Wojtasik Szczepan

Wojtasik Szczepan
Nazwisko i imię: Wojtasik Szczepan
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VI, VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KWW Jacka Krywulta
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: "Wspólnie dla Bielska-Białej"
Telefon:

Mgr socjologii, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Żonaty, ma dwóch synów. Od 24 lat mieszka w Straconce. Pracuje jako wychowawca z młodzieżą szkół średnich w Bursie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. Prowadzi także firmę rodzinną.

BEZPARTYJNIE

 • radny Rady Miejskiej od 2010 roku (VI, VII, VIII kadencji);
 • członek Wspólnoty Polskiej;
 • honorowy członek Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego;
 • długoletni prezes Akcji Katolickiej w Straconce;
 • wiceprzewodniczący Rady Działalności Pozytku Publicznego

BEZINTERESOWNIE

 • organizator corocznych wyjazdów z pomocą dla Polaków na Wschodzie - Białoruś, Ukraina;
 • współpraca z Caritas i PCK na rzecz osób potrzebujących 
 • organizator wyjazdów dla dzieci i dorosłych o charakterze pielgrzymkowym;
 • troska o rozbudowę Przedszkola nr 36;
 • działania na rzecz rozbudowy ul. Górskiej i Złoty Potok;
 • realizacja projektów boisk przyszkolnych w dzielniach naszego okręgu

SKUTECZNIE

plany na przyszłość:

 • zrealizowanie projektu utworzenia Domu Kultury;
 • dalsze zagospodarowanie Bulwarów Straceńskich;
 • budowa trasy rowerowej wzdłuż Potoku Straconka;
 • rozbudowa ul. Mierniczej, Biegunowej, Skibowej, Goryczkowej, Langiewicza;
 • poprawa warunków bezpieczeństwa w dzielnicach naszego okręgu;
 • pozyskanie środków na budowę przedszkoli

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 29
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
23.11.2020 ws. wykonania nowej tablicy informacyjnej dla Rady Osiedla Leszczyny, która obecnie znajduje się na płocie Szkoły Podstawowej nr 33 (dolny budynek) przy ul. Żywieckiej (RM.0003.447.2020) interpelacja
19.10.2020 ws. wsparcia mieszkańców ulicy Górskiej w dzielnicy Bielsko-Biała Straconka, którzy zgłaszają problemy ulatniającego się gazu (RM.0003.392.2020) interpelacja
02.11.2020
odpowiedź
13.10.2020 ws. wykonania połączenia ulicy Saneczkowej z ulicą ks. Stanisława Brzóski tak aby zapewnić dojście do przystanku autobusowego MZK (RM.0003.377.2020) interpelacja
27.10.2020
odpowiedź
20.08.2020 ws. wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Leśnej w dzielnicy Lipnik oraz na ulicy Lisiej w dzielnicy Straconka w najbliższej możliwej perspektywie organizacyjnej i finansowej (RM.0003.295.2020) interpelacja
26.08.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
25.05.2020 ws. budowy systemu odwodnienia ulic: Biegunowej, Skibowej, Goryczkowej (RM.0003.174.2020) interpelacja
28.05.2020
odpowiedź
12.05.2020 ws. wykonania nowej nakładki asfaltowej jako formy odtworzenia nawierzchni ulicy Bolesława Prusa w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny, na której w obecnym czasie prowadzone są prace modernizacyjno-remontowe związane z wykonaniem przyłącza gazowego (RM.0003.167.2020) interpelacja
25.05.2020
odpowiedź
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
19.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
05.03.2020 ws. wykonania ciągu pieszych wzdłuż boiska przy Szkole Podstawowej nr 33 (dawna Szkoła Podstawowa nr 12), który skomunikuje ulicę Góralską oraz wszystkie przyległe i sąsiadujące ulice z ulicą Żywiecką w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.87.2020) interpelacja
12.03.2020
odpowiedź
05.03.2020 ws. wykonania nakładki asfaltowej na brakującym odcinku ulicy Szczęśliwej (między ulicą Bracką, a ulicą Źródlaną) w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.86.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
05.03.2020 ws. wykonania oświetlenia ciągu pieszych łączącego ulicę Szczęśliwą z ulicą Łagodną oraz ulicą Mariana Langiewicza (RM.0003.85.2020) interpelacja
18.03.2020
odpowiedź
05.03.2020 ws. wykonania doraźnego przejścia dla pieszych przy ulicy Górskiej w rejonie sklepu „Lewiatan” oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy bezpieczeństwa pieszych na pozostałych przejściach zlokalizowanych na całym odcinku ulicy Górskiej (RM.0003.84.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
04.12.2019 ws. uciążliwości lokalowych i przestrzennych w Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej Lipniku (RM.0003.407.2019) interpelacja
12.12.2019
odpowiedź
06.11.2019 ws. wykonania przejścia dla pieszych przy Przedszkolu nr 26 w Bielsku-Białej Leszczynach (ulica Straconki) oraz podjęcia innych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu interpelacja
19.11.2019
27.12.2019
odpowiedź
uzupełnienie
23.09.2019 ws. ujęcia w planach budżetu na rok 2020 i zabezpieczenia środków finansowych na dokończenie nasadzeń krzewów oraz kwiatów w centrum Straconki interpelacja
07.10.2019
odpowiedź
03.04.2019 ws. bieżącego utrzymania oraz kapitalnego remontu ul. Źródlanej w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny interpelacja
17.04.2017
odpowiedź
18.03.2019 ws. rozbudowy BCO Szpitala Miejskiego interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. poszerzenia drogi wewnętrznej biegnącej od ulicy Górskiej do ulicy Zawodzie interpelacja
28.03.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. zaprojektowania i wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż Potoku Straconka interpelacja
28.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. obchodów okrągłych urodzin zasłużonego dla bielskiego sportu - Pana Mariana Kasprzyka interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. budowy parkingów w Bielsku-Białej interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. budowy nowego parkingu przy ulicy Listopadowej interpelacja
05.03.2019
odpowiedź