Łoś Konrad (kadencja 2018-2024)

Łoś Konrad
Nazwisko i imię: Łoś Konrad
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Szanowni Państwo,
Uprzejmie dziękuję za ogromny kredyt zaufania jakim ponownie zostałem obdarzony w wyborach samorządowych w październiku 2018 r. Uzyskany wynik wyborczy wskazuje, iż moja kandydatura została przez wyborców w sposób szczególny doceniona. Otrzymane 3314 głosów przełożyło się na najlepszy wynik w Bielsku-Białej zapewniając mi niespotykane dotąd w wyborach do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej poparcie sięgające 22,45 % w skali okręgu wyborczego z którego kandydowałem i z którym od urodzenia jestem związany (okręg nr 2). Tak silna legitymacja do wykonywania mandatu radnego jest dla mnie wielkim zobowiązaniem wobec Państwa i w sposób szczególny motywuje mnie do jeszcze bardziej aktywnego działania na rzecz miasta i pomyślności jego mieszkańców. Dołożę więc wszelkich starań by nie zawieść pokładanego we mnie zaufania. Niewątpliwie dochowam wierności ślubowaniu jakie złożyłem w trybie art. 23a ustawy o samorządzie gminnym w dniu 21 listopada 2018 r. na inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji.  W poprzednich wyborach samorządowych w 2014 r. kandydując także z listy PiS (miejsce 4) uzyskałem dzięki Państwa poparciu również znakomity wynik wyborczy (1179 głosów), co przełożyło się na czwarty rezultat w Bielsku-Białej.

Od urodzenia mieszkam w Bielsku-Białej. Wychowywałem się i mieszkam w Wapienicy, gdzie uczęszczałem do tut. Szkoły Podstawowej nr 32. Związany jestem także z Osiedlem Polskich Skrzydeł, gdzie spędziłem młodzieńcze lata. Egzamin dojrzałości złożyłem w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej.  Dzisiaj jestem doktorem prawa i na co dzień od kilkunastu lat wykonuję zawód nauczyciela akademickiego. Stąd też mam dobry kontakt z młodzieżą i znam jej problemy.

Poza aktywnością zawodową staram się także pomagać innym ludziom. Zajmuję się działalnością o charakterze pro bono wiedząc, że wielu ludzi nie stać na profesjonalną pomoc prawą, świadczoną na rynku. Przyczyniłem się do założenia Biura Interwencji Prawnej w Bielsku-Białej. W ramach społecznej misji prowadzonej działalności udzielam nieprzerwanie od ponad dziesięciu lat bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic.

W latach 2011-2017 dzięki zaufaniu, jakim obdarzali mnie Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej miałem zaszczyt reprezentować ich interesy w Radzie Nadzorczej tej spółdzielni, zaś sami członkowie Rady wybrali mnie jej przewodniczącym. Stąd też znam nasze osiedla mieszkaniowe, problemy mieszkańców i staram się je w miarę obiektywnych możliwości  rozwiązywać. Czym byłoby bowiem dobro wspólne gdyby zapomnieć o pojedynczym człowieku? W swojej działalności kieruję się zawsze praworządnością i ochroną interesu publicznego, nie lekceważąc przy tym dobra jednostek, czyli poszczególnych, pojedynczych mieszkańców. Stąd moje motto niezmiennie brzmi W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE. 

Moje priorytety w Radzie Miejskiej w kadencji 2018 - 2023 związane są w szczególności z właściwością rzeczową stałych Komisji Rady Miejskiej do składu których zostałem wybrany:

  • Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
  • Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
  • Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
  • Komisji Edukacji i Kultury (od czerwca 2022 r.).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.konradlos.pl

KONRAD ŁOŚ - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktor nauk prawnych w zakresie prawa, mgr prawa, mgr administracji, specjalista w zakresie prawa finansowego oraz administracyjnego. Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku adiunkta, wychowawca młodzieży i naukowiec. Posiada także wieloletnie doświadczenie samorządowe - urzędnicze, nabyte w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Otrzymał państwowe licencje zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także ukończył praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim. Od kilkunastu lat biegły sądowy, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Nieruchomości przy Instytucie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, współtwórca Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej i wieloletni przewodniczący sądu koleżeńskiego tego stowarzyszenia. Posiada bogate doświadczenie w sferze praktyki gospodarczej.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 614
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
05.04.2024 ws. ulokowania kamery mobilnej w rejonie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica (RM.0003.145.2024) interpelacja
18.04.2024
odpowiedź
03.04.2024 ws. planów remontowych zapomnianej przez miasto gminnej kamienicy przy ul. Kopytko 31 (RM.0003.143.2024) interpelacja
17.04.2024
odpowiedź
03.04.2024 ws. odtworzenia całkowicie zrujnowanego fragmentu chodnika przy ul. Adama Asnyka (RM.0003.142.2024) interpelacja
12.04.2024
odpowiedź
18.03.2024 ws. podjęcia pilnych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na ulicy Lajkonika (RM.0003.132.2024) interpelacja
28.03.2024
odpowiedź
18.03.2024 ws. planowanych przez miasto działań mających na celu realizację licznych wniosków mieszkańców o doświetlanie stwarzających zagrożenie ciemnych ulic Bielska-Białej oraz zintensyfikowania prac w tym obszarze (RM.0003.131.2024) interpelacja
28.03.2024
odpowiedź
18.03.2024 ws. schodów w obrębie ulicy 3 Maja i Wałowej, których stan techniczny stwarza zagrożenie dla pieszych (RM.0003.130.2024) interpelacja
28.03.2024
odpowiedź
21.02.2024 ws. remontu ceglanego muru oporowego w rejonie ulicy Głębokiej, którego stan stwarza zagrożenie dla przechodniów (RM.0003.98.2024) interpelacja
06.03.2024
odpowiedź
21.02.2024 ws. zaplanowania remontu elewacji gminnych kamienic znajdujących się w ciągu ul. Komorowickiej (RM.0003.97.2024) interpelacja
05.03.2024
odpowiedź
20.02.2024 ws. kompleksowego przeglądu oraz poprawy mocowania pionowego oznakowania drogowego na terenie miasta (RM.0003.86.2024) interpelacja
27.02.2024
odpowiedź
20.02.2024 ws. uporządkowania terenu przy ulicy Międzyrzeckiej w obrębie torów kolejowych obok kościoła w Wapienicy (RM.0003.85.2024) interpelacja
28.02.2024
odpowiedź
17.01.2024 ws. przyspieszenia działań w zakresie modernizacji przepustu w obrębie mostku na ulicy Zwierzynieckiej w ramach wykonania inwestycji w trybie zastępczym wobec niewywiązania się inwestora prywatnego z ustaleń powziętych z miastem na podstawie umowy z dnia 22 października 2021 roku (RM.0003.36.2024) interpelacja
25.01.2024
odpowiedź
08.01.2024 ws. stale pogarszającego się bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci na przejściu w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 41 przy ul. Międzyrzeckiej w związku z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego na odcinku ulicy Dworcowej (RM.0003.15.2024) interpelacja
17.01.2024
odpowiedź
05.01.2024 ws. pilnej naprawy niezbędnie potrzebnego lustra drogowego przy ul. Jaworzańskiej w rejonie parkingu obsługującego Szkołę Podstawową nr 32 (RM.0003.12.2024) interpelacja
15.01.2024
odpowiedź
05.01.2024 ws. pilnego podjęcia remontu ul. Marzanny na odcinku od ul. Średniej (RM.0003.11.2024) interpelacja
18.01.2024
odpowiedź
05.01.2024 ws. naprawy zdewastowanej wiaty przystankowej na ulicy Jaworzańskiej oraz uporządkowania terenu w obrębie przystanku (RM.0003.10.2024) interpelacja
15.01.2024
odpowiedź
05.01.2024 ws. wycieku wody w obrębie ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.9.2024) interpelacja
18.01.2024
odpowiedź
03.01.2024 ws. sytuacji pracowniczej w bielskich Domach Pomocy Społecznej (RM.0003.4.2024) interpelacja
15.01.2024
odpowiedź
02.01.2024 ws. poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w obrębie mostku na ulicy Zwierzynieckiej w rejonie osiedla Promiennego (RM.0003.631.2023) interpelacja
15.01.2024
odpowiedź
18.12.2023 ws. racjonalnego i przemyślanego gospodarowania sadzonkami w procesie rozwijania zieleni w mieście (RM.0003.612.2023) interpelacja
04.01.2024
odpowiedź
13.12.2023 ws. dokończenia budowy miejsc parkingowych obok budynku przy ul. Ikara 16 – 18 (RM.0003.605.2023) interpelacja
29.12.2023
odpowiedź
13.12.2023 ws. utwardzenia terenu i wyznaczenia miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Dywizji Kościuszkowskiej przy ścianie szczytowej budynku przy ul. Spółdzielców 43 (RM.0003.604.2023) interpelacja
27.12.2023
odpowiedź
11.12.2023 ws. odblokowania zaniechanych w ostatnich latach działań mających na celu przeciwdziałanie „egipskim ciemnościom” w mieście poprzez rozbudowę instalacji oświetleniowej w obrębie stwarzających zagrożenie ciemnych ulic Bielska-Białej oraz zintensyfikowania prac w tym obszarze (RM.0003.603.2023) interpelacja
27.12.2023
odpowiedź
11.12.2023 ws. cyklicznie powracających uwag i zastrzeżeń do stanu utrzymania terenu w obrębie Fit-Parku przy ul. Międzyrzeckiej (RM.0003.602.2023) interpelacja
22.12.2023
odpowiedź
11.12.2023 ws. aktualnego stanu zaawansowania inwestycji polegającej na połączeniu ulicy Cieszyńskiej z ulicą Zwardońską (RM.0003.601.2023) interpelacja
27.12.2023
odpowiedź
04.12.2023 ws. zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w rejonie ulicy Lotniczej (RM.0003.597.2023) interpelacja
18.12.2023
odpowiedź
04.12.2023 ws. zaprojektowanych lecz niedokończonych prac związanych z montażem elementów uspokojenia ruchu w rejonie ulicy Zapora (RM.0003.596.2023) interpelacja
14.12.2023
odpowiedź
04.12.2023 ws. podjęcia oczekującej od lat modernizacji zaniedbanego i zapomnianego przez władze miasta sięgacza ulicy Wapienickiej (RM.0003.595.2023) interpelacja
18.12.2023
odpowiedź
04.12.2023 ws. aktualnego stanu zaawansowania deklarowanego ułożenia nakładki asfaltowej na ul. Kaskadowej (RM.0003.594.2023) interpelacja
18.12.2023
odpowiedź
29.11.2023 ws. utrzymania czystości w obrębie przejścia podziemnego w centrum Wapienicy (RM.0003.590.2023) interpelacja
12.12.2023
odpowiedź
28.11.2023 ws. odtworzenia nawierzchni chodników przy ul. Tadeusza Regera (RM.0003.588.2023) interpelacja
12.12.2023
odpowiedź
28.11.2023 ws. zapewnienia bezwzględnej ochrony cennego przyrodniczo starodrzewie w związku z procedowanymi zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego pomiędzy ulica Tarninową a ulica Listopadową (RM.0003.587.2023) interpelacja
07.12.2023
odpowiedź
28.11.2023 ws. pilnego przycięcia drzew w ramach skrajni drogowej ulicy ks. Józefa Londzina oraz wyegzekwowania od inwestora wyczyszczenia, przeglądu i naprawy chodnika w obrębie wybudowanych magazynów przy numerze 106 (RM.0003.586.2023) interpelacja
13.12.2023
odpowiedź
28.11.2023 ws. zadbania o obejście willi Teodora Sixta przy ul. Adama Mickiewicza 24 (RM.0003.585.2023) interpelacja
07.12.2023
odpowiedź
28.11.2023 ws. stwarzającego realne zagrożenie dla ludzi i mienia zaniedbanego drzewostanu pomiędzy ul. Zwierzyniecką i ulicą Harnasiów (RM.0003.584.2023) interpelacja
11.12.2023
odpowiedź
28.11.2023 ws. poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez dobudowanie brakującego chodnika na kilkudziesięciometrowym odcinku od skrzyżowania z ulicą Szyprów do zakrętu przy byłej elektrociepłowni (RM.0003.583.2023) interpelacja
13.12.2023
odpowiedź
28.11.2023 ws. uciążliwych i stwarzających zagrożenie dla mieszkańców drzew przy ul. Jaworzańskiej (RM.0003.582.2023) interpelacja
11.12.2023
odpowiedź
28.11.2023 ws. pilnej poprawy bezpieczeństwa bezpieczeństwa osobistego mieszkańców w rejonie ulicy Jaworzańskiej poprzez dobudowanie oprawy oświetleniowej (RM.0003.581.2023) interpelacja
07.12.2023
odpowiedź
23.11.2023 ws. zagrożonego bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w związku z nawierzchnią ulicy ks. Józefa Londzina z której wyłaniają się ogromne wyrwy oraz wystają stalowe pręty wydobywające się z betonowych płyt podkładowych (RM.0003.580.2023) interpelacja
07.12.2023
odpowiedź
23.11.2023 ws. uporządkowania terenu w obrębie Fit-Parku przy ul. Międzyrzeckiej oraz objęcia go stałym i rzetelnym utrzymaniem oraz nadzorem ze strony miasta (RM.0003.571.2023) interpelacja
07.12.2023
odpowiedź
23.11.2023 ws. pilnego stworzenia warunków umożliwiających dojście do nowo wyznaczonego przystanku MZK przy ul. Dworcowej przez osoby niewidome do czasu podjęcia kompleksowej modernizacji ww. ulicy wraz z chodnikami (RM.0003.570.2023) interpelacja
06.12.2023
odpowiedź
21.11.2023 ws. planów miasta na rok 2024 w przedmiocie rewitalizacji miejskich osiedli mieszkaniowych, w szczególności tych najstarszych i najbardziej zdegradowanych (RM.0003.568.2023) interpelacja
30.11.2023
odpowiedź
21.11.2023 ws. postępów w zakresie remontów pustostanów w zasobach gminy Bielsko-Biała (RM.0003.567.2023) interpelacja
05.12.2023
odpowiedź
21.11.2023 ws. stanu realizacji list wynajmu mieszkań komunalnych (RM.0003.566.2023) interpelacja
30.11.2023
odpowiedź
21.11.2023 ws. starań gminy o środki z rządowego Programu „Senior+” na rok 2024 (RM.0003.563.2023) interpelacja
05.12.2023
odpowiedź
21.11.2023 ws. zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Kaskadowej oraz Ignacego Bieńka (RM.0003.562.2023) interpelacja
28.11.2023
odpowiedź
21.11.2023 ws. stwarzającego realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zapadniętego progu zwalniającego w formie wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Wapienickiej (RM.0003.561.2023) interpelacja
06.12.2023
odpowiedź
21.11.2023 ws. podjęcia modernizacji w roku 2024 popadającego w ruinę Domu Kultury w Wapienicy wobec wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kompleksowego remontu obiektu (RM.0003.560.2023) interpelacja
30.11.2023
odpowiedź
21.11.2023 ws. utrzymania w należytym stanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica oraz rozszerzenia monitoringu miejskiego na wskazany teren (RM.0003.559.2023) interpelacja
05.12.2023
odpowiedź
21.11.2023 ws. zagrożonego bezpieczeństwa pieszych w związku z brakującymi elementami brukarskimi w nawierzchni chodników i uliczek w ścisłym centrum miasta w szczególności w obrębie ulicy 11 Listopada oraz uliczek przyległych, a także w rejonie starówki (RM.0003.558.2023) interpelacja
06.12.2023
odpowiedź
21.11.2023 ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ul. Sobieskiego poprzez pilne doświetlenie (RM.0003.557.2023) interpelacja
01.12.2023
odpowiedź
21.11.2023 ws. przedłożenia informacji na temat działań podejmowanych przez Gminę Bielsko-Biała związanych z regulowaniem spraw terenowo-prawnych na potrzeby administrowania „bezpańskimi” kładkami dla pieszych na terenie miasta Bielska-Białej (RM.0003.556.2023) interpelacja
05.12.2023
29.12.2023
odpowiedź
odpowiedź
19.10.2023 ws. ulicy Prądniczej (RM.0003.513.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
18.10.2023 ws. dotychczasowych starań gminy o środki z programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na rok 2024 (RM.0003.507.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
18.10.2023 ws. doprowadzenia miejskiego wodociągu do Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Wapieniczanka” przy ul. Działkowców w Bielsku-Białej (RM.0003.506.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
18.10.2023 ws. docenienia projektu edukacyjnego „Szkolny Globtroter” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 32 w Wapienicy oraz tworzenia warunków do podejmowania i rozwijania tego rodzaju przedsięwzięć w skali całego miasta (RM.0003.505.2023) interpelacja
24.10.2023
odpowiedź
18.10.2023 ws. stanu zaawansowania procedury zmierzającej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie boiska piłkarskiego LKS Zapora przy ul. Lajkonika (RM.0003.504.2023) interpelacja
24.10.2023
odpowiedź
18.10.2023 ws. wykonania odwodnienia ulicy Oleandrów oraz zaplanowania jej modernizacji (RM.0003.503.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
17.10.2023 ws. poprawy warunków funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami przy wykorzystaniu przez miasto wsparcia z Funduszu Dostępności (RM.0003.496.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
17.10.2023 ws. dramatycznego stanu bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci na przejściu w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 41 przy ul. Międzyrzeckiej o czym alarmuje Rada Rodziców przy ww. przedszkolu (RM.0003.495.2023) interpelacja
03.11.2023
odpowiedź
12.10.2023 ws. należytego utrzymania zieleni w obrębie ulicy Zwierzynieckiej (RM.0003.494.2023) interpelacja
24.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. niestarannie wykonanego remontu sięgacza ulicy Wapienickiej w ramach bieżącego utrzymania drogi (RM.0003.486.2023) interpelacja
25.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. wydatkowania środków publicznych na organizację Dni Bielska-Białej w dniach 1-3 września br. wobec absurdalnej odpowiedzi Pana Adama Ruśniaka na poprzednia interpelację w przedmiotowej sprawie (RM.0003.485.2023) interpelacja
25.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. doświetlenia przejścia wiodącego od ulicy Cieszyńskiej do kościoła pw. św. Pawła Apostoła na Osiedlu Polskich Skrzydeł (RM.0003.484.2023) interpelacja
20.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. należytego utrzymania gminnych terenów poprzez zlecenie pilnego wykoszenia zarośli stwarzających poważne zagrożenie dla mieszkańców (RM.0003.483.2023) interpelacja
25.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. pilnego remontu stwarzającego zagrożenie progu zwalniającego w formie wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Wapienickiej (RM.0003.482.2023) interpelacja
24.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. oznakowania progu zwalniającego na ul. Stanisława Skrzydlewskiego na Osiedlu Polskich Skrzydeł (RM.0003.481.2023) interpelacja
19.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. braku działań w przedmiocie popadającego w ruinę Domu Kultury w Wapienicy w świetle zadeklarowanego w piśmie z dnia 31.01.2022 r. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kompleksowego remontu obiektu (RM.0003.480.2023) interpelacja
24.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. aktualnych działań w zakresie budowy nowej kładki dla pieszych w rejonie ulicy Tartacznej (RM.0003.479.2023) interpelacja
20.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. szerszego rozpropagowania wśród nauczycieli i dyrektorów szkół informacji o możliwości dofinansowania szkolnych wycieczek w ramach ministerialnego programu „Poznaj Polskę” (RM.0003.478.2023) interpelacja
20.10.2023
odpowiedź
11.10.2023 ws. zainstalowania barierki drogowej na ulicy Telimeny obok zmodernizowanego boiska piłkarskiego (RM.0003.477.2023) interpelacja
25.10.2023
odpowiedź
03.10.2023 ws. budowy nowego parkingu dla obsługi zmodernizowanego boiska piłkarskiego przy ul. Jaworzańskiej (RM.0003.463.2023) interpelacja
16.10.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. działań związanych z oczekiwaną przez mieszkańców budową chodnika przy ul. Antycznej (RM.0003.449.2023) interpelacja
05.10.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. zapowiedzianej rewitalizacji osiedla przy ul. Jana III Sobieskiego w Wapienicy i aktualnego stanu prac w tym zakresie (RM.0003.448.2023 interpelacja
03.10.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. kosztów organizacji Dni Bielska-Białej w dniach 1-3 września br. (RM.0003.447.2023) interpelacja
05.10.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. planowanych na rok 2024 działań miasta mających na celu realizację licznych wniosków mieszkańców o doświetlenie stwarzających zagrożenie ciemnych ulic Bielska-Białej oraz zintensyfikowania prac w tym obszarze (RM.0003.446.2023) interpelacja
28.09.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. docelowego sposobu zagospodarowania terenu położonego u zbiegu ulic Międzyrzeckiej i Jaskrowej w Bielsku-Białej (RM.0003.445.2023) interpelacja
03.10.2023
odpowiedź
20.09.2023 ws. pilnego wykoszenia zarośli stwarzających poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego w rejonie ulicy Tadeusza Regera (RM.0003.444.2023) interpelacja
02.10.2023
odpowiedź
20.09.2023 ws. zaniedbanych chodników porastających chwastami i inną roślinnością (RM.0003.443.2023) interpelacja
03.10.2023
odpowiedź
20.09.2023 ws. problemów zgłoszonych przez mieszkańców ulicy Lajkonika (RM.0003.442.2023) interpelacja
02.10.2023
odpowiedź
20.09.2023 ws. dofinansowania szkolnych wycieczek w ramach ministerialnego programu „Poznaj Polskę” (RM.0003.441.2023) interpelacja
28.09.2023
odpowiedź
20.09.2023 ws. podjęcia prac porządkowych w obrębie ulicy Jaworzańskiej (RM.0003.440.2023) interpelacja
02.10.2023
odpowiedź
20.09.2023 ws. przedłużającego się zagospodarowania terenu w obrębie pętli autobusowej MZK linii 16 przy ul. Zapora poprzez jego obsadzenie roślinnością ozdobną oraz urządzenie rabat i klombów (RM.0003.439.2023) interpelacja
29.09.2023
odpowiedź
20.09.2023 ws. dokonywania cyklicznych przeglądów nasadzeń oraz mocowań roślin do palików w obrębie zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.438.2023) interpelacja
04.10.2023
odpowiedź
04.09.2023 dot. sprzeciwu mieszkańców w sprawie ewentualnej budowy myjni samochodowej w centrum Wapienicy w obrębie ulicy Twórczej i Międzyrzeckiej tuż obok Domu Kultury (RM.0003.409.2023) interpelacja
18.09.2023
odpowiedź
30.08.2023 ws. naprawy oprawy oświetleniowej w końcowym odcinku ulicy Spokojnej (RM.0003.403.2023) interpelacja
05.09.2023
odpowiedź
30.08.2023 ws. zainstalowania urządzeń spowalniających ruch na ulicy Goździków (RM.0003.402.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
30.08.2023 ws. spowodowania pilnego unormowania sytuacji pracowniczej w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy respektowaniu przez kierownika jednostki przepisów prawa, zwłaszcza zbiorowego prawa pracy (RM.0003.401.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
22.08.2023 ws. pilnego remontu betonowego murku wzdłuż Placu Franciszka Smolki (RM.0003.368.2023) interpelacja
30.08.2023
odpowiedź
17.07.2023 ws. należytego utrzymania zieleni w obrębie Wapienicy (RM.0003.330.2023) interpelacja
31.07.2023
odpowiedź
17.07.2023 ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych poprzez wyznaczenie przejścia na ulicy Międzyrzeckiej (RM.0003.329.2023) interpelacja
27.07.2023
odpowiedź
17.07.2023 ws. rozwoju zieleni w mieście w szczególności poprzez realizacje nowych nasadzeń drzew i krzewów, a także tworzenie nowych terenów rekreacyjnych oraz zintensyfikowanie działań w tym zakresie (RM.0003.328.2023) interpelacja
31.07.2023
odpowiedź
17.07.2023 ws. pilnego remontu betonowych schodów w centrum Wapienicy, których stan stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pieszych (RM.0003.327.2023) interpelacja
31.07.2023
odpowiedź
17.07.2023 ws. budowy nowego osiedla domów wielorodzinnych w Wapienicy przy ul. Jagienki i Wojskiego oraz ograniczeń aktualnej osiedlowej infrastruktury drogowej i obaw mieszkańców o ich bezpieczeństwo (RM.0003.326.2023) interpelacja
31.07.2023
odpowiedź
17.07.2023 ws. naprawy zniszczonej ulicy Telimeny oraz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w obrębie lasu miejskiego w Wapienicy (RM.0003.325.2023) interpelacja
27.07.2023
odpowiedź
07.07.2023 ws. kompleksowego porządkowania oraz zagospodarowania terenu w obrębie centrum Wapienicy, w rejonie ulicy Twórczej na tyłach pawilonów handlowych (RM.0003.320.2023) interpelacja
13.07.2023
odpowiedź
07.07.2023 ws. zagrożonego bezpieczeństwa mieszkańców w związku z nienależytym utrzymywaniem przez miasto terenu w rejonie nieczynnego torowiska przy ulicy Zwierzynieckiej, Lajkonika i Harnasiów (RM.0003.319.2023) interpelacja
21.07.2023
odpowiedź
07.07.2023 ws. licznych uciążliwości zgłaszanych przez mieszkańców w związku z budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych na ulicy Jagienki oraz obaw o stan nawierzchni ulicy wobec rozjeżdżania drogi i pobocza ciężkim sprzętem (RM.0003.317.2023) interpelacja
19.07.2023
odpowiedź
07.07.2023 ws. aktualnego stanu działań zmierzających do realizacji kolejnego etapu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Leśników do ul. Tartacznej (RM.0003.316.2023) interpelacja
21.07.2023
odpowiedź
07.07.2023 ws. modernizacji zaniedbanego placu zabaw w rejonie wapienickiego „Manhattanu”, którego aktualny stan techniczny stwarza potencjalne zagrożenie dla dzieci, a także przedłożenia planów miasta w przedmiocie rozwijania terenów zabawowych na terenie Wapienicy (RM.0003.312.2023) interpelacja
21.07.2023
odpowiedź
14.06.2023 ws. aktualnego stanu prac zmierzających do budowy krytej pływalni na Osiedlu Polskich Skrzydeł (RM.0003.278.2023) interpelacja
26.06.2023
odpowiedź
14.06.2023 ws. rozwoju zieleni w mieście w szczególności poprzez realizację nowych nasadzeń drzew i krzewów, a także tworzenie nowych terenów rekreacyjnych oraz zintensyfikowanie działań w tym zakresie (RM.0003.277.2023) interpelacja
28.06.2023
odpowiedź
14.06.2023 ws. pilnego uporządkowania zarośniętego i zaniedbanego terenu w rejonie nieczynnego torowiska przy ulicy Zwierzynieckiej (RM.0003.275.2023) interpelacja
28.06.2023
odpowiedź
14.06.2023 ws. wykonania ustaleń powziętych podczas wizji lokalnej przeprowadzonej z udziałem mieszkańców na ulicy Potok w dniu 5 kwietnia 2023 r. (RM.0003.274.2023) interpelacja
27.06.2023
odpowiedź
14.06.2023 ws. zaplanowania modernizacji ulicy Oleandrów (RM.0003.273.2023) interpelacja
28.06.2023
odpowiedź
14.06.2023 ws. wadliwie wykonanej inwestycji drogowej skutkującej zalewaniem wodami opadowymi mieszkańców ulicy Jana III Sobieskiego i braku oczekiwanych działań ze strony służb miejskich (RM.0003.268.2023) interpelacja
28.06.2023
odpowiedź
14.06.2023 ws. przedłożenia sprawozdania z wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych (RM.0003.267.2023) interpelacja
26.06.2023
odpowiedź
14.06.2023 ws. pilnego przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wapienicy mającego na celu wprowadzenie generalnego i wyraźnego zakazu lokowania na terenie nim objętym spalarni odpadów (RM.0003.266.2023) interpelacja
27.06.2023
odpowiedź
06.06.2023 ws. pilnego wykoszenia traw i zarośli, zwłaszcza w rejonie dróg i placów, które stwarzają poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego (RM.0003.248.2023) interpelacja
20.06.2023
odpowiedź
06.06.2023 ws. aktualnych planów miasta w przedmiocie wyrębu drzewostanu w związku z ewentualną budową parkingu przy Lasku Bathelta (RM.0003.247.2023) interpelacja
20.06.2023
odpowiedź
18.05.2023 ws. korekty połączeń autobusowych linii MZK nr 16 (RM.0003.210.2023) interpelacja
30.05.2023
odpowiedź
18.05.2023 ws. wyrównania, uporządkowania oraz należytego zagospodarowania terenu w rejonie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica w obrębie ulicy Leśników i Kaskadowej (RM.0003.209.2023) interpelacja
29.05.2023
odpowiedź
17.05.2023 ws. dopełnienia wszelkich formalności w związku z definitywnym porzuceniem przez miasto działań zmierzających do budowy spalarni odpadów, za czym opowiedziała się zdecydowana większość mieszkańców biorących udział w referendum lokalnym (RM.0003.202.2023) interpelacja
29.05.2023
odpowiedź
17.05.2023 ws. fatalnego stanu utrzymania czystości w obrębie przejścia podziemnego w centrum Wapienicy oraz bierności służb miejskich wobec niedrożności odpływów w jego obrębie (RM.0003.201.2023) interpelacja
31.05.2023
odpowiedź
17.05.2023 ws.pilnego przystąpienia przez miasto do zastępczego wykonania poszerzenia przepustu w obrębie mostku na ul. Zwierzynieckiej w rejonie osiedla Promiennego (RM.0003.200.2023) interpelacja
30.05.2023
odpowiedź
11.05.2023 ws. kampanii politycznej prowadzonej z wykorzystaniem powierzchni reklamowej na miejskich autobusach oraz wiatach przystankowych (RM.0003.185.2023) interpelacja
25.05.2023
odpowiedź
29.03.2023 ws. zgłoszonego przez mieszkańców podczas zebrania sprawozdawczego Rady Osiedla postulatu budowy placu zabaw w Starym Bielsku (RM.0003.145.2023) interpelacja
12.04.2023
odpowiedź
29.03.2023 ws. rządowego konkursu „Bezpieczny pieszy” (RM.0003.144.2023) interpelacja
11.04.2023
odpowiedź
28.03.2023 ws. przedłużających się procedur mających na celu dostosowanie przejścia podziemnego pod ulicą Cieszyńską do potrzeb osób dotkniętych niepełnosprawnościami (RM.0003.143.2023 interpelacja
11.04.2023
odpowiedź
28.03.2023 ws. naprawy niesprawnych opraw oświetleniowych przy ul. Jaworzańskiej (RM.0003.142.2023) interpelacja
04.04.2023
odpowiedź
28.03.2023 ws. porozstawianych w różnych częściach miasta drewnianych konstrukcji, które ze względu na warunki atmosferyczne w galopującym tempie niszczeją (RM.0003.141.2023) interpelacja
12.04.2023
odpowiedź
28.03.2023 ws. pilnego przeglądu i uporządkowania terenów rekreacyjnych w obrębie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica oraz na lotnisku (RM.0003.140.2023) interpelacja
11.04.2023
odpowiedź
22.03.2023 ws. wyników zleconego pomiaru oddziaływań akustycznych w obrębie zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.131.2023) interpelacja
04.04.2023
odpowiedź
22.03.2023 ws. rozważenia nabycia do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu u zbiegu ulicy Twórczej oraz Międzyrzeckiej na cele użyteczności publicznej, zwłaszcza wyczekiwanej przez mieszkańców poprawy infrastruktury lokalowej Domu Kultury w Wapienicy (RM.0003.130.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. aktualnego zaawansowania czynności mających na celu odtworzenie wyłączonych z eksploatacji ze względu na zagrożenie życia i zdrowia kładek o strategicznym znaczeniu dla pieszych usytuowanych w rejonie ulicy Tartacznej oraz ks. Józefa Londzina (RM.0003.125.2023) interpelacja
04.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. kosztów remontu wiaty przystankowej zlokalizowanej na końcowym przystanku MZK linii 7 i 8 przy alei Armii Krajowej (RM.0003.119.2023) interpelacja
29.03.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. braku zrozumienia przez Prezydenta Miasta elementarnych potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców ulicy Dzwonkowej w Wapienicy i pozostawienia mieszkańców bez pomocy ze strony właściwych służb miejskich (RM.0003.118.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. wydłużenia niektórych kursów linii autobusowej MZK nr 10 do Mikuszowic Śląskich lub zwiększenia częstotliwości kursów linii MZK nr 24 (RM.0003.117.2023) interpelacja
30.03.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. reklam lokalizowanych na oknach autobusów MZK ograniczających widoczność pasażerów, zwłaszcza podczas opadów deszczu, a także sposobu sytuowania reklam na wiatach przystankowych (RM.0003.116.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. zmiany organizacji ruchu w obrębie ulicy Dworcowej w Wapienicy w związku z ograniczeniem kursów autobusowych obsługujących przystanek przy ul. Przy Torach obok kościoła (RM.0003.115.2023) interpelacja
31.03.2023
26.04.2023
odpowiedź
uzupełnienie
21.03.2023 ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza seniorów i osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez wprowadzenie stosownych udogodnień w obrębie ulicy Twórczej (RM.0003.114.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. notorycznego zalewania wodami opadowymi mieszkańców ulicy Jana III Sobieskiego na skutek wadliwie wykonanej inwestycji drogowej (RM.0003.113.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. dystrybucji węgla przez miasto (RM.0003.112.2023) interpelacja
27.03.2023
odpowiedź
17.03.2023 ws. kompleksowego zagospodarowania terenu w obrębie pętli autobusowej MZK linii 16 poprzez urządzenie łąki kwietnej bądź obsadzenie terenu różnego rodzaju niską i średniej wysokości roślinnością wraz z klombami i rabatami (RM.0003.107.2023) interpelacja
30.03.2023
odpowiedź
09.03.2023 ws. wprowadzenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych w obrębie parkingu przy Placu Opatrzności Bożej (RM.0003.93.2023) interpelacja
23.03.2023
odpowiedź
09.03.2023 ws. popadającej w coraz większą ruinę nieruchomości dawnej placówki pocztowej przy ul. Międzyrzeckiej 33 (RM.0003.92.2023) interpelacja
20.03.2023
odpowiedź
09.03.2023 ws. rozszerzenia zakresu remontu kamienicy przy ul. 3 Maja 5 (RM.0003.91.2023) interpelacja
22.03.2023
odpowiedź
09.03.2023 ws. pilnego uporządkowania notorycznie zaniedbywanego przez służby miejskie terenu w obrębie Fit-Parku przy ul. Międzyrzeckiej (RM.0003.90.2023) interpelacja
23.03.2023
odpowiedź
09.03.2023 ws. wszechogarniającego bałaganu w obrębie ulicy Jaworzańskiej (RM.0003.89.2023) interpelacja
23.03.2023
odpowiedź
03.03.2023 ws. dewastacji wiaty na końcowym przystanku MZK linii 7 i 8 przy ul. Armii Krajowej oraz zainstalowanie w rejonie wiaty kamery monitoringu miejskiego (RM.0003.84.2023) interpelacja
13.03.2023
odpowiedź
03.03.2023 ws. pilnego remontu ulicy Prądniczej wraz z odtworzeniem jej poboczy (RM.0003.83.2023) interpelacja
16.03.2023
odpowiedź
03.03.2023 ws. braku przejezdności ulicy Dzwonkowej w Wapienicy zlokalizowanej na działce 704/1, której nawierzchnia została doszczętnie rozjeżdżona przez ciężkie śmieciarki oraz bierności służb miejskich odpowiedzialnych za stan nawierzchni ulicy (RM.0003.82.2023) interpelacja
16.03.2023
odpowiedź
03.03.2023 ws. kampanii referendalnej poprzedzającej referendum w sprawie budowy spalarni odpadów i ewentualnych skutków jednostronnie prowadzonej kampanii informacyjnej na rzecz budowy spalarni (RM.0003.81.2023) interpelacja
17.03.2023
odpowiedź
08.02.2023 ws. kompleksowego przeglądu, zinwentaryzowania oraz usunięcia drzewostanu, którego stan fitosanitarny stwarza realne zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców w obrębie ulicy Zwierzynieckiej, Harnasiów i Lajkonika, w tym wzdłuż nieczynnych torów kolejowych (RM.0003.54.2023) interpelacja
21.02.2023
odpowiedź
01.02.2023 ws. zgłoszonego przez Prezydenta Miasta zamiaru likwidacji przedszkola nr 9 w Bielsku-Białej (RM.0003.48.2023) interpelacja
13.02.2023
odpowiedź
01.02.2023 ws. dalszych działań miasta w związku z podpisaniem listu intencyjnego w sprawie utworzenia w mieście Filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (RM.0003.47.2023) interpelacja
13.02.2023
odpowiedź
01.02.2023 ws. sądowo-administracyjnej porażki miasta przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, który oddalił skargę miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Bielska-Białej i dalszych problemów z tego wynikających (RM.0003.46.2023) interpelacja
14.02.2023
odpowiedź
31.01.2023 ws. egipskich ciemności panujących na wielu ulicach miasta po zapadnięciu zmroku i nierzadko rozświetlonych latarni w godzinach porannych (RM.0003.45.2023) interpelacja
09.02.2023
odpowiedź
26.01.2023 ws. uwag mieszkańców w przedmiocie odśnieżania dróg i chodników w związku z kolejnym atakiem zimy (RM.0003.34.2023) interpelacja
08.02.2023
odpowiedź
26.01.2023 ws. przedłożenia informacji na temat trybu konsultowania z mieszkańcami zmiany trasy linii MZK nr 10 oraz wypracowania nowych standardów postępowania w tym zakresie (RM.0003.33.2023) interpelacja
08.02.2023
odpowiedź
26.01.2023 ws. przeprowadzenia wizji lokalnej w obrębie zapadniętej nawierzchni ulicy Potok, a następnie usunięcia tworzących się zastoin wód deszczowych, które od kilku lat zalewają mieszkańców, a pieszym, zwłaszcza dzieciom utrudniają korzystanie z pobocza (RM.0003.32.2023) interpelacja
08.02.2023
odpowiedź
20.01.2023 ws. kompleksowego przeglądu ulic w Wapienicy, zwłaszcza zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej oraz Międzyrzeckiej pod kątem powywracanych, bądź niewłaściwie umocowanych pionowych znaków drogowych (RM.0003.27.2023) interpelacja
30.01.2023
odpowiedź
20.01.2023 ws. ustalenia przyczyn uszkodzenia parkanu przy ul. Cieszyńskiej w obrębie ronda z ulicą Wapienicką oraz zabezpieczenia obiektu i przeprowadzenia jego kompleksowej modernizacji (RM.0003.26.2023) interpelacja
02.02.2023
odpowiedź
16.01.2023 ws. aktualnego stanu postępowania sądowo-administracyjnego w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej (RM.0003.21.2023) interpelacja
26.01.2023
odpowiedź
16.01.2023 ws. zoptymalizowania przebiegu osiedlowych chodników pod kątem wprowadzenia udogodnień w skomunikowaniu budynku przy ul. Zwierzynieckiej 14 z osiedlowymi obiektami infrastruktury społecznej (RM.0003.20.2023) interpelacja
30.01.2023
odpowiedź
16.01.2023 ws. doświetlenia spowitej mrokiem i stwarzającej niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego ulicy Strażackiej (RM.0003.19.2023) interpelacja
23.01.2023
odpowiedź
16.01.2023 ws. licznych uwag zgłaszanych przez mieszkańców do zmienionej z dniem 14.01.br. trasy przejazdu linii MZK nr 10 i wykasowaniu z jej przebiegu strategicznego przystanku przy ul. Przy Torach obok wapienickiego kościoła (RM.0003.17.2023) interpelacja
24.01.2023
odpowiedź
12.01.2023 rażącej bezczynności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z niekończącymi się problemami mieszkańców związanymi z nieustannym zalewaniem przez wody opadowe lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej w budynku przy ul. Jaskrowej 11 w wyniku nieszczelnego poszycia dachowego. (RM.0003.11.2023) interpelacja
23.01.2023
odpowiedź
05.01.2023 ws. bierności służb miejskich wobec notorycznego zalewania wodami opadowymi przejścia podziemnego w centrum Wapienicy i związanej z tym degradacji obiektu (RM.0003.9.2023) interpelacja
19.01.2023
odpowiedź
05.01.2023 ws. przeglądu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica pod kątem stanu utrzymania oraz zaplanowania uzupełnienia notorycznie znikających nasadzeń (RM.0003.8.2023) interpelacja
19.01.2023
odpowiedź
05.01.2023 ws. ponownej naprawy chodnika przy ul. Zapora w pobliżu przystanku autobusowego MZK nr 375 Zapora Sklep (RM.0003.7.2023) interpelacja
16.01.2023
odpowiedź
05.01.2023 ws. tragicznego stanu drogi dojazdowej (sięgacza) ul. Jaworzańskiej zlokalizowanej na gminnej działce nr 214/21 (RM.0003.3.2023) interpelacja
19.01.2023
odpowiedź
05.01.2023 ws. pilnego wykonania audytu w zakresie sposobu zarządzania terenami oraz techniczną infrastrukturą osiedlową, a także rozwiązania licznych problemów zgłaszanych przez mieszkańców Osiedla Piastowskiego (RM.0003.2.2023) interpelacja
19.01.2023
odpowiedź
21.12.2022 ws. przewróconego znaku drogowego w obrębie ronda na Osiedlu Kopernika (RM.0003.667.2022) interpelacja
30.12.2022
odpowiedź
21.12.2022 ws. pilnego podjęcia działań mających na celu modernizację wyłączonej z użytku ze względu na zagrożenie życia i zdrowia kładki dla pieszych, której usytuowanie w rejonie ulicy Tartacznej i szlaków turystycznych ma znaczenie strategiczne, zwłaszcza dla turystów i spacerowiczów (RM.0003.654.2022) interpelacja
04.01.2023
odpowiedź
21.12.2022 ws. przeprowadzenia niezbędnych napraw w obrębie infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury oraz podjęcia działań związanych z zainstalowaniem kamer monitoringu wizyjnego miasta w obrębie terenu rekreacyjnego przy lotnisku (RM.0003.653.2022) interpelacja
03.01.2023
odpowiedź
20.12.2022 ws. stanu realizacji projektu pn. Cyfrowa Szkoła Podstawowa nr 32 w Wapienicy – modernizacja pracowni komputerowych i sieci szkolnej (RM.0003.652.2022) interpelacja
27.12.2022
odpowiedź
20.12.2022 ws. bezradności służb miejskich wobec pierwszego w tym sezonie ataku zimy (RM.0003.651.2022) interpelacja
30.12.2022
odpowiedź
20.12.2022 ws. wyczekiwanego powrotu do repertuaru Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej cieszącego się ogromnym zainteresowaniem, wręcz kultowego cyklu koncertów dla wszystkich w ramach Muzycznej Ballady Europy w wykonaniu Orkiestry im. Telemanna i solistów (RM.0003.650.2022) interpelacja
03.01.2023
odpowiedź
24.11.2022 ws. problemów z dojazdem zgłaszanych przez mieszkańców modernizowanej ulicy Łowieckiej (RM.0003.629.2022) interpelacja
08.12.2022
odpowiedź
24.11.2022 ws. zagrożonego bezpieczeństwa pieszych w związku z istotnymi brakami w nawierzchni chodników i uliczek bądź nieprawidłowo zamocowanymi elementami brukarskimi w ścisłym centrum miasta w szczególności w obrębie ulicy Ratuszowej, 11 Listopada oraz uliczek w rejonie starówki (RM.0003.628.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
22.11.2022 ws. kładki na rzece Wapienca w obrębie ulicy Tartacznej, której stan techniczny bezpośrednio zagraża życiu i zdrowiu ludzi (RM.0003.610.2022) interpelacja
06.12.2022
odpowiedź
17.11.2022 ws. projektu pn. Budowa pumptrack-u i rewitalizacja Manhatanu w Wapienicy oraz innych wybranych przez mieszkańców projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej minionych edycji, a które do dnia dzisiejszego nie doczekały się realizacji (RM.0003.597.2022) interpelacja
01.12.2022
odpowiedź
załącznik
10.11.2022 ws. solidnego czyszczenia infrastruktury technicznej w obrębie Placu Bolesława Chrobrego, w szczególności schodów znajdujących się przy Placu i przejściu podziemnym oraz naprawy odspojonych elementów granitowych (RM.0003.596.2022) interpelacja
24.11.2022
odpowiedź
08.11.2022 ws. planowanych na rok 2023 działań miasta mających na celu realizację licznych wniosków mieszkańców o doświetlanie stwarzających zagrożenie ciemnych ulic i uliczek Bielska-Białej oraz zintensyfikowania prac w tym obszarze (RM.0003.594.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
08.11.2022 ws. zaplanowania remontu ulicy Handlowej (RM.0003.593.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
08.11.2022 ws. aktualnego stanu zaawansowania deklarowanego ułożenia nakładki asfaltowej na ul. Kaskadowej (RM.0003.592.2022) interpelacja
22.11.2022
odpowiedź
08.11.2022 ws. planów miasta na rok 2023 w przedmiocie rewitalizacji najstarszych i najbardziej zdegradowanych osiedli mieszkaniowych w Bielsku-Białej (RM.0003.591.2022) interpelacja
22.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych poprzez naprawę bądź wymianę notorycznie niesprawnych opraw oświetleniowych przy ul. Jaworzańskiej (RM.0003.584.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. zgłoszonego i nierozwiązanego problemu wykluczenia parkingowego jakiego doświadczają mieszkańcy ulicy Wyzwolenia oraz w związku z tym skierowania na najbliższą sesję Rady Miejskiej projektu uchwały nowelizującej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych (RM.0003.583.2022) interpelacja
16.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. wykonania zobowiązania Prezydenta Miasta w przedmiocie usunięcia barier architektonicznych z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne ruchowo, które korzystają z nowo wybudowanego parkingu przy ul. Jaworzańskiej obok Szkoły Podstawowej nr 32 (RM.0003.582.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. wykonania zobowiązania Prezydenta Miasta w przedmiocie remontu chodnika przy ul. Czesława Tańskiego (RM.0003.581.2022) interpelacja
16.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. niewystarczających działań miasta w przedmiocie odchwaszczania i czyszczenia kostki brukowej na zmodernizowanych odcinkach dróg (RM.0003.580.2022) interpelacja
16.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. pilnej naprawy stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia kładki dla pieszych w rejonie ulicy ks. Józefa Londzina (RM.0003.579.2022) interpelacja
16.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. aktualnych działań miasta mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci przy ul. Lajkonika (RM.0003.578.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. gminnych dróg dojazdowych oczekujących na remonty (RM.0003.577.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. harmonogramu prac przewidzianych na rok 2023 związanych z budową chodnika przy ul Antycznej (RM.0003.576.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
04.11.2022 ws. zaplanowania prac modernizacyjnych oraz porządkowych skutkujących rozebraniem nieczynnego torowiska w obrębie ulic Lajkonika i Zwierzynieckiej (RM.0003.575.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
19.10.2022 ws. stanu nawierzchni ulicy Grzybowej na wysokości Domu Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy (RM.0003.564.2022) interpelacja
27.10.2022
odpowiedź
19.10.2022 ws. zimowego utrzymania parkingów miejskich w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym (RM.0003.563.2022) interpelacja
27.10.2022
odpowiedź
18.10.2022 ws. pilnego dostosowania przejścia podziemnego pod ulicą Cieszyńską w centrum Wapienicy do potrzeb osób niepełnosprawnych (RM.0003.562.2022) interpelacja
02.11.2022
odpowiedź
18.10.2022 ws. deklarowanego przez Prezydenta Miasta rozwijania łąk kwietnych na terenie miasta (RM.0003.561.2022) interpelacja
02.11.2022
odpowiedź
18.10.2022 ws. remontu kamienicy przy ul. 3 Maja 5 (RM.0003.560.2022) interpelacja
27.10.2022
16.11.2022
odpowiedź
uzupełnienie
17.10.2022 ws. naprawy nawierzchni ulicy Perłowej której aktualny stan utrudnia życie mieszkańcom (RM.0003.554.2022) interpelacja
27.10.2022
odpowiedź
17.10.2022 ws. zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez wycięcie traw i zarośli w obrębie ulicy Międzyrzeckiej (RM.0003.553.2022) interpelacja
25.10.2022
odpowiedź
17.10.2022 ws. zadeklarowanego i czekającego na wykonanie remontu odcinka ul. Dzwonkowej w Wapienicy (RM.0003.552.2022) interpelacja
25.10.2022
odpowiedź
13.10.2022 ws. zagospodarowania popadającej w ruinę nieruchomości dawnej placówki pocztowej przy ul. Międzyrzeckiej 33 (RM.0003.545.2022) interpelacja
25.10.2022
odpowiedź
10.10.2022 ws. włączenia miasta Bielska-Białej w dystrybucję węgla dla swoich mieszkańców (RM.0003.537.2022) interpelacja
21.10.2022
odpowiedź
06.10.2022 ws. wyegzekwowania od inwestora naprawienia zniszczonej przez ciężki sprzęt nawierzchni ulicy Cygańskiej (RM.0003.535.2022) interpelacja
19.10.2022
odpowiedź
06.10.2022 ws. należytego skomunikowania z drogą publiczną gminnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Przy Torach 21 (RM.0003.534.2022) interpelacja
19.10.2022
odpowiedź
06.10.2022 ws. uporządkowania terenu w obrębie parkingu przy boisku LKS Zapora (RM.0003.533.2022) interpelacja
19.10.2022
odpowiedź
22.09.2022 ws. kosztów organizacji Dni Bielska-Białej na przełomie sierpnia i września br. (RM.0003.523.2022) interpelacja
06.10.2022
odpowiedź
22.09.2022 ws. problemów z dojazdem do swoich posesji zgłaszanych przez mieszkańców modernizowanej ulicy Łowieckiej (RM.0003.522.2022) interpelacja
05.10.2022
odpowiedź
21.09.2022 ws. zgłoszonych lecz nierozwiązanych dotychczas problemów mieszkańców w związku z notorycznym zalewaniem terenu w obrębie przystanku autobusowego przy ul. Czesława Tańskiego (324) – (RM.0003.521.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
21.09.2022 ws. długotrwałej niemocy urzędniczej i utrzymującego się braku możliwości postawienia wiaty w obrębie przystanku autobusowego nr 4 (kierunek Mikuszowice) przy ul. 3 Maja w Bielsku-Białej (RM.0003.520.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. zastosowania innego wykończenia elewacji przejścia podziemnego pod ulica Cieszyńską w Wapienicy uniemożliwiającego niszczenie ścian w dotychczasowy sposób oraz bieżącego monitorowania i utrzymania w należytym stanie estetycznym obiektu inżynierii drogowej (RM.0003.510.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. kolejnych aktów wandalizmu polegających na łamaniu latarni ulicznych w obrębie zaniedbanego terenu pod wiaduktem ulicy Nowo-Miedzyrzeckiej w rejonie linii kolejowej nr 190 oraz pilnego zainstalowania kamer monitoringu wizyjnego miasta – stosownie do złożonej deklaracji Prezydenta Miasta (RM.0003.509.2022) interpelacja
03.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. podręczników do nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość w szkołach na terenie miasta Bielska-Białej (RM.0003.506.2022) interpelacja
26.09.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. pilnego uporządkowania terenu w obrębie Fit-Parku przy ul. Międzyrzeckiej (RM.0003.505.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. podjęcia działań zmierzających do zainstalowania urządzeń mających na celu spowolnienie ruchu na ulicy Przy Torach (RM.0003.504.2022) interpelacja
03.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. planów miasta w przedmiocie dalszego wykorzystania budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Przy Torach 21 oraz podjęcia działań porządkowych w jego obrębie, a także ułatwiających skomunikowania z drogą publiczną (RM.0003.503.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. przywrócenia porządku w obrębie zaniedbanego terenu pod wiaduktem ulicy Nowo-Międzyrzeckiej w rejonie linii kolejowej nr 190 (RM.0003.502.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. planów miasta w przedmiocie dalszego zagospodarowania budynków komunalnych przy ul. Sobieskiego (RM.0003.501.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. pilnego doprowadzenia do punktowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenu położonego w Wapienicy przy ul. Zagajnik pod funkcje usług cmentarnych celem poszerzenia istniejącego cmentarza, na którym w najbliższym czasie może brakować miejsca na pochówki (RM.0003.500.2022) interpelacja
03.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. remontu nawierzchni ulicy Filona (RM.0003.499.2022) interpelacja
03.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. skrajnie zapuszczonego i zarośniętego roślinnością chodnika przy ulicy Klubowej (RM.0003.498.2022) interpelacja
04.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. doraźnego utwardzenia ulicy Dożynkowej (RM.0003.497.2022) interpelacja
03.10.2022
odpowiedź
09.09.2022 ws. problemów zgłaszanych przez mieszkańców nieruchomości przy ul. Juliusza Słowackiego 45 (RM.0003.489.2022) interpelacja
22.09.2022
odpowiedź
31.08.2022 dot. aktualnego stanu procedowania wniosku w sprawie nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego (RM.0003.485.2022) interpelacja
13.09.2022
odpowiedź
30.08.2022 ws. notorycznie wywracanego i demolowanego pojemnika na odzież usytuowanego u zbiegu ulicy Lajkonika i Jaskrowej (RM.0003.482.2022) interpelacja
13.09.2022
odpowiedź
30.08.2022 ws. uzupełnienia brakujących pojemników na odpady w obrębie przystanków autobusowych na zmodernizowanym odcinku ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.481.2022) interpelacja
12.09.2022
odpowiedź
25.08.2022 ws. poboczy ulicy Pasterskiej, których stan utrzymania stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu (RM.0003.475.2022) interpelacja
07.09.2022
odpowiedź
25.08.2022 ws. krytykowanej przez mieszkańców decyzji w przedmiocie likwidacji stacji wypożyczalni rowerów miejskich (RM.0003.474.2022) interpelacja
08.09.2022
odpowiedź
24.08.2022 notorycznego zalewania wodami opadowymi posesji i budynków w obrębie ulicy Jaworzańskiej i Handlowej oraz niesprawnych urządzeń wodnych w tym rejonie (RM.0003.471.2022) interpelacja
05.09.2022
odpowiedź
24.08.2022 ws. deklarowanego przystąpienia do rewitalizacji osiedla socjalnego przy ul. Jana III Sobieskiego w Wapienicy i aktualnego stanu prac projektowych w tym zakresie (RM.0003.470.2022) interpelacja
07.09.2022
odpowiedź
24.08.2022 ws. zwolnień pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej (RM.0003.469.2022) interpelacja
06.09.2022
odpowiedź
23.08.2022 ws. pilnego rozszerzenia zakresu zleconych do wykonania prac porządkowych w rejonie nieczynnych torów kolejowych w Wapienicy w obrębie ulic Lajkonika i Zwierzynieckiej (RM.0003.459.2022) interpelacja
05.09.2022
odpowiedź
23.08.2022 ws. wyjaśnienia przyczyn awarii unieruchomionych od dłuższego czasu fontann w Parku im. Juliusza Słowackiego (RM.0003.458.2022) interpelacja
06.09.2022
odpowiedź
23.08.2022 ws. pilnego wyeliminowania zgłaszanych przez mieszkańców uciążliwości zapachowych w rejonie ulic Międzyrzeckiej, Lajkonika, Jaskrowej oraz Alabastrowej (RM.0003.457.2022) interpelacja
05.09.2022
odpowiedź
16.08.2022 ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w obrębie zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej, w szczególności w centrum Wapienicy poprzez zastosowanie innego typu barierek wygrodzeniowych (RM.0003.451.2022) interpelacja
24.08.2022
odpowiedź
16.08.2022 ws. pilnej naprawy uszkodzonych umocnień rowu w obrębie ulicy Marynarskiej oraz utrzymywania urządzenia wodnego wraz z terenem przyległym w należytym stanie (RM.0003.450.20220) interpelacja
22.08.2022
odpowiedź
16.08.2022 ws. planowanego pomiaru oddziaływań akustycznych w obrębie zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.449.2022) interpelacja
22.08.2022
odpowiedź
10.08.2022 ws. zgłaszanych przez mieszkańców obaw o ich bezpieczeństwo w związku z zachowaniem osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny w rejonie nieczynnych torów kolejowych w Wapienicy oraz licznych uciążliwości z tym związanych (RM.0003.446.2022) interpelacja
19.08.2022
odpowiedź
25.07.2022 ws. sposobu zorganizowania procedur z zakresu zamówień publicznych w przedmiocie koszenia trawników i utrzymania zieleni na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej (RM.0003.426.2022) interpelacja
08.08.2022
odpowiedź
25.07.2022 ws. kolejnych aktów wandalizmu na ścieżce pieszo-rowerowej przy rzece Wapienica oraz ponownego rozważenia zainstalowania monitoringu miejskiego lub przynajmniej przenośnej kamery (RM.0003.425.2022) interpelacja
04.08.2022
odpowiedź
25.07.2022 ws. niezwłocznego uruchomienia fontann w Parku im. Juliusza Słowackiego w tym Amplitudy oraz wyjaśnienia przyczyn ciągnących się od lat problemów związanych z ich funkcjonowaniem, a także przeglądu wszystkich pozostałych fontann na terenie miasta (RM.0003.424.2022) interpelacja
08.08.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. dewastacji ekranów dźwiękochłonnych usytuowanych wzdłuż zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.419.2022) interpelacja
29.07.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. wprowadzenia w okresie wakacyjnym dodatkowych ulg i zwolnień, zwłaszcza dla dzieci korzystających z jedynego w Bielsku-Białej basenu odkrytego – pływalni START w Cygańskim Lesie (RM.0003.418.2022). interpelacja
22.07.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. skonkretyzowania oraz osadzenia w czasie działań zmierzających do realizacji kolejnego etapu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica w Bielsku-Białej na odcinku od ulicy Leśników do ulicy Tartacznej (RM.0003.416.2022). interpelacja
29.07.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. uciążliwości zgłaszanych przez mieszkańców w związku z notorycznym zalewaniem terenu w obrębie przystanku autobusowego przy ul. Czesława Tańskiego (324) (RM.0003.415.2022). interpelacja
27.07.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. pilnego remontu dróg na Osiedlu Wojska Polskiego (RM.0003.414.2022). interpelacja
27.07.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. doświetlenia przejść dla pieszych w rejonie Osiedla Kopernika (RM.0003.413.2022). interpelacja
27.07.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. ulokowania stacji wypożyczalni rowerów miejskich w centrum Wapienicy oraz dalszych działań miasta w przedmiocie rozwijania wypożyczalni rowerów miejskich (RM.0003.412.2022). interpelacja
26.07.2022
odpowiedź
15.07.2022 ws. problemów mieszkańców ulicy Wyzwolenia (RM.0003.411.2022). interpelacja
27.07.2022
odpowiedź
11.07.2022 ws. pilnego umożliwienia mieszkańcom Osiedla Piastowskiego korzystania z chodników miejskich zgodnie z ich przeznaczeniem, zwłaszcza w obrębie ulicy Kasztanowej (RM.0003.410.2022). interpelacja
21.07.2022
odpowiedź
11.07.2022 ws. gminnej polityki z zakresu rozwijania miejsc aktywności lokalnej, zarówno w ramach istniejącej sieci domów kultury, jak i dedykowanych kulturze obiektów planowanych do realizacji w przyszłości (RM.0003.409.2022). interpelacja
25.07.2022
10.08.2022
odpowiedź
uzupełnienie
07.07.2022 ws. pozimowego remontu dróg w Wapienicy (RM.0003.405.2022). interpelacja
20.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. przystąpienia do postawienia wiaty rekreacyjnej w obrębie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica w pobliżu ulicy Celtyckiej (RM.0003.404.2022). interpelacja
21.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. punktowej naprawy chodnika przy ulicy Zapora w pobliżu przystanku autobusowego MZK nr 375 Zapora Sklep, którego stan techniczny zagraża życiu i zdrowiu pieszych (RM.0003.403.2022). interpelacja
18.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. wielkiego bałaganu na terenach rekreacyjnych w Wapienicy, zwłaszcza w obrębie ulic Kaskadowej, Leśników i Biwakowej oraz konieczności objęcia ww. terenu stałym utrzymaniem (RM.0003.402.2022). interpelacja
18.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. bezpieczeństwa mieszkańców w związku z uciążliwościami związanymi z funkcjonowaniem składu drewna przy ulicy Międzyrzeckiej (RM.0003.401.2022). interpelacja
15.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. sprawie skierowania na jedną z najbliższych sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wapienicy w rejonie ulic: Zagajnik i Dzwonkowej przewidującego funkcje usług cmentarnych przy ulicy Zagajnik celem poszerzenia istniejącego cmentarza, na którym w najbliższym czasie może brakować miejsca na pochówki (RM.0003.400.2022). interpelacja
20.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. bezczynności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w przedmiocie koszenia trawników na terenach pozostających w administracji Zakładu (RM.0003.399.2022). interpelacja
21.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. zaawansowania działań zmierzających do zainstalowania urządzeń mających na celu spowolnienie ruchu na ulicy Telimeny (RM.0003.398.2022). interpelacja
18.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. niezrealizowanej przez Prezydenta Miasta deklaracji w przedmiocie remontu nawierzchni ulicy Józefa Bożka w Bielsku-Białej (RM.0003.397.2022). interpelacja
21.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. zaplanowania i przystąpienia do modernizacji ulicy Celtyckiej na odcinku od strony ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica (RM.0003.396.2022). interpelacja
21.07.2022
odpowiedź
07.07.2022 ws. pilnego remontu ulicy Jagodowej na osiedlu Mikołaja Kopernika w obrębie skrzyżowania z ulicą Jesionową (RM.0003.395.2022). interpelacja
21.07.2022
odpowiedź
29.06.2022 ws. polityki miasta w przedmiocie ogródków działkowych w Wapienicy w kontekście pozostającej w skrajnej sprzeczności z interesem działkowców oraz mieszkańców wypowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej Przemysława Kamińskiego stanowiącej polemikę do mojego apelu o wprowadzenie w dokumencie planistycznym dla terenów ROD „Wapieniczanka” przeznaczenia zgodnego z dotychczasową funkcją czyli zieleni działkowej (RM.0003.392.2022) interpelacja
13.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws.zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci poprzez wprowadzenie udogodnień w skomunikowaniu budynku przy ul. Lajkonika 7 z przystankiem autobusowym MZK przy ul. Międzyrzeckiej (RM.0003.381.2022) interpelacja
06.07.2022
odpowiedź
20.06.2022 ws. antylokatorskiej i niezrozumiałej dla wielu najemców polityki miasta Bielska-Białej pozbawiającej ich w sposób krzywdzący możliwości wykupu najmowanego lokalu mieszkalnego w oparciu o zasady wynikające z obowiązujących przepisów prawa (RM.0003.364.2022) interpelacja
04.07.2022
odpowiedź
20.06.2022 ws. usunięcia barier architektonicznych z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne ruchowo, które korzystają z nowo wybudowanego parkingu przy ul. Jaworzańskiej obok Szkoły Podstawowej nr 32 (RM.0003.363.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
20.06.2022 ws. uciążliwości zgłaszanych przez mieszkańców bloku przy ul. Jaskrowej 11 oraz braku reakcji odpowiedzialnych służb na interwencje kierowane bezpośrednio przez mieszkańców (RM.0003.362.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Czesława Tańskiego (RM.0003.354.2022) interpelacja
20.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. nadmiernie rozciągniętej w czasie naprawy ul. Relaksowej, której stan ulega permanentnemu pogorszeniu, także w związku z ruchem ciężkich samochodów obsługujących Giełdę w Wapienicy (RM.0003.353.2022) interpelacja
24.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. wyczekiwanego przystąpienia do realizacji dodatkowych miejsc parkingowych w centrum Wapienicy (RM.0003.352.2022) interpelacja
20.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. zgłaszanych przez mieszkańców uciążliwości związanych z funkcjonowaniem składu drewna przy ul. Międzyrzeckiej (RM.0003.351.2022) interpelacja
24.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. stanu realizacji list wynajmu mieszkań komunalnych (RM.0003.350.2022) interpelacja
24.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. remontów pustostanów w zasobach gminy Bielsko-Biała (RM.0003.349.2022) interpelacja
24.06.2022
15.07.2022 28.07.2022
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
30.05.2022 ws. planowanego zakresu przebudowy ulicy Relaksowej obejmującej budowę chodnika (RM.0003.333.2022) interpelacja
06.06.2022
odpowiedź
30.05.2022 ws. podjęcia współdziałania na rzecz powstania muralu na osiedlu Polskich Skrzydeł (RM.0003.332.2022) interpelacja
08.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. pozimowego remontu dróg na osiedlu Wojska Polskiego (RM.0003.325.2022) interpelacja
07.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. zintensyfikowania działań związanych z połączeniem lokali w celu poprawy warunków zamieszkiwania rodziny (RM.0003.324.2022) interpelacja
06.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. pilnego włączenia zaniedbanego terenu w obrębie ul. Lajkonika w system stałego utrzymania miejskiego oraz udrożnienia i naprawienia rowów wraz z przepustem w obrębie ulicy Lajkonika (RM.0003.323.2022) interpelacja
07.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. naprawy nawierzchni zaniedbanego i zapomnianego przez władze miasta sięgacza ulicy Wapienickiej (RM.0003.322.2022) interpelacja
08.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. zainstalowania latarni ulicznej na ulicy Bohaterów Warszawy (RM.0003.321.2022) interpelacja
02.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. odchwaszczania i czyszczenia kostki brukowej w obrębie zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.320.2022) interpelacja
07.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. wiosennego przeglądu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica pod kątem stanu utrzymania (RM.0003.319.2022) interpelacja
08.06.2022
odpowiedź
24.05.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez korekcyjne przycięcie drzewostanu, który przesłania widoczność w lustrze drogowym przy wyjeździe z ulicy Słowiańskiej na ulicę Jaworzańską (RM.0003.318.2022) interpelacja
08.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. zagospodarowania terenu w obrębie ronda Czesława Niemena (RM.0003.315.2022) interpelacja
01.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. uporządkowania terenu rekreacyjnego na lotnisku w obrębie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Zwardońskiej (RM.0003.314.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. zwiększenia bezpieczeństwa na zmodernizowanym odcinku ulicy Cieszyńskiej poprzez usytuowanie dodatkowych kamer monitoringu wizyjnego w obrębie rond na odcinku od ronda Czesława Niemena do Ronda ks. Jana Jeżowicza (RM.0003.302.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. dokończenia działań związanych z instalowaniem elementów uspokojenia ruchu na ulicy Zapora (RM.0003.301.2022) interpelacja
30.05.2022
25.10.2022
odpowiedź
uzupełnienie
16.05.2022 ws. przewróconego znaku drogowego w obrębie ronda Franciszka Kuboka w Wapienicy (RM.0003.284.2022) interpelacja
24.05.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. planów miasta w przedmiocie zagospodarowania popadającej w ruinę nieruchomości w której mieściła się kiedyś placówka pocztowa przy ul. Międzyrzeckiej 33 (RM.0003.283.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. punktowej naprawy chodnika przy ul. Międzyrzeckiej w obrębie wejścia głównego do kościoła w Wapienicy (RM.0003.282.2022) interpelacja
23.05.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. niedokończonych robót na ulicy Kmicica (RM.0003.281.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. zwiększenia aktywności miasta w zakresie utrzymania w stałej sprawności samoobsługowych stacji naprawy rowerów usytuowanych na terenach rekreacyjnych w Bielsku-Białej (RM.0003.271.2022) interpelacja
30.05.2022
25.08.2022
odpowiedź
uzupełnienie
14.05.2022 ws. niezrozumiałej dla wielu najemców polityki miasta pozbawiającej ich w sposób krzywdzący możliwości wykupu najmowanego lokalu mieszkalnego w oparciu o zasady wynikające z obowiązujących przepisów prawa (RM.0003.270.2022) interpelacja
24.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. problemów mieszkańców ulicy Skrajnej (RM.0003.269.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. niewykonanej deklaracji Prezydenta Miasta oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w przedmiocie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci na ulicy Antycznej poprzez odtworzenie poboczy (RM.0003.268.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. doświetlenia ul. Jaskrowej (RM.0003.267.2022) interpelacja
23.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. nadmiernie przedłużających się w czasie procedur zmierzających do usytuowania słupów oświetleniowych na ulicy Kminkowej (RM.0003.266.2022) interpelacja
23.05.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. poprowadzenia linii autobusowej MZK przez Osiedle Polskich Skrzydeł w kierunku Wapienicy poprzez przetrasowanie przebiegu linii nr 16 (RM.0003.265.2022) interpelacja
24.05.2022
odpowiedź
04.05.2022 ws. poszerzenia jezdni na odcinku ulicy Dworcowej w celu umożliwienia wyznaczenia ruchu dwukierunkowego (RM.0003.251.2022) interpelacja
17.05.2022
odpowiedź
04.05.2022 ws. bezczynności służb miejskich wobec deklarowanej przez Prezydenta Miasta naprawy nawierzchni ulicy Relaksowej z terminem wykonania w I kwartale 2022 r. (RM.0003.250.2022) interpelacja
18.05.2022
odpowiedź
25.04.2022 ws. przedłużających się procedur prowadzących do wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Czesława Tańskiego w miejscu obniżonych krawężników pomiędzy ulicą Szybowcową, a ulicą Świętego Pawła w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci (RM.0003.239.2022) interpelacja
09.05.2022
odpowiedź
25.04.2022 ws. zmiany organizacji ruchu w obrębie ulicy Dworcowej w Wapienicy (RM.0003.238.2022) interpelacja
09.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. kompleksowego remontu nawierzchni ul. Suwalskiej wobec krótkotrwałych efektów dotychczasowych doraźnych prac utrzymaniowych, które nie zabezpieczają należytej przejezdności drogi (RM.0003.236.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. pozimowego przeglądu nasadzeń oraz mocowań roślin do palików w obrębie zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.235.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. wytypowania i przygotowania gruntów pod nowe nasadzenia w celu zintensyfikowania działań związanych z rozwojem zieleni w mieście (RM.0003.234.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
20.04.2022 ws. pilnego przystąpienia do rozwiązania problemu zagrożonego bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci na przejściu w obrębie mini ronda przy ul. Wapienickiej poprzez budowę przed przejściem progu zwalniającego od strony ulicy Antycznej oraz należyte oznakowanie istniejącej zatoki postojowej (RM.0003.221.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
20.04.2022 ws. pilnego remontu zapomnianej przez miasto ul. Prądniczej w Bielsku-Białej (RM.0003.220.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
20.04.2022 ws. zainstalowania kamer monitoringu wizyjnego miasta w obrębie wiaduktu ulicy Nowomiędzyrzeckiej (RM.0003.219.2022) interpelacja
04.05.2022
11.05.2022