Szafarczyk Bronisław

Szafarczyk Bronisław
Nazwisko i imię: Szafarczyk Bronisław
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: "Wspólnie dla Bielska-Białej"

Mieszkam w Hałcnowie od 1978 roku. Wykorzystując doświadczenie zawodowe, staram się uczestniczyć w życiu naszej, lokalnej społeczności. Jestem członkiem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Hałcnowa, od kilkunastu lat, jako redaktor, prowadzę hałcnowską stronę internetową www.halcnow.pl

Cztery lata temu przystępowałem do wyborów z  konkretnym programem, który starałem się skutecznie realizować. W minionej kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. Uczestniczyłem także w pracach Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.  Jako radny, na sesjach rady miejskiej  złożyłem 93 interpelacji (najwięcej spośród radnych), a oprócz tego 65 pisemnych interwencji oraz wiele interwencji mailowych i werbalnych, dotyczących problemów zarówno całego miasta, jak i miejscowych.  

Posiadam wykształcenie wyższe – jestem inżynierem drogownictwa, audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowego z certyfikatem stosownego ministra. Prywatnie lubię turystykę górską, wyprawy rowerowe i narciarstwo oraz żeglarstwo, chętnie słucham muzyki klasycznej.

Najważniejsze punkty mojego programu, z jakim przystępowałem do wyborów, to problemy mające wpływ na jakość życia mieszkańców

Najważniejsze punkty mojego programu, z jakim przystępowałem do wyborów, to problemy mające wpływ na jakość życia mieszkańców:

  1. Kontynuowanie problematyki drogowej i rozbudowy infrastruktury rowerowej.
  2. Poprawa bezpieczeństwa drogowego (budowa chodników, poprawa oświetlenia ulic, porządkowanie organizacji ruchu drogowego, bezpieczne dojście do szkoły itp.).
  3. Kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Hałcnowie.
  4. Budowa przedszkola oraz żłobka w Hałcnowie.
  5. Estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie centrum Hałcnowa.
  6. Pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez mieszkańców.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 92
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
13.05.2021 ws. informacji mieszkańców o terminach mycia i dezynfekcji pojemników na odpady (RM.0003.273.2018) interpelacja
12.05.2021 ws. budowy drugiego chodnika na ul. Wyzwolenia (RM.0003.259.2021) interpelacja
18.05.2021
odpowiedź
12.05.2021 ws. czystości dróg miejskich i ograniczenia emisji zanieczyszczeń (RM.0003.254.2021) interpelacja
12.05.2021 ws. problemów BRD na ul. Hałcnowskiej – na odcinku od ul. Architektów do ul. M.Linert (RM.0003.253.2021) interpelacja
14.04.2021 ws. bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejść dla pieszych (RM.0003.203.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
13.04.2021 ws. remontu elewacji budynku ZGM przy ul. Wyzwolenia 293 (RM.0003.189.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
08.04.2021 ws. utworzenia w Bielsku-Białej miejsca postoju i serwisu kamperów (RM.0003.187.2021) interpelacja
22.04.2021
odpowiedź
07.04.2021 ws. bałaganu po robotach Tauronu na ul. Bystrej (RM.0003.185.2021) interpelacja
20.04.2021
odpowiedź
26.03.2021 ws. kolorystyki wiat przystankowych (RM.0003.179.2021) interpelacja
07.04.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. wyposażenia siedziby Rady Osiedla Hałcnów w komputer z dostępem do Internetu (RM.0003.133.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
08.03.2021 ws. bezpieczeństwa ruchu drogowego na hałcnowskim rondzie (Wyzwolenia – Janowicka – Hałcnowska) RM.0003.131.2021 interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
08.03.2021 ws. bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Janowicka – 13 Zakrętów (RM.0003.130.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
08.03.2021 ws. usuwania barier architektonicznych na przejściach dla pieszych (RM.0003.129.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
03.03.2021 ws. stacji ładowania rowerów elektrycznych – BIS (RM.0003.122.2021) interpelacja
15.03.2021
odpowiedź
01.03.2021 ws. publikowania materiałów związanych z zarządzaniem ruchem drogowym (RM.0003.121.2021) interpelacja
10.03.2021
odpowiedź
15.02.2021 ws. utrzymania zimowego ulic (RM.0003.91.2021). interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
15.02.2021 ws. zmian organizacji ruchu rowerowego w centrum miasta (RM.0003.90.2021). interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
15.02.2021 ws. oświetlenia smoka i Bartoliniego (RM.0003.89.2021). interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. utrzymania zimowego ulicy Krzemionki (RM.0003.32.2021) interpelacja
28.01.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. remontu budynku przy ul. Wyzwolenia 293 (RM.0003.31.2021) interpelacja
28.01.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. doświetlenia przejść dla pieszych (RM.0003.30.2021) interpelacja
27.01.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. remontu targowiska przy ul. Żabiniec (RM.0003.29.2021) interpelacja
01.02.2021
odpowiedź
14.12.2020 ws. walki ze smogiem (RM.0003.510.2020) interpelacja
28.12.2020
odpowiedź
09.12.2020 ws. poprawy BRD pieszych na ul. Wyzwolenia (RM.0003.489.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
26.11.2020 ws. projektu przebudowy ulicy 13 Zakrętów (RM.0003.467.2020) interpelacja
08.12.2020
odpowiedź
24.11.2020 ws. awarii oświetlenia ulicznego (RM.0003.463.2020) interpelacja
03.12.2020
odpowiedź
23.11.2020 ws. monitoringu w centrum Hałcnowa (RM.0003.448.2020) interpelacja
02.12.2020
odpowiedź
06.10.2020 ws. stacji ładowania rowerów elektrycznych (RM.0003.366.2020) interpelacja
20.10.2020
odpowiedź
01.10.2020 ws. remontu drogi dojazdowej w rejonie budynku przy ul. Wincentego Witosa 139 (RM.0003.362.2020) interpelacja
12.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. remontu sięgacza przy ul. Bohaterów Westerplatte (RM.0003.361.2020) interpelacja
14.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. budowy mijanki na ul. Braterskiej (RM.0003.360.2020) interpelacja
12.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. wykonania nawierzchni bitumicznej na sięgaczach od ul. Architektów i od ul. Kolonia (RM.0003.359.2020) interpelacja
14.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. remontu ul. Pawła Bobka (RM.0003.358.2020) interpelacja
14.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. remontu końcowej pętli autobusowej u zbiegu ulic Wyzwolenia - Pisarska - Do Lasu (RM.0003.357.2020) interpelacja
14.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. remontu nawierzchni ul. 13 Zakrętów (RM.0003.356.2020) interpelacja
14.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. remontu ul. Jowisza (RM.0003.355.2020) interpelacja
14.10.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
12.08.2020 ws. połączeń dróg publicznych z drogami wewnętrznymi (RM.0003.280.2020) interpelacja
26.08.2020
odpowiedź
09.07.2020 ws. zagospodarowania otoczenia budynku przy ul. Wyzwolenia 293 (RM.0003.242.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
03.07.2020 ws. zagospodarowania budynku obecnego przedszkola nr 43 przy ulicy Wyzwolenia 319 (RM.0003.231.2020) interpelacja
10.07.2020
odpowiedź
03.07.2020 ws. usuwania barier architektonicznych na przejściach dla pieszych (RM.0003.229.2020) interpelacja
15.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
03.06.2020 ws. przebudowy skrzyżowania ulic Wyzwolenia – Wincentego Witosa (RM.0003.188.2020) interpelacja
15.06.2020
odpowiedź
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
17.04.2020 ws. organizacji ruchu drogowego (RM.0003.142.2020) interpelacja
30.04.2020
odpowiedź
14.04.2020 ws. problemów z doręczaniem decyzji o wysokości podatku od nieruchomości (RM.0003.138.2020) interpelacja
27.04.2020
odpowiedź
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
19.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
17.03.2020 ws. dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Hałcnowa (RM.0003.122.2020) interpelacja
25.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
09.03.2020 ws. wykorzystania hałcnowskiej ulicznej kamery internetowej (RM.0003.93.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
28.02.2020 ws. obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych (RM.0003.76.2020) interpelacja
11.03.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
23.01.2020 ws. zagospodarowania centrum Hałcnowa – konkurs (RM.0003.33.2020) interpelacja
04.02.2020
odpowiedź
14.01.2020 ws. budowy chodnika na ul. mjr. Henryka Sucharskiego - przed Szkołą Podstawową nr 28 (RM.0003.18.2020) interpelacja
28.01.2020
10.02.2020
odpowiedź
uzupełnienie
14.01.2020 ws. inwestycji związanych z budową drogi ekspresowej S1 (RM.0003.17.2020) interpelacja
27.01.2020
odpowiedź
13.01.2020 ws. budowy tras rowerowych związanych z planowaną budową obwodnicy centrum Hałcnowa (RM.0003.12.2020) interpelacja
27.01.2020
odpowiedź
03.01.2020 ws. miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów (RM.0003.2.2020) interpelacja
17.01.2020
odpowiedź
03.01.2020 ws. funkcjonalnego i estetycznego zagospodarowania centrum Hałcnowa (RM.0003.1.2020) interpelacja
17.01.2020
odpowiedź
16.12.2019 ws. ochrony powietrza atmosferycznego - edukacja (RM.0003.426.2019) interpelacja
30.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. zimowego utrzymania dróg interpelacja
28.11.2019
odpowiedź
13.11.2019 ws. remontu ulic Architektów – Kolonia – Murarzy – Żywa –Kryształowa interpelacja
26.11.2019
odpowiedź
13.11.2019 ws. wyposażenia szkół w miejsca umożliwiające przechowywanie podręczników uczniów interpelacja
21.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. petycji mieszkańców Hałcnowa w sprawie realizacji postanowień mpzp interpelacja
29.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. standardów projektowania i wykonania elementów zagospodarowania dróg i chodników interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
16.10.2019 ws. alei zasłużonych na ulicy 11 Listopada interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
20.09.2019 ws. monitoringu w centrum Hałcnowa interpelacja
25.09.2019
odpowiedź
20.08.2019 ws. opracowania i uruchomienia programu wspierania małej retencji. interpelacja
28.08.2019
odpowiedź
07.08.2019 ws. całkowitej rezygnacji ze stosowania herbicydów interpelacja
19.08.2019
odpowiedź
07.08.2019 ws. zachowania pamięci o Księżym Lesie interpelacja
19.08.2019
odpowiedź
02.08.2019 ws. koszenia chwastów na terenie prywatnych posesji interpelacja
13.08.2019
odpowiedź
02.08.2019 ws. wyświetlaczy prędkości interpelacja
13.08.2019
odpowiedź
18.07.2019 ws. niebezpiecznych barier przy drogach interpelacja
01.08.2019
odpowiedź
06.06.2019 ws. zieleni wpływającej na poziom bezpieczestwa ruchu drogowego interpelacja
17.06.2019
odpowiedź
31.05.2019 ws. błędów w budowie ścieżek rowerowych na ulicy Międzyrzeckiej i powołania oficera rowerowego interpelacja
14.06.2019
21.06.2019
odpowiedź
odpowiedź
31.05.2019 ws. systemu odwodnienia powierzchniowych dróg i terenów przyległych interpelacja
11.06.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. zmian w systemie drogowskazowym po oddaniu do użytku drogi KDZ-1 czyli ulicy Nowohałcnowskiej interpelacja
22.04.2019
odpowiedź
15.05.2019 ws. bałaganu w czasowej organizacji ruchu interpelacja
19.04.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. analizy i poprawy bezpieczeństwa ruchu na przejściu dla pieszych (ul. Wyzwolenia 541) interpelacja
18.04.2019
odpowiedź
10.04.2019 ws. zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Orchidei-Bzowa interpelacja
24.04.2019
30.05.2019
odpowiedż
uzupełnienie
18.03.2019 ws. zamiatania ulic interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. parkowania w strefie zamieszkania interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. zimowego utrzymania dróg interpelacja
12.03.2019
odpowiedź
05.02.2019 ws. niebezpiecznego ronda na skrzyżowaniu ulic Niepodległości - Kryształowa - Krausa interpelacja
18.02.2019
odpowiedź
05.02.2019 ws. budowy chodnika na węźle Rosta interpelacja
18.02.2019
odpowiedź
22.01.2019 dot. konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
22.01.2019 ws. budowy infrastruktury rowerowej na ul. Międzyrzeckiej interpelacja
04.02.2019
odpowiedź
13.12.2018 ws. zagospodarowania centrum Hałcnowa interpelacja
21.12.2018
odpowiedź
29.11.2018 ws. realizacji spraw poruszonych w interpelacjach kadencji 2014-2018 interpelacja
11.12.2018
odpowiedź