Balicka Katarzyna (kadencja 2018-2024)

Radna Katarzyna Balicka
Nazwisko i imię: Balicka Katarzyna
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radna Rady Miejskiej Bielska-Białej VI, VII i VIII kadencji
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg III
Klub radnych: Jarosława Klimaszewskiego
Telefon:

Reprezentując Państwa w Radzie Miejskiej chcę rzetelnie i odpowiedzialnie wykonywać powierzone mi obowiązki, korzystając z posiadanej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia w pracy samorządowej.

Z wykształcenia jestem doktorem nauk prawnych. Posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego. Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach programu Socrates-Erasmus studiowałam prawo na Uniwersytecie w Salzburgu. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe Master of Business Administration na Akademii WSB w Bielsku-Białej. Posiadam uprawnienia mediatora.

Jestem przedsiębiorcą. Prowadzę Kancelarię radcy prawnego. Pracuję z ludźmi przy rozwiązywaniu ich problemów. Moja praca zawodowa opiera się na pomocy prawnej osobom, które jej potrzebują. Jestem też wspólnikiem i pełnomocnikiem ds. jakości w przedsiębiorstwie zajmującym się badaniem środowiska pracy pracowników.

Będę pracować w następujących komisjach:

  • Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,
  • Edukacji i Kultury,
  • Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego.

Zamierzam popierać działania prowadzące do poprawy warunków życia mieszkańców Bielska-Białej, przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego miasta.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 2
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
13.11.2023 ws. godnego upamiętnienia Śp. Jacka Krywulta – wieloletniego Prezydenta Bielska-Białej i wybitnego samorządowca (RM.0003.541.2023) interpelacja
29.11.2023
odpowiedź