Waluś Barbara

Waluś Barbara
Nazwisko i imię: Waluś Barbara
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radna Rady Miejskiej Bielska-Białej II, VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Radna Rady Miejskiej II kadencji w latach 1994 - 1998, VII kadencji od 2015 r. do 2018 r. i obecnej VIII kadencji.

Z wykształcenia: mgr ekonomii, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Przemysłu.

Jestem rodowitą Bielszczanką. Pracowałam w "Befie", w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, w L.O. im. A. Asnyka. Jestem emerytką od 01.01.2008 r.

W latach 1990-1994 byłam sekretarzem Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej - Lipniku. Byłam współzałożycielką Rady Osiedla Lipnik w 1992 r. i jej sekretarzem przez 11 lat, a w latach 2014 - 2015 jej członkiem. W latach 2000 - 2003 byłam ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej w Wydziale Rodzinnym i Opiekuńczym. W latach 2008 - 2011 byłam ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej w Wydziale Cywilnym.

W VII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej byłam członkiem następujących stałych Komisji Rady Miejskiej:

  • Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
  • Edukacji i Kultury 
  • Rewizyjnej

W VIII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej jestem członkiem stałych Komisji Rady Miejskiej:

  • Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
  • Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  • Skarg, Wniosków i Petycji

Jako radna Rady Miejskiej działam na rzecz poprawy stanu nawierzchni dróg lokalnych i chodników, dalszych udogodnień dla mieszkańców w skomunikowaniu komunikacji miejskiej, poprawy oświetlenia ulic, popieram lokalne inicjatywy z zakresu budżetu obywatelskiego.

Nie jest mi obcy problem planowanej strefy przemysłowej w Lipniku.

Mam kontakt osobisty z Radą Osiedla Lipnik.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 54
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
12.05.2021 ws. wyczyszczenia jezdni przy krawężniku z zalegającego żwirku – drobnych kamyczków używanych w ramach zimowego utrzymania dróg, aby przy intensywnych opadach deszczu nie dostały się do studzienek kanalizacji deszczowej na kilku ulicach w pobliżu centrum dzielnicy Lipnik oraz naprawy nawierzchni niektórych chodników (RM.0003.261.2021) interpelacja
05.05.2021 ws. ujęcia w planie robót drogowych na rok 2022 zrealizowania nowego połączenia ul. Sieradzkiej z ul. Kaliską poprzez teren gminny (RM.0003.251.2021) interpelacja
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
21.04.2021 ws. zlecenia naprawy dziur w nawierzchni asfaltowej ulic Podgórnej i Szczygłów w dzielnicy Lipnik oraz pokruszonych trzech betonowych pionowych płyt schodków prowadzących z parkingu pod kościołem parafialnym do przejścia dla pieszych przez ul. Polną na chodnik do kościoła parafialnego lub dalej ciągiem dla pieszych w obu kierunkach (RM.0003.227.2021) interpelacja
05.05.2021
odpowiedź
15.04.2021 ws. /s zlecenia naprawy pobocza asfaltowej nawierzchni ulicy Władysława IV w dzielnicy Lipnik na odcinku od ul. Lipnickiej w górę, do zakrętu w lewo oraz zlecenia wyczyszczenia rowu i terenu do niego przyległego przy ul. Władysława IV i Jana Kazimierza (RM.0003.206.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
15.04.2021 ws. przeznaczenia części terenu przy budowie budynków wielomieszkaniowych deweloperskich na wyprowadzanie psów dla właścicieli mieszkań (RM.0003.205.2021) interpelacja
28.04.2021
odpowiedź
23.03.2021 ws. przebudowy centrum dzielnicy Lipnik (RM.0003.173.2021) interpelacja
06.04.2021
odpowiedź
23.03.2021 ws. zlecenia naprawy nawierzchni sięgacza ul. Skowronków wykonanego z destruktu asfaltowego oraz wyrwy w poboczu pod estakadą drogi ekspresowej S-1 i pęknięcia poprzecznego asfaltu na całej szerokości ul. Skowronków w okolicy początku nasypu pod drogą ekspresową S-1 (RM.0003.172.2021) interpelacja
06.04.2021
odpowiedź
04.03.2021 ws. możliwości wcześniejszego posadowienia wiaty przystankowej w centrum dzielnicy Lipnik dla autobusów MZK nr 13, 13W, 27,35, 35L i 35S niż przed 31 maja 2021 r. (RM.0003.124.2021) zapytanie
17.03.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. podjęcia przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przebudowy ul. Podgórnej w bieżącym roku, którą biegnie nowy kanał kanalizacji sanitarnej (RM.0003.109.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. bieżącego publikowania informacji o interpelacjach i zapytaniach radnych Rady Miejskiej w Magazynie Samorządowym W BIELSKU-BIAŁEJ – dwutygodniku wydawanym przez Gminę Bielsko-Biała (RM.0003.107.2021) interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
12.01.2021 ws. możliwości wykonania aneksu do projektu wykonawczego przebudowy centrum dzielnicy Lipnik i zmniejszenia wykonanej „zielonej wysepki” od strony północnej (RM.0003.10.2021) zapytanie
21.01.2021
odpowiedź
05.01.2021 ws. nawierzchni chodników, miejsca posadowienia wiaty przystankowej autobusów MZK i wyznaczenia ciągów dla pieszych w obrębie przebudowanego centrum dzielnicy Lipnik (RM.0003.529.2020) zapytanie
18.01.2021
odpowiedź
22.12.2020 ws. zbudowania łącza podziemnego pod łączność światłowodową ITS w centrum dzielnicy Lipnik w związku z obecną jego przebudową i docelowo założenia kamery obrotowej na mini rondzie („zielonej wysepce”) dla zwiększenia bezpieczeństwa Domu Kultury, osób korzystających z przystanku autobusowego, starszego budynku OSP Lipnik (RM.0003.526.2020) zapytanie
05.01.2021
odpowiedź
10.12.2020 ws. przeznaczenia i wydatkowania przez gminę Bielsko-Biała części środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tarcza dla samorządów) na remonty dróg lokalnych w dzielnicy Lipnik i pozostałych dzielnicach miasta Bielska-Białej (RM.0003.505.2020) interpelacja
23.12.2020
odpowiedź
09.12.2020 ws. zlecenia wykonania nakładki asfaltowej na ul. Marzeń/końcowym jej odcinku za skrzyżowaniem z ul. Rzemieślniczą/ w roku 2021 (RM.0003.495.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
09.12.2020 ws. zlecenia wykonania nakładki asfaltowej na ul. Kasztelańskiej w dzielnicy Lipnik w roku 2021 (RM.0003.494.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
25.11.2020 ws. szczegółowego rozliczenia kwoty 40 tys. zł z funduszy Budżetu Obywatelskiego Rady Osiedla Lipnik z roku 2018 na zadanie "Łączy nas Lipnik" (RM.0003.465.2020). zapytanie
03.12.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. pilnego wykonania instalacji gazowej na I-szym piętrze w budynku mieszkalnym Gminy Bielsko-Biała przy ul. Lipnickiej 125, będącym pod zarządem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (RM.0003.431.2020) interpelacja
30.11.2020
odpowiedź
27.10.2020 ws. docelowego rozwiązania odpływu wód opadowych płynących z lewej strony chodnika i schodów prowadzących z centrum Lipnika, na dojściu w kierunku Kościoła Parafialnego przy ul. ks. Stanisława Brzóski – pod drogą ekspresową S-1 oraz doraźnej naprawy chodnika o nawierzchni asfaltowej przy ul. Podgórnej i w roku 2021 wykonania nowej nakładki asfaltowej na tej ulicy (RM.0030.412.2020) interpelacja
10.11.2020
odpowiedź
03.09.2020 ws. mającego nastąpić odbioru technicznego drogi wewnętrznej wykonanej z kostki brukowej – odcinka ulicy Tarnowskiej (RM.0003.318.2020) interpelacja
17.09.2020
odpowiedź
31.08.2020 ws. zlecenia naprawy wyrwy w poboczu ul. Skowronków w okolicy pod estakadą i pęknięcia nawierzchni asfaltowej tejże ulicy na całej jej szerokości, w okolicy początku nasypu pod drogę ekspresową S-1 oraz naprawy nawierzchni kamienistej sięgacza ul. Tarnowskiej od odcinka wykonanego z kostki brukowej w dół, w kierunku północnym, do sięgacza ul. Skowronków (RM.0003.313.2020) interpelacja
14.09.2020
odpowiedź
14.08.2020 ws. zlecenia naprawy asfaltowej nawierzchni ulicy Jana Kazimierza w dzielnicy Lipnik (RM.0003.284.2020) interpelacja
26.08.2020
odpowiedź
14.08.2020 ws. ponownej prośby o posadowienie ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń, przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w centrum dzielnicy Lipnik na terenie gminnym w ramach istniejącego Miejskiego Systemu Informacji (RM.0003.283.2020) interpelacja
24.08.2020
odpowiedź
06.08.2020 ws. przeznaczenia i wydatkowania przez gminę Bielsko-Biała środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tarcza dla samorządów). (RM.0003.276.2020) interpelacja
18.08.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. udzielenia pomocy finansowej miejscowości Kaniów w Gminie Bestwina w związku z usuwaniem skutków trąby powietrznej (RM.0003.210.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. braku zrealizowania projektu osiedlowego dzielnicy Lipnik złożonego w roku 2018 nr 18 – OBB 004 pt. Budżet obywatelski „...bo łączy nas Lipnik”  w części „Lokalne ławeczki z nowinkami” na rok 2019 w kwocie 40.000 zł (RM.0003.192.2020) interpelacja
25.06.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. w/s zlecenia wykonania doraźnego remontu ul. Kaperskiej na Wróblowicach w dzielnicy Lipnik (RM.0003.191.2020) interpelacja
24.06.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. zlecenia wykonania remontu górnego odcinka ulicy Krynicznej w Bielsku-Białej, będącego łącznikiem do ulicy Juliana Tuwima na osiedlu Złote Łany (RM.0003.190.2020) interpelacja
22.06.2020
odpowiedź
15.05.2020 ws. zlecenia wykonania nakładki asfaltowej na łączniku drogowym od ulicy Wiosennej do ulicy Plastyków (RM.0003.168.2020) interpelacja
28.05.2020
odpowiedź
11.05.2020 ws. zbudowania łącza podziemnego pod ITS w centrum dzielnicy Lipnik w związku z planowaną rozbudową od czerwca br. ul. Lipnickiej i docelowo założenia kamery obrotowej na istniejącym słupie elektrycznym stojącym na mini rondzie („zielonej wysepce”) dla zwiększenia bezpieczeństwa Domu Kultury, osób korzystających z przystanku autobusowego, starego budynku OSP Lipnik (RM.0003.163.2020) interpelacja
25.05.2020
odpowiedź
18.03.2020 ws. przygotowania przez miasto pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego (RM.0003.124.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. sposobu przeprowadzania konsultacji dla nowej strategii rozwoju miasta oraz poniesionych dotychczas przez miasto z tego tytułu kosztów (RM.0003.103.2020) interpelacja
24.03.2020
odpowiedź
11.03.2020 ws. nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego (RM.0003.97.2020) interpelacja
23.03.2020
odpowiedź
13.02.2020 ws. poszerzenia wyjazdu z ul. Krakowskiej na ul. Admiralską w dzielnicy Lipnik (RM.0003.55.2020) interpelacja
26.02.2020
odpowiedź
13.02.2020 ws. remontu ulicy Miedzianej w dzielnicy Lipnik (RM.0003.43.2020) interpelacja
25.02.2020
odpowiedź
04.12.2019 uciążliwości lokalowych i przestrzennych w Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej Lipniku (RM.0003.407.2019) interpelacja
12.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. postawienia znaku przejścia dla pieszych przez ulicę Polną w pobliżu wiaty przystanku MZK linii nr 27 w kierunku do góry – tuż pod cmentarzem parafialnym w Lipniku oraz naprawy pokruszonego chodnika asfaltowego przy ul. Podgórnej w dzielnicy Lipnik. interpelacja
21.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. braku realizacji naprawy niektórych chodników w dzielnicy Lipnik oraz w innych miejscach miasta Bielska-Białej interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws ujęcia w planach drogowych na rok 2020 gruntownej modernizacji ulicy Szczygłów w dzielnicy Lipnik interpelacja
03.10.2019
odpowiedź
24.07.2019 ws. doniesień prasy i radio o możliwości odwołania przez Pana Preyzdenta Miasta ze stanowiska obecnego kierownika Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej lekarza weterynarii Pana Zdzisława Szwabowicza interpelacja
07.08.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. pilnych napraw dróg lokalnych, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Mienia Gminnego i Rolnictwa interpelacja
11.06.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. zlecenia naprawy nawierzchni niektórych chodników w dzielnicy Lipnik oraz innych chodników miasta Bielska-Białej interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
03.04.2019 ws. bieżącego utrzymania oraz kapitalnego remontu ul. Źródlanej w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny interpelacja
17.04.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. możliwości wygospodarowania pomieszczenia w Domu Kultury w Lipniku przy ulicy Podgórnej 29 na powstanie Lipnickiej Izby Pamięci interpelacja
27.03.2019
odpowiedź
26.02.2019 ws. zlecenia naprawy nawierzchni niektórych dróg publicznych i gminnych sięgaczy w dzielnicy Lipnik interpelacja
07.03.2019
odpowiedź
22.01.2019 dot. konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. całkowitego, całorocznego zakazu używania petard/sztucznych ogni na terenie miasta Bielska-Białej przez urzędy, instytucje, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. przedstawienia harmonogramu prac nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Bielsku-Białej Lipniku interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
18.12.2018 ws. nowej lokalizacji przedszkola dla dzieci lipnickich na terenie Rady Osiedla "Lipnik" na gruntach należących jeszcze do Gminy Bielsko-Biała i złego stanu nawierzchni gminnego sięgacza ul. Tarnowskiej w związku z budową domów mieszkalnych wielorodzinnych przez dewelopera interpelacja
31.12.2018
odpowiedź
29.11.2018 ws. przebudowy ulicy Krakowskiej interpelacja
11.12.2018
odpowiedź
29.12.2018 ws. możliwości wykonania drogi dojazdowej po terenie gminnym do 12 posesji przy ulicy Sieradzkiej interpelacja
11.12.2018
odpowiedź
29.11.2018 ws. położenia nawierzchni asfaltowej na sięgaczu ulicy Tatrzańskiej w roku kalendarzowym 2019 interpelacja
11.12.2018
odpowiedź
28.11.2018 ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na kruszeniu kamienia naturalnego przy ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej Lipniku interpelacja
11.12.2018
odpowiedź