2023
odpowiedź
30.05.2023 ws. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 23 w Kamienicy (RM.0003.234.2023) interpelacja
12.06.2023
odpowiedź
30.05.2023 ws. oświetlenia ulicznego na ulicy Pileckiego (RM.0003.228.2023) interpelacja
07.06.2023
odpowiedź
30.05.2023 ws. remontu nawierzchni jezdni i chodnika na „pętli” autobusowej MZK przy ulicy Babiogórskiej, na osiedlu Beskidzkim (RM.0003.227.2023) interpelacja
13.06.2023
odpowiedź
16.05.2023 ws. naprawy nawierzchni jezdni wraz z poboczem na ulicy Jeżynowej (RM.0003.194.2023) interpelacja
30.05.2023
odpowiedź
15.05.2023 ws. uzupełnienia nazewnictwa jednego z kierunków linii autobusowej nr 7 (RM.0003.190.2023) interpelacja
23.05.2023
odpowiedź
11.05.2023 ws. umiejscowienia tabliczek z imieniem i nazwiskiem osób zmarłych, pochowanych w zbiorowym grobie na Cmentarzu Komunalnym w Bielsku – Białej (RM.0003.184.2023) interpelacja
23.05.2023
odpowiedź
10.05.2023 ws. zorganizowania konkursu dla najładniej ukwieconego balkonu lub tarasu w Bielsku – Białej (RM.0003.182.2023) interpelacja
23.05.2023
odpowiedź
10.05.2023 ws. zainstalowania wyświetlacza prędkości na alei Armii Krajowej (RM.0003.181.2023) interpelacja
22.05.2023
odpowiedź
19.04.2023 ws. rewitalizacji miejskich systemów nadbrzeżnych w Bielsku-Białej (RM.0003.172.2023) interpelacja
27.04.2023
odpowiedź
19.04.2023 ws. sprawie zagospodarowania kiosków na przystankach autobusowych MZK w Bielsku – Białej (RM.0003.171.2023) interpelacja
04.05.2023
odpowiedź
19.04.2023 ws. programu odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Bielska-Białej (RM.0003.168.2023) interpelacja
27.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. naprawy nawierzchni ulic w dzielnicach Bielska – Białej: Aleksandrowice, Kamienica, Mikuszowice Śląskie oraz osiedli Beskidzkie i Karpackie (RM.0003.111.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
07.03.2023 ws. wymiany nawierzchni jezdni na ulicy Goleszowskiej na Osiedlu Beskidzkim (RM.0003.87.2023) interpelacja
16.03.2023
odpowiedź
01.03.2023 ws. poprawy widoczności na skrzyżowaniu ulicy Babiogórskiej z aleją gen. Władysława Andersa (RM.0003.80.2023) interpelacja
08.03.2023
odpowiedź
23.02.2023 ws. przeprowadzenia prac porządkowych wzdłuż traktu spacerowego potoku Straconka (RM.0003.79.2023) interpelacja
08.03.2023
odpowiedź
23.02.2023 ws. pozostawiania przez właścicieli zwierząt odchodów na chodnikach, terenach zielonych, w parkach i miejscach rekreacyjnych (RM.0003.74.2023) interpelacja
08.03.2023
odpowiedź
21.02.2023 ws. przeprowadzenia wiosennych prac porządkowych na terenie „Zielonego Zakątka” zlokalizowanego w Osiedlu Beskidzkim (RM.0003.72.2023) interpelacja
02.03.2023
odpowiedź
20.02.2023 ws. naprawy odcinka jezdni ul. Lipnickiej (RM.0003.71.2023) interpelacja
06.03.2023
odpowiedź
20.02.2023 ws. informacji o działalności ośrodków zespolonych pod egidą BBOSiR (RM.0003.70.2023) interpelacja
02.03.2023
odpowiedź
17.02.2023 ws. przeprowadzenia prac porządkowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Bartniczej na Osiedlu Karpackim (RM.0003.67.2023) interpelacja
02.03.2023
odpowiedź
14.02.2023 ws. rozbudowy ulic Pocztowej i Startowej (RM.0003.64.2023) interpelacja
17.02.2023
odpowiedź
10.02.2023 ws. bezpieczeństwa pieszych na przejściach w Bielsku-Białej (RM.0003.60.2023) interpelacja
17.02.2023
23.03.2023
odpowiedź
uzupełnienie
30.01.2023 ws. braku oświetlenia ulicy Cieszyńskiej na odcinku od Hulanki do ronda Niemena (RM.0003.40.2023) interpelacja
08.02.2023
odpowiedź
27.01.2023 ws. realizacji programu zaopatrzenia mieszkańców Bielska-Białej w węgiel (RM.0003.37.2023) interpelacja
01.02.2023
odpowiedź
26.01.2023 ws. uczestnictwa Bielska – Białej w programie „Zielona Przestrzeń” (RM.0003.35.2023) interpelacja
08.02.2023
odpowiedź
25.01.2023 ws. naprawy zdewastowanego ogrodzenia „ Zielonego Zakątka” na Osiedlu Beskidzkim (RM.0003.30.2023) interpelacja
08.02.2023
odpowiedź
25.01.2023 ws. informacji dotyczącej remontów budynków komunalnych (RM.0003.29.2023) interpelacja
08.02.2023
odpowiedź
20.01.2023 ws. przystąpienia gminy Bielsko – Biała do programu „Maluch plus” (RM.0003.25.2023) interpelacja
02.02.2023
odpowiedź
16.01.2023 ws. prowizji pobieranej przez Bank PKO-BP za opłaty czynszu w mieszkaniach komunalnych (RM.0003.16.2023) interpelacja
24.01.2023
odpowiedź
16.01.2023 ws. naprawy poboczy jezdni przy ulicy Jeżynowej w Kamienicy (RM.0003.15.2023) interpelacja
23.01.2023
odpowiedź
16.01.2023 ws. informacji o wstępnym bilansie ekonomicznym miasta Bielska–Białej na koniec 2022 roku (RM.0003.14.2023) interpelacja
30.01.2023
odpowiedź
21.12.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (RM.0003.666.2022) interpelacja
30.12.2022
odpowiedź
21.12.2022 ws. poprawy jakości powietrza, wskutek wymiany tzw. „kopciuchów” na ekologiczne źródła energii (RM.0003.665.2022) interpelacja
04.01.2023
odpowiedź
21.12.2022 ws. uchodźców z Ukrainy, mieszkających na terenie Bielska- Białej (RM.0003.664.2022) interpelacja
03.01.2023
odpowiedź
24.11.2022 ws. wpisania do projektu budżetu miasta Bielska – Białej na 2023 rok kontynuacji rozbudowy ulicy Pocztowej i Startowej (RM.0003.627.2022) interpelacja
08.12.2022
odpowiedź
24.11.2022 ws. przystąpienia gminy/miasta Bielsko-Biała do akcji „SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ” (RM.0003.624.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
23.11.2022 ws. kosztów działania transportu publicznego w Bielsku – Białej (RM.0003.620.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
23.11.2022 ws. naprawy wyniesionego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Kolista, Niwna, Kowalska (RM.0003.617.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
23.11.2022 ws. wycięcia uszkodzonego drzewa tzw. wiatrołomu znajdującego się w Bielsku - Białej przy ulicy Jeżynowej (RM.0003.616.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
22.11.2022 ws. poprawy efektywności cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, poprzez wprowadzenie zdalnego zarządzania odbiornikami ciepła (RM.0003.611.2022) interpelacja
01.12.2022
odpowiedź
22.11.2022 ws. wpisania do planu Bielska - Białej na 2023 rok, remontu bieżącego nawierzchni ulicy Żołędziowej (RM.0003.609.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
17.10.2022 ws. poprawy efektywności energetycznej i ekonomicznej ulicznego oświetlenia w Bielsku – Białej (RM.0003.556.2022) interpelacja
02.11.2022
odpowiedź
17.10.2022 ws. remontu remiz strażackich OSP w Kamienicy i w Mikuszowicach Śląskich (RM.0003.555.2022) interpelacja
27.10.2022
odpowiedź
11.10.2022 ws. zamontowania telebimów w hali pod Dębowcem (RM.0003.538.2022) interpelacja
19.10.2022
odpowiedź
22.09.2022 ws. wpływów do budżetu miasta podatku od środków transportowych (RM.0003.528.2022) interpelacja
05.10.2022
odpowiedź
22.09.2022 ws. zasilania budżetu Bielska-Białej z Funduszy Rządowych RP (RM.0003.527.2022) interpelacja
03.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. dodatkowych opłat za brak biletu MZK (RM.0003.512.2022) interpelacja
03.10.2022
odpowiedź
14.09.2022 ws. poprawienia bezpieczeństwa na terenie placu zabaw ” Rekarpackie” (RM.0003.495.2022) interpelacja
22.09.2022
odpowiedź
25.08.2022 ws. remontu odcinka jezdni na ulicy Stefana Starzyńskiego (RM.0003.473.2022) interpelacja
07.09.2022
odpowiedź
24.08.2022 ws. wykonania boiska ze sztuczną trawą na terenie Bulwarów Młodości w dzielnicy Leszczyny (RM.0003.472.2022) interpelacja
06.09.2022
odpowiedź
18.08.2022 ws. zamontowania progów zwalniających na ulicy Goździków (RM.0003.456.2022) interpelacja
24.08.2022
odpowiedź
18.08.2022 ws. remontu budynku przy ulicy Skarpowej 81, wraz z dojazdem do posesji (RM.0003.455.2022) interpelacja
01.09.2022
odpowiedź
04.08.2022 ws. zamontowania wiaty na przystanku MZK przy ul. Olszówki (RM.0003.439.2022) interpelacja
17.08.2022
odpowiedź
03.08.2022 ws. remontu dachu Remizy OSP Mikuszowice Śląskie (RM.0003.438.2022) interpelacja
11.08.2022
odpowiedź
03.08.2022 ws. zamontowania ławek przy ulicy Giewont na osiedlu Karpackim (RM.0003.437.2022) interpelacja
12.08.2022
odpowiedź
01.08.2022 ws. naprawy nawierzchni na placu zabaw na Osiedlu Beskidzkim (RM.0003.432.2022) interpelacja
04.08.2022
odpowiedź
01.08.2022 ws. naprawy chodnika na przystanku MZK Kamienica – Dom Kultury (RM.0003.431.2022) interpelacja
12.08.2022
odpowiedź
01.08.2022 ws. zorganizowania przez Urząd Miejski konkursu na najpiękniej zagospodarowany balkon w mieście (RM.0003.430.2022) interpelacja
16.08.2022
odpowiedź
29.07.2022 ws. usunięcia powalonego drzewa na wiatę przystankową „Karpackie - Osiedle” (RM.0003.429.2022) interpelacja
04.08.2022
odpowiedź
20.07.2022 ws. remontu nawierzchni na ulicy Jazowej (RM.0003.423.2022) interpelacja
02.08.2022
odpowiedź
04.07.2022 ws. kolejnej dewastacji w "Zielonym Zakątku" na Osiedlu Beskidzkim (RM.0003.393.2022) interpelacja
13.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. naprawy nawierzchni jezdni na ulicach Spółdzielców i Wiśniowej (RM.0003.385.2022) interpelacja
06.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. utrzymywania porządku na wybiegu dla zwierząt w Parku Włókniarza (RM.0003.384.2022) interpelacja
06.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. budowy tężni solankowej na gminnej działce, na osiedlu Karpackim za supermarketem Kaufland (RM.0003.383.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. wykonania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Barwnej i Elizy Orzeszkowej (RM.0003.382.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
14.06.2022 ws. ul. Oświęcimskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.355.2022) interpelacja
28.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulic: Lotniczej i Goleszowskiej (RM.0003.306.2022) interpelacja
01.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulic: Wrzosowej i Juliusza Osterwy (RM.0003.305.2022) interpelacja
01.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulic: Młodzieżowej, Skarpowej i Bystrzańskiej (RM.0003.304.2022) interpelacja
01.06.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. budowy chodnika wzdłuż drogi pożarowej prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 37 na Osiedlu Karpackim (RM.0003.300.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. remontu chodników przy ulicy Juliusza Osterwy (RM.0003.291.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. podjęcia działań zmierzających do wybudowania strzelnicy w Bielsku-Białej (RM.0003.290.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. gospodarowania zasobami leśnymi na terenie lasów komunalnych należących do gminy Bielsko – Biała (RM.0003.231.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. wybudowania wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kolistej i Owsianej (RM.0003.230.2022) interpelacja
28.04.2022
13.06.2022
odpowiedź
uzupełnienie
12.04.2022 ws. rozszerzenia współpracy z miastami partnerskimi na Węgrzech (RM.0003.206.2022) interpelacja
21.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. organizacji w 2023 roku obchodów jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Białej Krakowskiej (RM.0003.204.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. stanu nawierzchni odcinka drogi przy posesji Karpacka 170 (RM.0003.203.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. przeprowadzenia remontu Remizy OSP w Kamienicy (RM.0003.202.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. pomalowania słupów lamp ulicznego oświetlenia na alei gen. Władysława Andersa (RM.0003.201.2022) interpelacja
21.04.2022
odpowiedź
07.04.2022 ws. stanu ulicznego oświetlenia w dzielnicach: Aleksandrowice, Kamienica, Mikuszowice Śląskie oraz osiedli: Karpackiego i Beskidzkiego (RM.0003.194.2022) interpelacja
21.04.2022
odpowiedź
07.04.2022 ws. stanu nawierzchni ulic lokalnych w dzielnicach: Aleksandrowice, Kamienica, Mikuszowice Śląskie, oraz osiedli: Karpackiego i Beskidzkiego (RM.0003.193.2022) interpelacja
20.04.2022
odpowiedź
01.04.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Skrajnej z ulicą Armii Krajowej (RM.0003.175.2022) interpelacja
14.04.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Skoczowskiej z ulicą Sterniczą, na Osiedlu Beskidzkim (RM.0003.161.2022) interpelacja
25.03.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. działalności stref płatnego parkowania pojazdów na terenie Bielska – Białej (RM.0003.160.2022) interpelacja
31.03.2022
odpowiedź
16.03.2022 ws. naprawy nawierzchni jezdni na ulicy Goleszowskiej na Osiedlu Beskidzkim (RM.0003.145.2022) interpelacja
16.03.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy św. Andrzeja Boboli z ulicą Armii Krajowej (RM.0003.144.2022) interpelacja
30.03.2022
odpowiedź
02.03.2022 ws. ustawienia znaków informacyjnych na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Karpackiej (RM.0003.124.2022) interpelacja
09.03.2022
odpowiedź
02.03.2022 ws. oznakowania miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Karpackiej (RM.0003.123.2022) interpelacja
14.03.2022
odpowiedź
02.03.2022 ws. udostępnienia dla mieszkańców chodnika przebiegającego wzdłuż ogrodzenia cmentarza komunalnego (RM.0003.122.2022) interpelacja
15.03.2022
odpowiedź
17.02.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Cienistej z ulicą Pokoju (RM.0003.107.2022) interpelacja
24.02.2022
odpowiedź
17.02.2022 ws. programu działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku – Białej (RM.0003.106.2022) interpelacja
24.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. naprawy oświetlenia ulicznego na ulicy Spółdzielców (RM.0003.99.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. polityki wspierania osób przewlekle i terminalnie chorych (RM.0003.98.2022) interpelacja
23.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. obsługi sanitarnej miasta Bielska-Białej (RM.0003.97.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. rozbudowy ulicy Skarpowej (RM.0003.96.2022) interpelacja
01.03.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. usuwania azbestu z elewacji budynków w Bielsku-Białej (RM.0003.92.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. instalacji lustra na skrzyżowaniu ulicy Młodzieżowej z ulicą Olszówki (RM.0003.90.2022) interpelacja
21.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. zamontowania progu zwalniającego na ul. Filomatów w Bielsku – Białej (RM.0003.87.2022) interpelacja
22.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. naprawy ogrodzenia „Zielonego Zakątka” na Osiedlu Beskidzkim w Bielsku – Białej (RM.0003.84.2022) interpelacja
21.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. remontu nawierzchni na ul. Borowej w Bielsku – Białej (RM.0003.83.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. naprawy jezdni ulicy Stefana Starzyńskiego (RM.0003.40.2022) interpelacja
31.01.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. sytuacji przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Bielsku – Białej (RM.0003.31.2022) interpelacja
01.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. stanu finansów Bielska – Białej na koniec 2021 roku (RM.0003.26.2022) interpelacja
26.01.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. dzierżawy nieruchomości przy ulicy Partyzantów 44 (RM.0003.25.2022) interpelacja
27.01.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. wycięcia dwóch drzew rosnących przy ulicy Blokowej (RM.0003.24.2022) interpelacja
08.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. naprawy nawierzchni jezdni przy posesji nr 170 na ulicy Karpackiej (RM.0003.23.2022) interpelacja
31.01.2022
odpowiedź
20.12.2021 ws. podjęcia działań dotyczących kompleksowej wymiany źle zainstalowanej bramownicy ograniczającej skrajne wysokości samochodów przy ulicy Kwiatkowskiego (RM.0003.672.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
20.12.2021 ws. opracowania miejskiego programu profilaktyki „BEZPIECZNE DZIECI W SIECI B-B” (RM.0003.671.2021) interpelacja
30.12.2021
odpowiedź
20.12.2021 ws. dochodów Bielska – Białej za 2021 rok ze sprzedaży nieruchomości (RM.0003.668.2021) interpelacja
29.12.2021
odpowiedź
załączniki
20.12.2021 ws. budowy parkingu w ramach zagospodarowania Lasku Bathelta (RM.0003.667.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. programu profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska – Białej (RM.0003.647.2021) interpelacja
17.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. polityki ubezpieczeniowej mienia i odpowiedzialności cywilnej dla miasta Bielsko- Biała (RM.0003.646.2021) interpelacja
16.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. zainstalowania lustra na skrzyżowaniu ulicy Jazowej z jej boczną odnogą (RM.0003.642.2021) interpelacja
16.12.2021
odpowiedź
08.12.2021 ws. budowy parkingu przy ulicy Lwowskiej (RM.0003.641.2021) interpelacja
17.12.2021
odpowiedź
08.12.2021 ws. realizacji budynków komunalnych przy ulicy Ludwika Solskiego (RM.0003.640.2021) interpelacja
17.12.2021
odpowiedź
08.12.2021 ws. odnowienia historycznego wagonika kolejki linowej, znajdującego się przed dolną stacją kolejki linowej na Szyndzielnię (RM.0003.639.2021) interpelacja
23.12.2021
odpowiedź
02.12.2021 ws. stanu działań, dotyczących rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 23 w Kamienicy (RM.0003.631.2021) interpelacja
15.12.2021
odpowiedź
02.12.2021 ws. zmiany usytuowania znaków drogowych D6 znajdujących się na ciągu pieszym przy ulicy Karpackiej (RM.0003.630.2021) interpelacja
09.12.2021
odpowiedź
02.12.2021 ws. stanu finansów miasta Bielsko – Biała na koniec listopada 2021 roku (RM.0003.629.2021) interpelacja
15.12.2021
odpowiedź
22.11.2021 ws. stanu dróg lokalnych na osiedlach Aleksandrowice, Beskidzkie, Karpackie, Kamienica, Mikuszowice Śląskie (RM.0003.622.2021) interpelacja
01.12.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Bielska-Białej (RM.0003.616.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. prowadzenia Banku Chleba (RM.0003.615.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. rozbudowy ulicy Pocztowej (RM.0003.608.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. budowy chodnika przy ulicy Jeżynowej (RM.0003.599.2021) interpelacja
29.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. programu - „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku – Białej” (RM.0003.598.2021) interpelacja
26.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. realizacji projektu „ Infokiosk dla osób niepełnosprawnych” (RM.0003.597.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. ustawienia lustra przy wyjeździe z ulicy Jazowej na ulicę Karpacką (RM.0003.596.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. przygotowania służb miejskich, do zmian wprowadzonych przez rząd, a dotyczących przeniesienia obsługi programu 500 plus do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (RM.0003.595.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
15.11.2021 ws. instalacji dodatkowego znaku B-35, zakaz postoju, na ulicy Żołędziowej (RM.0003.592.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
10.11.2021 ws. bilansu opłat za gospodarowanie odpadami (RM.0003.591.2021) interpelacja
22.11.2021
odpowiedź
09.11.2021 ws. rozbudowy Przedszkola nr 30 w Kamienicy (RM.0003.586.2021) interpelacja
17.11.2021
odpowiedź
05.11.2021 ws. stanu zadłużenia miasta, oraz kosztów obsługi tego zadłużenia w kontekście zmian wprowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej (RM.0003.580.2021) interpelacja
15.11.2021
odpowiedź
20.10.2021 ws. stanu realizacji projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” (RM.0003.553.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. remontu mieszkań komunalnych tzw. „pustostanów” (RM.0003.552.2021) interpelacja
02.11.2021
10.11.2021
odpowiedź
sprostowanie
19.10.2021 ws. naprawy chodnika i przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na ulicy Sterniczej (RM.0003.551.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa na przystanku MZK Partyzantów Folwark (RM.0003.550.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. organizacji obchodów 100-lecia Bialskiego Klubu Sportowego „Stal” Bielsko-Biała, który przypada w roku 2022 oraz jubileuszu 70-lecia sekcji siatkówki, które przypada w roku bieżącym (RM.0003.544.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
18.10.2021 ws. naprawy nawierzchni ulicy Stanisława Szeptyckiego (RM.0003.537.20214) interpelacja
25.10.2021
odpowiedź
18.10.2021 ws. posadowienia wiaty na przystanku autobusu nr 7 - Kamienica Spółdzielnia (RM.0003.536.20214) interpelacja
22.10.2021
odpowiedź
13.10.2021 ws. budowy tężni solankowej na Osiedlu Karpackim (RM.0003.523.2021) interpelacja
20.10.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. naprawy nawierzchni ul. Altanowej w Bielsku-Białej (RM.0003.494.2021) interpelacja
05.10.2021
odpowiedź
20.09.2021 ws. zamontowania na ul. Goździków progów zwalniających (RM.0003.476.2021) interpelacja
30.09.2021
odpowiedź
20.09.2021 ws. wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kustronia przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów w Bielsku-Białej (RM.0003.475.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
17.09.2021 ws. upamiętnienia osoby bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (RM.0003.481.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
23.08.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Karpackiej i Jeżynowej (RM.0003.443.2021) interpelacja
zał. - zdjęcia
02.09.2021
odpowiedź
23.08.2021 ws. naprawy oświetlenia na ulicy Stefana Starzyńskiego (RM.0003.441.2021) interpelacja
02.09.2021
odpowiedź
18.08.2021 ws. uporządkowania pętli autobusowej przy ulicy Babiogórskiej na osiedlu Beskidzkim (RM.0003.440.2021) interpelacja
02.09.2021
odpowiedź
04.08.2021 ws. podniesienia standardów obsługi pasażerów przez pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Bielsku – Białej (RM.0003.417.2021) interpelacja
18.08.2021
odpowiedź
29.07.2021 ws. poprawy oznakowania parkingu przy hali pod Dębowcem w Bielsku-Białej (RM.0003.413.2021) interpelacja
06.08.2021
odpowiedź
29.07.2021 ws. namalowania znaków poziomych na jezdni ul. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej (RM.0003.412.2021) interpelacja
06.08.2021
odpowiedź
29.07.2021 ws. wykonania napraw i prac porządkowych na placu zabaw przy ul. Olszówki w Bielsku-Białej (RM.0003.411.2021) interpelacja
12.08.2021
odpowiedź
29.07.2021 ws. umieszczania w terenach podgórskich informacji o możliwości spotkania rzadkich gatunków płazów (RM.0003.410.2021) interpelacja
06.08.2021
odpowiedź
29.07.2021 ws. wymiany nawierzchni ul. Begonii w Bielsku-Białej (RM.0003.409.2021) interpelacja
06.08.2021
odpowiedź
19.07.2021 ws. naprawy odwodnienia przejścia podziemnego pod Aleją gen. Władysława Andersa na osiedlu Karpackim (RM.0003.398.2021) interpelacja
03.08.2021
odpowiedź
12.07.2021 ws. przeprowadzenia prac porządkowych na rondzie - skrzyżowaniu ulicy Cieszyńskiej i Lompy (RM.0003.392.2021) interpelacja
23.07.2021
odpowiedź
07.07.2021 ws. wykonania prac porządkowych przy przejściu podziemnym na osiedlu Karpackim w Bielsku- Białej (RM.0003.391.2021) interpelacja
20.07.2021
odpowiedź
07.07.2021 ws. wykonania prac porządkowych i renowacji schodów na osiedlu Beskidzkim przy Alei gen. Władysława Andersa w Bielsku- Białej (RM.0003.390.2021) interpelacja
20.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. rozwoju terenów zielonych i wprowadzenia programu „Zielony przystanek” w Bielsku-Białej (RM.0003.375.2021) interpelacja
05.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. utworzenia Rady Społecznej, która mogłaby wspierać zarząd TS Podbeskidzie Bielsko-Biała przy podejmowaniu decyzji personalnych, sportowych oraz organizacyjnych (RM.0003.374.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. naprawy nawierzchni chodnika na ul. Agrestowej w Bielsku – Białej (RM.0003.373.2021) interpelacja
06.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. naprawy nawierzchni ul. Altanowej w Bielsku – Białe (RM.0003.372.2021) interpelacja
06.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. naprawy urządzeń na placu zabaw w „Cygańskim Lesie” (RM.0003.371.2021) interpelacja
05.07.2021
odpowiedź
17.06.2021 ws. naprawy nawierzchni ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku – Białej (RM.0003.355.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. zwiększenia częstotliwości odbiorów odzieży używanej z pojemników w Bielsku-Białej (RM.0003.354.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa na ul. Wodnej w Bielsku-Białej (RM.0003.353.2021) interpelacja
24.06.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. wykonania odwodnienia na ul. Derkaczy w Bielsku-Białej (RM.0003.351.2021) interpelacja
24.06.2021
17.11.2021
odpowiedź
uzupełnienie
16.06.2021 ws. uporządkowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Bystrzańską, Piwną oraz rzeką Białą ( RM.0003.347.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. udźwiękowienia sygnalizacji świetlnej dla osób niepełnosprawnych na przejściu dla pieszych przy ul. Bystrzańskiej w Bielsku- Białej (RM.0003.346.2021) interpelacja
24.06.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. jakości prac naprawczych, przeprowadzonych na terenie” Zielonego Zakątka” (RM.0003.345.2021) interpelacja
24.06.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. przeprowadzenia prac remontowych chodnika przy ulicy Sterniczej na osiedlu Beskidzkim (RM.0003.344.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
09.06.2021 ws. naprawy nawierzchni ul. Goleszowskiej w Bielsku – Białej (RM.0003.336.2021) interpelacja
23.06.2021
odpowiedź
07.06.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Karpackiej i Orzeszkowej w Bielsku – Białej (RM.0003.333.2021) interpelacja
21.06.2021
odpowiedź
01.06.2021 ws. wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku ulicy Altanowej (RM.0003.329.2021) interpelacja
11.06.2021
odpowiedź
28.05.2021 ws. wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru popiołu od mieszkańców (RM.0003.319.2021) interpelacja
07.06.2021
odpowiedź
14.05.2021 ws. wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. gen. Józefa Kustronia przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów w Bielsku-Białej (RM.0003.277.2021) interpelacja
26.05.2021
odpowiedź
14.05.2021 ws. przeprowadzenia prac porządkowych oraz wykonania kanalizacji i elewacji ścian w budynku przy ul. Cieszyńskiej 14 w Bielsku-Białej (RM.0003.276.2021) interpelacja
27.05.2021
odpowiedź
13.05.2021 ws. poprawy oznakowania parkingu przy hali pod Dębowcem w Bielsku – Białej (RM.0003.272.2021 interpelacja
25.05.2021
odpowiedź
13.05.2021 ws. uporządkowania pasów zieleni w ciągu ul. Szerokiej w Bielsku- Białej (RM.0003.270.2021) interpelacja
27.05.2021
odpowiedź
13.05.2021 ws. dewastacji „Zielonego Zakątka” na Osiedlu Beskidzkim w Bielsku – Białej (RM.0003.269.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
07.05.2021 ws. przeprowadzenia niezbędnych prac porządkowych w centrum miasta, szczególnie w ciągu ulic 11 Listopada i Cechowej (RM.0003.252.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. naprawy nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Agrestowej Bielsku – Białej (RM.0003.249.2021) interpelacja
18.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa na ul. Gościnnej w Bielsku – Białej (RM.0003.248.2021) interpelacja
18.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. ustawienia tabliczki informacyjnej przy sięgaczu ulicy Gościnnej (RM.0003.247.2021) interpelacja
13.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. udostępnienia dla mieszkańców, odcinka chodnika, przebiegającego wzdłuż ogrodzenia cmentarza komunalnego (RM.0003.246.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu na ulicy Karpackiej (RM.0003.245.2021) interpelacja
13.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy gen. Józefa Kustronia (RM.0003.244.2021) interpelacja
13.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
29.04.2021 ws. utworzenia Dzielnicowego Funduszu Drogowego (RM.0003.241.2021) interpelacja
11.05.2021
odpowiedź
16.04.2021 ws. remontu klatek schodowych w gminnych zasobach mieszkaniowych (RM.0003.211.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
15.04.2021 ws. naprawy oświetlenia na parkingu przy pływalni” Troclik” na osiedlu Karpackim (RM.0003.208.2021) interpelacja
29.04.2021
odpowiedź
15.04.2021 ws. odświeżenia elewacji parkingu przy Bielskim Centrum Kultury   w Bielsku – Białej (RM.0003.207.2021) interpelacja
29.04.2021
odpowiedź
14.04.2021 ws. udźwiękowienia sygnalizacji świetlnej dla osób niewidomych na przejściu dla pieszych przy ul. Bystrzyńskiej w Bielsku – Białej (RM.0003.201.2021) interpelacja
20.04.2021
odpowiedź
14.04.2021 ws. montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Pokoju i Olszówki w Bielsku – Białej (RM.0003.200.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
14.04.2021 ws. wsparcia finansowego dla Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Daliowej w Bielsku – Białej (RM.0003.199.2021) interpelacja
28.04.2021
odpowiedź
14.04.2021 ws. organizacji przeglądu piosenki oazowej w związku z jubileuszem 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego – legendarnego twórcy oazy (Ruchu Światło – Życie) RM.0003.196.2021 interpelacja
26.04.2021
odpowiedź
13.04.2021 ws. utworzenia parku rekreacyjnego na osiedlu Karpackim (RM.0003.188.2021) interpelacja
22.04.2021
odpowiedź
07.04.2021 ws. wprowadzenia zmian w zakresie informacji Mieszkańców Bielska-Białej (RM.0003.186.2021) interpelacja
20.04.2021
odpowiedź
07.04.2021 ws. wykonania audytu stanu dróg lokalnych i przeprowadzenia prac remontowych na 2021 rok w Aleksandrowicach, na osiedlach Beskidzkim i Karpackim oraz w Kamienicy i Mikuszowicach Śląskich (RM.0003.184.2021) interpelacja
20.04.2021
odpowiedź
17.03.2021 ws. rozważenia zmiany wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego pobieranych od restauratorów prowadzących różnego rodzaju ogródki gastronomiczne na terenie miasta Bielsko-Biała (RM.0003.169.2021) interpelacja
30.03.2021
odpowiedź
16.03.2021 ws. finansowania kosztów odbioru odpadów komunalnych (RM.0003.161.2021) interpelacja
22.03.2021
odpowiedź
16.03.2021 ws. współpracy Gminy Bielsko-Biała z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie powierzenia niektórych zadań opieki nad osobami niepełnosprawnymi (RM.0003.159.2021) interpelacja
30.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. informacji o niezrealizowanych projektach Budżetu Obywatelskiego (RM.0003.146.2021) interpelacja
16.03.2021
07.04.2021
odpowiedź
odpowiedź
08.03.2021 ws. stanu oświetlenia ulic w Bielsku – Białej (RM.0003.128.2021) interpelacja
23.03.2021
odpowiedź
08.03.2021 ws. zainstalowania progów zwalniających na ulicy Sterniczej, na osiedlu Beskidzkim (RM.0003.127.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
08.03.2021 ws. wybudowania przy parkingu na ulicy Tartacznej publicznej toalety (RM.0003.126.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
08.03.2021 ws. wykonania progów zwalniających na ulicy Goździków (RM.0003.125.2021) interpelacja
17.03.2021
odpowiedź
01.03.2021 ws. wymiany słupa oświetleniowego przy ulicy gen. Sosnkowskiego (RM.0003.120.2021) interpelacja
15.03.2021
odpowiedź
01.03.2021 ws. obowiązkowego usuwania z przestrzeni miejskiej odchodów zwierzęcych, przez ich właścicieli (RM.0003.119.2021) interpelacja
10.03.2021
odpowiedź
01.03.2021 ws. ustawienia lustra na skrzyżowaniu ulicy Falistej z ulicą Karpacką (RM.0003.118.2021) interpelacja
15.03.2021
odpowiedź
15.02.2021 ws. projektu prowadzonego przez gminę Bielsko-Biała, dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości, pod nazwą „Twoja firma – mostem do sukcesu” (RM.0003.88.2021) interpelacja
25.02.2021
odpowiedź
15.02.2021 ws. przeprowadzenia przez gminę Bielsko-Biała, akcji informacyjnej, dotyczącej wymiany kotłów, tzw. „ kopciuchów”, wyprodukowanych wcześniej niż 10 lat temu (RM.0003.87.2021). interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
15.02.2021 ws. działalności Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2020 roku (RM.0003.86.2021). interpelacja
24.02.2021
odpowiedź
15.02.2021 ws. zimowego utrzymania dróg w Bielsku-Białej (RM.0003.85.2021). interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
12.02.2021 ws. pomocy dla przedsiębiorców, udzielonej przez gminę Bielsko-Biała (RM.0003.84.2021). interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
12.02.2021 ws. przeprowadzenia kontroli stanu oświetlenia na ulicach Bielska-Białej (RM.0003.83.2021). interpelacja
25.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
08.02.2021 ws. zamontowania lustra na skrzyżowaniu ulicy Falistej z ulicą Karpacką (RM.0003.69.2021) interpelacja
zał.- zdjęcia
18.02.2021
odpowiedź
08.02.2021 ws. rozbudowy ulicy Skarpowej (RM.0003.68.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
27.01.2021 ws. współpracy Gminy Bielsko-Biała z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie powierzenia niektórych zadań opieki nad osobami niepełnosprawnymi (RM.0003.53.2021) interpelacja
10.02.2021
odpowiedź
27.01.2021 ws. wycięcia dwóch drzew rosnących przy ul. Blokowej (RM.0003.52.2021) interpelacja
zał. - zdjęcia
10.02.2021
odpowiedź
27.01.2021 ws. organizacji pracy i sposobu finansowania Centrum Usług Wspólnych (RM.0003.51.2021) interpelacja
08.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. dewastacji placu zabaw przy ul. Zdrojowej w Bielsku-Białej (RM.0003.39.2021) interpelacja
08.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. remontu ulicy Armii Krajowej, na odcinku od ronda gen. Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki linowej na Szyndzielnię (RM.0003.37.2021) interpelacja
03.02.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. remontu przy ul. Żołędziowej (RM.0003.24.2021) interpelacja
01.02.2021
odpowiedź
14.01.2021 ws. sprawdzenia stanu oświetlenia przejść dla pieszych w naszym mieście i doświetlenia niektórych z nich (RM.0003.22.2021) interpelacja
27.01.2021
odpowiedź
14.01.2021 ws. zagospodarowania Campingu” Pod Dębowcem” (RM.0003.21.2021) interpelacja
25.01.2021
odpowiedź
12.01.2021 ws. realizacji przydziału mieszkań komunalnych z listy oczekujących (RM.0003.9.2021) interpelacja
26.01.2021
odpowiedź
12.01.2021 ws. bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Bielska – Białej (RM.0003.8.2021) interpelacja
26.01.2021
odpowiedź
12.01.2021 ws. stanu finansów miasta Bielska – Białej na dzień 31.12.2020 rok (RM.0003.7.2021) interpelacja
22.01.2021
odpowiedź
14.12.2020 ws. wykonania prac porządkowych i pielęgnacyjnych na ul. Doliny Miętusiej w Bielsku – Białej (RM.0003.509.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
14.12.2020 ws. kosztów utrzymania komunikacji miejskiej w Bielsku – Białej (RM.0003.508.2020) interpelacja
28.12.2020
odpowiedź
09.12.2020 ws. przeanalizowania sytuacji demograficznej i społecznej w Bielsku-Białej (RM.0003.490.2020) interpelacja
17.12.2020
odpowiedź
07.12.2020 ws. przeprowadzenia prac porzadkowych na przystanku przy alei Generała Władysława Andersa (RM.0003.488.2020) interpelacja
15.12.2020
odpowiedź
07.12.2020 ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul.Gościnnej w Bielsku-Białej (RM.0003.483.2020) interpelacja
15.12.2020
odpowiedź
30.11.2020 ws. wybudowania drogi dojazdowej od ul. Gościnnej do nowopowstających budynków na działkach o nr 1436/22, 1236/23, 1436/24, 1436/25, 1436/26, 1436/28 oraz 1436/29 obręb Kamienica, po śladzie obecnego dojazdu technologicznego (budowlanego) RM.0003.471.2020  interpelacja
16.12.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. projektu Bielsko-Biała łapie deszcz (RM.0003.444.2020) interpelacja
27.11.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. prowadzenia Ośrodka Integracji dla Obcokrajowców w Bielsku – Białej (RM.0003.443.2020) interpelacja
26.11.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. rozbudowy ul. Falistej w Bielsku – Białej (RM.0003.442.2020) interpelacja
30.11.2020
odpowiedź
12.11.2020 ws. wykonania prac porządkowych w Bielsku – Białej (RM.0003.425.2020) interpelacja
23.11.2020
odpowiedź
12.11.2020 ws. podjęcia działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Bielsku – Białej (RM.0003.424.2020) interpelacja
26.11.2020
odpowiedź
30.10.2020 ws. naprawy kładki w Dolinie Gościnnej przy ul.Kowalskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.419.2020) interpelacja
05.11.2020
odpowiedź
27.10.2020 ws. naprawy odwodnienia na ulicy Czapli w Bielsku-Białej (RM.0003.409.2020) interpelacja
05.11.2020
odpowiedź
27.10.2020 ws. poprawy bezpieczeństwa na ul. Cienistej (RM.0003.406.2020) interpelacja
05.11.2020
odpowiedź
22.10.2020 ws. przeprowadzenia niezbędnych prac porządkowych w centrum Bielska-Białej (RM.0003.404.2020) interpelacja
05.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. działań jakie gmina Bielsko-Biała, podejmuje w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie naszego miasta (RM.0003.391.2020) interpelacja
03.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. zamontowania bramy wejściowej do posesji na ulicy Zdrojowej 5 w Bielsku-Białej (RM.0003.390.2020) interpelacja
28.10.2020
odpowiedź
14.10.2020 ws. przeprowadzenia prac porządkowych przed wejściem do przejścia podziemnego na osiedlu Karpackim (RM.0003.379.2020) interpelacja
30.10.2020
odpowiedź
12.10.2020 ws. stanu finansów miasta na koniec września 2020 roku (RM.0003.370.2020) interpelacja
26.10.2020
odpowiedź
12.10.2020 ws. naprawy nawierzchni jezdni ulicy Suchej (RM.0003.369.2020) interpelacja
27.10.2020
odpowiedź
12.10.2020 ws. utworzenia parku z funkcją rekreacyjną na osiedlu Karpackim (RM.0003.368.2020) interpelacja
22.10.2020
odpowiedź
12.10.2020 ws. finansowania oświaty w Bielsku-Białej (RM.0003.367.2020) interpelacja
23.10.2020
odpowiedź
29.09.2020 ws. uporządkowania terenu wokół przystanku MZK na osiedlu Karpackim (RM.0003.352.2020) interpelacja
12.10.2020
odpowiedź
29.09.2020 ws. dzierżawy terenu przy ulicy Stefana Batorego (RM.0003.351.2020) interpelacja
09.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. remontu ulicy Pocztowej (RM.0003.339.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
14.09.2020 ws. naprawy asfaltu na ul. Zbożowej w Bielsku – Białej (RM.0003.324.2020) interpelacja
24.09.2020
odpowiedź
14.09.2020 ws. wykonania monitoringu w parku „ Zielony Zakątek” na os. Beskidzkim w Bielsku – Białej (RM.0003.323.2020) interpelacja
29.09.2020
odpowiedź
14.09.2020 ws. zagospodarowania pasa zieleni przy parkingu na ul. Karpackiej w Bielsku – Białej (RM.0003.322.2020) interpelacja
29.09.2020
odpowiedź
14.09.2020 ws. wykonania chodnika na ul. Jeżynowej w Bielsku – Białej (RM.0003.321.2020) interpelacja
24.09.2020
odpowiedź
10.09.2020 ws. modernizacji placu zabaw przy Domu Kultury w Kamienicy (RM.0003.320.2020) interpelacja
24.09.2020
odpowiedź
20.08.2020 ws. naprawy nawierzchni części ulicy Bocianiej w Bielsku-Białej (RM.0003.298.2020) interpelacja
02.09.2020
odpowiedź
20.08.2020 ws. odwodnienia ulicy Derkaczy (RM.0003.297.2020) interpelacja
02.09.2020
odpowiedź
20.08.2020 ws. udzielenia pomocy mieszkańcom z ul. Kopernika w Bielsku – Białej (RM.0003.294.2020) interpelacja
26.08.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. przywrócenia znaku B-1 (zakaz ruchu) na ulicy Żołędziowej (RM.0003.288.2020) interpelacja
31.08.2020
odpowiedź
06.08.2020 ws. okresowego zalewania ulicy Karpackiej wodami z ulicy Falistej (RM.0003.273.2020) interpelacja
20.08.2020
odpowiedź
04.08.2020 ws. odwodnienia ulicy Derkaczy (RM.0003.272.2020) interpelacja
18.08.2020
odpowiedź
04.08.2020 ws. poprawienia bezpieczeństwa na ulicy Cienistej (RM.0003.271.2020) interpelacja
12.08.2020
odpowiedź
31.07.2020 ws. dewastacji placu zabaw przy ul. Zdrojowej w Bielsku-Białej (RM.0003.267.2020) interpelacja
11.08.2020
odpowiedź
31.07.2020 ws. wystąpienia Bielska – Białej o wsparcie inwestycji lokalnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RM.0003.266.2020) interpelacja
12.08.2020
odpowiedź
31.07.2020 ws. remontu ul. Młodzieżowej w Bielsku – Białej (RM.0003.265.2020) interpelacja
12.08.2020
odpowiedź
31.07.2020 ws. remontu ul. Altanowej w Bielsku – Białej (RM.0003.264.2020) interpelacja
13.08.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. podjęcia doraźnych lub kompleksowych działań remontowych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Gorkiego 26 (osiedle Złote Łany), który częściowo wchodzi w skład zasobów komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej (RM.0003.227.2020) interpelacja
06.07.2020