Markowski Karol (kadencja 2018-2024)

Markowski Karol
Nazwisko i imię: Markowski Karol
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: Jarosława Klimaszewskiego
Telefon:

Serdecznie Państwu dziękuję za zaufanie jakim mnie obdarzyliście podczas wyborów samorządowych, oddając na mnie swój głos. Uzyskanie 5-tego wyniku pod względem głosów (2510) w Bielsku-Białej jest dla mnie wielkim zaszczytem, a jednocześnie motywacją i motorem do dalszego działania na rzecz miasta i jego mieszkańców. 

Staram się na co dzień spotykać z Mieszkańcami aby pomagać w rozwiązywaniu ich problemów.

W mojej pracy dołożę wszelkich starań, aby zadbać o nasze wspólne sprawy, o rozwój naszych dzielnic i miasta, aby poprawić jakość życia mieszkańców. Pragnę reprezentować młodych mieszkańców Bielska-Białej, dbając również o potrzeby seniorów naszej społeczności.

W tej kadencji pracuję w następujących Komisjach Rady Miejskiej:

  • Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu (pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji ZPSiS),
  • Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
  • Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (od czerwca 2022 r.).

Mam nadzieję, że będę Państwa godnym przedstawicielem w Radzie Miejskiej.

Przyjmowanie stron pod numerem 503 466 525 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 159
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
25.03.2024 ws. remontu dachu budynku ZGM przy ul. Konwaliowej 4 (RM.0003.139.2024) interpelacja
08.04.2024
odpowiedź
21.03.2024 ws. wykonania prac porządkowych w dzielnicy Biała Północ (RM.0003.137.2024) interpelacja
04.04.2024
odpowiedź
20.03.2024 ws. wytyczenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Warszawskiej (RM.0003.136.2024) interpelacja
03.04.2024
odpowiedź
20.03.2024 ws. budowy chodnika w Hałcnowie (RM.0003.135.2024) interpelacja
03.04.2024
odpowiedź
20.03.2024 ws. przebudowy układu drogowego w okolicy skrzyżowania ulic Warszawskiej i Mazańcowickiej (RM.0003.134.2024) interpelacja
03.04.2024
odpowiedź
18.03.2024 ws. gracowania chodników (RM.0003.122.2024) interpelacja
02.04.2024
odpowiedź
20.02.2024 ws. utwardzenia terenu przeznaczonego pod prowizoryczny parking przy ulicy Lipnickiej (RM.0003.89.2024) interpelacja
05.03.2024
odpowiedź
08.02.2024 ws. remontu fragmentu ul. Falistej (RM.0003.69.2024) interpelacja
22.02.2024
odpowiedź
17.01.2024 ws. uzupełnienia cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni na ulicy Ponętnej (RM.0003.29.2024) interpelacja
31.01.2024
odpowiedź
17.11.2023 ws. przedstawienia informacji na temat planów i koncepcji związanych z rozbudową linii PKP numer 139 oraz dalszych losów stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.549.2023) interpelacja
30.11.2023
odpowiedź
17.11.2023 ws. wykonania kanalizacji na „Bagnie” w dzielnicy Mikuszowice Krakowskie (RM.0003.548.2023) interpelacja
30.11.2023
odpowiedź
13.11.2023 ws. godnego upamiętnienia Śp. Jacka Krywulta – wieloletniego Prezydenta Bielska-Białej i wybitnego samorządowca (RM.0003.541.2023) interpelacja
29.11.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. wciąż niewybudowanego fragmentu chodnika w rejonie ul. Matyldy Linert i Architektów (RM.0003.451.2023) zapytanie
05.10.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. wymiany oświetlenia w sali widowiskowej Domu Kultury w Komorowicach Krakowskich (RM.0003.450.2023) interpelacja
05.10.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. zwiększenia nakładów na prace utrzymaniowe na drogach (RM.0003.393.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
22.08.2023 ws. wyznaczenia lokalizacji „poduszek berlińskich” na ulicy Komorowickiej (RM.0003.369.2023) interpelacja
31.08.2023
odpowiedź
09.08.2023 ws. problemów związanych z budową drogi ekspresowej S1 (RM.0003.354.2023) interpelacja
22.08.2023
odpowiedź
15.06.2023 ws. umożliwienia pozostawiania zużytych i uszkodzonych plastikowych części samochodowych na terenie jednego z bielskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (RM.0003.279.2023) interpelacja
21.06.2023
odpowiedź
13.06.2023 ws. przeprowadzenia prac porządkowych na pasie zieleni wzdłuż ulicy Św. Andrzeja Boboli (RM.0003.258.2023) interpelacja
20.06.2023
odpowiedź
06.06.2023 ws. weekendowych połaczeń linii numer 34 z osiedla Langiewicza (RM.0003.251.2023) interpelacja
19.06.2023
odpowiedź
16.03.2023 ws. dodatkowych nasadzeń zieleni na terenie modernizowanego kąpieliska "Panorama" (RM.0003.105.2023) interpelacja
31.03.2023
odpowiedź
14.03.2023 ws. brudnych i zabłoconych dróg oraz chodników w Hałcnowie (RM.0003.101.2023) interpelacja
23.03.2023
odpowiedź
14.03.2023 ws. utworzenia dwóch dodatkowych przystanków autobusowych w okolicach skrzyżowania ul. Mazańcowickiej i Poligonowej (RM.0003.100.2023) interpelacja
28.03.2023
odpowiedź
14.03.2023 ws. cząstkowego remontu nawierzchni ul. Braci Gierymskich (RM.0003.99.2023) interpelacja
27.03.2023
odpowiedź
23.02.2023 ws. pozostawiania przez właścicieli zwierząt odchodów na chodnikach, terenach zielonych, w parkach i miejscach rekreacyjnych (RM.0003.74.2023) interpelacja
08.03.2023
odpowiedź
20.02.2023 ws. naprawy odcinka jezdni ul. Lipnickiej (RM.0003.71.2023) interpelacja
06.03.2023
odpowiedź
20.02.2023 ws. informacji o działalności ośrodków zespolonych pod egidą BBOSiR (RM.0003.70.2023) interpelacja
02.03.2023
odpowiedź
17.02.2023 ws. dojazdu osób niepełnosprawnych z Bielska-Białej do „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bestwinie (RM.0003.69.2023) interpelacja
02.03.2023
odpowiedź
17.02.2023 ws. budowy drogi S-1 w rejonie skrzyżowania z ulicami Zagrody i Księżycową w Hałcnowie (RM.0003.68.2023) interpelacja
03.03.2023
odpowiedź
08.02.2023 ws. strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (RM.0003.55.2023) interpelacja
21.02.2023
odpowiedź
06.02.2023 ws. wykonania remontu sali gimnastycznej w budynku SP 9 przy ul. Broniewskiego 23 (RM.0003.53.2023) interpelacja
13.02.2023
odpowiedź
15.12.2022 ws. remontu sanitariatu w siedzibie Rady Osiedla Komorowice Krakowskie (RM.0003.646.2022) interpelacja
29.12.2022
odpowiedź
15.12.2022 ws. niewłaściwego zimowego utrzymania dróg wewnętrznych i bocznych (RM.0003.644.2022) interpelacja
29.12.2022
odpowiedź
30.11.2022 ws. doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Olimpijskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.633.2022) interpelacja
08.12.2022
odpowiedź
29.11.2022 ws. wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Narcyzów w dzielnicy Biała Północ (RM.0003.632.2022) interpelacja
13.12.2022
odpowiedź
24.11.2022 ws. przystąpienia gminy/miasta Bielsko-Biała do akcji „SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ” (RM.0003.624.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
17.10.2022 ws. poprawy efektywności energetycznej i ekonomicznej ulicznego oświetlenia w Bielsku – Białej (RM.0003.556.2022) interpelacja
02.11.2022
odpowiedź
30.08.2022 ws. poprawy stanu drogi przy ul. Konwaliowej na terenie ZGM (RM.0003.480.2022) interpelacja
13.09.2022
odpowiedź
30.08.2022 ws. wykonania krótkiego odcinka chodnika przy ul. Wyzwolenia w rejonie ul. Magnolii (RM.0003.479.2022) interpelacja
13.09.2022
odpowiedź
30.08.2022 ws. wykonania nasadzeń kwiatów i ozdobnych roślin w centrum dzielnicy Biała Północ (RM.0003.478.2022) interpelacja
12.09.2022
odpowiedź
24.08.2022 ws. wykonania boiska ze sztuczną trawą na terenie Bulwarów Młodości w dzielnicy Leszczyny (RM.0003.472.2022) interpelacja
06.09.2022
odpowiedź
02.06.2022 ws. remontu ul. Architektów (RM.0003.336.2022) interpelacja
10.06.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. wykonania nakładki asfaltowej na ul. Fiołków w dzielnicy Biała Północ (RM.0003.292.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. remontu ul. Macierzanki (RM.0003.280.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. poprawy stanu ulicy Adolfa Dygasińskiego (RM.0003.279.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. poprawy stanu ulicy Dusznickiej (RM.0003.278.2022) interpelacja
23.05.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. organizacji w 2023 roku obchodów jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Białej Krakowskiej (RM.0003.204.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
14.03.2022 ws. pilnego i niezwłocznego zabezpieczenia nielegalnego przejścia dla pieszych przy ulicy Jutrzenki, na wysokości apteki, przedszkola i placu zabaw, gdzie w ostatnich dniach zostało potrącone dziecko z osiedla Złote Łany (RM.0003.138.2022) interpelacja
25.03.2022
odpowiedź
23.02.2022 ws. progów zwalniających na ulicy Wincentego Witosa (RM.0003.116.2022) interpelacja
09.03.2022
odpowiedź
23.02.2022 ws. radarowego wyświetlacza prędkości przy ulicy Czerwonej (RM.0003.115.2022) interpelacja
09.03.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. usuwania azbestu z elewacji budynków w Bielsku-Białej (RM.0003.92.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
08.02.2022 ws. wiosennego uporządkowania terenu w rejonie ul. Adama Mickiewicza (okolice parkingu) RM.0003.67.2022 interpelacja
16.02.2022
odpowiedź
08.02.2022 ws. połączenia krótkim chodnikiem ul. Architektów z ul. Matyldy Linert (RM.0003.66.2022) interpelacja
17.02.2022
odpowiedź
08.02.2022 ws. doświetlenia ulicy Poligonowej (RM.0003.65.2022) interpelacja
16.02.2022
odpowiedź
08.02.2022 ws.przywrócenia niedzielnego kursu autobusowego linii nr 3 (RM.0003.63.2022) interpelacja
17.02.2022
odpowiedź
04.02.2022 ws. dokonania przeglądu drzewostanu w parkach miejskich w kontekście wichur, które w ostatnim czasie nawiedzają nasz region (RM.0003.58.2022) interpelacja
zał. - zdjęcia
18.02.2022
odpowiedź
27.01.2022 ws. budowy Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Miejskiego Domu Kultury (RM.0003.49.2022) interpelacja
zał. - zdjęcia
08.02.2022
odpowiedź
27.01.2022 ws. spróchniałych słupów telekomunikacyjnych na terenie naszego miasta (RM.0003.48.2022) interpelacja
02.02.2022
odpowiedź
12.01.2022 ws. sprawie dołożenia latarni oświetleniowych z oprawami LED przy placu zabaw w dzielnicy Biała Północ (RM.0003.9.2022) interpelacja
20.01.2022
odpowiedź
12.01.2022 ws. awarii odwodnienia w rejonie studzienki kanalizacyjnej przy ulicy Odysei (RM.0003.8.2022) interpelacja
24.01.2022
odpowiedź
20.12.2021 ws. podjęcia działań dotyczących kompleksowej wymiany źle zainstalowanej bramownicy ograniczającej skrajne wysokości samochodów przy ulicy Kwiatkowskiego (RM.0003.672.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
ws. opracowania miejskiego programu profilaktyki „BEZPIECZNE DZIECI W SIECI B-B” (RM.0003.671.2021) interpelacja
30.12.2021
odpowiedź
20.12.2021 ws. budowy parkingu w ramach zagospodarowania Lasku Bathelta (RM.0003.667.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. programu profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Bielska – Białej (RM.0003.647.2021) interpelacja
17.12.2021
odpowiedź
09.12.2021 ws. polityki ubezpieczeniowej mienia i odpowiedzialności cywilnej dla miasta Bielsko- Biała (RM.0003.646.2021) interpelacja
16.12.2021
odpowiedź
08.12.2021 ws. budowy parkingu przy ulicy Lwowskiej (RM.0003.641.2021) interpelacja
17.12.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Bielska-Białej (RM.0003.616.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. prowadzenia Banku Chleba (RM.0003.615.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
09.11.2021 ws. utwardzenia placu znajdującego się przy ul. Montażowej (RM.0003.587.2021) interpelacja
22.11.2021
odpowiedź
05.11.2021 ws. wyznaczenia przejścia dla pieszych przy ul. Karola Krausa w rejonie Przedszkola i placu zabaw (RM.0003.579.2021) interpelacja
16.11.2021
odpowiedź
05.11.2021 ws. wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie Przedszkola przy ul. św. Anny (RM.0003.578.2021) interpelacja
16.11.2021
odpowiedź
05.11.2021 ws. wykonania nakładki asfaltowej przy ul. Sieroszewskiego (RM.0003.577.2021) interpelacja
16.11.2021
odpowiedź
05.11.2021 ws. olimpijskiego oświetlenia na placu Niemczyka w Komorowicach (RM.0003.576.2021) interpelacja
17.11.2021
odpowiedź
05.11.2021 ws. budowy ekranów dźwiękochłonnych (RM.0003.575.2021) interpelacja
17.11.2021
odpowiedź
05.11.2021 ws. melioracji rowów przy ul. Bystrej w części o jej największym nachyleniu (RM.0003.574.2021) interpelacja
16.11.2021
odpowiedź
29.10.2021 ws. wykonania nawierzchni asfaltowej sięgacza ulicy Orchidei (RM.0003.569.2021) interpelacja
17.11.2021
odpowiedź
29.10.2021 ws. remontu ulicy Żeglarskiej w Komorowicach Krakowskich (RM.0003.568.2021) interpelacja
17.11.2021
odpowiedź
20.10.2021 ws. stanu realizacji projektu „Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy” (RM.0003.553.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
19.10.2021 ws. organizacji obchodów 100-lecia Bialskiego Klubu Sportowego „Stal” Bielsko-Biała, który przypada w roku 2022 oraz jubileuszu 70-lecia sekcji siatkówki, które przypada w roku bieżącym (RM.0003.544.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
13.10.2021 ws. wykopu w drodze u zbiegu ulic Przeciętnej i Cegielnianej w Bielsku-Białej (RM.0003.522.2021) interpelacja
21.10.2021
odpowiedź
13.10.2021 ws. cząstkowego remontu ul. Fiołków w Bielsku-Białej (RM.0003.521.2021) interpelacja
21.10.2021
odpowiedź
11.10.2021 ws. budowy przejścia dla pieszych przy ul. Hałcnowskiej (RM.0003.520.2021) interpelacja
25.10.2021
odpowiedź
08.10.2021 ws. zalewania wodami opadowymi z drogi publicznej działki przy ul. Wyzwolenia 105a w Bielsku-Białej (RM.0003.512.2021) interpelacja
20.10.2021
odpowiedź
07.10.2021 ws. przeprowadzenia remontu przy trasie rowerowej (RM.0003.511.2021) interpelacja
21.10.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. porządkowania, pielęgnacji drzewostanu topoli w rejonie ul. Karola Krausa, Chłopickiego, Anieli Krzywoń w celu poprawy bezpieczeństwa i przywrócenia widoczności znaków drogowych (RM.0003.497.2021) interpelacja
06.10.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. usytuowania progu zwalniającego na ulicy Skrzydlewskiego (RM.0003.493.2021) interpelacja
04.10.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. wybudowania przejścia dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ulic św. Pawła i Tańskiego (RM.0003.492.2021) interpelacja
04.10.2021
08.12.2021
odpowiedź
uzupełnienie
17.09.2021 ws. upamiętnienia osoby bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (RM.0003.481.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
29.07.2021 ws. poprawy oznakowania parkingu przy hali pod Dębowcem w Bielsku-Białej (RM.0003.413.2021) interpelacja
06.08.2021
odpowiedź
24.06.2021 ws. przeprowadzenia remontu schodów w rejonie placu św. Mikołaja, prowadzących w kierunku lokalnej księgarni (RM.0003.382.2021) interpelacja
06.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. rozwoju terenów zielonych i wprowadzenia programu „Zielony przystanek” w Bielsku-Białej (RM.0003.375.2021) interpelacja
05.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. utworzenia Rady Społecznej, która mogłaby wspierać zarząd TS Podbeskidzie Bielsko-Biała przy podejmowaniu decyzji personalnych, sportowych oraz organizacyjnych (RM.0003.374.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
16.06.2021 ws. zwiększenia częstotliwości odbiorów odzieży używanej z pojemników w Bielsku-Białej (RM.0003.354.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
24.05.2021 ws. przeprowadzenia prac remontowych na ulicy Kokosowej (RM.0003.310.2021) interpelacja
08.06.2021
odpowiedź
24.05.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa w rejonie ulic Montażowej i Konwaliowej (RM.0003.309.2021) interpelacja
08.06.2021
odpowiedź
24.05.2021 ws. wykonania remontu cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni na całej długości ulicy Żołnierskiej (RM.0003.308.2021) interpelacja
08.06.2021
odpowiedź
14.05.2021 ws. przeprowadzenia prac porządkowych oraz wykonania kanalizacji i elewacji ścian w budynku przy ul. Cieszyńskiej 14 w Bielsku-Białej (RM.0003.276.2021) interpelacja
27.05.2021
odpowiedź
13.05.2021 ws. poprawy oznakowania parkingu przy hali pod Dębowcem w Bielsku – Białej (RM.0003.272.2021 interpelacja
25.05.2021
odpowiedź
07.05.2021 ws. przeprowadzenia niezbędnych prac porządkowych w centrum miasta, szczególnie w ciągu ulic 11 Listopada i Cechowej (RM.0003.252.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
29.04.2021 ws. utworzenia Dzielnicowego Funduszu Drogowego (RM.0003.241.2021) interpelacja
11.05.2021
odpowiedź
22.04.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa pieszych i wykonania około 70 m chodnika przy ul. Montażowej prowadzącego do Przedszkola nr 5 (RM.0003.235.2021) interpelacja
05.05.2021
odpowiedź
22.04.2021 ws. podjęcia działań remontowych na łączniku ulic Drobnej oraz Żeglarskiej w dzielnicy Bielsko-Biała Komorowice Krakowskie (RM.0003.234.2021) interpelacja
05.05.2021
odpowiedź
16.04.2021 ws. dewastacji mienia gminnego (RM.0003.217.2021) interpelacja
26.04.2021
odpowiedź
16.04.2021 ws. wykonania przejścia dla pieszych na ul. Hałcnowskie, w rejonie ul. Architektów oraz nowego ronda (RM.0003.216.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
14.04.2021 ws. organizacji przeglądu piosenki oazowej w związku z jubileuszem 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego – legendarnego twórcy oazy (Ruchu Światło – Życie) RM.0003.196.2021 interpelacja
26.04.2021
odpowiedź
17.03.2021 ws. rozważenia zmiany wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego pobieranych od restauratorów prowadzących różnego rodzaju ogródki gastronomiczne na terenie miasta Bielsko-Biała (RM.0003.169.2021) interpelacja
30.03.2021
odpowiedź
16.03.2021 ws. wykonania graffiti upamiętniającego jubileusz 70-lecia połączenia Bielska i Białej przy wiadukcie PCK (RM.0003.162.2021) interpelacja
30.03.2021
odpowiedź
08.03.2021 ws. stanu oświetlenia ulic w Bielsku – Białej (RM.0003.128.2021) interpelacja
23.03.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. organizacji obchodów 100-lecia Bialskiego Klubu Sportowego „Stal” Bielsko-Biała (RM.0003.106.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
24.11.2020 ws. projektu pn. „Rozbudowa ulicy Akademii Umiejętności na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ulicą Łagodną” oraz sugestii mieszkańców ul. Majakowskiego, które zostały przesłane do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej – część 2 (RM.0003.464.2020) interpelacja
07.12.2020
odpowiedź
24.11.2020 ws. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Akademii Umiejętności na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ulicą Łagodną” oraz sugestii mieszkańców, które zostały przesłane do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.461.2020) interpelacja
07.12.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. wsparcia mieszkańców ulicy Górskiej w dzielnicy Bielsko-Biała Straconka, którzy zgłaszają problemy ulatniającego się gazu (RM.0003.392.2020) interpelacja
02.11.2020
odpowiedź
06.10.2020 ws. remontu nawierzchni ul. Wernyhory (RM.0003.365.2020) interpelacja
14.10.2020
odpowiedź
06.10.2020 ws. remontu sięgacza ul.Orchidei (RM.0003.364.2020) interpelacja
20.10.2020
odpowiedź
06.10.2020 ws. remontu sięgacza ul. Cegielnianej (RM.0003.363.2020) interpelacja
20.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. remontu sięgacza przy ul. Bohaterów Westerplatte (RM.0003.361.2020) interpelacja
14.10.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
03.07.2020 ws. zagospodarowania budynku obecnego przedszkola nr 43 przy ulicy Wyzwolenia 319 (RM.0003.231.2020) interpelacja
10.07.2020
odpowiedź
18.06.2020 ws. wykonania kanalizacji przy ulicy Rzemieślniczej w Bielsku-Białej (Nr.0003.203.2020) interpelacja
01.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
20.05.2020 ws. instalacji kilku progów zwalniających na ulicy Gwardzistów w Komorowicach (RM.0003.171.2020) interpelacja
03.06.2020
odpowiedź
11.05.2020 ws. rozwinięcia programu „Bielsko-Biała łapie deszcz” oraz przekazania dodatkowych środków na jego realizację (RM.0003.166.2020) interpelacja
20.05.2020
odpowiedź
27.04.2020 ws. powrotu do normalnych godzin otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielsku-Białej (RM.0003.157.2020) interpelacja
06.05.2020
odpowiedź
24.04.2020 ws. rozwiązania problemu kojców dla psów policyjnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie i przy ogrodzeniu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Magnolia” w Bielsku-Białej (RM.0003.147.2020) interpelacja
07.05.2020
odpowiedź
24.04.2020 ws. rozważenia możliwości uruchomienia dodatkowych dyżurów i świetlic dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w miesiącach lipiec - sierpień br. (RM.0003.146.2020) interpelacja
06.05.2020
odpowiedź
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
26.03.2020 ws. przywrócenia normalnego kursowania wszystkich linii MZK Bielsko-Biała wożących pracowników do lokalnych zakładów pracy, które nie zawiesiły bieżącej produkcji (RM.0003.130.2020) interpelacja
02.04.2020
odpowiedź
23.03.2020 ws. rozważenia możliwości ozonowania wszystkich autobusów MZK Bielsko-Biała realizujących zadania z zakresu komunikacji zbiorowej (RM.0003.127.2020) interpelacja
01.04.2020
odpowiedź
19.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. podjęcia działań zmierzających do merytorycznego rozpoznania wszelkich możliwości prawnych związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na budowę zadaszonego lodowiska w Bielsku-Białej (RM.0003.34.2020) interpelacja
10.02.2020
odpowiedź
21.01.2020 ws. wsparcia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ondraszek” Bielsko-Biała (RM.0003.27.2020) interpelacja
04.02.2020
odpowiedź
14.01.2020 ws. zainstalowania paneli fotowoltaicznych w obiektach instytucji publicznych będących własnością gminy Bielsko-Biała (RM.0003.16.2020) interpelacja
27.01.2020
odpowiedź
16.12.2019 ws. doświetlenia ulicy Stokrotek (RM.0003.425.2019) interpelacja
30.12.2019
odpowiedź
12.12.2019 ws. wyposażenia uczniów publicznych szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Bielska-Białej w opaski odblaskowe poprawiające widoczność oraz bezpieczeństwo pieszych na drodze zgodnie z zasadami BRD. interpelacja
23.12.2019
odpowiedź
02.12.2019 ws. tablic informujących kierowców o wolnych miejscach parkingowych przy Bielskim Centrum Kultury (RM.0003.406.2019) interpelacja
16.12.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. wprowadzenia inteligentnych ławek interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
12.09.2019 ws. przeprowadzenia kompleksowego remontu ułożonej kostki brukowej na Starówce w Bielsku-Białej interpelacja
30.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych terenu na rondzie ulicy Szerokiej interpelacja
09.09.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. naprawy instalacji wentylacyjno-grzewczej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 interpelacja
21.06.2019
odpowiedź
29.04.2019 ws. odtworzenia nawierzchni asfaltowych w Hałcnowie interpelacja
13.05.2019
odpowiedź
10.04.2019 ws. zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Orchidei-Bzowa interpelacja
24.04.2019
30.05.2019
odpowiedź
odpowiedź
18.03.2019 ws. rozbudowy BCO Szpitala Miejskiego interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. utworzenia lub wydzielenia w istniejącym deptaku miejsca dla biegaczy, wokół lotniska w Aleksandrowicach interpelacja
01.04.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. budowy 30 m bieżących brakującego chodnika w rejonie ulic Kwiatkowskiego i warszawskiej interpelacja
27.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. obchodów okrągłych urodzin zasłużonego dla bielskiego sportu - Pana Mariana Kasprzyka interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. budowy parkingów w Bielsku-Białej interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. budowy nowego parkingu przy ulicy Listopadowej interpelacja
05.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. wykonania prawoskrętu z ulicy Czerwonej w ulicę Niepodległości w Bielsku-Białej zapytanie
28.02.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. wykonania ekranów wzdłuż drogi S-1 w rejonie ulic: Braterskiej, Bocznej, Siostrzanej interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. instalacji monitoringu miejskiego w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. zakupu i montażu klimatyzacji w Domu Kultury w komorowicach Krakowskich interpelacja
29.01.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. naprawy nawierzchni oraz doświetlenia ulicy Jaskrowej w Bielsku-Białej interpelacja
04.02.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. poprawy bezpieczeństwa w newralgicznych miejscach przy ul. Bystrzańskiej oraz ul. Czerwonej interpelacja
31.01.2019
odpowiedź