Matyja Roman (kadencja 2018-2024)

Matyja Roman
Nazwisko i imię: Matyja Roman
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej III, V, VI, VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg V
Klub radnych: Jarosława Klimaszewskiego
Telefon:
Dyżury: pl. Ratuszowy 1, I piętro, w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 14.00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy).

"DZIESIĄTKA ROMKA W NOWEJ KADENCJI"

1. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA - WALKA ZE SMOGIEM

 • wymiana kotłów c.o. wraz z termomodernizacją budynków
 • elektryczne autobusy

2. MIEJSKI KLUB SENIORA W KAŻDEJ DZIELNICY

3. ROZBUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W KAMIENICY

4. POWIĘKSZANIE TERENÓW REKREACYJNYCH 

 • Os. Karpackie (poniżej Kauflandu), Os. Beskidzkie, rewitalizacja Błoni

5. GÓRY DLA WSZYSTKICH

 • udostępnienie gór dla osób starszych i niepełnosprawnych (szlaki i urządzenia),
 • konkurs na projekt ekologicznego zagospodarowania turystycznego Szyndzielni i Dębowca (w ramach środków UE),
 • przebudowa górnego odcinka ul. Armii Krajowej wraz z bezpłatnym parkingiem

6. PRZEBUDOWA I REMONT ULIC LOKALNYCH

 • ulice: Skarpowa, Ruciana, Łowiecka, Pocztowa, Karpacka, Armii Krajowej, Falista

7. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA

 • poprawa jakości oświetlenia przejść dla pieszych,
 • rozbudowa monitoringu wyzyjnego na osiedlach

8. OCHRONA ZDROWIA

 • zwiększenie dostępności usług medycznych m.in. przez rozbudowę i doposażenie w sprzęt Szpitala Miejskiego,
 • wzrost nakładów na rozwój sportu młodzieży jako forma profilaktyki zdrowotnej

9. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

 • zwiększenie grantów miejskich dla organizacji i stowarzyszeń,
 • 6 mln złotych na Budżet Obywatelski

10. MIESZKALNICTWO

 • rozbudowa i remonty mieszkań komunalnych,
 • rewitalizacja zabytkowych kamienic,
 • budowa bezpłatnych wielopoziomowych parkingów

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 339
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
30.01.2023 ws. braku oświetlenia ulicy Cieszyńskiej na odcinku od Hulanki do ronda Niemena (RM.0003.40.2023) interpelacja
27.01.2023 ws. realizacji programu zaopatrzenia mieszkańców Bielska-Białej w węgiel (RM.0003.37.2023) interpelacja
01.02.2023
odpowiedź
26.01.2023 ws. uczestnictwa Bielska – Białej w programie „Zielona Przestrzeń” (RM.0003.35.2023) interpelacja
25.01.2023 ws. naprawy zdewastowanego ogrodzenia „ Zielonego Zakątka” na Osiedlu Beskidzkim (RM.0003.30.2023) interpelacja
25.01.2023 ws. informacji dotyczącej remontów budynków komunalnych (RM.0003.29.2023) interpelacja
20.01.2023 ws. przystąpienia gminy Bielsko – Biała do programu „Maluch plus” (RM.0003.25.2023) interpelacja
02.02.2023
odpowiedź
16.01.2023 ws. prowizji pobieranej przez Bank PKO-BP za opłaty czynszu w mieszkaniach komunalnych (RM.0003.16.2023) interpelacja
24.01.2023
odpowiedź
16.01.2023 ws. naprawy poboczy jezdni przy ulicy Jeżynowej w Kamienicy (RM.0003.15.2023) interpelacja
23.01.2023
odpowiedź
16.01.2023 ws. informacji o wstępnym bilansie ekonomicznym miasta Bielska–Białej na koniec 2022 roku (RM.0003.14.2023) interpelacja
30.01.2023
odpowiedź
21.12.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (RM.0003.666.2022) interpelacja
30.12.2022
odpowiedź
21.12.2022 ws. poprawy jakości powietrza, wskutek wymiany tzw. „kopciuchów” na ekologiczne źródła energii (RM.0003.665.2022) interpelacja
04.01.2023
odpowiedź
21.12.2022 ws. uchodźców z Ukrainy, mieszkających na terenie Bielska- Białej (RM.0003.664.2022) interpelacja
03.01.2023
odpowiedź
24.11.2022 ws. wpisania do projektu budżetu miasta Bielska – Białej na 2023 rok kontynuacji rozbudowy ulicy Pocztowej i Startowej (RM.0003.627.2022) interpelacja
08.12.2022
odpowiedź
24.11.2022 ws. przystąpienia gminy/miasta Bielsko-Biała do akcji „SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ” (RM.0003.624.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
23.11.2022 ws. kosztów działania transportu publicznego w Bielsku – Białej (RM.0003.620.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
23.11.2022 ws. naprawy wyniesionego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Kolista, Niwna, Kowalska (RM.0003.617.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
23.11.2022 ws. wycięcia uszkodzonego drzewa tzw. wiatrołomu znajdującego się w Bielsku - Białej przy ulicy Jeżynowej (RM.0003.616.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
22.11.2022 ws. poprawy efektywności cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, poprzez wprowadzenie zdalnego zarządzania odbiornikami ciepła (RM.0003.611.2022) interpelacja
01.12.2022
odpowiedź
22.11.2022 ws. wpisania do planu Bielska - Białej na 2023 rok, remontu bieżącego nawierzchni ulicy Żołędziowej (RM.0003.609.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
17.10.2022 ws. poprawy efektywności energetycznej i ekonomicznej ulicznego oświetlenia w Bielsku – Białej (RM.0003.556.2022) interpelacja
02.11.2022
odpowiedź
17.10.2022 ws. remontu remiz strażackich OSP w Kamienicy i w Mikuszowicach Śląskich (RM.0003.555.2022) interpelacja
27.10.2022
odpowiedź
11.10.2022 ws. zamontowania telebimów w hali pod Dębowcem (RM.0003.538.2022) interpelacja
19.10.2022
odpowiedź
22.09.2022 ws. wpływów do budżetu miasta podatku od środków transportowych (RM.0003.528.2022) interpelacja
05.10.2022
odpowiedź
22.09.2022 ws. zasilania budżetu Bielska-Białej z Funduszy Rządowych RP (RM.0003.527.2022) interpelacja
03.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. dodatkowych opłat za brak biletu MZK (RM.0003.512.2022) interpelacja
03.10.2022
odpowiedź
14.09.2022 ws. poprawienia bezpieczeństwa na terenie placu zabaw ” Rekarpackie” (RM.0003.495.2022) interpelacja
22.09.2022
odpowiedź
25.08.2022 ws. remontu odcinka jezdni na ulicy Stefana Starzyńskiego (RM.0003.473.2022) interpelacja
07.09.2022
odpowiedź
24.08.2022 ws. wykonania boiska ze sztuczną trawą na terenie Bulwarów Młodości w dzielnicy Leszczyny (RM.0003.472.2022) interpelacja
06.09.2022
odpowiedź
18.08.2022 ws. zamontowania progów zwalniających na ulicy Goździków (RM.0003.456.2022) interpelacja
24.08.2022
odpowiedź
18.08.2022 ws. remontu budynku przy ulicy Skarpowej 81, wraz z dojazdem do posesji (RM.0003.455.2022) interpelacja
01.09.2022
odpowiedź
04.08.2022 ws. zamontowania wiaty na przystanku MZK przy ul. Olszówki (RM.0003.439.2022) interpelacja
17.08.2022
odpowiedź
03.08.2022 ws. remontu dachu Remizy OSP Mikuszowice Śląskie (RM.0003.438.2022) interpelacja
11.08.2022
odpowiedź
03.08.2022 ws. zamontowania ławek przy ulicy Giewont na osiedlu Karpackim (RM.0003.437.2022) interpelacja
12.08.2022
odpowiedź
01.08.2022 ws. naprawy nawierzchni na placu zabaw na Osiedlu Beskidzkim (RM.0003.432.2022) interpelacja
04.08.2022
odpowiedź
01.08.2022 ws. naprawy chodnika na przystanku MZK Kamienica – Dom Kultury (RM.0003.431.2022) interpelacja
12.08.2022
odpowiedź
01.08.2022 ws. zorganizowania przez Urząd Miejski konkursu na najpiękniej zagospodarowany balkon w mieście (RM.0003.430.2022) interpelacja
16.08.2022
odpowiedź
29.07.2022 ws. usunięcia powalonego drzewa na wiatę przystankową „Karpackie - Osiedle” (RM.0003.429.2022) interpelacja
04.08.2022
odpowiedź
20.07.2022 ws. remontu nawierzchni na ulicy Jazowej (RM.0003.423.2022) interpelacja
02.08.2022
odpowiedź
04.07.2022 ws. kolejnej dewastacji w "Zielonym Zakątku" na Osiedlu Beskidzkim (RM.0003.393.2022) interpelacja
13.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. naprawy nawierzchni jezdni na ulicach Spółdzielców i Wiśniowej (RM.0003.385.2022) interpelacja
06.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. utrzymywania porządku na wybiegu dla zwierząt w Parku Włókniarza (RM.0003.384.2022) interpelacja
06.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. budowy tężni solankowej na gminnej działce, na osiedlu Karpackim za supermarketem Kaufland (RM.0003.383.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. wykonania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Barwnej i Elizy Orzeszkowej (RM.0003.382.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
14.06.2022 ws. ul. Oświęcimskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.355.2022) interpelacja
28.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulic: Lotniczej i Goleszowskiej (RM.0003.306.2022) interpelacja
01.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulic: Wrzosowej i Juliusza Osterwy (RM.0003.305.2022) interpelacja
01.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulic: Młodzieżowej, Skarpowej i Bystrzańskiej (RM.0003.304.2022) interpelacja
01.06.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. budowy chodnika wzdłuż drogi pożarowej prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 37 na Osiedlu Karpackim (RM.0003.300.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. remontu chodników przy ulicy Juliusza Osterwy (RM.0003.291.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. podjęcia działań zmierzających do wybudowania strzelnicy w Bielsku-Białej (RM.0003.290.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. gospodarowania zasobami leśnymi na terenie lasów komunalnych należących do gminy Bielsko – Biała (RM.0003.231.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. wybudowania wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kolistej i Owsianej (RM.0003.230.2022) interpelacja
28.04.2022
13.06.2022
odpowiedź
uzupełnienie
12.04.2022 ws. rozszerzenia współpracy z miastami partnerskimi na Węgrzech (RM.0003.206.2022) interpelacja
21.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. organizacji w 2023 roku obchodów jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Białej Krakowskiej (RM.0003.204.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. stanu nawierzchni odcinka drogi przy posesji Karpacka 170 (RM.0003.203.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. przeprowadzenia remontu Remizy OSP w Kamienicy (RM.0003.202.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. pomalowania słupów lamp ulicznego oświetlenia na alei gen. Władysława Andersa (RM.0003.201.2022) interpelacja
21.04.2022
odpowiedź
07.04.2022 ws. stanu ulicznego oświetlenia w dzielnicach: Aleksandrowice, Kamienica, Mikuszowice Śląskie oraz osiedli: Karpackiego i Beskidzkiego (RM.0003.194.2022) interpelacja
21.04.2022
odpowiedź
07.04.2022 ws. stanu nawierzchni ulic lokalnych w dzielnicach: Aleksandrowice, Kamienica, Mikuszowice Śląskie, oraz osiedli: Karpackiego i Beskidzkiego (RM.0003.193.2022) interpelacja
20.04.2022
odpowiedź
01.04.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Skrajnej z ulicą Armii Krajowej (RM.0003.175.2022) interpelacja
14.04.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Skoczowskiej z ulicą Sterniczą, na Osiedlu Beskidzkim (RM.0003.161.2022) interpelacja
25.03.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. działalności stref płatnego parkowania pojazdów na terenie Bielska – Białej (RM.0003.160.2022) interpelacja
31.03.2022
odpowiedź
16.03.2022 ws. naprawy nawierzchni jezdni na ulicy Goleszowskiej na Osiedlu Beskidzkim (RM.0003.145.2022) interpelacja
16.03.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy św. Andrzeja Boboli z ulicą Armii Krajowej (RM.0003.144.2022) interpelacja
30.03.2022
odpowiedź
02.03.2022 ws. ustawienia znaków informacyjnych na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Karpackiej (RM.0003.124.2022) interpelacja
09.03.2022
odpowiedź
02.03.2022 ws. oznakowania miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Karpackiej (RM.0003.123.2022) interpelacja
14.03.2022
odpowiedź
02.03.2022 ws. udostępnienia dla mieszkańców chodnika przebiegającego wzdłuż ogrodzenia cmentarza komunalnego (RM.0003.122.2022) interpelacja
15.03.2022
odpowiedź
17.02.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Cienistej z ulicą Pokoju (RM.0003.107.2022) interpelacja
24.02.2022
odpowiedź
17.02.2022 ws. programu działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku – Białej (RM.0003.106.2022) interpelacja
24.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. naprawy oświetlenia ulicznego na ulicy Spółdzielców (RM.0003.99.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. polityki wspierania osób przewlekle i terminalnie chorych (RM.0003.98.2022) interpelacja
23.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. obsługi sanitarnej miasta Bielska-Białej (RM.0003.97.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. rozbudowy ulicy Skarpowej (RM.0003.96.2022) interpelacja
01.03.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. usuwania azbestu z elewacji budynków w Bielsku-Białej (RM.0003.92.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. instalacji lustra na skrzyżowaniu ulicy Młodzieżowej z ulicą Olszówki (RM.0003.90.2022) interpelacja
21.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. zamontowania progu zwalniającego na ul. Filomatów w Bielsku – Białej (RM.0003.87.2022) interpelacja
22.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. naprawy ogrodzenia „Zielonego Zakątka” na Osiedlu Beskidzkim w Bielsku – Białej (RM.0003.84.2022) interpelacja
21.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. remontu nawierzchni na ul. Borowej w Bielsku – Białej (RM.0003.83.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. naprawy jezdni ulicy Stefana Starzyńskiego (RM.0003.40.2022) interpelacja
31.01.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. sytuacji przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Bielsku – Białej (RM.0003.31.2022) interpelacja
01.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. stanu finansów Bielska – Białej na koniec 2021 roku (RM.0003.26.2022) interpelacja
26.01.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. dzierżawy nieruchomości przy ulicy Partyzantów 44 (RM.0003.25.2022) interpelacja
27.01.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. wycięcia dwóch drzew rosnących przy ulicy Blokowej (RM.0003.24.2022) interpelacja
08.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. naprawy nawierzchni jezdni przy posesji nr 170 na ulicy Karpackiej (RM.0003.23.2022) interpelacja
31.01.2022
odpowiedź
20.12.2021 ws. podjęcia działań dotyczących kompleksowej wymiany źle zainstalowanej bramownicy ograniczającej skrajne wysokości samochodów przy ulicy Kwiatkowskiego (RM.0003.672.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
20.12.2021 ws. opracowania miejskiego programu profilaktyki „BEZPIECZNE DZIECI W SIECI B-B” (RM.0003.671.2021) interpelacja
30.12.2021
odpowiedź
20.12.2021 ws. dochodów Bielska – Białej za 2021 rok ze sprzedaży nieruchomości (RM.0003.668.2021) interpelacja
29.12.2021
odpowiedź
załączniki
20.12.2021 ws. budowy parkingu w ramach zagospodarowania Lasku Bathelta (RM.0003.667.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. programu profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska – Białej (RM.0003.647.2021) interpelacja
17.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. polityki ubezpieczeniowej mienia i odpowiedzialności cywilnej dla miasta Bielsko- Biała (RM.0003.646.2021) interpelacja
16.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. zainstalowania lustra na skrzyżowaniu ulicy Jazowej z jej boczną odnogą (RM.0003.642.2021) interpelacja
16.12.2021
odpowiedź
08.12.2021 ws. budowy parkingu przy ulicy Lwowskiej (RM.0003.641.2021) interpelacja
17.12.2021
odpowiedź
08.12.2021 ws. realizacji budynków komunalnych przy ulicy Ludwika Solskiego (RM.0003.640.2021) interpelacja
17.12.2021
odpowiedź
08.12.2021 ws. odnowienia historycznego wagonika kolejki linowej, znajdującego się przed dolną stacją kolejki linowej na Szyndzielnię (RM.0003.639.2021) interpelacja
23.12.2021
odpowiedź
02.12.2021 ws. stanu działań, dotyczących rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 23 w Kamienicy (RM.0003.631.2021) interpelacja
15.12.2021
odpowiedź
02.12.2021 ws. zmiany usytuowania znaków drogowych D6 znajdujących się na ciągu pieszym przy ulicy Karpackiej (RM.0003.630.2021) interpelacja
09.12.2021
odpowiedź
02.12.2021 ws. stanu finansów miasta Bielsko – Biała na koniec listopada 2021 roku (RM.0003.629.2021) interpelacja
15.12.2021
odpowiedź
22.11.2021 ws. stanu dróg lokalnych na osiedlach Aleksandrowice, Beskidzkie, Karpackie, Kamienica, Mikuszowice Śląskie (RM.0003.622.2021) interpelacja
01.12.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Bielska-Białej (RM.0003.616.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. prowadzenia Banku Chleba (RM.0003.615.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. rozbudowy ulicy Pocztowej (RM.0003.608.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. budowy chodnika przy ulicy Jeżynowej (RM.0003.599.2021) interpelacja
29.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. programu - „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku – Białej” (RM.0003.598.2021) interpelacja
26.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. realizacji projektu „ Infokiosk dla osób niepełnosprawnych” (RM.0003.597.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. ustawienia lustra przy wyjeździe z ulicy Jazowej na ulicę Karpacką (RM.0003.596.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
16.11.2021 ws. przygotowania służb miejskich, do zmian wprowadzonych przez rząd, a dotyczących przeniesienia obsługi programu 500 plus do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (RM.0003.595.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
15.11.2021 ws. instalacji dodatkowego znaku B-35, zakaz postoju, na ulicy Żołędziowej (RM.0003.592.2021) interpelacja
25.11.2021
odpowiedź
10.11.2021 ws. bilansu opłat za gospodarowanie odpadami (RM.0003.591.2021) interpelacja
22.11.2021
odpowiedź
09.11.2021 ws. rozbudowy Przedszkola nr 30 w Kamienicy (RM.0003.586.2021) interpelacja
17.11.2021
odpowiedź
05.11.2021 ws. stanu zadłużenia miasta, oraz kosztów obsługi tego zadłużenia w kontekście zmian wprowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej (RM.0003.580.2021) interpelacja
15.11.2021
odpowiedź
20.10.2021 ws. stanu realizacji projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” (RM.0003.553.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. remontu mieszkań komunalnych tzw. „pustostanów” (RM.0003.552.2021) interpelacja
02.11.2021
10.11.2021
odpowiedź
sprostowanie
19.10.2021 ws. naprawy chodnika i przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na ulicy Sterniczej (RM.0003.551.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa na przystanku MZK Partyzantów Folwark (RM.0003.550.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. organizacji obchodów 100-lecia Bialskiego Klubu Sportowego „Stal” Bielsko-Biała, który przypada w roku 2022 oraz jubileuszu 70-lecia sekcji siatkówki, które przypada w roku bieżącym (RM.0003.544.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
18.10.2021 ws. naprawy nawierzchni ulicy Stanisława Szeptyckiego (RM.0003.537.20214) interpelacja
25.10.2021
odpowiedź
18.10.2021 ws. posadowienia wiaty na przystanku autobusu nr 7 - Kamienica Spółdzielnia (RM.0003.536.20214) interpelacja
22.10.2021
odpowiedź
13.10.2021 ws. budowy tężni solankowej na Osiedlu Karpackim (RM.0003.523.2021) interpelacja
20.10.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. naprawy nawierzchni ul. Altanowej w Bielsku-Białej (RM.0003.494.2021) interpelacja
05.10.2021
odpowiedź
20.09.2021 ws. zamontowania na ul. Goździków progów zwalniających (RM.0003.476.2021) interpelacja
30.09.2021
odpowiedź
20.09.2021 ws. wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kustronia przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów w Bielsku-Białej (RM.0003.475.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
17.09.2021 ws. upamiętnienia osoby bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (RM.0003.481.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
23.08.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Karpackiej i Jeżynowej (RM.0003.443.2021) interpelacja
zał. - zdjęcia
02.09.2021
odpowiedź
23.08.2021 ws. naprawy oświetlenia na ulicy Stefana Starzyńskiego (RM.0003.441.2021) interpelacja
02.09.2021
odpowiedź
18.08.2021 ws. uporządkowania pętli autobusowej przy ulicy Babiogórskiej na osiedlu Beskidzkim (RM.0003.440.2021) interpelacja
02.09.2021
odpowiedź
04.08.2021 ws. podniesienia standardów obsługi pasażerów przez pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Bielsku – Białej (RM.0003.417.2021) interpelacja
18.08.2021
odpowiedź
29.07.2021 ws. poprawy oznakowania parkingu przy hali pod Dębowcem w Bielsku-Białej (RM.0003.413.2021) interpelacja
06.08.2021
odpowiedź
29.07.2021 ws. namalowania znaków poziomych na jezdni ul. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej (RM.0003.412.2021) interpelacja
06.08.2021
odpowiedź
29.07.2021 ws. wykonania napraw i prac porządkowych na placu zabaw przy ul. Olszówki w Bielsku-Białej (RM.0003.411.2021) interpelacja
12.08.2021
odpowiedź
29.07.2021 ws. umieszczania w terenach podgórskich informacji o możliwości spotkania rzadkich gatunków płazów (RM.0003.410.2021) interpelacja
06.08.2021
odpowiedź
29.07.2021 ws. wymiany nawierzchni ul. Begonii w Bielsku-Białej (RM.0003.409.2021) interpelacja
06.08.2021
odpowiedź
19.07.2021 ws. naprawy odwodnienia przejścia podziemnego pod Aleją gen. Władysława Andersa na osiedlu Karpackim (RM.0003.398.2021) interpelacja
03.08.2021
odpowiedź
12.07.2021 ws. przeprowadzenia prac porządkowych na rondzie - skrzyżowaniu ulicy Cieszyńskiej i Lompy (RM.0003.392.2021) interpelacja
23.07.2021
odpowiedź
07.07.2021 ws. wykonania prac porządkowych przy przejściu podziemnym na osiedlu Karpackim w Bielsku- Białej (RM.0003.391.2021) interpelacja
20.07.2021
odpowiedź
07.07.2021 ws. wykonania prac porządkowych i renowacji schodów na osiedlu Beskidzkim przy Alei gen. Władysława Andersa w Bielsku- Białej (RM.0003.390.2021) interpelacja
20.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. rozwoju terenów zielonych i wprowadzenia programu „Zielony przystanek” w Bielsku-Białej (RM.0003.375.2021) interpelacja
05.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. utworzenia Rady Społecznej, która mogłaby wspierać zarząd TS Podbeskidzie Bielsko-Biała przy podejmowaniu decyzji personalnych, sportowych oraz organizacyjnych (RM.0003.374.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. naprawy nawierzchni chodnika na ul. Agrestowej w Bielsku – Białej (RM.0003.373.2021) interpelacja
06.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. naprawy nawierzchni ul. Altanowej w Bielsku – Białe (RM.0003.372.2021) interpelacja
06.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. naprawy urządzeń na placu zabaw w „Cygańskim Lesie” (RM.0003.371.2021) interpelacja
05.07.2021
odpowiedź
17.06.2021 ws. naprawy nawierzchni ul. Kazimierza Brodzińskiego w Bielsku – Białej (RM.0003.355.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. zwiększenia częstotliwości odbiorów odzieży używanej z pojemników w Bielsku-Białej (RM.0003.354.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa na ul. Wodnej w Bielsku-Białej (RM.0003.353.2021) interpelacja
24.06.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. wykonania odwodnienia na ul. Derkaczy w Bielsku-Białej (RM.0003.351.2021) interpelacja
24.06.2021
17.11.2021
odpowiedź
uzupełnienie
16.06.2021 ws. uporządkowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Bystrzańską, Piwną oraz rzeką Białą ( RM.0003.347.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. udźwiękowienia sygnalizacji świetlnej dla osób niepełnosprawnych na przejściu dla pieszych przy ul. Bystrzańskiej w Bielsku- Białej (RM.0003.346.2021) interpelacja
24.06.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. jakości prac naprawczych, przeprowadzonych na terenie” Zielonego Zakątka” (RM.0003.345.2021) interpelacja
24.06.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. przeprowadzenia prac remontowych chodnika przy ulicy Sterniczej na osiedlu Beskidzkim (RM.0003.344.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
09.06.2021 ws. naprawy nawierzchni ul. Goleszowskiej w Bielsku – Białej (RM.0003.336.2021) interpelacja
23.06.2021
odpowiedź
07.06.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Karpackiej i Orzeszkowej w Bielsku – Białej (RM.0003.333.2021) interpelacja
21.06.2021
odpowiedź
01.06.2021 ws. wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku ulicy Altanowej (RM.0003.329.2021) interpelacja
11.06.2021
odpowiedź
28.05.2021 ws. wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru popiołu od mieszkańców (RM.0003.319.2021) interpelacja
07.06.2021
odpowiedź
14.05.2021 ws. wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. gen. Józefa Kustronia przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów w Bielsku-Białej (RM.0003.277.2021) interpelacja
26.05.2021
odpowiedź
14.05.2021 ws. przeprowadzenia prac porządkowych oraz wykonania kanalizacji i elewacji ścian w budynku przy ul. Cieszyńskiej 14 w Bielsku-Białej (RM.0003.276.2021) interpelacja
27.05.2021
odpowiedź
13.05.2021 ws. poprawy oznakowania parkingu przy hali pod Dębowcem w Bielsku – Białej (RM.0003.272.2021 interpelacja
25.05.2021
odpowiedź
13.05.2021 ws. uporządkowania pasów zieleni w ciągu ul. Szerokiej w Bielsku- Białej (RM.0003.270.2021) interpelacja
27.05.2021
odpowiedź
13.05.2021 ws. dewastacji „Zielonego Zakątka” na Osiedlu Beskidzkim w Bielsku – Białej (RM.0003.269.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
07.05.2021 ws. przeprowadzenia niezbędnych prac porządkowych w centrum miasta, szczególnie w ciągu ulic 11 Listopada i Cechowej (RM.0003.252.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. naprawy nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Agrestowej Bielsku – Białej (RM.0003.249.2021) interpelacja
18.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa na ul. Gościnnej w Bielsku – Białej (RM.0003.248.2021) interpelacja
18.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. ustawienia tabliczki informacyjnej przy sięgaczu ulicy Gościnnej (RM.0003.247.2021) interpelacja
13.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. udostępnienia dla mieszkańców, odcinka chodnika, przebiegającego wzdłuż ogrodzenia cmentarza komunalnego (RM.0003.246.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu na ulicy Karpackiej (RM.0003.245.2021) interpelacja
13.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy gen. Józefa Kustronia (RM.0003.244.2021) interpelacja
13.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
29.04.2021 ws. utworzenia Dzielnicowego Funduszu Drogowego (RM.0003.241.2021) interpelacja
11.05.2021
odpowiedź
16.04.2021 ws. remontu klatek schodowych w gminnych zasobach mieszkaniowych (RM.0003.211.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
15.04.2021 ws. naprawy oświetlenia na parkingu przy pływalni” Troclik” na osiedlu Karpackim (RM.0003.208.2021) interpelacja
29.04.2021
odpowiedź
15.04.2021 ws. odświeżenia elewacji parkingu przy Bielskim Centrum Kultury   w Bielsku – Białej (RM.0003.207.2021) interpelacja
29.04.2021
odpowiedź
14.04.2021 ws. udźwiękowienia sygnalizacji świetlnej dla osób niewidomych na przejściu dla pieszych przy ul. Bystrzyńskiej w Bielsku – Białej (RM.0003.201.2021) interpelacja
20.04.2021
odpowiedź
14.04.2021 ws. montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Pokoju i Olszówki w Bielsku – Białej (RM.0003.200.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
14.04.2021 ws. wsparcia finansowego dla Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Daliowej w Bielsku – Białej (RM.0003.199.2021) interpelacja
28.04.2021
odpowiedź
14.04.2021 ws. organizacji przeglądu piosenki oazowej w związku z jubileuszem 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego – legendarnego twórcy oazy (Ruchu Światło – Życie) RM.0003.196.2021 interpelacja
26.04.2021
odpowiedź
13.04.2021 ws. utworzenia parku rekreacyjnego na osiedlu Karpackim (RM.0003.188.2021) interpelacja
22.04.2021
odpowiedź
07.04.2021 ws. wprowadzenia zmian w zakresie informacji Mieszkańców Bielska-Białej (RM.0003.186.2021) interpelacja
20.04.2021
odpowiedź
07.04.2021 ws. wykonania audytu stanu dróg lokalnych i przeprowadzenia prac remontowych na 2021 rok w Aleksandrowicach, na osiedlach Beskidzkim i Karpackim oraz w Kamienicy i Mikuszowicach Śląskich (RM.0003.184.2021) interpelacja
20.04.2021
odpowiedź
17.03.2021 ws. rozważenia zmiany wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego pobieranych od restauratorów prowadzących różnego rodzaju ogródki gastronomiczne na terenie miasta Bielsko-Biała (RM.0003.169.2021) interpelacja
30.03.2021
odpowiedź
16.03.2021 ws. finansowania kosztów odbioru odpadów komunalnych (RM.0003.161.2021) interpelacja
22.03.2021
odpowiedź
16.03.2021 ws. współpracy Gminy Bielsko-Biała z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie powierzenia niektórych zadań opieki nad osobami niepełnosprawnymi (RM.0003.159.2021) interpelacja
30.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. informacji o niezrealizowanych projektach Budżetu Obywatelskiego (RM.0003.146.2021) interpelacja
16.03.2021
07.04.2021
odpowiedź
odpowiedź
08.03.2021 ws. stanu oświetlenia ulic w Bielsku – Białej (RM.0003.128.2021) interpelacja
23.03.2021
odpowiedź
08.03.2021 ws. zainstalowania progów zwalniających na ulicy Sterniczej, na osiedlu Beskidzkim (RM.0003.127.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
08.03.2021 ws. wybudowania przy parkingu na ulicy Tartacznej publicznej toalety (RM.0003.126.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
08.03.2021 ws. wykonania progów zwalniających na ulicy Goździków (RM.0003.125.2021) interpelacja
17.03.2021
odpowiedź
01.03.2021 ws. wymiany słupa oświetleniowego przy ulicy gen. Sosnkowskiego (RM.0003.120.2021) interpelacja
15.03.2021
odpowiedź
01.03.2021 ws. obowiązkowego usuwania z przestrzeni miejskiej odchodów zwierzęcych, przez ich właścicieli (RM.0003.119.2021) interpelacja
10.03.2021
odpowiedź
01.03.2021 ws. ustawienia lustra na skrzyżowaniu ulicy Falistej z ulicą Karpacką (RM.0003.118.2021) interpelacja
15.03.2021
odpowiedź
15.02.2021 ws. projektu prowadzonego przez gminę Bielsko-Biała, dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości, pod nazwą „Twoja firma – mostem do sukcesu” (RM.0003.88.2021) interpelacja
25.02.2021
odpowiedź
15.02.2021 ws. przeprowadzenia przez gminę Bielsko-Biała, akcji informacyjnej, dotyczącej wymiany kotłów, tzw. „ kopciuchów”, wyprodukowanych wcześniej niż 10 lat temu (RM.0003.87.2021). interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
15.02.2021 ws. działalności Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2020 roku (RM.0003.86.2021). interpelacja
24.02.2021
odpowiedź
15.02.2021 ws. zimowego utrzymania dróg w Bielsku-Białej (RM.0003.85.2021). interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
12.02.2021 ws. pomocy dla przedsiębiorców, udzielonej przez gminę Bielsko-Biała (RM.0003.84.2021). interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
12.02.2021 ws. przeprowadzenia kontroli stanu oświetlenia na ulicach Bielska-Białej (RM.0003.83.2021). interpelacja
25.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
08.02.2021 ws. zamontowania lustra na skrzyżowaniu ulicy Falistej z ulicą Karpacką (RM.0003.69.2021) interpelacja
zał.- zdjęcia
18.02.2021
odpowiedź
08.02.2021 ws. rozbudowy ulicy Skarpowej (RM.0003.68.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
27.01.2021 ws. współpracy Gminy Bielsko-Biała z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie powierzenia niektórych zadań opieki nad osobami niepełnosprawnymi (RM.0003.53.2021) interpelacja
10.02.2021
odpowiedź
27.01.2021 ws. wycięcia dwóch drzew rosnących przy ul. Blokowej (RM.0003.52.2021) interpelacja
zał. - zdjęcia
10.02.2021
odpowiedź
27.01.2021 ws. organizacji pracy i sposobu finansowania Centrum Usług Wspólnych (RM.0003.51.2021) interpelacja
08.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. dewastacji placu zabaw przy ul. Zdrojowej w Bielsku-Białej (RM.0003.39.2021) interpelacja
08.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. remontu ulicy Armii Krajowej, na odcinku od ronda gen. Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki linowej na Szyndzielnię (RM.0003.37.2021) interpelacja
03.02.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. remontu przy ul. Żołędziowej (RM.0003.24.2021) interpelacja
01.02.2021
odpowiedź
14.01.2021 ws. sprawdzenia stanu oświetlenia przejść dla pieszych w naszym mieście i doświetlenia niektórych z nich (RM.0003.22.2021) interpelacja
27.01.2021
odpowiedź
14.01.2021 ws. zagospodarowania Campingu” Pod Dębowcem” (RM.0003.21.2021) interpelacja
25.01.2021
odpowiedź
12.01.2021 ws. realizacji przydziału mieszkań komunalnych z listy oczekujących (RM.0003.9.2021) interpelacja
26.01.2021
odpowiedź
12.01.2021 ws. bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Bielska – Białej (RM.0003.8.2021) interpelacja
26.01.2021
odpowiedź
12.01.2021 ws. stanu finansów miasta Bielska – Białej na dzień 31.12.2020 rok (RM.0003.7.2021) interpelacja
22.01.2021
odpowiedź
14.12.2020 ws. wykonania prac porządkowych i pielęgnacyjnych na ul. Doliny Miętusiej w Bielsku – Białej (RM.0003.509.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
14.12.2020 ws. kosztów utrzymania komunikacji miejskiej w Bielsku – Białej (RM.0003.508.2020) interpelacja
28.12.2020
odpowiedź
09.12.2020 ws. przeanalizowania sytuacji demograficznej i społecznej w Bielsku-Białej (RM.0003.490.2020) interpelacja
17.12.2020
odpowiedź
07.12.2020 ws. przeprowadzenia prac porzadkowych na przystanku przy alei Generała Władysława Andersa (RM.0003.488.2020) interpelacja
15.12.2020
odpowiedź
07.12.2020 ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul.Gościnnej w Bielsku-Białej (RM.0003.483.2020) interpelacja
15.12.2020
odpowiedź
30.11.2020 ws. wybudowania drogi dojazdowej od ul. Gościnnej do nowopowstających budynków na działkach o nr 1436/22, 1236/23, 1436/24, 1436/25, 1436/26, 1436/28 oraz 1436/29 obręb Kamienica, po śladzie obecnego dojazdu technologicznego (budowlanego) RM.0003.471.2020  interpelacja
16.12.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. projektu Bielsko-Biała łapie deszcz (RM.0003.444.2020) interpelacja
27.11.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. prowadzenia Ośrodka Integracji dla Obcokrajowców w Bielsku – Białej (RM.0003.443.2020) interpelacja
26.11.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. rozbudowy ul. Falistej w Bielsku – Białej (RM.0003.442.2020) interpelacja
30.11.2020
odpowiedź
12.11.2020 ws. wykonania prac porządkowych w Bielsku – Białej (RM.0003.425.2020) interpelacja
23.11.2020
odpowiedź
12.11.2020 ws. podjęcia działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Bielsku – Białej (RM.0003.424.2020) interpelacja
26.11.2020
odpowiedź
30.10.2020 ws. naprawy kładki w Dolinie Gościnnej przy ul.Kowalskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.419.2020) interpelacja
05.11.2020
odpowiedź
27.10.2020 ws. naprawy odwodnienia na ulicy Czapli w Bielsku-Białej (RM.0003.409.2020) interpelacja
05.11.2020
odpowiedź
27.10.2020 ws. poprawy bezpieczeństwa na ul. Cienistej (RM.0003.406.2020) interpelacja
05.11.2020
odpowiedź
22.10.2020 ws. przeprowadzenia niezbędnych prac porządkowych w centrum Bielska-Białej (RM.0003.404.2020) interpelacja
05.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. działań jakie gmina Bielsko-Biała, podejmuje w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie naszego miasta (RM.0003.391.2020) interpelacja
03.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. zamontowania bramy wejściowej do posesji na ulicy Zdrojowej 5 w Bielsku-Białej (RM.0003.390.2020) interpelacja
28.10.2020
odpowiedź
14.10.2020 ws. przeprowadzenia prac porządkowych przed wejściem do przejścia podziemnego na osiedlu Karpackim (RM.0003.379.2020) interpelacja
30.10.2020
odpowiedź
12.10.2020 ws. stanu finansów miasta na koniec września 2020 roku (RM.0003.370.2020) interpelacja
26.10.2020
odpowiedź
12.10.2020 ws. naprawy nawierzchni jezdni ulicy Suchej (RM.0003.369.2020) interpelacja
27.10.2020
odpowiedź
12.10.2020 ws. utworzenia parku z funkcją rekreacyjną na osiedlu Karpackim (RM.0003.368.2020) interpelacja
22.10.2020
odpowiedź
12.10.2020 ws. finansowania oświaty w Bielsku-Białej (RM.0003.367.2020) interpelacja
23.10.2020
odpowiedź
29.09.2020 ws. uporządkowania terenu wokół przystanku MZK na osiedlu Karpackim (RM.0003.352.2020) interpelacja
12.10.2020
odpowiedź
29.09.2020 ws. dzierżawy terenu przy ulicy Stefana Batorego (RM.0003.351.2020) interpelacja
09.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. remontu ulicy Pocztowej (RM.0003.339.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
14.09.2020 ws. naprawy asfaltu na ul. Zbożowej w Bielsku – Białej (RM.0003.324.2020) interpelacja
24.09.2020
odpowiedź
14.09.2020 ws. wykonania monitoringu w parku „ Zielony Zakątek” na os. Beskidzkim w Bielsku – Białej (RM.0003.323.2020) interpelacja
29.09.2020
odpowiedź
14.09.2020 ws. zagospodarowania pasa zieleni przy parkingu na ul. Karpackiej w Bielsku – Białej (RM.0003.322.2020) interpelacja
29.09.2020
odpowiedź
14.09.2020 ws. wykonania chodnika na ul. Jeżynowej w Bielsku – Białej (RM.0003.321.2020) interpelacja
24.09.2020
odpowiedź
10.09.2020 ws. modernizacji placu zabaw przy Domu Kultury w Kamienicy (RM.0003.320.2020) interpelacja
24.09.2020
odpowiedź
20.08.2020 ws. naprawy nawierzchni części ulicy Bocianiej w Bielsku-Białej (RM.0003.298.2020) interpelacja
02.09.2020
odpowiedź
20.08.2020 ws. odwodnienia ulicy Derkaczy (RM.0003.297.2020) interpelacja
02.09.2020
odpowiedź
20.08.2020 ws. udzielenia pomocy mieszkańcom z ul. Kopernika w Bielsku – Białej (RM.0003.294.2020) interpelacja
26.08.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. przywrócenia znaku B-1 (zakaz ruchu) na ulicy Żołędziowej (RM.0003.288.2020) interpelacja
31.08.2020
odpowiedź
06.08.2020 ws. okresowego zalewania ulicy Karpackiej wodami z ulicy Falistej (RM.0003.273.2020) interpelacja
20.08.2020
odpowiedź
04.08.2020 ws. odwodnienia ulicy Derkaczy (RM.0003.272.2020) interpelacja
18.08.2020
odpowiedź
04.08.2020 ws. poprawienia bezpieczeństwa na ulicy Cienistej (RM.0003.271.2020) interpelacja
12.08.2020
odpowiedź
31.07.2020 ws. dewastacji placu zabaw przy ul. Zdrojowej w Bielsku-Białej (RM.0003.267.2020) interpelacja
11.08.2020
odpowiedź
31.07.2020 ws. wystąpienia Bielska – Białej o wsparcie inwestycji lokalnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RM.0003.266.2020) interpelacja
12.08.2020
odpowiedź
31.07.2020 ws. remontu ul. Młodzieżowej w Bielsku – Białej (RM.0003.265.2020) interpelacja
12.08.2020
odpowiedź
31.07.2020 ws. remontu ul. Altanowej w Bielsku – Białej (RM.0003.264.2020) interpelacja
13.08.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. podjęcia doraźnych lub kompleksowych działań remontowych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Gorkiego 26 (osiedle Złote Łany), który częściowo wchodzi w skład zasobów komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej (RM.0003.227.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
19.06.2020 ws. usunięcia przyczyn zalewania ulicy Karpackiej (RM.0003.207.2020) interpelacja
25.06.2020
odpowiedź
18.06.2020 ws. wykonania kanalizacji przy ulicy Rzemieślniczej w Bielsku-Białej (RM.0003.203.2020) interpelacja
01.07.2020
odpowiedź
19.06.2020 ws. zainstalowania progów zwalniających na ulicy Jaworzańskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.202.2020) interpelacja
25.06.2020
odpowiedź
16.06.2020 ws. naprawy elewacji przejścia podziemnego na osiedlu Karpackim w Bielsku – Białej (RM.0003.198.2020) interpelacja
30.06.2020
odpowiedź
16.06.2020 ws. dewastacji placu zabaw przy ul. Zdrojowej w Bielsku – Białej (RM.0003.197.2020) interpelacja
01.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
25.05.2020 ws. planu remontu dróg i poboczy na 2020 r. (RM.0003.176.2020) interpelacja
08.06.2020
odpowiedź
25.05.2020 ws. remontu chodników na ul. Agrestowej w Bielsku – Białej (RM.0003.175.2020) interpelacja
08.06.2020
odpowiedź
18.05.2020 ws. wycięcia drzew obok posesji przy ulicy Karpackiej 119 (RM.0003.170.2020) interpelacja
29.05.2020
odpowiedź
18.05.2020 ws. zorganizowania w naszym mieście konkursu najpiękniejszych ogródków przydomowych (RM.0003.169.2020) interpelacja
01.06.2020
odpowiedź
11.05.2020 ws. rozwinięcia programu „Bielsko-Biała łapie deszcz” oraz przekazania dodatkowych środków na jego realizację (RM.0003.166.2020) interpelacja
20.05.2020
odpowiedź
11.05.2020 ws. przeprowadzonych prac pielęgnacyjnych w ogrodzie przy posesji ul. Bystrzańska 13 A (RM.0003.164.2020) interpelacja
25.05.2020
odpowiedź
27.04.2020 ws. powrotu do normalnych godzin otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielsku-Białej (RM.0003.157.2020) interpelacja
06.05.2020
odpowiedź
24.04.2020 ws. rozwiązania problemu kojców dla psów policyjnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie i przy ogrodzeniu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Magnolia” w Bielsku-Białej (RM.0003.147.2020) interpelacja
07.05.2020
odpowiedź
24.04.2020 ws. rozważenia możliwości uruchomienia dodatkowych dyżurów i świetlic dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w miesiącach lipiec - sierpień br. (RM.0003.146.2020) interpelacja
06.05.2020
odpowiedź
22.04.2020 ws. usytuowania na osiedlach Beskidzkim i Karpackim maskomatów (RM.0003.145.2020) interpelacja
06.05.2020
odpowiedź
17.04.2020 ws. sytuacji ekonomicznej miasta oraz podjętych przez Pana działań w związku z rozwijającą się w Bielsku-Białej pandemią koronawirusa (RM.0003.141.2020) interpelacja
29.04.2020
odpowiedź
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
26.03.2020 ws. przywrócenia normalnego kursowania wszystkich linii MZK Bielsko-Biała wożących pracowników do lokalnych zakładów pracy, które nie zawiesiły bieżącej produkcji (RM.0003.130.2020) interpelacja
02.04.2020
odpowiedź
23.03.2020 ws. rozważenia możliwości ozonowania wszystkich autobusów MZK Bielsko-Biała realizujących zadania z zakresu komunikacji zbiorowej (RM.0003.127.2020) interpelacja
01.04.2020
odpowiedź
19.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. przebudowy skrzyżowania ulicy Babiogórskiej z wyjazdem ze sklepu Tesco (RM.0003.101.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. utrzymania czystości na przystankach autobusowych MZK oraz w innych miejscach publicznych (RM.0003.100.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych (RM.0003.99.2020) interpelacja
23.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. rozbudowy drogi przy Szkole Podstawowej nr 37 na os. Karpackim (RM.0003.98.2020) interpelacja
24.03.2020
odpowiedź
09.03.2020 ws. przeprowadzenia remontu ulicy Młodzieżowej (RM.0003.92.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
09.03.2020 ws. wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Krzemiennej (RM.0003.91.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. dowozu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Kamienicy na zajęcia do hali sportowej (RM.0003.63.2020) interpelacja
26.02.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. podjęcia działań zmierzających do merytorycznego rozpoznania wszelkich możliwości prawnych związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na budowę zadaszonego lodowiska w Bielsku-Białej (RM.0003.34.2020) interpelacja
10.02.2020
odpowiedź
15.01.2020 ws. remontu ulicy Begonii w Bielsku-Białej (RM.0003.20.2020) interpelacja
22.01.2020
odpowiedź
14.01.2020 ws. zainstalowania paneli fotowoltaicznych w obiektach instytucji publicznych będących własnością gminy Bielsko-Biała (RM.0003.16.2020) interpelacja
27.01.2020
odpowiedź
14.01.2020 ws. remontu dróg w dzielnicy Mikuszowice Śląskie (RM.0003.15.2020) interpelacja
22.01.2020
odpowiedź
16.12.2019 ws. doświetlenia ulicy Stokrotek (RM.0003.425.2019) interpelacja
30.12.2019
odpowiedź
12.12.2019 ws. budowy chodnika przy ulicy Zajazdowej interpelacja
20.12.2019
odpowiedź
12.12.2019 ws. wyposażenia uczniów publicznych szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Bielska-Białej w opaski odblaskowe poprawiające widoczność oraz bezpieczeństwo pieszych na drodze zgodnie z zasadami BRD. interpelacja
23.12.2019
odpowiedź
18.11.2019 ws. remontu ulicy gen. Stanisława Szeptyckiego interpelacja
zał. zdjęcia
02.12.2019
odpowiedź
18.11.2019 ws. stanu realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego z 2019 roku interpelacja
zał. zdjęcia
27.11.2019
13.12.2019
odpowiedź
uzupełnienie
13.11.2019 ws. poprawy bezpieczeństwa kierującym pojazdami samochodowymi na skrzyżowaniu ulic Cienistej i Blokowej interpelacja
26.11.2019
20.12.2019
odpowiedź
uzupełnienie
07.11.2019 ws. przeprowadzenia prac porządkowo-remontowych na terenie "Zielonego Zakątka" na osiedlu Beskidzkim interpelacja
21.11.2019
odpowiedź
31.10.2019 ws. remontu ulicy Krzemiennej interpelacja
14.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. przejęcia w trwały zarząd przez MZD ulicy Dzwonkowej w Wapienicy interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. dofinansowania wyposażenia Domu Kultury w Kamienicy interpelacja
25.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. wykonania progów zwalniających na ulicy Skarpowej interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. regulacji wysokości kratek ściekowych na ulicy Czapli interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
16.10.2019 ws. utworzenia łąk kwietnych wokół przystanków Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kamienicy przy ul. Karpackiej interpelacja
zał. zdjęcia
30.10.2019
odpowiedź
16.10.2019 ws. zainstalowania lamp na sięgaczu ulicy Jazowej interpelacja
24.10.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws. „upiększenia” barier dźwiękochłonnych przy skrzyżowaniu Alei Gen. Andersa w ulica Kolistą interpelacja
07.10.2019
odpowiedź
13.09.2019 ws. wprowadzenia zakazu zatrzymywania i postoju na ulicy Janisława Grondysa interpelacja
25.09.2019
odpowiedź
04.09.2019 ws. wykonania odwodnienia parkingu przy ulicy Kopernika interpelacja
18.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych terenu na rondzie ulicy Szerokiej interpelacja
09.09.2019
odpowiedź
19.08.2019 ws. programu budownictwa komunalnego interpelacja
02.09.2019
odpowiedź
19.08.2019 ws. wycięcia dwóch topól rosnących przy ulicy Jeżynowej interpelacja
29.08.2019
odpowiedź
14.08.2019 ws. budowy żłobka na osiedlu Karpackim interpelacja
26.08.2019
odpowiedź
01.08.2019 ws. naprawy zadaszenia na przystanku MZK przy al. gen. Władysława Andersa interpelacja zał. zdjęcia
13.08.2019
odpowiedź
25.07.2019 ws. wprowadzenia zasady nie kupowania plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, w urzędzie miasta, jak i we wszystkich jednostakch i zakładach budżetowych, podeległych miastu interpelacja
02.08.2019
odpowiedź
17.07.2019 ws. utrzymania zieleni wokół przystanków MZK interpelacja
zał. zdjęcia
31.07.2019
odpowiedź
01.07.2019 ws. utworzenia na terenie miasta "Zielonych Przystanków" interpelacja
15.07.2019
31.07.2019
odpowiedź
odpowiedź
07.06.2019 ws. naprawy instalacji wentylacyjno-grzewczej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 interpelacja
21.06.2019
odpowiedź
31.05.2019 ws. utworzenia w Kamienicy Klubu Seniora interpelacja
11.06.2019
odpowiedź
31.05.2019 ws. remontu ulicy Sierpowej interpelacja
06.06.2019
odpowiedź
29.05.2019 ws. odwodnienia ulicy Derkaczy interpelacja
11.06.2019
odpowiedź
10.05.2019 ws. przydzielonych środków do dyspozycji Rad Osiedli interpelacja
22.05.2019
odpowiedź
08.05.2019 ws. zagospodarowania działki nr 1216/1 na osiedlu Karpackim interpelacja
21.05.2019
05.06.2019
odpowiedź
uzupełnienie
08.05.2019 ws. sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Orzeszkowej i przyległych w dzielnicy Aleksandrowice interpelacja
zał. zdjęcia
22.05.2019
odpowiedź
07.05.2019 ws. naliczania przez instytucje podległe Prezydentowi Miasta Bielska-Białej opłaty w wysokości 40 Euro z tytułu opóźnienia w opłacaniu faktur i zwobowiązań interpelacja
13.05.2019
odpowiedź
10.04.2019 ws. zapewnienia bezpieczeństwa dla kierujących na skrzyżowaniu ulic Kolista-Kowalska-Niwna interpelacja
25.04.2019
odpowiedź
10.04.2019 ws. pozimowego sprzątania ulic interpelacja
23.04.2019
odpowiedź
02.04.2019 ws. zainstalowania progów zwalniających na ulicy Skarpowej interpelacja
16.04.2019
odpowiedź
29.03.2019 ws. zalewania budynku przy ulicy Skarpowej interpelacja
10.04.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. odnowienia budynku znajdującego się przy ulicy Stefanii Sempołowskiej nr 13 interpelacja
27.03.2019
odpowiedź
15.03.2019 ws. udostępnienia zwiedzającym tarasu widokowego na wieży ratuszowej w Bielsku-Białej interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. skrócenia czasu oczekiwania na wydanie dokumentów do celów projektowych dotyczących procesu inwestycyjnego interpelacja
27.03.2019
odpowiedź
05.03.2019 ws. wymiany kotary na sali gimnastycznej w Szkole nr 36 na os. Beskidzkim interpelacja
20.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. wydawania nowego dowodu osobistego, tzw. e-dowodu interpelacja
05.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. wypowiedzenia umowy przez MZD przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą przy ulicy Sosnkowskiego interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
14.02.2019 ws. przejęcia przez Miejski Zarząd Dróg w trwały zarząd ulicy Falistej interpelacja
28.02.2019
odpowiedź
14.02.2019 ws. wywieszenia na terenie miasta Bielska-Białej w dniu 1 marca 2019 r. flag państwowych w Dniu Święta Państwowego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych interpelacja
27.02.2019
odpowiedź
22.01.2019 dot. konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
17.01.2019 ws. remontu budynku przy ul. Skarpowej 85 interpelacja
29.01.2019
odpowiedź
15.01.2019 ws. wniosków o dofinansowanie remontu dróg ze środków subwencji ogólnej interpelacja
25.01.2019
odpowiedź
14.12.2018 ws. opracowania programu remontu dróg lokalnych interpelacja
27.12.2018
odpowiedź
07.12.2018 ws. zagospodarowania terenu "Placu Targowego" przy ulicy Cieszyńskiej - Lompy interpelacja
20.12.2018
odpowiedź
29.11.2019 ws. rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kamienicy interpelacja
11.12.2019
odpowiedź
29.11.2018 ws. kontynuacji prac przy rozbudowie Przedszkola nr 30 w Kamienicy interpelacja
11.12.2018
odpowiedź