Zarębska Małgorzata

Małgorzata Zarębska
Nazwisko i imię: Zarębska Małgorzata
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radna Rady Miejskiej Bielska-Białej VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KWW Okrzesik i Niezależni.BB
Okręg wyborczy: Okręg III
Klub radnych: Niezależni.BB
Telefon:

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 40
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
16.02.2021 ws. planów obrony cywilnej Miasta Bielska-Białej (RM.0003.102.2021) interpelacja
02.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. działań Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji tzw. uchwały antysmogowej województwa śląskiego (RM.0003.101.2021) interpelacja
01.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. poprawy funkcjonalności strony internetowej dedykowanej konsultacjom społecznym (RM.0003.100.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. pojemników na składowanie odpadów (RM.0003.41.2021) interpelacja
04.02.2021
odpowiedź
15.12.2020 ws. dezynfekcji parkomatów (RM.0003.521.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
15.12.2020 ws. biletomatów (RM.0003.520.2020) interpelacja
28.12.2020
odpowiedź
14.12.2020 ws. zakupu oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli i żłobków w związku z zaistnieniem okoliczności zwiększających efektywność ich działania (RM.0003.513.2020) interpelacja
21.12.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. propozycji wprowadzenia zmiany zasad przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego zgodnie z programem osłonowym dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ciepła (RM.0003.402.2020) interpelacja
04.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. dodatkowego dnia wolnego od pracy (RM.0003.400.2020) interpelacja
28.10.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. parku Szósty Zmysł przy ulicy Władysława Broniewskiego i Zielonej (RM.0003.399.2020) interpelacja
05.11.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. ewaluacji pierwszego roku obowiązywania programu osłonowego dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ogrzewania (RM.0003.348.2020) interpelacja
05.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. oznaczeń dla niewidomych (RM.0003.336.2020) interpelacja
05.10.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. budowy strategii rozwoju miasta (RM.0003.311.2020) interpelacja
03.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. uwzględnienia niełatwej sytuacji lokalnych organizacji pozarządowych przy sporządzaniu budżetu Miasta na 2021 rok (RM.0003.310.2020) interpelacja
04.09.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. progów zwalniających (RM.0003.223.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. rozwiązania problemu bardzo niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy ulicy Wałowej (RM.0003.222.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
26.03.2020 ws. zakupu sprzętu do przeprowadzania testów na koronawirusa (RM.0003.129.2020) interpelacja
03.04.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. rozbudowy Al. Armii Krajowej od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolei linowej (RM.0003.37.2020) interpelacja
10.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. źródełek w szkołach (RM.0003.39.2020) interpelacja
10.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. festiwalu gier planszowych (RM.0003.38.2020) interpelacja
10.02.2020
odpowiedź
15.11.2019 ws. finansowania programu „Zamień kopciucha na ekoczyściucha” w budżecie Miasta na 2020 rok interpelacja
03.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. ochrony dzieci przed zapyleniem w przedszkolach publicznych interpelacja
29.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. wprowadzenia inteligentnych ławek interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. siatek zabezpieczających interpelacja
29.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. utworzenia woonerf-u interpelacja
24.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. wprowadzenia możliwości zakupu biletów na kolejkę linową on-line interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. warsztatów z emisji głosu dla nauczycieli interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. aplikacji Pełna Kultura interpelacja
03.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. nadania nazwy ulicy imieniem Stanisława Goli interpelacja
03.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. pianina w przestrzeni publicznej interpelacja
10.09.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. podjęcia działań wstrzymujących planowaną przez zarządcę torowiska tj. Przedsiębiorstwo PKP PLK SA wycinkę drzew wzdłuż linii kolejowej 139 interpelacja
22.05.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. rozważenia możliwości wprowadzenia w naszym mieście programu pilotażowego dla bielskich seniorów (tzw. opaska lokalizacyjna) interpelacja
27.05.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. koszy na śmieci i koszy na nieczystości po pupilach interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. Świąt na Starówce interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. powołania Miejskiego Ogrodnika interpelacja interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
08.03.2019 ws. planowanej drogi zbiorczej w Komorowicach Śląskich interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. uruchomienia Kina Letniego interpelacja
12.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych interpelacja
07.03.2019
odpowiedź
18.12.2018 ws. procedur weryfikacji projektów z budżetu obywatelskiego interpelacja
01.02.2019
odpowiedź
28.11.2018 ws. kruszarni kamienia w Lipniku interpelacja
11.12.2018
odpowiedź