Okrzesik Janusz (kadencja 2018-2024)

Okrzesik Janusz
Nazwisko i imię: Okrzesik Janusz
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej II, III, IV, V, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KWW Okrzesik i Niezależni.BB
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: Niezależni.BB

Na radnego zostałem wybrany przez mieszkańców już po raz piąty. Nie należę do żadnej partii politycznej i chciałbym reprezentować w naszej Radzie głos bezpartyjnych samorządowców. W swojej pracy chcę skupić się na takich działaniach, które pozwolą uwolnić olbrzymi potencjał energii, drzemiący w obywatelach Bielska-Białej. Trzeba zwiększyć wpły zwykłych ludzi na działalność samorządu. Chcę również pracować na rzecz poprawy jakości życia, szczególnie poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 98
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
22.02.2024 ws. wydatków poniesionych w obecnej kadencji na remonty i modernizacje budynków użytkowanych przez administrację samorządową Bielska-Białej oraz instytucje miejskie (RM.0003.99.2024) interpelacja
07.03.2024
odpowiedź
08.02.2024 ws. sposobu prognozowania ilości odbieranych odpadów komunalnych (RM.0003.61.2024) interpelacja
19.02.2024
odpowiedź
09.01.2024 ws. odśnieżania chodników i przejść dla pieszych (RM.0003.18.2024) interpelacja
23.01.2024
odpowiedź
30.11.2023 ws. niedokończonej budowy amfiteatru w Lipniku (RM.0003.592.2023) interpelacja
13.12.2023
odpowiedź
19.10.2023 ws. uhonorowania śp. Jerzego Polaka wpisem do Księgi Zasłużonych dla Bielska-Białej (RM.0003.514.2023) interpelacja
27.10.2023
odpowiedź
19.10.2023 ws. przywrócenia projektów osiedlowych w Budżecie Obywatelskim (RM.0003.510.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. oszczędności z tytułu wyłączenia oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych oraz kosztów oświetlenia świątecznego (RM.0003.458.2023) interpelacja
05.10.2023
odpowiedź
03.08.2023 ws. konieczności dokonania zmian w budżecie miasta celem przywrócenia całodobowego oświetlenia ulicznego (RM.0003.349.2023) interpelacja
17.08.2023
odpowiedź
12.06.2023 ws. wycinki drzew i krzewów pomiędzy ulicami Krecią i Muszlową na Sarnim Stoku (RM.0003.254.2023) interpelacja
26.06.2023
odpowiedź
10.05.2023 ws. sprzeciwu wobec likwidacji Rady Interesariuszy ds. spalarni (RM.0003.183.2023) interpelacja
17.05.2023
odpowiedź
22.03.2023 ws. planowanej rozbudowy stacji PKP Bielsko-Biała Leszczyny, która w sposób znaczny utrudni bieżące funkcjonowanie mieszkańców dzielnicy Mikuszowice Krakowskie oraz Leszczyny (RM.0003.129.2023) interpelacja
05.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. koncepcji ograniczenia ruchu na ul. 3 Maja (RM.0003.127.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. ewentualnych planów związanych z modernizacją i przebudową filii MDK w dzielnicy Mikuszowice Krakowskie (RM.0003.122.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. remontu kładek pieszo-rowerowych oraz ciągów pieszych wskazanych przez Radę Osiedla Mikuszowice Krakowskie podczas walnego zebrania sprawozdawczego (RM.0003.121.2023) interpelacja
04.04.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Mikuszowice Krakowskie (RM.0003.120.2023) interpelacja
29.03.2023
odpowiedź
20.03.2023 dot. uzupełnienia odpowiedzi ws. stoku na Dębowcu (RM.0003.109.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
17.02.2023 ws. działań władz miasta wobec planowanej przez PKP PLK wycinki 1047 sztuk drzew i 11100 m2 krzewów wzdłuż linii kolejowej w centrum Bielska-Białej (RM.0003.66.2023) interpelacja
02.03.2023
odpowiedź
01.02.2023 ws. działań Urzędu Miejskiego dotyczących szlaku turystycznego Rodziny Wojtyłów (RM.0003.52.2023) interpelacja
10.02.2023
odpowiedź
01.02.2023 ws. funkcjonowania stoku narciarskiego na Dębowcu (RM.0003.51.2023) interpelacja
14.02.2023
odpowiedź
31.01.2023 ws. planowanej budowy trzech „hoteli” przy Alei Armii Krajowej w pobliżu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i obszaru Natura 2000 Beskid Śląski (RM.0003.44.2023) interpelacja
13.02.2023
odpowiedź
26.01.2023 ws. zgłoszeń związanych z planowaną zabudową Mikuszowic Krakowskich pod względem produkcyjnym i usługowym (RM.0003.36.2023) interpelacja
09.02.2023
odpowiedź
18.01.2023 ws. nieprawidłowego wykonania nawierzchni ulicy Komorowickiej (RM.0003.23.2023) interpelacja
01.02.2023
odpowiedź
29.12.2022 ws. przetargu na wyżywienie w kilkunastu bielskich szkołach publicznych (RM.0003.669.2022) interpelacja
11.01.2023
odpowiedź
15.12.2022 ws. sposobu prezentacji projektów uchwał zmieniających poprzednie uchwały (RM.0003.645.2022) interpelacja
28.12.2022
odpowiedź
08.11.2022 ws. wątpliwości związanych z jakością materiałów budowlanych użytych przy inwestycji budowy nowego przedszkola w Hałcnowie (RM.0003.587.2022) interpelacja
17.11.2022
odpowiedź
03.11.2022 ws. planowanych działań Urzędu Miejskiego odnośnie drzew obok linii kolejowej, które nie są objęte wyrokiem WSA w Gliwicach (RM.0003.573.2022) interpelacja
15.11.2022
odpowiedź
03.11.2022 dot. postępowania prokuratorskiego ws. wyburzenia kamienicy przy ul. Cyniarskiej (RM.0003.572.2022) interpelacja
07.11.2022
odpowiedź
24.10.2022 ws. wycinki drzew na Sarnim Stoku (RM.0003.570.2022) interpelacja
07.11.2022
odpowiedź
19.10.2022 ws. stanu przygotowania do ochrony ludności w sytuacji konfliktu zbrojnego (RM.0003.566.2022) interpelacja
27.10.2022
03.01.2023
odpowiedź
uzupełnienie
19.10.2022 ws. zwiększenia wysokości budżetów rad osiedli (RM.0003.565.2022) interpelacja
02.11.2022
odpowiedź
22.09.2022 ws. systemu wynagrodzeń oraz polityki kadrowej w naszym urzędzie (RM.0003.526.2022) interpelacja
05.10.2022
odpowiedź
11.08.2022 ws. udostępnienia dokumentacji związanej ze sprawą planowanej wycinki drzew wzdłuż linii kolejowej nr 139 w centrum miasta (RM.0003.448.2022) interpelacja
25.08.2022
odpowiedź
03.08.2022 ws. uciążliwości odorowej (RM.0003.434.2022) interpelacja
17.08.2022
odpowiedź
27.07.2022 ws. zwiększenia liczby mieszkań komunalnych dla oczekujących mieszkańców Bielska-Białej (RM.0003.427.2022) interpelacja
09.08.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. poprawy funkcjonowania lokalnego programu osłonowego (RM.0003.380.2022) interpelacja
05.07.2022
odpowiedź
15.06.2022 ws. inwestycji mieszkaniowej w okolicy osiedla Sarni Stok (RM.0003.360.2022) interpelacja
29.06.2022
odpowiedź
15.06.2022 ws. udziału Prezydenta Miasta i jego Zastępców w obradach komisji Rady Miejskiej (RM.0003.359.2022) interpelacja
21.06.2022
odpowiedź
15.06.2022 ws. zmiany obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego przedgórza Szyndzielni i Dębowca w okolicy ulicy Karbowej i Alei Armii Krajowej (RM.0003.358.2022) interpelacja
28.06.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. sposobu oznakowania oraz utrzymania porządku na ulicy Żywieckiej oraz Stalowej na granicy miasta z gminą Wilkowice (RM.0003.226.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. realizacji uchwały RM z dn. 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości ozn. jako dz. 1337/10 obręb Kamienica, na zabudowaną nieruchomość składającą się z dz.: 191/8 i 800/1 obręb Biała Miasto (RM.0003.225.2022) interpelacja
28.04.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. konieczności dotarcia do mieszkańców miasta z informacjami na temat procedur bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożeń (RM.0003.157.2022) interpelacja
23.03.2022
odpowiedź
załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3
10.03.2022 ws. powołania pełnomocnika lub koordynatora do spraw pomocy uchodźcom (RM.0003.132.2022) interpelacja
16.03.2022
odpowiedź
załącznik
24.02.2022 ws. przeglądu i wzmocnienia potencjału Obrony Cywilnej na terenie miasta Bielska-Białej (RM.0003.119.2022) interpelacja
03.03.2022
odpowiedź
17.02.2022 ws. gotowości do ewentualnego przyjęcia w Bielsku-Białej większej liczby uchodźców z Ukrainy (RM.0003.112.2022) interpelacja
23.02.2022
odpowiedź
19.01.2022 ws. bezpieczeństwa ruchu drogowego na fragmencie drogi ekspresowej S-1 pomiędzy węzłem Rosta i węzłem Lipnik (RM.0003.43.2022) interpelacja
01.02.2022
16.03.2022
odpowiedź
uzupełnienie
19.01.2022 ws. przejścia pieszego w Straconce w rejonie ul. Saneczkowej (RM.0003.42.2022) interpelacja
02.02.2022
odpowiedź
21.10.2021 ws. turystycznego Szlaku Rodziny Wojtyłów w Bielsku-Białej (RM.0003.563.2021) interpelacja
04.11.2021
odpowiedź
21.10.2021 ws. upamiętnienia postaci bielszczanina Waltera Kőniga (RM.0003.562.2021) interpelacja
04.11.2021
30.12.2021
odpowiedź
uzupełnienie
21.10.2021 ws. nagrody „Ikar” (RM.0003.560.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
20.10.2021 ws. nasadzenia drzew w rejonach ulic, na których w ostatnich latach prowadzone były duże inwestycje drogowe (RM.0003.557.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
23.09.2021 ws. zamian gruntów dokonywanych przez Gminę Bielsko-Biała (RM.0003.503.2021) interpelacja
29.09.2021
odpowiedź
25.08.2021 ws. aplikacji dotyczącej segregacji i wywozu odpadów (RM.0003.451.2021) interpelacja
01.09.2021
odpowiedź
24.08.2021 ws. podjęcia w imieniu bielskiego samorządu inicjatywy osiedlenia w Bielsku-Białej co najmniej jednej afgańskiej rodziny, która musiała opuścić swój kraj w ostatnim czasie (RM.0003.445.2021) interpelacja
01.09.2021
odpowiedź
26.07.2021 ws. zlecenia przez władze miasta studium wykonalności zastosowania gazyfikacji biologicznej w systemie gospodarki odpadami w Bielsku-Białej (RM.0003.404.2021) interpelacja
03.08.2021
25.08.2021 16.09.2021
odpowiedź
odpowiedź odpowiedź
20.07.2021 ws. naprawy szkód poinwestycyjnych na ulicy Kolejowej w Mikuszowicach Krakowskich (RM.0003.401.2021) interpelacja
03.08.2021
odpowiedź
13.07.2021 ws. połączenia autobusowego prowadzącego na Przełęcz Przegibek (RM.0003.396.2021) interpelacja
21.07.2021
odpowiedź
24.06.2021 ws. działań w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 117 (RM.0003.383.2021) interpelacja
07.07.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. segregacji oleju (RM.0003.298.2021). interpelacja
28.05.2021
24.06.2021
odpowiedź
uzupełnienie
17.03.2021 ws. prac nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tzw. „strefy przemysłowej” w Lipniku (RM.0003.171.2021) interpelacja
30.03.2021
odpowiedź
17.03.2021 ws. planu inwestycji drogowych w dzielnicy Lipnik (RM.0003.170.2021) interpelacja
30.03.2021
odpowiedź
01.03.2021 ws. uwzględnienia budowy kontrapasu dla rowerzystów w koncepcji rozbudowy ul. Akademii Umiejętności (RM.0003.117.2021) interpelacja
16.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. działań Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji tzw. uchwały antysmogowej województwa śląskiego (RM.0003.101.2021) interpelacja
01.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. poprawy funkcjonalności strony internetowej dedykowanej konsultacjom społecznym (RM.0003.100.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
14.12.2020 ws. poprawy bezpieczeństwa w rejonie ulicy Langiewicza (RM.0003.518.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
14.12.2020 ws. zakupu oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli i żłobków w związku z zaistnieniem okoliczności zwiększających efektywność ich działania (RM.0003.513.2020) interpelacja
21.12.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. propozycji wprowadzenia zmiany zasad przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego zgodnie z programem osłonowym dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ciepła (RM.0003.402.2020) interpelacja
04.11.2020
odpowiedź
15.10.2020 ws. koncepcji budowy centrum przesiadkowego oraz północnej obwodnicy miasta (RM.0003.389.2020) interpelacja
28.10.2020
odpowiedź
13.10.2020 ws. budowy przejścia pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Saneczkową i ks. Stanisława Brzóski (RM.0003.378.2020) interpelacja
27.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. ewaluacji pierwszego roku obowiązywania programu osłonowego dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ogrzewania (RM.0003.348.2020) interpelacja
05.10.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. budowy strategii rozwoju miasta (RM.0003.311.2020) interpelacja
03.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. uwzględnienia niełatwej sytuacji lokalnych organizacji pozarządowych przy sporządzaniu budżetu Miasta na 2021 rok (RM.0003.310.2020) interpelacja
04.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. środków dla rad osiedli przyznanych za najwyższą frekwencję wyborczą w tzw. „Grze o milion” (RM.0003.290.2020) interpelacja
27.08.2020
21.09.2020
odpowiedź
uzupełnienie
25.05.2020 ws. wniosku grupy bielskich historyków i działaczy społecznych, którzy postulują powstanie w Bielsku-Białej turystycznego szlaku „Śladami rodziny św. Jana Pawła II” (RM.0003.182.2020) interpelacja
08.06.2020
odpowiedź
26.03.2020 ws. zakupu sprzętu do przeprowadzania testów na koronawirusa (RM.0003.129.2020) interpelacja
03.04.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. powołania zespołu koordynatorów projektów budżetu obywatelskiego (RM.0003.121.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. rozpoznania sprawy bezprawnego i niewłaściwego wykonania ekspertyzy dendrologicznej oraz ustalenia osób odpowiedzialnych za ewentualne nieprawidłowości (RM.0003.72.2020) interpelacja
02.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. planów rewitalizacji Parku Włókniarzy oraz parku koło Ratusza (RM.0003.71.2020) interpelacja
02.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. sięgaczy ulic na terenie miasta (RM.0003.68.2020) interpelacja
26.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. rozbudowy Al. Armii Krajowej od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolei linowej (RM.0003.37.2020) interpelacja
10.02.2020
odpowiedź
16.12.2019 ws. realizacji programu osłonowego dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ogrzewania interpelacja
30.12.2019
odpowiedź
09.12.2019 ws. konieczności opracowania nowej koncepcji projektu Placu Wojska Polskiego (RM.0003.417.2019) interpelacja
19.12.2019
odpowiedź
04.12.2019 ws. uciążliwości lokalowych i przestrzennych w Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej Lipniku (RM.0003.407.2019) interpelacja
12.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. finansowania programu „Zamień kopciucha na ekoczyściucha” w budżecie Miasta na 2020 rok interpelacja
03.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. ochrony dzieci przed zapyleniem w przedszkolach publicznych interpelacja
29.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Brzoskwiniowej interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
15.07.2019 ws. informacji o planowanej wycince drzew w ramach realizacji ostatniego etapu rozbudowy i modernizacji ulicy Wczasowej na granicy dzielnic Mikuszowice Krakowskie i Leszczyny interpelacja
29.07.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. podjęcia działań wstrzymujących planowana przez zarządcę torowiska tj. Przedsiębiorstwo PKP PLK SA wycinkę drzew wzdłuż linii kolejowej 139 interpelacja
22.05.2019
odpowiedź
10.05.2019 ws. usytuowania znaku zakazu zatrzymywania sie na ulicy Złoty Potok oraz zakazu postoju na ulicy Saneczkowej w Bielsku-Białej Straconce interpelacja
22.05.2019
odpowiedź
30.04.2019 ws. uznania za pomnik przyrody szpaleru drzew przy ulicy Cieszyńskiej interpelacja
09.05.2019
13.11.2019
odpowiedź
odpowiedź
15.04.2019 ws. wyłączenia możliwości parkowania na Placu Wolności interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
03.04.2019 ws. bieżącego utrzymania oraz kapitalnego remontu ul. Źródlanej w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny interpelacja
17.04.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. kruszarni betonu w Lipniku interpelacja
28.03.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. powołania Miejskiego Ogrodnika interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
08.03.2019 ws. planowanej drogi zbiorczej w Komorowicach Śląskich interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. przyspieszenia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Lipnik interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. przygotowania szkół ponadpodstawowych w Bielsku-Białej na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
18.12.2018 ws. procedur weryfikacji projektów budżetu obywatelskiego interpelacja
02.01.2019
odpowiedź
28.11.2018 ws. kruszarni kamienia w Lipniku interpelacja
11.12.2018
odpowiedź