Litwin Marcin (kadencja 2018-2024)

Litwin Marcin
Nazwisko i imię: Litwin Marcin
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg III
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości (do 21.02.2024 r.)
Telefon:
  • wykształcenie wyższe: Magister Inżynier Ochrony Środowiska
  • ukończył Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej 
  • Wojewódzki Komendant Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP (Ochotnicze Hufce Pracy)
  • lat 35, mąż Marleny, tata Leny, Antoniego i Hani

Pracuję w komisjach:

  • Edukacji i Kultury (Wiceprzewodniczący Komisji),
  • Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
  • Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,
  • Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (od czerwca 2022 r.).

W ramach rozwoju mieszkalnictwa chcę realizować założenia projektu rozbudowy zasobów mieszkaniowych miasta w ramach przedstawionego przez Porozumienie dla Bielska-Białej projektu Mieszkanie +. Modernizacja istniejących budynków komunalnych, remonty klatek schodowych, budowa estetycznych i wygodnych wiat śmietnikowych, budowa parkingów, stanowisk do przechowywania rowerów.

Transport publiczny, miasto musi zwiększyć ilość połączeń autobusowych, usprawnić system zarządzania ruchem pasażerskim. Konieczne jest pilne dostosowanie rozkładu jazdy do rzeczywistych potrzeb mieszkańców.
Porozumienie dla Bielska-Białej - któremu przewodniczę - przedstawiło już kompleksowy plan zmian w tym zakresie, modernizację zasobów bielskiego MZK, projekt centrum przesiadkowego, lokalizację planowanych parkingów, rozszerzanie sieci wypożyczalni rowerów.

Miasto powinno zapewnić tanie miejskie przedszkola i żłobki dla wszystkich dzieci mieszkających w obrębie miasta (program Maluch +). W bielskich szkołach powinien być wdrożony program bezpłatnych podręczników na tablecie oraz sztandarowy projekt Porozumienia dla Bielska-Białej „Beskidzkie Laboratoria Młodych Odkrywców”. 

Jeżeli chcemy zatrzymać obecne trendy powodujące, że Bielsko-Biała traci znaczenie na tle regionu, województwa i kraju - musimy zainwestować. Zainwestować w młodych ludzi, w rodziny, w rozwój infrastruktury, transport i budowę dostępnych na każdą kieszeń mieszkań.
Musimy zmienić sposób zarządzania edukacją, sportem i rekreacją. 

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 66
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
31.01.2024 ws. wydłużenia konsultacji do 29 lutego 2024 roku oraz organizacji dodatkowych spotkań konsultacyjnych w sprawie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej (RM.0003.45.2024) interpelacja
12.02.2024
odpowiedź
04.01.2024 ws. wydłużenia działania oświetlenia nocnego podczas wydarzeń o charakterze masowym organizowanych w centrum miasta (RM.0003.6.2024) interpelacja
15.01.2024
odpowiedź
30.08.2023 ws. spowodowania pilnego unormowania sytuacji pracowniczej w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy respektowaniu przez kierownika jednostki przepisów prawa, zwłaszcza zbiorowego prawa pracy (RM.0003.401.2023) interpelacja
11.09.2023
odpowiedź
29.08.2023 ws. kondycji finansowej BBOSiR oraz sytuacji pracowniczej w jednostce (RM.0003.388.2023) zapytanie
11.09.2023
odpowiedź
12.04.2023 ws. utworzenia punktów konsultacyjnych przygotowania reklamacji do spółki Aqua S.A. (RM.0003.150.2023) interpelacja
22.04.2023
odpowiedź
10.10.2022 ws. włączenia miasta Bielska-Białej w dystrybucję węgla dla swoich mieszkańców (RM.0003.537.2022) interpelacja
21.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. podręczników do nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość w szkołach na terenie miasta Bielska-Białej (RM.0003.506.2022) interpelacja
26.09.2022
odpowiedź
31.08.2022 dot. aktualnego stanu procedowania wniosku w sprawie nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego (RM.0003.485.2022) interpelacja
13.09.2022
odpowiedź
18.05.2022 ws. uciążliwego okna komunikatora portalu bielskiego na oficjalnej stronie Rady Miasta Bielska-Białej (RM.0003.289.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
17.02.2022 ws. doświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych wokół ronda Placu Zwycięstwa (RM.0003.108.2022) interpelacja
24.02.2022
odpowiedź
09.12.2021 ws. wydatkowania środków pozyskanych przez gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RM.0003.648.2021) interpelacja
22.12.2021
odpowiedź
załącznik
25.08.2021 ws. reorganizacji ruchu pojazdów na ul. Wita Stwosza w Bielsku-Białej (RM.0003.459.2021) interpelacja
01.09.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
26.03.2021 ws. wydłużenia terminów składania formularzy w Budżecie Obywatelskim 2022 (RM.0003.181.2021) interpelacja
02.04.2021
odpowiedź
16.03.2021 ws. remontu ulicy Pocztowej (RM.0003.160.2021) interpelacja
25.03.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. przygotowania dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów klas ósmych oraz maturzystów, którzy w tym roku przystępują do egzaminów (RM.0003.108.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. bieżącego publikowania informacji o interpelacjach i zapytaniach radnych Rady Miejskiej w Magazynie Samorządowym W BIELSKU-BIAŁEJ – dwutygodniku wydawanym przez Gminę Bielsko-Biała (RM.0003.107.2021) interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
19.01.2021 ws. dostępu do informacji publicznej składników majątku spółek „Therma” sp. z o.o. oraz AQUA S.A. tj. ilości i lokalizacji nieruchomości na terenie gminy Bielska-Białej oraz okolicznych powiatów (RM.0003.34.2021) interpelacja
28.01.2021
odpowiedź
21.12.2020 ws. interwencyjnego uruchomienia sygnalizacji świetlnej na rondzie Hulanka przy dużym zamgleniu (RM.0003.523.2020). interpelacja
29.12.2020
odpowiedź
14.12.2020 ws. ilości i lokalizacji nieruchomości spółek Therma sp. z o.o. oraz AQUA S.A. na terenie gminy Bielsko-Biała oraz okolicznych powiatów (RM.0003.517.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
14.12.2020 ws. zadań inwestycyjnych na terenie miasta Bielska-Białej (RM.0003.516.2020) interpelacja
23.12.2020
18.02.2021
odpowiedź
uzupełnienie
14.12.2020 ws. zmiany umów z artystami Teatru Polskiego oraz Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej w okresie pandemii sars cov.2.0. (RM.0003.515.2020) interpelacja
29.12.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. przedstawienia informacji n/t wyników przeprowadzonej kampanii „uszczelniającej” system deklaracji odbioru śmieci wśród mieszkańców Bielska-Białej oraz strategii dalszych działań w kontekście trwającego przetargu na odbiór odpadów w gminie Bielsko-Biała (RM.0003.445.2020) interpelacja
30.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. przyspieszenia i intensyfikacji działań na rzecz likwidacji kotłów na paliwo stałe w lokalach z zasobów miejskich (RM.0003.398.2020) interpelacja
02.11.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. prac nad zmianą siatki obwodów szkół (RM.0003.346.2020) zapytanie
07.10.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. optymalizacji kosztów stoku narciarskiego Dębowiec (RM.0003.308.2020) zapytanie
02.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu ulicznym w centrum Bielska-Białej (RM.0003.307.2020) interpelacja
03.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. nienależytej dbałości o czystość w centrum miasta (RM.0003.306.2020) interpelacja
07.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. niewłaściwej dbałości o porządek publiczny w ścisłym centrum Bielska-Białej (RM.0003.305.2020) interpelacja
03.09.2020
odpowiedź
06.08.2020 ws. przeznaczenia i wydatkowania przez gminę Bielsko-Biała środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tarcza dla samorządów). (RM.0003.276.2020) interpelacja
18.08.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. loterii rozlicz PIT w Bielsku-Białej (RM.0003.226.2020) zapytanie
01.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. nienależytej dbałości o pasy zieleni w drogach gminnych (RM.0003.225.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. rozbudowy monitoringu (RM.0003.224.2020) interpelacja
02.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. udzielenia pomocy finansowej miejscowości Kaniów w Gminie Bestwina w związku z usuwaniem skutków trąby powietrznej (RM.0003.210.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
30.04.2020 ws. terminu przywrócenia do funkcjonowania w trybie stacjonarnym żłobków i przedszkoli w związku z wprowadzeniem drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 (RM.0003.160.2020) interpelacja
14.05.2020
odpowiedź
30.04.2020 ws. zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 100 tys. złotych dla rad osiedlowych na inwestycje drogowe, w związku z odpowiedzią na interpelację RM.0003.120.2020 (RM.0003.159.2020) interpelacja
20.05.2020
odpowiedź
18.03.2020 ws. przygotowania przez miasto pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego (RM.0003.124.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. renowacji „Krzyża Pamięci” znajdującego się obok dawnej siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku-Białej przy ulicy Krasińskiego 30 (RM.0003.114.2020) interpelacja
25.03.2020
12.10.2020
odpowiedź
uzupełnienie
16.03.2020 ws. zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 100 tys. złotych dla rad osiedlowych na inwestycje drogowe (RM.0003.120.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
11.03.2020 ws. nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego (RM.0003.97.2020) interpelacja
23.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczanych przez miasto Bielsko-Biała (RM.0003.70.2020) interpelacja
02.03.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. dalszego losu Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Władysława Sikorskiego 4a/4b (RM.0003.42.2020) interpelacja
07.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. rozszerzenia sprawozdania Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej dot. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania (RM.0003.41.2020) interpelacja
07.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. zasobów mieszkaniowych miasta Bielska-Białej, które wyposażone w paleniska węglowe przyczyniają się do „niskiej emisji” co za tym idzie zatruwania mieszkańców miasta (RM.0003.40.2020) interpelacja
07.02.2020
odpowiedź
09.12.2019 ws. przesunięcia środków w ramach uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2020 rok z zadania klimatyzacja pomieszczeń biurowych plac Ratuszowy 1 (dział 750) do wykupu nieruchomości z przeznaczeniem na zakup targowiska przy ulicy Józefa Lompy 5 (dział 600) RM.0003.414.2019 interpelacja
19.12.2019
odpowiedź
09.12.2019 ws. udostępnienia miejsc parkingowych dla mieszkańców placu Wojska Polskiego (RM.0003.413.2019) interpelacja
19.12.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. przyszłości dworca PKS interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. wdrożenia pilotażowej wersji programu Beskidzkie Laboratoria Młodych Odkrywców interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. doświetlenia odcinka ul. Cieszyńskiej od skrzyżowania z ul. Józefa Lompy do skrzyżowania z ul. Mikołaja Kopernika interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws. uwag do projektu Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała interpelacja
03.10.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws. przedłużenia trasy linii autobusowej nr 2 w kierunku Szpitala Kolejowego Wilkowice-Bystra interpelacja
02.10.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. z dysfunkcją społeczną zakłócających wydarzenia kulturalne na Starym Rynku interpelacja
09.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. spożywania alkoholu w rejonie ul. Wiśniowej interpelacja
09.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. nieuwzględnienia środków w wysokości 300 tysięcy złotych na inwestycje drogowe dla rad osiedli interpelacja
09.09.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. sporządzenia i realizacji programu małej retencji dla miasta Bielska-Białej interpelacja
21.06.2019
28.06.2019
odpowiedź
odpowiedź
13.05.2019 ws. wypowiedzi Pana Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego z dnia 27.02.2019 r. na sesji Rady Miejskiej dot. zmian personalnych w spółce miejskiej ZIAD zapytanie
24.05.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. zakończenia prac rozbudowy ulicy Szerokiej/Czołgistów w Bielsku-Białej interpelacja
23.05.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. nieprawidłowości w funkcjonowaniu żłobka miejskiego interpelacja
27.05.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. luki komunikacyjnej w strategii komunikacji miasta Bielska-Białej interpelacja
30.04.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. nieprawidłowości w funkcjonowaniu żłobka miejskiego interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. nie zabezpieczonego stromego zbocza w pobliżu placu zabaw interpelacja
27.03.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. parkingu przy ulicy Skrzydlewskiego interpelacja
27.03.2019
03.04.2019
odpowiedź
uzupełnienie
26.02.2019 ws. rozbudowy samoobsługowego parkingu przy ulicy Generała Sikorskiego interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. skargi mieszkańców Komorowic Śląskich w sprawie podzielenia osiedla mieszkaniowego drogą KDZ łączącą ulicę Warszawska i Katowicka zaproponowanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.01.2019 dot. konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
15.01.2019 ws. zorganizowania i przeprowadzenia przez Prezydenta Bielska-Białej wszechstronnych, powszechnych i jawnych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
29.01.2019
odpowiedź