Bauer Jerzy (kadencja 2018-2024)

Jerzy Bauer
Nazwisko i imię: Bauer Jerzy
Wykształcenie: średnie
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji, przewodniczący Rady Osiedla Mikuszowice Śląskie (2 kadencje)
Komitet wyborczy: KWW Okrzesik i Niezależni.BB
Okręg wyborczy: Okręg V
Klub radnych: Niezależni.BB
Telefon:

Mam 59 lat. Od 57 lat mieszkam w dzielnicy Bielska-Białej - Mikuszowicach Śląskich. Od kilkunastu lat jestem członkiem Rady Osiedla, a drugą kadencję pełnię funkcję przewodniczącego Rady Osiedla. 38 lat działam jako strażak ochotnik w tut. Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 34 lat prowadzę własną firmę działającą w branży motoryzacyjnej.

To, na czym najbardziej mi zależy, to poprawa bezpieczeństwa w dzielnicach oddalonych od centrum miasta takich jak Kamienica, Mikuszowice. Aleksandrowice, itp. oraz na dużych osiedlach; rozwój tych dzielnic zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania i zgodnie z ich teraźniejszym charakterem; poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu (szczególnie na ciasnych ulicach dzielnicowych); organizacja czasu wolnego dla osób starszych; wzmacnianie Rad Osiedli; poprawa komunikacji miejskiej.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 126
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
23.11.2023 ws. działań mających na celu nabycie na rzecz gminy działki 343/20 obręb Olszówka Dolna (RM.0003.569.2023) zapytanie
04.12.2023
odpowiedź
19.10.2023 ws. remontu ulicy Żołędziowej w dzielnicy Mikuszowice Śląskie (RM.0003.515.2023) interpelacja
03.11.2023
odpowiedź
19.10.2023 ws. przywrócenia projektów osiedlowych w Budżecie Obywatelskim (RM.0003.510.2023) interpelacja
31.10.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. naprawy nawierzchni ulicy Olszówki przed okresem zimowym (RM.0003.461.2023) interpelacja
03.10.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. odwodnienia ulicy Krokusowej (RM.0003.460.2023) interpelacja
02.10.2023
odpowiedź
21.09.2023 ws. oszczędności z tytułu wyłączenia oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych oraz kosztów oświetlenia świątecznego (RM.0003.458.2023) interpelacja
05.10.2023
odpowiedź
03.08.2023 ws. konieczności dokonania zmian w budżecie miasta celem przywrócenia całodobowego oświetlenia ulicznego (RM.0003.349.2023) interpelacja
17.08.2023
odpowiedź
18.07.2023 ws. wykonania progu zwalniającego na ulicy Łuczników (RM.0003.333.2023) interpelacja
01.08.2023
odpowiedź
18.07.2023 ws. uciążliwości parkowania samochodów w okolicach basenu START (RM.0003.332.2023) interpelacja
02.08.2023
odpowiedź
18.07.2023 ws. planowanej imprezy rozrywkowej (koncertu) pod byłą skocznią narciarską w Cygańskim Lesie (RM.0003.331.2023) interpelacja
31.07.2023
odpowiedź
12.06.2023 ws. wycinki drzew i krzewów pomiędzy ulicami Krecią i Muszlową na Sarnim Stoku (RM.0003.254.2023) interpelacja
26.06.2023
odpowiedź
10.05.2023 ws. sprzeciwu wobec likwidacji Rady Interesariuszy ds. spalarni (RM.0003.183.2023) interpelacja
17.05.2023
odpowiedź
19.04.2023 ws. budowy chodnika wzdłuż sięgacza od ulicy Pocztowej do Przedszkola nr 31 (RM.0003.174.2023) interpelacja
04.05.2023
odpowiedź
21.03.2023 ws. koncepcji ograniczenia ruchu na ul. 3 Maja (RM.0003.127.2023) interpelacja
03.04.2023
odpowiedź
17.02.2023 ws. działań władz miasta wobec planowanej przez PKP PLK wycinki 1047 sztuk drzew i 11100 m2 krzewów wzdłuż linii kolejowej w centrum Bielska-Białej (RM.0003.66.2023) interpelacja
02.03.2023
odpowiedź
01.02.2023 ws. remontu oświetlenia i elementów małej architektury na parkingu przy kąpielisku „Start” w Mikuszowicach Śląskich (RM.0003.50.2023) interpelacja
10.02.2023
odpowiedź
31.01.2023 ws. planowanej budowy trzech „hoteli” przy Alei Armii Krajowej w pobliżu Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i obszaru Natura 2000 Beskid Śląski (RM.0003.44.2023) interpelacja
13.02.2023
odpowiedź
18.01.2023 ws. nieprawidłowego wykonania nawierzchni ulicy Komorowickiej (RM.0003.23.2023) interpelacja
01.02.2023
odpowiedź
29.12.2022 ws. przetargu na wyżywienie w kilkunastu bielskich szkołach publicznych (RM.0003.669.2022) interpelacja
11.01.2023
odpowiedź
15.12.2022 ws. sposobu prezentacji projektów uchwał zmieniających poprzednie uchwały (RM.0003.645.2022) interpelacja
28.12.2022
odpowiedź
08.11.2022 ws. wątpliwości związanych z jakością materiałów budowlanych użytych przy inwestycji budowy nowego przedszkola w Hałcnowie (RM.0003.587.2022) interpelacja
17.11.2022
odpowiedź
03.11.2022 ws. planowanych działań Urzędu Miejskiego odnośnie drzew obok linii kolejowej, które nie są objęte wyrokiem WSA w Gliwicach (RM.0003.573.2022) interpelacja
15.11.2022
odpowiedź
03.11.2022 dot. postępowania prokuratorskiego ws. wyburzenia kamienicy przy ul. Cyniarskiej (RM.0003.572.2022) interpelacja
07.11.2022
odpowiedź
24.10.2022 ws. wycinki drzew na Sarnim Stoku (RM.0003.570.2022) interpelacja
07.11.2022
odpowiedź
19.10.2022 ws. zwiększenia wysokości budżetów rad osiedli (RM.0003.565.2022) interpelacja
02.11.2022
odpowiedź
12.10.2022 ws. udrożnienia cieku wodnego wzdłuż ulicy Podleśnej (RM.0003.541.2022) interpelacja
25.10.2022
odpowiedź
22.09.2022 ws. systemu wynagrodzeń oraz polityki kadrowej w naszym urzędzie (RM.0003.526.2022) interpelacja
05.10.2022
odpowiedź
24.08.2022 ws. zabezpieczenia terenów zielonych wzdłuż ulicy Startowej przed możliwością wjazdu i parkowania samochodów (RM.0003.465.2022) interpelacja
06.09.2022
odpowiedź
11.08.2022 ws. udostępnienia dokumentacji związanej ze sprawą planowanej wycinki drzew wzdłuż linii kolejowej nr 139 w centrum miasta (RM.0003.448.2022) interpelacja
25.08.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. poprawy funkcjonowania lokalnego programu osłonowego (RM.0003.380.2022) interpelacja
05.07.2022
odpowiedź
22.06.2022 ws. naprawy oświetlenia alei spacerowej w kierunku Szkoły Podstawowej nr 25 w Cygańskim Lesie (RM.0003.379.2022) interpelacja
01.07.2022
odpowiedź
15.06.2022 ws. inwestycji mieszkaniowej w okolicy osiedla Sarni Stok (RM.0003.360.2022) interpelacja
29.06.2022
odpowiedź
15.06.2022 ws. udziału Prezydenta Miasta i jego Zastępców w obradach komisji Rady Miejskiej (RM.0003.359.2022) interpelacja
21.06.2022
odpowiedź
15.06.2022 ws. zmiany obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego przedgórza Szyndzielni i Dębowca w okolicy ulicy Karbowej i Alei Armii Krajowej (RM.0003.358.2022) interpelacja
28.06.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. zabezpieczenia osuwiska na ulicy Laskowej oraz uzupełnienia ubytków w nawierzchni jezdni (RM.0003.287.2022) interpelacja
23.05.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. utwardzenia łącznika przejścia dla pieszych ze ścieżką spacerową w okolicy skrzyżowania ul. Bystrzańskiej i Olszówki (RM.0003.286.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
16.05.2022 ws. naprawy nawierzchni ulicy Młodzieżowej od skrzyżowania z ul. Olszówki do ulicy Armii Krajowej (RM.0003.285.2022) interpelacja
30.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. bezpieczeństwa i porządku w części parkowej Lasu Cygańskiego (RM.0003.224.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.04.2022 ws. doraźnej naprawy nawierzchni łącznika ulic Argentyny, Zorzy, Willowej (RM.0003.223.2022) interpelacja
04.05.2022
odpowiedź
21.03.2022 ws. konieczności dotarcia do mieszkańców miasta z informacjami na temat procedur bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożeń (RM.0003.157.2022) interpelacja
23.03.2022
odpowiedź
załącznik 1 załacznik 2 załacznik 3
10.03.2022 ws. powołania pełnomocnika lub koordynatora do spraw pomocy uchodźcom (RM.0003.132.2022) interpelacja
16.03.2022
odpowiedź
załącznik
03.03.2022 ws. wprowadzenia darmowych przejazdów liniami MZK dla uchodźców z Ukrainy (RM.0003.125.2022) interpelacja
10.03.2022
odpowiedź
24.02.2022 ws. przeglądu i wzmocnienia potencjału Obrony Cywilnej na terenie miasta Bielska-Białej (RM.0003.119.2022) interpelacja
03.03.2022
odpowiedź
17.02.2022 ws. gotowości do ewentualnego przyjęcia w Bielsku-Białej większej liczby uchodźców z Ukrainy (RM.0003.112.2022) interpelacja
23.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. uciążliwości funkcjonowania poligonu i strzelnicy na Błoniach w Mikuszowicach Śląskich (RM.0003.89.2022) interpelacja
24.02.2022
odpowiedź
15.02.2022 ws. budowy chodnika dla pieszych wzdłuż sięgacza ul. Pocztowej z przedszkolem nr 31 (RM.0003.88.2022) interpelacja
24.02.2022
odpowiedź
20.12.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Olszówki i Bystrzańskiej (RM.0003.669.2021) interpelacja
28.12.2021
odpowiedź
17.11.2021 ws. naprawy kładki nad rzeką Białą w ciągu ścieżki rowerowej do Bystrej i Wilkowic (RM.0003.620.2021) interpelacja
30.11.2021
odpowiedź
10.11.2021 ws. konstrukcji ławek w części parkowej „Cygańskiego Lasu” (RM.0003.589.2021) interpelacja
22.11.2021
odpowiedź
21.10.2021 ws. uczestnictwa reprezentantów mieszkańców w obradach rady ds. ekologii i zieleni (RM.0003.561.2021) interpelacja
04.11.2021
odpowiedź
20.10.2021 ws. nasadzenia drzew w rejonach ulic, na których w ostatnich latach prowadzone były duże inwestycje drogowe (RM.0003.557.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
20.10.2021 ws. organizacji miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulicy Filatelistów i Olszówki w rejonie budynku „Czerwony Kapturek” (RM.0003.556.2021) interpelacja
02.11.2021
odpowiedź
23.09.2021 ws. zamian gruntów dokonywanych przez Gminę Bielsko-Biała (RM.0003.503.2021) interpelacja
29.09.2021
odpowiedź
25.08.2021 ws. aplikacji dotyczącej segregacji i wywozu odpadów (RM.0003.451.2021) interpelacja
01.09.2021
odpowiedź
24.08.2021 ws. przebudowy lub remontu łącznika ulic Argentyny, Zorzy, Willowej i Tęczowej (RM.0003.447.2021) interpelacja
08.09.2021
odpowiedź
24.08.2021 ws. naprawy nawierzchni ulicy Młodzieżowej od skrzyżowania z ul. Olszówki do skrzyżowania z aleją Armii Krajowej (RM.0003.446.2021) interpelacja
06.09.2021
odpowiedź
24.08.2021 ws. podjęcia w imieniu bielskiego samorządu inicjatywy osiedlenia w Bielsku-Białej co najmniej jednej afgańskiej rodziny, która musiała opuścić swój kraj w ostatnim czasie (RM.0003.445.2021) interpelacja
01.09.2021
odpowiedź
26.07.2021 ws. zlecenia przez władze miasta studium wykonalności zastosowania gazyfikacji biologicznej w systemie gospodarki odpadami w Bielsku-Białej (RM.0003.404.2021) interpelacja
03.08.2021
25.08.2021 16.09.2021
odpowiedź
odpowiedź odpowiedź
24.06.2021 ws. działań w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 117 (RM.0003.383.2021) interpelacja
07.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. funkcjonowania toalet publicznych w Cygańskim Lesie (RM.0003.380.2021) interpelacja
07.07.2021
odpowiedź
22.06.2021 ws. budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 25 (RM.0003.370.2021) interpelacja
30.06.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. segregacji oleju (RM.0003.298.2021). interpelacja
28.05.2021
24.06.2021
odpowiedź
uzupełnienie
19.05.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa pieszych na ścieżkach spacerowych w „Cygańskim Lesie” (RM.0003.290.2021) interpelacja
01.06.2021
odpowiedź
19.05.2021 ws. ustawienia znaku ograniczającego parkowanie na ulicy Podleśnej (RM.0003.289.2021) interpelacja
28.05.2021
odpowiedź
20.04.2021 ws. organizacji miejsc parkingowych w okolicy skrzyżowania ulicy Olszówki i Junackiej (RM.0003.226.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
07.04.2021 ws. wprowadzenia zmian w zakresie informacji Mieszkańców Bielska-Białej (RM.0003.186.2021) interpelacja
20.04.2021
odpowiedź
01.04.2021 ws. budowy masztu telekomunikacyjnego (stacji bazowej Play4) przy ul. Andrzeja Boboli 49 w Bielsku-Białej (RM.0003.183.2021) interpelacja
13.04.2021
odpowiedź
11.03.2021 ws. montażu kamery monitoringu miejskiego w okolicy pętli autobusowej w Cygańskim Lesie (RM.0003.157.2021) interpelacja
22.03.2021
odpowiedź
11.03.2021 ws. remontu latarni na ścieżkach spacerowych w Cygańskim Lesie (RM.0003.156.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
04.03.2021 ws. organizacji ogólnodostępnego parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Pocztowej (RM.0003.123.2021) interpelacja
17.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. planów obrony cywilnej Miasta Bielska-Białej (RM.0003.102.2021) interpelacja
02.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. działań Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji tzw. uchwały antysmogowej województwa śląskiego (RM.0003.101.2021) interpelacja
01.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. poprawy funkcjonalności strony internetowej dedykowanej konsultacjom społecznym (RM.0003.100.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. montażu tablic informacyjnych MZK na pętli autobusowej w Cygańskim Lesie (RM.0003.45.2021) interpelacja
04.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. podłączenia dzielnicy Mikuszowice Śląskie do miejskiej sieci internetu szerokopasmowego (RM.0003.44.2021) interpelacja
09.02.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. remontu przy ul. Żołędziowej (RM.0003.24.2021) interpelacja
01.02.2021
odpowiedź
14.12.2020 ws. oznakowania ścieżek spacerowych w „Cygańskim Lesie” (RM.0003.514.2020) interpelacja
28.12.2020
odpowiedź
14.12.2020 ws. zakupu oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli i żłobków w związku z zaistnieniem okoliczności zwiększających efektywność ich działania (RM.0003.513.2020) interpelacja
21.12.2020
odpowiedź
12.11.2020 ws. naprawy i uporządkowania łącznika ulicy Laskowej i Długiej (RM.0003.427.2020) interpelacja
24.11.2020
odpowiedź
12.11.2020 ws. pielęgnacji drzew na ulicy Laskowej oraz zabezpieczenia brzegu potoku Olszówka (RM.0003.426.2020) interpelacja
26.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. propozycji wprowadzenia zmiany zasad przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego zgodnie z programem osłonowym dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ciepła (RM.0003.402.2020) interpelacja
04.11.2020
odpowiedź
15.10.2020 ws. przebudowy łącznika ulicy Pocztowej z Przedszkolem nr 31, Domem Dziecka i Szkołą Waldorfską (RM.0003.380.2020) interpelacja
28.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. ewaluacji pierwszego roku obowiązywania programu osłonowego dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ogrzewania (RM.0003.348.2020) interpelacja
05.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. remontu ulicy Pocztowej (RM.0003.339.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. budowy strategii rozwoju miasta (RM.0003.311.2020) interpelacja
03.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. uwzględnienia niełatwej sytuacji lokalnych organizacji pozarządowych przy sporządzaniu budżetu Miasta na 2021 rok (RM.0003.310.2020) interpelacja
04.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. naprawy kładki nad rzeką Białą w ciągu ścieżki rowerowej do Bystrej i Wilkowic (RM.0003.301.2020) interpelacja
02.09.2020
odpowiedź
14.07.2020 ws. naprawy kładki dla pieszych przez potok Olszówka oraz fragmentów chodnika (RM.0003.245.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
19.06.2020 ws. przebudowy skrzyżowań ulicy Bystrzańskiej z ulicami Olszówki i Długą (RM.0003.209.2020) interpelacja
25.06.2020
odpowiedź
19.06.2020 ws. naprawy kładki oraz przejścia nad murem zabezpieczającym płazy przy ulicy Karbowej (w okolicy ośrodka narciarskiego „Dębowiec”) RM.0003.208.2020 interpelacja
01.07.2020
odpowiedź
27.04.2020 ws. ożywienia ul. 11 Listopada (RM.0003.149.2020) interpelacja
04.05.2020
odpowiedź
27.04.2020 ws. naprawy nawierzchni ulicy Olszówki w okolicy skrzyżowania z ul. Różaną (RM.0003.148.2020) interpelacja
04.05.2020
odpowiedź
26.03.2020 ws. zakupu sprzętu do przeprowadzania testów na koronawirusa (RM.0003.129.2020) interpelacja
03.04.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. powołania zespołu koordynatorów projektów budżetu obywatelskiego (RM.0003.121.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. projektu przebudowy i remontu ulicy Pocztowej (RM.0003.102.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. przebudowy skrzyżowania ulicy Babiogórskiej z wyjazdem ze sklepu Tesco (RM.0003.101.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. rozbudowy drogi przy Szkole Podstawowej nr 37 na os. Karpackim (RM.0003.98.2020) interpelacja
24.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. sięgaczy ulic na terenie miasta (RM.0003.68.2020) interpelacja
26.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. rozbudowy Al. Armii Krajowej od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolei linowej (RM.0003.37.2020) interpelacja
10.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. rozpoczęcia prac związanych z poszerzeniem łącznika ulicy Pocztowej z Przedszkolem nr 31, Domem Dziecka i Szkołą Waldorfską (RM.0003.36.2020) interpelacja
07.02.2020
odpowiedź
16.12.2019 ws. oznakowania wyjazdu straży pożarnej przy ulicy Bystrzańskiej (RM.0003.428.2019) interpelacja
20.12.2019
odpowiedź
18.11.2019 ws. połączenia drogowego ulic Zygmunta Drobniewicza i Olszówki (RM.0003.398.2019) interpelacja
02.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. finansowania programu „Zamień kopciucha na ekoczyściucha” w budżecie Miasta na 2020 rok (RM.0003.394.2019) interpelacja
03.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. ochrony dzieci przed zapyleniem w przedszkolach publicznych (RM.0003.393.2019) interpelacja
29.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Brzoskwiniowej (RM.0003.346.2019) interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. montażu lustra drogowego na wyjeździe z Katolickiego Domu Opieki "Józefów" na ulicę Grzybową (RM.0003.345.2019) interpelacja
24.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. rewitalizacji brzegów rzeki Białej w Mikuszowicach Śląskich i Krakowskich (RM.0003.344.2019) interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
20.09.2019 ws. poprawy bezpieczeństwa pieszych na ścieżkach spacerowych w "Cygańskim Lesie" (RM.0003.305.2019) interpelacja
27.09.2019
08.01.2020
odpowiedź
uzupełnienie
19.09.2019 ws. remontu ulicy Pocztowej (RM.0003.299.2019) interpelacja
25.09.2019
odpowiedź
19.09.2019 ws. zabezpieczenia osuwiska na ulicy Cygański Las (RM.0003.398.2019) interpelacja
25.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. miejsc parkingowych w mieście (RM.0003.281.2019) interpelacja
09.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. nadania nazwy ulicy imieniem Stanisława Goli (RM.0003.279.2019) interpelacja
03.09.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. działania tablic informacyjnych na przystankach MZK (RM.0003.185.2019) interpelacja
14.06.2019
odpowiedź
31.05.2019 ws. miejsc parkingowych w mieście (RM.0003.180.2019) interpelacja
14.06.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. podjęcia działań wstrzymujących planowaną przez zarządcę torowiska tj. Przedsiębiorstwo PKP PLK SA wycinkę drzew wzdłuż linii kolejowej 139 (RM.0003.170.2019) interpelacja
22.05.2019
odpowiedź
08.05.2019 ws. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Orzeszkowej i przyległych w dzielnicy Aleksandrowice (RM.0003.156.2019) interpelacja
zał. zdjęcia
22.05.2019
odpowiedź
24.04.2019 ws. ulicy Żołędziowej (przywrócenie stanu komunikacyjnego) (RM.0003.144.2019) interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. wprowadzenia okresowej karty punktowej dla rowerzystów korzystających z kolei linowej na Szyndzielnię (RM.0003.125.2019) interpelacja
25.04.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. powołania Miejskiego Ogrodnika (RM.0003.84.2019) interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
08.03.2019 ws. planowanej drogi zbiorczej w Komorowicach Śląskich (RM.0003.73.2019) interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. przejęcia łącznika ulic: Argentyny, Zorzy, Willowej i Tęczowej oraz remontu i oznakowania ww. łącznika (RM.0003.40.2019) interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. zmian w rozkładzie jazdy autobusów do dzielnic rekreacyjnych takich jak Wapienica i Mikuszowice Śląskie (RM.0003.39.2019) interpelacja
28.02.2019
odpowiedź
18.12.2018 ws. procedur weryfikacji projektów z budżetu obywatelskiego (RM.0003.28.2018) interpelacja
02.01.2019
odpowiedź
17.12.2018 ws. modernizacji i poprawy bezpieczeństwa na ulicy Bystrzańskiej, od hotelu Vienna do skrzyżowania z ulicą Długą oraz przebudowy skrzyżowania z ulicą Olszówki (RM.0003.25.2018) interpelacja
27.12.2018
27.02.2019
odpowiedź
uzupełnienie
17.12.2018 ws. poszerzenia łącznika ulicy Pocztowej z Przedszkolem nr 31, Domem Dziecka i Szkołą Waldorfską (RM.0003.24.2018) interpelacja
31.12.2018
odpowiedź
28.11.2018 ws. kruszarni kamienia w Lipniku (RM.0003.2.2018) interpelacja
11.12.2018
odpowiedź