Kołek Edward (kadencja 2018-2024)

Kołek Edward
Nazwisko i imię: Kołek Edward
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej III, IV, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Radny III i IV kadencji Rady Miejskiej Bielska-Białej. Bielszczanin z urodzenia, hałcnowianin z wyboru (od 1989 roku). Emerytowany nauczyciel języka polskiego. Członek - założyciel i prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Hałcnowa. 

W bieżącej, VIII kadencji działa w następujących komisjach stałych Rady Miejskiej:

  • Komisja Edukacji i Kultury
  • Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa
  • Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 117
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
06.12.2022 ws. oczyszczenia i naprawy rowu odwadniającego wzdłuż ul. Janowickiej w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.638.2022) interpelacja
19.12.2022
odpowiedź
06.12.2022 ws. kompleksowego remontu ul. Pasażerskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.637.2022) interpelacja
20.12.2022
odpowiedź
08.11.2022 ws. naprawy dziurawych poboczy ul. 13 Zakrętów w Bielsku-Białej (RM.0003.590.2022) interpelacja
18.11.2022
odpowiedź
08.11.2022 ws. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Bielska-Białej zadania pod nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej Hałcnowie – budynek przy ul. Witosa” (RM.0003.589.2022) interpelacja
15.11.2022
odpowiedź
10.10.2022 ws. włączenia miasta Bielska-Białej w dystrybucję węgla dla swoich mieszkańców (RM.0003.537.2022) interpelacja
21.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. bieżącego remontu asfaltowej nawierzchni na ulicy Nadbrzeżnej w Bielsku-Białej (RM.0003.511.2022) interpelacja
03.10.2022
odpowiedź
20.09.2022 ws. podręczników do nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość w szkołach na terenie miasta Bielska-Białej (RM.0003.506.2022) interpelacja
26.09.2022
odpowiedź
31.08.2022 dot. aktualnego stanu procedowania wniosku w sprawie nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego (RM.0003.485.2022) interpelacja
13.09.2022
odpowiedź
29.06.2022 ws. odświeżenia białych wymalowań na progach spowalniających na kilku ulicach Bielska-Białej (RM.0003.390.2022) interpelacja
12.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. doraźnej naprawy nawierzchni ul. Zofii Kossak - Szczuckiej i ul. Romańskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.372.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
15.06.2022 ws. wycięcia zieleni wchodzącej w pas drogi publicznej tj. ul. Krzemionki w Bielsku-Białej (RM.0003.357.2022) interpelacja
28.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. jak najszybszego remontu nawierzchni i poboczy ul. Pasażerskiej w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.345.2022) interpelacja
24.06.2022
odpowiedź
10.06.2022 ws. informacji na temat stanu prac nad osiedlowym projektem złożonym do Bielskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 (RM.0003.344.2022) interpelacja
24.06.2022
odpowiedź
02.06.2022 ws. odpowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta Przemysława Kamińskiego na moją interpelację z dn. 26.04.2022 r. dotyczącą poprawy stanu rowu burzowego wzdłuż ulicy Janowickiej w Hałcnowie (RM.0003.335.2022) interpelacja
10.06.2022
odpowiedź
02.06.2022 ws. zabezpieczenia opuszczonych budynków (mieszkalnego i stodoły)znajdujących się na ul. Zagrody w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.334.2022) interpelacja
15.06.2022
odpowiedź
30.05.2022 ws. wybudowania parku dla mieszkańców Hałcnowa na gminnym terenie na Kępie Hałcnowskiej (RM.0003.331.2022) interpelacja
08.06.2022
odpowiedź
26.05.2022 ws. remontu nawierzchni ulic Dusznickiej i Bliźniaczej w Bielsku-Białej Komorowicach Krakowskich (RM.0003.328.2022) interpelacja
07.06.2022
odpowiedź
26.05.2022 ws. zamontowania dodatkowej lampy ulicznej na istniejącym słupie przy ul. Murarzy w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.327.2022) interpelacja
06.06.2022
odpowiedź
26.05.2022 ws. realizacji inwestycji pn. Rozbudowa ul. Krzemionki i przebudowa skrzyżowania ul. Krzemionki z ul. Wyzwolenia w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.326.2022) interpelacja
09.06.2022
odpowiedź
14.05.2022 ws. usunięcia pojedynczych uciążliwych wyrw w nawierzchni asfaltowej następujących ulic: Michałowicza, Wilsona, Siostry Małgorzaty Szewczyk (RM.0003.272.2022) interpelacja
23.05.2022
odpowiedź
09.05.2022 ws. przedstawienia informacji na temat stanu zaawansowania prac nad termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 28 – drugi budynek przy ul. Wincentego Witosa w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.255.2022) interpelacja
18.05.2022
odpowiedź
28.04.2022 ws. zaprzestania korzystania z syren alarmowych przez bielskie jednostki ochotniczych straży pożarnych (RM.0003.244.2022) interpelacja
09.05.2022
odpowiedź
28.04.2022 ws. rozwiązania problemów z parkowaniem w strefach płatnego parkowania mieszkańców ulic Hugona Kołłątaja, Thomasa W. Wilsona, gen. Stefana Grota-Roweckiego, Bohaterów Warszawy w Bielsku-Białej (RM.0003.243.2022) interpelacja
09.05.2022
odpowiedź
28.04.2022 ws. projektowanego woonerfu w ciągu ulicy 1 Maja w Bielsku-Białej (RM.0003.242.2022) interpelacja
10.05.2022
odpowiedź
28.04.2022 ws. poprawy stanu rowu burzowego przy ul. Janowickiej poniżej dawnej piekarni w dół do ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.241.2022) interpelacja
10.05.2022
odpowiedź
14.04.2022 ws. interwencji w Zarządzie Komunikacji Beskidzkiej dotyczącej przywrócenia funkcjonowania przystanku na ul. Krzemionki w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.212.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
14.04.2022 ws. zaopatrzenia ul. Deszczowej w Bielsku-Białej Halcnowie w tablicę z nazwą ulicy (RM.0003.211.2022 interpelacja
28.04.2022
odpowiedź
14.04.2022 ws. konieczności uzupełnienia tłuczniem nawierzchni następujących ulic w Bielsku-Białej Hałcnowie: Zalotników, Kaszubska, łącznik ulic Wyzwolenia – Janowicka (RM.0003.210.2022) interpelacja
28.04.2022
odpowiedź
14.04.2022 ws. pozimowej naprawy nawierzchni ulic Nowy Świat i Kryształowa w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.209.2022) interpelacja
26.04.2022
odpowiedź
14.04.2022 ws. zamontowania jednej lampy oświetlającej przestrzeń między cmentarzem usytuowanym przy ul. Wyzwolenia a dawną piekarnią przy ul. Janowickiej w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.208.2022) interpelacja
21.04.2022
odpowiedź
06.04.2022 ws. problemów z uzyskaniem zgody na włączenie do sieci gazowniczej nowego kotła gazowego do ogrzewania domu w Bielsku-Białej (RM.0003.181.2022) interpelacja
13.04.2022
odpowiedź
04.04.2022 ws. naprawy asfaltowej nawierzchni ulic Hugona Kołłątaja, Thomasa W. Wilsona, gen. Stefana Grota-Roweckiego (RM.0003.179.2022) interpelacja
14.04.2022
odpowiedź
30.03.2022 ws. odpowiedzi na moje interpelacje dotyczące problemów drogowych (RM.0003.170.2022) interpelacja
13.04.2022
odpowiedź
30.03.2022 ws. zapewnienia należytego porządku w czasie bielskich plenerowych imprez masowych (RM.0003.169.2022) interpelacja
07.04.2022
odpowiedź
17.03.2022 ws. uporządkowania i naprawy wyrw w ul. Romańskiej i Dusznickiej w Bielsku-Białej Komorowicach (RM.0003.149.2022) interpelacja
25.03.2022
odpowiedź
17.03.2022 ws. zamontowania wyświetlacza prędkości na ul. Krzemionki w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.148.2022) interpelacja
25.03.2022
odpowiedź
17.03.2022 ws. odpowiedzi na moją propozycję poinformowania właścicieli domów jednorodzinnych o obowiązku zgłoszenia domu do centralnej ewidencji (RM.0003.147.2022) interpelacja
04.04.2022
odpowiedź
14.03.2022 ws. zdecydowanej poprawy stanu dróg w północnej części Lipnika (RM.0003.137.2022) interpelacja
22.03.2022
odpowiedź
14.03.2022 ws. organizacji opieki edukacyjnej, oświatowej i opiekuńczej dla dzieci ukraińskich uchodźców (RM.0003.136.2022) interpelacja
17.03.2022
odpowiedź
14.03.2022 ws. remontu uszkodzonej nawierzchni ulic Orchidei, Kaczeńców i Bazaltowej w Bielsku-Białej (RM.0003.135.2022) interpelacja
22.03.2022
odpowiedź
10.03.2022 ws. organizacji cyklicznego jarmarku – pchlego targu na ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej (RM.0003.130.2022) interpelacja
25.03.2022
odpowiedź
10.03.2022 ws. remontu zdegradowanej nawierzchni ul. Pasażerskiej w Hałcnowie (RM.0003.129.2022) interpelacja
21.03.2022
odpowiedź
08.03.2022 ws. włączenia do planu napraw i remontów drogowych nawierzchni ul. Suchy Potok w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.128.2022 interpelacja
21.03.2022
odpowiedź
22.02.2022 ws. poprawy stanu poboczy ul. Bystrej w Bielsku-Białej (RM.0003.114.2022) interpelacja
09.03.2022
odpowiedź
22.02.2022 ws. cząstkowego remontu brukowanego chodnika przy ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej (RM.0003.113.2022) interpelacja
09.03.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. włączenia do planu remontów naprawy nawierzchni ul. Dusznickiej w Bielsku-Białej Komorowicach (RM.0003.103.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
14.02.2022 ws. pilnego w trybie awaryjnym załatania wyrwy w asfaltowej nawierzchni ul. prof. dr. Mieczysława Michałowicza (RM.0003.79.2022) interpelacja
24.02.2022
odpowiedź
14.02.2022 ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszych na skrzyżowaniu ulic Hałcnowskiej i Ignacego Daszyńskiego w Bielsku-Białej Komorowicach Krakowskich (RM.0003.78.2022) interpelacja
28.02.2022
odpowiedź
14.02.2022 ws. naprawy nawierzchni ulic 13 Zakrętów i Macierzanki w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.77.2022) interpelacja
24.02.2022
odpowiedź
10.02.2022 ws. możliwości posadowienia nowych wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej przy ul. Krzemionki w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.73.2022) interpelacja
17.02.2022
odpowiedź
10.02.2022 ws. organizacji naboru do bielskich szkół średnich w 2022 r. (RM.0003.72.2022) interpelacja
21.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. spowolnienia ruchu samochodowego na ul. Krzemionki w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.28.2022) interpelacja
01.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. włączenia do planu naprawy nawierzchni ul. Odysei w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.27.2022) interpelacja
31.01.2022
odpowiedź
30.11.2021 ws. naprawy nawierzchni ulic Pawła Bobka i Władysława Kiernika w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.628.2021) interpelacja
09.12.2021
odpowiedź
30.11.2021 ws. ustaleń dotyczących stanu ul. Pasażerskiej w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.627.2021) interpelacja
14.12.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. problemów z wystawianiem kubłów na odpady w kamienicy przy ul. 1 Maja w Bielsku-Białej (RM.0003.491.2021) interpelacja
28.09.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. poprawy stanu poboczy ulicy Bystrej w Bielsku-Białej (RM.0003.490.2021) interpelacja
05.10.2021
odpowiedź
22.09.2021 ws. naprawy nawierzchni ul. Pasażerskiej w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.489.2021) interpelacja
06.10.2021
odpowiedź
27.07.2021 ws. usytuowania kilku miejsc postojowych wzdłuż ogrodzenia tzw. starego cmentarza mieszczącego się przy ulicy Księży Las w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.408.2021) interpelacja
09.08.2021
odpowiedź
27.07.2021 ws. pielęgnacji zieleni (szczególnie drzew i krzewów) rosnących wzdłuż bielskich dróg: ul. Radosnej na os. Grunwaldzkim, ul. Wojciecha Bogusławskiego, ul. Wyzwolenia i ul. Janowickiej (RM.0003.407.2021) interpelacja
06.08.2021
odpowiedź
13.07.2021 ws. ujednolicenia tablic z nazwą ulicy Jana Sobieskiego w Bielsku-Białej (RM.0003.394.2021) interpelacja
23.07.2021
odpowiedź
13.07.2021 ws. planów zabudowy deweloperskiej o charakterze wielorodzinnym na działce nr 3110/327 obręb Hałcnów usytuowanej między ulicami Murarzy i Żywą w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.393.2021) interpelacja
20.07.2021
odpowiedź
06.07.2021 ws. pielęgnacji drzew rosnących wzdłuż ul. Janowickiej w Bielsku-Białej (RM.0003.389.2021) interpelacja
20.07.2021
odpowiedź
06.07.2021 ws. przekazanie dyrektorom wszystkich bielskich placówek oświatowych okolicznościowych ściennych kalendarzy na rok 2022 (RM.0003.388.2021) interpelacja
15.07.2021
odpowiedź
06.07.2021 ws. pilnej naprawy poboczy ul. 13 Zakrętów w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.387.2021) interpelacja
15.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. usytuowania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Wyzwolenia z ul. Agronomówka i Józefa Braka w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.368.2021) interpelacja
07.07.2021
odpowiedź
21.06.2021 ws. spowolnienia ruchu samochodowego na ul. Krzemionki w Bielsku-Białej (RM.0003.365.2021) interpelacja
07.07.2021
odpowiedź
01.06.2021 ws. wysokości płac pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych w Bielsku-Białej po dostosowaniu ich do nowej płacy minimalnej (RM.0003.325.2021) interpelacja
10.06.2021
odpowiedź
28.05.2021 ws. włączenia do planu remontów cząstkowych w roku 2021 ulic 13 Zakrętów i Macierzanki w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.322.2021) interpelacja
08.06.2021
odpowiedź
28.05.2021 ws. całościowego rozwiązania problemu pozbywania się zbędnych czy zniszczonych plastikowych bądź materiałowych części samochodowych przez mieszkańców Bielska-Białej (RM.0003.321.2021) interpelacja
07.06.2021
odpowiedź
26.05.2021 ws. odpowiedzi Prezydenta Miasta na interpelacje z dnia 6 maja 2021 r., która dotyczyła remontów dróg w Hałcnowie - nr RM.0003.256.2021 ( RM.0003.318.2021) interpelacja
08.06.2021
odpowiedź
26.05.2021 ws. zamontowania oświetlenia ulicznego przy ul. Romańskiej w Komorowicach (RM.0003.315.2021) interpelacja
07.06.2021
odpowiedź
26.05.2021 ws. budowy parkingu na niezagospodarowanej działce przy Łączniku ul. Wincentego Witosa będącej w zarządzie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.314.2021) interpelacja
09.06.2021
odpowiedź
26.05.2021 ws. zamontowania kilku ławek i koszy na śmieci przy alei akacjowej w parku na Kępie Hałcnowskiej (RM.0003.313.2021) interpelacja
09.06.2021
odpowiedź
26.05.2021 ws. załatania dziur w nawierzchni ulic Romańskiej i Dusznickiej w Komorowicach (RM.0003.312.2021) interpelacja
08.06.2021
odpowiedź
17.05.2021 ws. naprawy zarwanego pobocza ul. Bystrej w Komorowicach (RM.0003.285.2021) interpelacja
28.05.2021
odpowiedź
12.05.2021 ws. sytuacji na ul. Pasażerskiej w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.267.2021) interpelacja
24.05.2021
odpowiedź
12.05.2021 ws. wypadających kostek brukowych na ul. 11 Listopada i Ratuszowej (RM.0003.266.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
12.05.2021 ws. opuszczonego domu na działce przy ulicy Janowickiej (RM.0003.257.2021) interpelacja
24.05.2021
odpowiedź
12.05.2021 ws. remontu hałcnowskich ulic Kępnej, Ametystowej, Pasażerskiej, Marii i Bolesława Wysłouchów, Pawła Bobka, Władysława Kiernika, Jakuba Bojki (RM.0003.256.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
12.05.2021 ws. oznakowania końcowego i początkowego przystanków autobusu linii 56 (Janowicka-Pętla i janowicka Niklówka) RM.0003.255.2021 interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
20.05.2021
odpowiedź
27.04.2021 ws. zagospodarowania terenu zielonego znajdującego się na zapleczu domu kultury w Hałcnowie (RM.0003.238.2021) interpelacja
06.05.2021
odpowiedź
27.04.2021 ws. wsparcia działalności skryby Tadeusza Modrzejewskiego (RM.0003.237.2021) interpelacja
07.05.2021
odpowiedź
27.04.2021 ws. usytuowania pojemnika na elektrośmieci (RM.0003.236.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. rozbudowy bielskich PSZOK-ów o punkty naprawy zepsutego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RM.0003.152.2021) interpelacja
15.03.2021
odpowiedź
25.02.2021 ws. przywrócenia progów spowalniających na ulicy Pod Kasztanem (RM.0003.116.2021) interpelacja
09.03.2021
odpowiedź
25.02.2021 ws. prac nad tzw. „uchwałą krajobrazową” (RM.0003.115.2021) interpelacja
09.03.2021
odpowiedź
25.02.2021 ws. reflektorów na parkingu MZK przy ul. Długiej (RM.0003.114.2021) interpelacja
08.03.2021
odpowiedź
25.02.2021 ws. sprzątania rowów przydrożnych w naszym mieście (RM.0003.113.2021) interpelacja
11.03.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. bieżącego publikowania informacji o interpelacjach i zapytaniach radnych Rady Miejskiej w Magazynie Samorządowym W BIELSKU-BIAŁEJ – dwutygodniku wydawanym przez Gminę Bielsko-Biała (RM.0003.107.2021) interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
12.02.2021 ws. poprawy gospodarki wodnej – odwodnienia fragmentów ulic Grenady i Bystrej w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.79.2021). interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
12.02.2021 ws. problemów mieszkańców ul. Pasażerskiej w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.78.2021). interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
12.02.2021 ws. dodatkowego kursu autobusu linii 56 (RM.0003.77.2021). interpelacja
22.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. odwodnienia ulicy Wyzwolenia (RM.0003.43.2021) interpelacja
08.02.2021
odpowiedź
20.08.2020 ws. zwolnienia z części opłaty za wywóz odpadów komunalnych gospodarstw domowych ogrzewanych gazem, elektrycznością czy olejem opałowym (RM.0003.299.2020) interpelacja
24.08.2020
odpowiedź
06.08.2020 ws. przeznaczenia i wydatkowania przez gminę Bielsko-Biała środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tarcza dla samorządów). (RM.0003.276.2020) interpelacja
18.08.2020
odpowiedź
04.08.2020 ws. lamp ulicznych na placu Wojska Polskiego (RM.0003.269.2020) interpelacja
12.08.2020
odpowiedź
04.08.2020 ws. lustra na skrzyżowaniu ulic 13 Zakrętów i Bystrej w B-B Hałcnowie. (RM.0003.268.2020) interpelacja
12.08.2020
odpowiedź
15.07.2020 ws. progów spowalniających na ul. Bzowej w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.249.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
15.07.2020 ws. ulic Wawelskiej i Marii i Bolesława Wysłouchów w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.248.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
15.07.2020 ws. budowy ulic Szlak, Saskiej i Macieja Rataja w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.247.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
15.07.2020 ws. ulicy Pasażerskiej w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.246.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
06.07.2020 ws. cząstkowych remontów dróg w Hałcnowie i Komorowicach (RM.0003.240.2020) interpelacja
15.07.2020
odpowiedź
06.07.2020 ws. budowy nowych dróg w Hałcnowie (RM.0003.239.2020) interpelacja
13.07.2020
odpowiedź
06.07.2020 ws. stanu leśniczówki Habsburgów w Lipniku (RM.0003.238.2020) interpelacja
13.07.2020
odpowiedź
06.07.2020 ws.  prac odtworzeniowych nawierzchni asfaltowej po budowie kanalizacji sanitarnej w Hałcnowie (RM.0003.237.2020) interpelacja
15.07.2020
odpowiedź
24.06.2020 ws. zagadnień drogowych w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.228.2020) interpelacja
08.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. udzielenia pomocy finansowej miejscowości Kaniów w Gminie Bestwina w związku z usuwaniem skutków trąby powietrznej (RM.0003.210.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
19.06.2020 ws. zapisów w „Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (…) nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała (RM.0003.206.2020) interpelacja
24.06.2020
odpowiedź
19.06.2020 ws. budowy ulicy Głośnej i remontu ulicy Marglowej w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.204.2020) interpelacja
26.06.2020
odpowiedź
02.06.2020 ws. progów spowalniających na następujących ulicach: Barkowska, Bystra, Kolonia, Zagrody (RM.0003.187.2020) interpelacja
10.06.2020
odpowiedź
02.06.2020 ws. wybudowania chodnika dla pieszych na części ul. Południowej (RM.0003.186.2020) zapytanie
15.06.2020
odpowiedź
02.06.2020 ws. informacji na temat budowy masztu telefonii komórkowej i systemu 5G na działce przy ul. Taterniczej (RM.0003.185.2020) zapytanie
10.06.2020
odpowiedź
02.06.2020 ws. zapisów w „Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, (…) oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć (…), nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała (RM.0003.184.2020) interpelacja
10.06.2020
odpowiedź
18.03.2020 ws. przygotowania przez miasto pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego (RM.0003.124.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
11.03.2020 ws. nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego (RM.0003.97.2020) interpelacja
23.03.2020
odpowiedź