Gruszka Renata (kadencja 2018-2024)

Gruszka Renata
Nazwisko i imię: Gruszka Renata
Wykształcenie: średnie
Staż samorządowy: radna Rady Miejskiej Bielska-Białej VI, VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Okręg wyborczy: Okręg III
Klub radnych: Jarosława Klimaszewskiego

Jestem rodowitą bielszczanką, tutaj dorastałam i pracuję zawodowo (ponad 30 lat) w bielskim handlu. Całe swoje dotychczasowe życie związałam z naszym pięknym miastem gdyż nie znam lepszego miejsca na ziemi, dla siebie i mojej rodziny. Dlatego gdy wyborcy obdarzyli mnie swoim zaufaniem, przed czterema, laty wszystkie swoje siły i życiowe doświadczenie zaangażowałam w działaniu na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta.

W obecnej kadencji będę te działania kontynuować pracując w następujących komisjach:

  • Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności,
  • Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  • Komisji Rewizyjnej,
  • Komisji Edukacji i Kultury (od czerwca 2022 r.).

Praca radnego to praca zespołowa. Jeżeli funkcjonuje się w zespole umiejącym współpracować problemowo, szanującym obowiązujące procedury i zasady demokracji, działającym zgodnie z regułami poszanowania drugiego człowieka i kultury politycznej, kierującym się w działalności samorządowej nie interesem partii czy komitetu wyborczego lecz dobrem mieszkańców to wtedy można zdziałać najwięcej.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 20
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
13.11.2023 ws. godnego upamiętnienia Śp. Jacka Krywulta – wieloletniego Prezydenta Bielska-Białej i wybitnego samorządowca (RM.0003.541.2023) interpelacja
29.11.2023
odpowiedź
12.04.2022 ws. organizacji w 2023 roku obchodów jubileuszu 300-lecia nadania praw miejskich Białej Krakowskiej (RM.0003.204.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
09.11.2021 ws. doprecyzowania odpowiedzi na interpelację w/s utrzymania dotychczasowej siedziby OSP Mikuszowice Krakowskie zlokalizowanej przy ulicy Żywieckiej 300 (RM.0003.585.2021) interpelacja
18.11.2021
odpowiedź
13.10.2021 ws. utrzymania dotychczasowej siedziby OSP Mikuszowice Krakowskie zlokalizowanej przy ulicy Żywieckiej 300 (RM.0003.524.2021) interpelacja
27.10.2021
odpowiedź
17.09.2021 ws. upamiętnienia osoby bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego (RM.0003.481.2021) interpelacja
27.09.2021
odpowiedź
20.05.2021 ws. oszacowania wielkości utraty środków finansowych przez Miasto Bielsko-Biała po wprowadzeniu przez rząd tzw. „Polskiego Ładu” (RM.0003.307.2021) interpelacja
09.06.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. zagospodarowania terenu przy ul. Cichej (RM.0003.93.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
19.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
23.01.2020 ws. wykonania systemowego doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Lipnik oraz Straconka w kolejnych perspektywach finansowych (RM.0003.32.2020) interpelacja
03.02.2020
odpowiedź
11.12.2019 ws. umieszczenia tabliczek autorów na pomnikach (RM.0003.419.2019) interpelacja
19.12.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. rozważenia zakupu automatycznych defibrylatorów AED do autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji interpelacja
29.03.2019
odpowiedź