Krywult Jacek (kadencja 2018-2024)

Krywult Jacek
Nazwisko i imię: Krywult Jacek*
Staż samorządowy: Prezydent Miasta Bielska-Białej w latach 2002 - 2018, radny Rady Miejskiej VIII kadencji (2018 - 2023)
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg III
Klub radnych: Jarosława Klimaszewskiego
Telefon:

* Informacja dodatkowa: 1 marca 2023 r. z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu wygasł mandat Radnego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (Postanowienie Nr 6/2023 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 3 marca 2023 r.).

Jacek Krywult urodził się w 1941 roku w Stanisławowie. W wieku 4 lat wraz z rodzicami przeniósł się do Bielska-Białej - miasta, z którym związał całe swoje zawodowe i prywatne życie. Jest absolwentem miejscowego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W Bielsku-Białej kojarzony głównie z Fabryką Aparatów Elektrycznych "Apena". W przedsiębiorstwe tym pracował 35 lat. Przeszedł tam wszystkie stopnie zawodowej kariery - od stanowiska mistrza po fotel dyrektora i prezesa zarządu. Pod jego rządami "Apena" stała się jednym z najprężniej działających zakładów przemysłowych w Bielsku-Białej.

Jacek Krywult udzielał się także przez wiele lat w lokalnym samorządzie. W 1981 roku został wybrany - jako kandydat bezpartyjny - prezydentem Bielska-Białej. Funkcję tę sprawował blisko rok, do stanu wojennego. Ponownie stanowisko Prezydenta Miasta objął w 2002 po pierwszych bezpośrednich wyborach. Zarządzał miastem przez cztery kolejne kadencje. 

Jako gospodarz miasta dbał, by rozwijało się ono w sposób zrównoważony. Chce o to zabiegać także jako miejski radny.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 17
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
12.04.2022 ws. organizacji w 2023 roku obchodów jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Białej Krakowskiej (RM.0003.204.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
17.09.2021 ws. upamiętnienia osoby bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (RM.0003.481.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. uhonorowania Ś.P. Marii Koterbskiej poprzez nazwanie jej imieniem ronda przy ul. Stefanii Sempołowskiej/PCK (RM.0003.40.2021) interpelacja
03.02.2021
10.03.2021 04.11.2021
odpowiedź
uzupełnienie cd.
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
19.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
18.03.2019 ws. rozbudowy BCO Szpitala Miejskiego interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. obchodów okrągłych urodzin zasłużonego dla bielskiego sportu - Pana Mariana Kasprzyka interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. budowy parkingów w Bielsku-Białej interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. budowy nowego parkingu przy ulicy Listopadowej interpelacja
05.03.2019
odpowiedź