Jazowy Krzysztof (kadencja 2018-2024)

Jazowy Krzysztof
Nazwisko i imię: Jazowy Krzysztof
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VI, VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: Jarosława Klimaszewskiego
Telefon:

Urodzony w Bielsku-Białej. Od zawsze związany ze swoim rodzinnym miastem.

Jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ukończyłem również studia podyplomowe - Prawo Gospodarcze i Handlowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Moja działalność polityczna rozpoczęła się w 2001 r., od czerwca 2005 r. jestem członkiem Platformy Obywatelskiej RP oraz zastępcą Przewodniczącego Zarządu Miasta Bielska-Białej.

Najważniejszą sprawą jest dla mnie udzielanie pomocy ludziom potrzebującym oraz udzielanie się na płaszczyźnie społecznej.

Jestem członkiem Fundacji "Przyjaciele", której celem jest szeroko pojęte działanie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych.

Ze swoją działalnością wychodzę poza standardowe, stacjonarne formy pomocy społecznej.

Pracuję również w następujących komisjach:

  1. Komisja Rewizyjna (Przewodniczący Komisji),
  2. Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
  3. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,
  4. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (od czerwca 2022 r.).

Jestem również przewodniczącym Klubu radnych Platformy Obywatelskiej RP.

W Radzie Miejskiej chcę się zająć sprawami gospodarki, strategii i budżetu miasta oraz kontynuować rozpoczętą działalność na płaszczyźnie społecznej.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 26
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
13.11.2023 ws. godnego upamiętnienia Śp. Jacka Krywulta – wieloletniego Prezydenta Bielska-Białej i wybitnego samorządowca (RM.0003.541.2023) interpelacja
29.11.2023
odpowiedź
18.07.2023 ws. terminu rozpoczęcia budowy trzeciego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (RM.0003.334.2023) interpelacja
28.07.2023
02.08.2023
odpowiedź
uzupełnienie
21.09.2022 ws. wpisania remontu ulicy Kazimierza Brodzińskiego do Czteroletniego Planu Finansowego (RM.0003.519.2022) interpelacja
27.09.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy Ikara (RM.0003.313.2022) interpelacja
02.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy Harcerskiej (RM.0003.312.2022) interpelacja
02.06.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. przebudowy ulicy Zapłocie Duże (RM.0003.311.2022) interpelacja
24.05.2022
09.03.2023
odpowiedź
uzupełnienie
19.05.2022 ws. remontu ulicy Gwarków (RM.0003.310.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy Wodnej (RM.0003.309.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy św. Jadwigi Śląskiej (RM.0003.308.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
19.05.2022 ws. remontu ulicy Brodzińskiego (RM.0003.307.2022) interpelacja
02.06.2022
odpowiedź
12.04.2022 ws. organizacji w 2023 roku obchodów jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Białej Krakowskiej (RM.0003.204.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
17.09.2021 ws. upamiętnienia osoby bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (RM.0003.481.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
20.05.2021 ws. oszacowania wielkości utraty środków finansowych przez Miasto Bielsko-Biała po wprowadzeniu przez rząd tzw. „Polskiego Ładu” (RM.0003.307.2021) interpelacja
09.06.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. remontu końcowego odcinka ul. Jazowej w Kamienicy (RM.0003.286.2021) interpelacja
28.05.2021
odpowiedź
26.03.2021 ws. remontu ulicy Tarninowej w obrębie osiedla Mieszka I (RM.0003.180.2021) interpelacja
06.04.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
19.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
18.03.2019 ws. rozważenia rozważenia zakupu automatycznych defibrylatorów AED doautobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji interpelacja
29.03.2019
odpowiedź