Wawak Tomasz

Wawak Tomasz
Nazwisko i imię: Wawak Tomasz
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji
Komitet wyborczy: KWW Okrzesik i Niezależni.BB
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: Niezależni.BB

Jestem bielszczaninem z urodzenia i z wyboru. Skończyłem studia na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dzięki sprawowaniu funkcji przewodniczącego Rady Osiedla "Biała Krakowska" oraz kilkuletniej pracy w mediach lokalnych poznałem problemy Bielska-Białej. Swoje pomysły oraz doświadczenie w pracy społecznej chcę wykorzystać w Radzie Miejskiej. Uważam, że Bielsko-Biała ma wystarczający potencjał aby wyjść ze statusu byłego miasta wojewódzkiego i na powrót stać się prężnym centrum regionu Podbeskidzie. 

Moje priorytety to: 

  • zintensyfikowanie walki ze smogiem,
  • wzmocnienie kompetencji rad osiedli,
  • zrównoważony rozwój infrastruktury poszczególnych osiedli,
  • poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej,
  • poprawa działania i rozwój instytucji budżetu obywatelskiego,
  • urozmaicenie życia kulturalnego miasta i narzędzi jego promocji

Pracuję w Komisjach: Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego; Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; Bezpieczeństwa i Samorządności.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 73
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
04.05.2021 ws. polityki władz miasta wobec układu drogowego, zieleni i infrastruktury rekreacyjnej przy inwestycjach realizowanych przez deweloperów (RM.0003.242.2021) interpelacja
18.05.2021
odpowiedź
26.03.2021 ws. nawierzchni ulicy Gliwickiej w Komorowicach Krakowskich (RM.0003.178.2021) interpelacja
06.04.2021
odpowiedź
23.03.2021 ws. zasad dostępności dla mieszkańców Osiedla Biała Krakowska pomieszczeń dla dzieci i klubu seniora w planowanym budynku mieszkalnym osiedla komunalnego przy ulicach Wapiennej i Ludwika Solskiego (RM.0003.174.2021) interpelacja
01.04.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. postępów prac zmierzających do remontu łącznika ulic Wapiennej i Piekarskiej (RM.0003.136.2021) interpelacja
17.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w obrębie planowanego osiedla komunalnego przy ul. Wapiennej i Solskiego (RM.0003.135.2021) interpelacja
19.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. propozycji przeznaczenia terenu pod miejsca parkingowe na Osiedlu Biała Krakowska (RM.0003.134.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
01.03.2021 ws. uwzględnienia budowy kontrapasu dla rowerzystów w koncepcji rozbudowy ul. Akademii Umiejętności (RM.0003.117.2021) interpelacja
16.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. planów obrony cywilnej Miasta Bielska-Białej (RM.0003.102.2021) interpelacja
02.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. działań Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji tzw. uchwały antysmogowej województwa śląskiego (RM.0003.101.2021) interpelacja
01.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. poprawy funkcjonalności strony internetowej dedykowanej konsultacjom społecznym (RM.0003.100.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
27.01.2021 ws. notorycznych awarii oświetlenia ulicznego w Bielsku-Białej (RM.0003.48.2021) interpelacja
08.02.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. odśnieżania głównych dróg w mieście (RM.0003.28.2021) interpelacja
28.01.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. spowolnienia ruchu na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Listopadowej (RM.0003.25.2021) interpelacja
01.02.2021
odpowiedź
13.01.2021 ws. budowy chodnika i organizacji parkowania aut na ulicy Andrzeja Struga (RM.0003.16.2021) interpelacja
21.01.2021
odpowiedź
14.12.2020 ws. zakupu oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli i żłobków w związku z zaistnieniem okoliczności zwiększających efektywność ich działania (RM.0003.513.2020) interpelacja
21.12.2020
odpowiedź
04.12.2020 ws. uzupełnienia ubytków nawierzchni dolnego fragmentu sięgacza między ulicami Kazimierza Wielkiego i Lwowskiej (RM.0003.485.2020) interpelacja
17.12.2020
odpowiedź
04.12.2020 ws. apelu mieszkańców Osiedla Biała Krakowska o przywrócenie przystanku autobusowego przy ulicy Wapiennej (RM.0003.484.2020) interpelacja
10.12.2020
odpowiedź
02.11.2020 ws. wykonania oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych w okolicy cmentarza żołnierzy radzieckich przy ulicy Lwowskiej oraz naprawy oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Sportowców i Śląskiej (RM.0003.421.2020) interpelacja
16.11.2020
odpowiedź
27.10.2020 ws. brakującego oświetlenia ulicznego w okolicy skrzyżowania ulic Krakowskiej i Lwowskiej (RM.0003.408.2020) interpelacja
09.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. propozycji wprowadzenia zmiany zasad przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego zgodnie z programem osłonowym dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ciepła (RM.0003.402.2020) interpelacja
04.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. remontu ulic Osiedlowej i Wschodniej (RM.0003.401.2020) interpelacja
27.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. ewaluacji pierwszego roku obowiązywania programu osłonowego dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ogrzewania (RM.0003.348.2020) interpelacja
05.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. wielkości pojemników na odpady (RM.0003.347.2020) interpelacja
23.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. budowy strategii rozwoju miasta (RM.0003.311.2020) interpelacja
03.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. uwzględnienia niełatwej sytuacji lokalnych organizacji pozarządowych przy sporządzaniu budżetu Miasta na 2021 rok (RM.0003.310.2020) interpelacja
04.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. naprawy kładki nad rzeką Białą w ciągu ścieżki rowerowej do Bystrej i Wilkowic (RM.0003.301.2020) interpelacja
02.09.2020
odpowiedź
12.08.2020 ws. budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Wapiennej (przy skrzyżowaniu z ulicą Cypriana Kamila Norwida) (RM.0003.277.2020) interpelacja
26.08.2020
odpowiedź
27.07.2020 ws. budowy drogi rowerowej przy planowanej przebudowie ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego (RM.0003.260.2020) interpelacja
06.08.2020
odpowiedź
14.07.2020 ws. wykorzystania podziemnych zbiorników retencyjnych do walki ze skutkami susz i podtopień (RM.0003.243.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
27.04.2020 ws. aktualnych i planowanych działań w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (RM.0003.153.2020) interpelacja
11.05.2020
odpowiedź
17.04.2020 ws. zapisu znajdującego się w zarządzeniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej (RM.0003.143.2020) interpelacja
04.05.2020
odpowiedź
26.03.2020 ws. zakupu sprzętu do przeprowadzania testów na koronawirusa (RM.0003.129.2020) interpelacja
03.04.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. powołania zespołu koordynatorów projektów budżetu obywatelskiego (RM.0003.121.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. rozpoznania sprawy bezprawnego i niewłaściwego wykonania ekspertyzy dendrologicznej oraz ustalenia osób odpowiedzialnych za ewentualne nieprawidłowości (RM.0003.72.2020) interpelacja
02.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. planów rewitalizacji Parku Włókniarzy oraz parku koło Ratusza (RM.0003.71.2020). interpelacja
02.03.2020
odpowiedź
13.02.2020 ws. w/s łącznika ulic Wapiennej i Piekarskiej (RM.0003.56.2020) interpelacja
25.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. rozbudowy Al. Armii Krajowej od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolei linowej (RM.0003.37.2020) interpelacja
10.02.2020
odpowiedź
07.01.2020 ws. wiaty na przystanku Kwiatkowskiego Komorowicka (RM.0003.8.2020) interpelacja
17.01.2020
odpowiedź
20.12.2019 ws. wykorzystania akcji wymiarowej do informowania mieszkańców o ekologicznych programach realizowanych przez Miasto (RM.0003.434.2019) interpelacja
03.01.2020
odpowiedź
16.12.2019 ws. informacji o realizowaniu programu dopłat do wymiany kotłów grzewczych interpelacja
30.12.2019
odpowiedź
16.12.2019 ws. realizacji programu osłonowego dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ogrzewania interpelacja
30.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. finansowania programu „Zamień kopciucha na ekoczyściucha” w budżecie Miasta na 2020 rok interpelacja
03.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. ochrony dzieci przed zapyleniem w przedszkolach publicznych interpelacja
29.11.2019
odpowiedź
07.11.2019 ws. przejścia dla pieszych na DW 940, przy przystanku MZK Lwowska/Wyzwolenia interpelacja
21.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. remontu cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni na całej długości ulicy Akademii Umiejętności ze szczególnym uwzglęgnieniem odcinka od skrzyżowania z ulicą Lenartowicza do skrzyżowania z ulicą Łagodną interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws. klimatyzacji w autobusach miejskich interpelacja
02.10.2019
odpowiedź
20.09.2019 ws. poprawy bezpieczeństwa pieszych na ścieżkach spacerowych w "Cygańskim Lesie" interpelacja
27.09.2019
08.01.2020
odpowiedź
uzupełnienie
26.08.2019 ws. miejsc parkingowych w mieście interpelacja
09.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. stanu pobocza na ulicy Śląskiej interpelacja
09.09.2019
odpowiedź
19.07.2019 ws. stanu budynku przy ulicy Starostów Lipnickich 2 interpelacja
02.08.2019
odpowiedź
16.07.2019 ws. propozycji wprowadzenia dofinansowania do budowy ogrodowych zbiorników na wodę deszczową interpelacja
29.07.2019
odpowiedź
16.07.2019 ws. funkcjonowania komunikacji autobusowej w okresie letnim interpelacja
30.07.2019
odpowiedź
04.06.2019 ws. terenów zielonych na obszarze Osiedla Biała Krakowska interpelacja
14.06.2019
odpowiedź
31.05.2019 ws. miejsc parkingowych w mieście interpelacja
14.06.2019
odpowiedź
31.05.2019 ws. zmiany przebiegu wjazdu na planowaną ulicę Nowopiekarską interpelacja
11.06.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. podjęcia działań wstrzymujących planowaną przez zarządcę torowiska tj. Przedsiębiorstwo PKP PLK SA wycinkę drzew wzdłuż linii kolejowej 139 interpelacja
22.05.2019
odpowiedź
09.05.2019 ws. założenia kart postojowych dla radnych osiedlowych interpelacja
20.05.2019
odpowiedź
08.05.2019 ws. budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rzemieślniczej w Bielsku-Białej interpelacja
16.05.2019
odpowiedź
08.04.2019 ws. propozycji ulepszenia systemu gospodarowania odpadami interpelacja
21.05.2019
odpowiedź
30.04.2019 ws. uznania za pomnik przyrody szpaleru drzew przy ulicy Cieszyńskiej interpelacja
09.05.2019
13.11.2019
odpowiedź
odpowiedź
15.04.2019 ws. organizacji ruchu drogowego w północnej części osiedla Biała Krakowska interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
29.03.2019 ws. zwiedzania korony zapory w Wapienicy interpelacja interpelacja
11.04.2019
odpowiedź
29.03.2019 ws.aplikowania Miasta Bielsko-Biała o przyznanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych interpelacja
10.04.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. powołania Miejskiego Ogrodnika interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
08.03.2019 ws. planowanej drogi zbiorczej w Komorowicach Śląskich interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. modernizacji przystanku Lipnicka Akademii Umiejętności interpelacja
28.02.2019
odpowiedź
12.02.2019 ws. planu remontów łączników i sięgaczy należących do Gminy Bielsko-Biała interpelacja
06.03.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. przyspieszenia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Lipnik interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. stanu nawierzchni ulic Wyzwolenia i Boruty-Spiechowicza interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
18.12.2018 ws. procedur weryfikacji projektów z budżetu obywatelskiego interpelacja
02.01.2019
odpowiedź
17.12.2018 ws. lokalizacji świetlicy na Osiedlu Biała Krakowska interpelacja
31.12.2018
odpowiedź
29.11.2018 ws. świetlicy na Osiedlu Biała Krakowska interpelacja
11.12.2018
odpowiedź
28.11.2018 ws. kruszarni kamienia w Lipniku interpelacja
11.12.2018
odpowiedź