Ryplewicz Rafał

Ryplewicz Rafał
Nazwisko i imię: Ryplewicz Rafał
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji
Komitet wyborczy: KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Okręg wyborczy: Okręg V
Klub radnych: "Wspólnie dla Bielska-Białej"
Telefon:

Urodziłem się i dorastałem na os. Karpackim, obecnie mieszkam w Kamienicy. Jestem absolwentem studiów dziennych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończyłem również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2007-2012 dzięki międzynarodowemu  programowi studenckiej wymiany kulturalnej odbyłem praktyki zawodowe i dyplomowe w USA.

W życiu zawodowym od początku byłem związany z przemysłem, przez 4 lata pracowałem również w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach. Obecnie jestem pracownikiem Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Od 2011 do 2018 roku byłem członkiem Rady Osiedla Kamienica, w 2015 roku zostałem powołany przez Sejmik Województwa Śląskiego w skład Rady Społecznej Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Pełnię funkcję skarbnika Zarządu Powiatu PO w Bielsku-Białej. Moje główne zainteresowania to sport i motoryzacja.

W Radzie Miejskiej pracuję w następujących komisjach:

  • Bezpieczeństwa i Samorządności (przewodniczący komisji),
  • Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu,
  • Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 108
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
12.05.2021 ws. posadzenia łąki kwietnej na zaniedbanym terenie przy skrzyżowaniu ulic: alei Gen. Władysława Andersa i Kolistej (RM.0003.260.2021) interpelacja
27.04.2021 ws. szczegółów dotyczących budowy tężni solankowej na Bulwarach Straceńskich (RM.0003.239.2021) interpelacja
11.05.2021
odpowiedź
07.04.2021 ws. wprowadzenia zmian w zakresie informacji Mieszkańców Bielska-Białej (RM.0003.186.2021) interpelacja
20.04.2021
odpowiedź
01.04.2021 ws. budowy masztu telekomunikacyjnego (stacji bazowej Play4) przy ul. Andrzeja Boboli 49 w Bielsku-Białej (RM.0003.183.2021) interpelacja
13.04.2021
odpowiedź
26.03.2021 ws. emontu ulicy Tarninowej w obrębie osiedla Mieszka I (RM.0003.180.2021) interpelacja
06.04.2021
odpowiedź
16.03.2021 ws. wykonania graffiti upamiętniającego jubileusz 70-lecia połączenia Bielska i Białej przy wiadukcie PCK (RM.0003.162.2021) interpelacja
30.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. zapobiegania uciążliwości związanych z systemem gospodarowania odpadami zgodnie z oficjalnym zgłoszeniem Rady Osiedla Lipnik (RM.0003.151.2021) interpelacja
15.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. zagospodarowania terenów rekreacyjnych i zielonych w Lipniku zgodnie z pytaniami oraz sugestiami kierowanymi do Radnych Rady Miejskiej przez przedstawicieli Rady Osiedla Lipnik (RM.0003.150.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. poprawy infrastruktury drogowej w Lipniku ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Sieradzkiej oraz wykonania połączenia dzielnicy z ulicą Krakowską o co w nawiązanej korespondencji pytali przedstawiciele Rady Osiedla Lipnik (RM.0003.149.2021) interpelacja
17.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. rozbudowy/modernizacji ulicy Polnej oraz pytań zadawanych w przedmiotowej sprawie przez przedstawicieli Rady Osiedla Lipnik (RM.0003.148.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. dostępności do przedszkola/przedszkoli dzieci zamieszkujących w dzielnicy Bielsko-Biała Lipnik (RM.0003.147.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. rozbiórki zawalonego budynku przy ul. Karpackiej w Kamienicy (RM.0003.144.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. remontu ulic Legionów oraz gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza (RM.0003.143.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
24.02.2021 ws. wykonania oraz montażu pojemnika na nakrętki w kształcie lekkoatlety przy Stadionie Lekkoatletycznym w Wapienicy (RM.0003.111.2021) interpelacja
04.03.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. organizacji obchodów 100-lecia Bialskiego Klubu Sportowego „Stal” Bielsko-Biała (RM.0003.106.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws.wykonania okolicznościowych malunków na zaniedbanym murku wzdłuż rzeki Białej przy Placu Ratuszowym (RM.0003.105.2021) interpelacja
03.03.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. przedstawienia koncepcji odwodnienia części ulic zlokalizowanych w dzielnicy Bielsko-Biała Straconka (RM.0003.76.2021) interpelacja
19.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
27.01.2021 ws. uruchomienia oświetlenia na ul. Bednarskiej w Kamienicy (RM.0003.49.2021) interpelacja
08.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. uhonorowania Ś.P. Marii Koterbskiej poprzez nazwanie jej imieniem ronda przy ul. Stefanii Sempołowskiej/PCK (RM.0003.40.2021) interpelacja
03.02.2021
10.03.2021
odpowiedź
uzupełnienie
26.01.2021 ws. instalacji dozowników do dezynfekcji dłoni w autobusach komunikacji miejskiej (RM.0003.36.2021) interpelacja
04.02.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. remontu przy ul. Żołędziowej (RM.0003.24.2021) interpelacja
01.02.2021
odpowiedź
14.01.2021 ws.uregulowania zasad dotyczących zmian nazewnictwa ulic, czy placów znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej. (RM.0003.20.2021) interpelacja
26.01.2021
05.03.2021
odpowiedź
uzupełnienie
13.01.2021 ws. przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród rodziców i opiekunów z Bielska-Białej na temat konieczności składania nowych wniosków i istotnych zmian okresu świadczeniowego w programie „Rodzina 500 plus”. (RM.0003.19.2021) interpelacja
26.01.2021
odpowiedź
13.01.2021 ws. budowy utwardzonego parkingu koło Pływalni „Start” w Mikuszowicach Śląskich (RM.0003.18.2021) interpelacja
26.01.2021
odpowiedź
13.01.2021 ws. wsparcia seniorów w procesie szczepień przeciwko COVID-19 (RM.0003.17.2021) interpelacja
27.01.2021
odpowiedź
08.01.2021 ws. możliwości pobierania aktywnych formularzy podatkowych od środków transportu (RM.0003.4.2021) interpelacja
20.01.2021
odpowiedź
07.01.2021 ws. domagania się przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej (RM.0003.3.2021) interpelacja
18.01.2021
odpowiedź
17.12.2020 ws. niejasnej przyszłości Klubu Nauczyciela w Bielsku-Białej (RM.0003.522.2020) interpelacja
30.12.2020
odpowiedź
10.12.2020 ws. permanentnego zaśmiecania przez osoby spożywające alkohol działki oraz pobocza drogi na osiedlu Karpackim (RM.0003.503.2020) interpelacja
21.12.2020
odpowiedź
09.12.2020 ws. ustawienia znaków drogowych na górnym odcinku ulicy Karpackiej w Kamienicy (RM.0003.492.2020) interpelacja
16.12.2020
odpowiedź
09.12.2020 ws. poprawy oznaczenia Obszaru Płatnego Parkowania na terenie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (RM.0003.491.2020) interpelacja
16.12.2020
odpowiedź
02.12.2020 ws.w/s pilnego wykonania odwodnienia oraz uzupełnienia asfaltu na końcowym odcinku ulicy Jana Szajtera w Kamienicy (RM.0003.477.2020) interpelacja
11.12.2020
odpowiedź
02.12.2020 ws. niedziałającego poprawnie biletomatu na przystanku „Hotel President” (RM.0003.476.2020) interpelacja
10.12.2020
odpowiedź
30.11.2020 ws. wybudowania drogi dojazdowej od ul. Gościnnej do nowopowstających budynków na działkach o nr 1436/22, 1236/23, 1436/24, 1436/25, 1436/26, 1436/28 oraz 1436/29 obręb Kamienica, po śladzie obecnego dojazdu technologicznego (budowlanego) RM.0003.471.2020 interpelacja
16.12.2020
odpowiedź
24.11.2020 ws. możliwości utwardzenia drogi oraz montażu oświetlenia na odnodze ul. Rotmistrza Pileckiego w Kamienicy (RM.0003.462.2020) interpelacja
08.12.2020
odpowiedź
23.11.2020 ws. eliminacji karygodnych zachowań w ścisłym centrum miasta (RM.0003.452.2020) interpelacja
02.12.2020
odpowiedź
18.11.2020 ws. aktualnego stanu realizacji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 23 w Kamienicy (RM.0003.446.2020) interpelacja
01.12.2020
odpowiedź
12.11.2020 ws. planów dotyczących terenu obecnie dzierżawionego pod działalność „Campingu pod Dębowcem” (RM.0003.423.2020) interpelacja
23.11.2020
odpowiedź
29.10.2020 ws. pilnego włączenia oświetlenia wzdłuż trzech ulic w obrębie dzielnicy Aleksandrowice (RM.0003.418.2020) interpelacja
12.11.2020
odpowiedź
29.10.2020 ws. oświetlenia przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 37 na os. Karpackim (RM.0003.417.2020) interpelacja
12.11.2020
odpowiedź
29.10.2020 ws. ustawienia stojaków na rowery przy obiektach miejskich (RM.0003.416.2020) interpelacja
10.11.2020
odpowiedź
27.10.2020 ws. rozbudowy elementów infrastruktury rowerowej na Szyndzielni (RM.0003.407.2020) interpelacja
05.11.2020
odpowiedź
21.10.2020 ws. wybudowania nowego parkingu przy jednostkach oświatowo-wychowawczych na osiedlu Karpackim (RM.0003.403.2020) interpelacja
28.10.2020
odpowiedź
15.10.2020 ws. wykonania brakującego odcinka utwardzonego przejścia dla pieszych na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Gościnna Dolina” w Kamienicy, łączącego oba odcinki ulicy Kowalskiej (RM.0003.387.2020) interpelacja
23.10.2020
odpowiedź
15.10.2020 ws. remontu fragmentu chodnika przy ulicy Długiej (RM.0003.386.2020) interpelacja
28.10.2020
odpowiedź
15.10.2020 ws. remontu kładki łączącej ulicę Olszówki z ulicą Laskową (RM.0003.385.2020) interpelacja
23.10.2020
odpowiedź
15.10.2020 ws. migających świateł na rondzie Hulanka (RM.0003.384.2020) interpelacja
27.10.2020
odpowiedź
23.09.2020 ws. remontu ulicy Borówkowej (RM.0003.350.2020) interpelacja
07.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. remontu ulicy Pocztowej (RM.0003.339.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
16.09.2020 ws. rozpoczęcia stosowania w naszym mieście efektu wizualnego 3D przy realizacji malowania niektórych przejść dla pieszych (RM.0003.325.2020) interpelacja
24.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
12.08.2020 ws. instalacji monitoringu na osiedlu Karpackim (RM.0003.279.2020) interpelacja
20.08.2020
odpowiedź
12.08.2020 ws. remontu ścieżki rowerowej w Parku Włókniarzy (RM.0003.278.2020) interpelacja
26.08.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
19.06.2020 ws. oświetlenia i odmalowania przejścia podziemnego na osiedlu Karpackim (RM.0003.205.2020) interpelacja
02.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
25.05.2020 ws. wydobywających się zanieczyszczeń na chodnik oraz jezdnię jednego z obiektów handlowych na terenie osiedla Karpackiego (RM.0003.178.2020) interpelacja
03.06.2020
odpowiedź
27.04.2020 ws. wdrożenia oszczędności w tegorocznym budżecie miasta w celu zwiększenia pomocy osobom i podmiotom społeczno-gospodarczym, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (RM.0003.152.2020) interpelacja
11.05.2020
odpowiedź
27.04.2020 ws. prób nielegalnego wyłudzenia spisu wyborców od Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (RM.0003.151.2020) interpelacja
11.05.2020
odpowiedź
27.04.2020 ws. obecnej sytuacji budżetowej miasta (RM.0003.150.2020) interpelacja
11.05.2020
odpowiedź
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
26.03.2020 ws.możliwości realizacji na ternie lasku Bathelta w Aleksandrowicach wybiegu dla psów (RM.0003.131.2020) interpelacja
07.04.2020
odpowiedź
19.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. powstania pierwszej tężni solankowej w Bielsku-Białej (RM.0003.107.2020) interpelacja
23.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. przebudowy skrzyżowania ulicy Babiogórskiej z wyjazdem ze sklepu Tesco (RM.0003.101.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
12.03.2020 ws. rozbudowy drogi przy Szkole Podstawowej nr 37 na os. Karpackim (RM.0003.98.2020) interpelacja
24.03.2020
odpowiedź
11.03.2020 ws. udostępnienia poza sezonem części sportowo-rekreacyjnej pływalni „Start” w Mikuszowicach (RM.0003.96.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
11.03.2020 ws. zachęt do przyłączania istniejących budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej (RM.0003.95.2020) interpelacja
25.03.2020
odpowiedź
06.03.2020 ws. wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy generała Kazimierza Sosnkowskiego w obrębie osiedla Karpackiego (RM.0003.90.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
05.03.2020 ws. remontu ulicy Kąpielowej w Mikuszowicach Śląskich (RM.0003.88.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
05.03.2020 ws.planowanej likwidacji linii autobusowej nr 28 (RM.0003.83.2020) interpelacja
10.03.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
10.02.2020 ws. renowacji pomnika upamiętniającego istnienie „Domu Polskiego” (RM.0003.48.2020) interpelacja
21.02.2020
21.10.2020
odpowiedź
uzupełnienie
16.12.2019 ws. remontu skrzyżowania ulic gen. Kazimierza Sosnkowskiego i Stefana Starzyńskiego (RM.0003.424.2019) interpelacja
19.12.2019
odpowiedź
06.12.2019 ws. oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Doliny Miętusiej oraz możliwości pozyskania zewnętrznych funduszy na tego typu inwestycje (RM.0003.410.2019) interpelacja
13.12.2019
odpowiedź
06.12.2019 ws. utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bielsku-Białej (RM.0003.409.2019) interpelacja
19.12.2019
odpowiedź
06.12.2019 ws. skorzystania przez miasto z rządowego programu „STOP SMOG” (RM.0003.408.2019) interpelacja
13.12.2019
odpowiedź
13.11.2019 ws. wykorzystania zaniedbanego terenu na Placu Fabrycznym pod budowę parkingu interpelacja
21.11.2019
odpowiedź
05.11.2019 ws. doraźnego remontu ulicy Józefa Mireckiego w Aleksandrowicach interpelacja
15.11.2019
odpowiedź
05.11.2019 ws. postawienia półki na znicze do ponownego wykorzystania przy głównym wejściu na Cmentarz Komunalny w Kamienicy interpelacja
16.11.2019
odpowiedź
05.11.2019 ws. niebezpiecznego wyjazdu ze Szkoły Podstawowej "DaVinci" w Mikuszowicach Śląskich interpelacja
19.11.2019
odpowiedź
05.11.2019 ws. braku toalety na lotnisku w Aleksandrowicach interpelacja
16.11.2019
odpowiedź
05.11.2019 ws. instalacji "przewijaka" w toalecie na Bulwarach Straceńskich oraz wszystkich innych nowo powstałych szaletach miejskich interpelacja
16.11.2019
odpowiedź
05.11.2019 ws. przetłumaczenia strony internetowej www.visitbielsko.pl na obce języki interpelacja
19.11.2019
odpowiedź
05.11.2019 ws. usprawnień korzystania przez mieszkańców z usług Wydziału Komunikacji interpelacja
14.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. wyczuwalnego zapachu gazu na ulicy Rucianej w Kamienicy interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. niebezpiecznej organizacji ruchu przy wjeździe z ulicy Bocianiej w ulicę Świętego Andrzeja Boboli w obrębie dzielnicy Kamienica interpelacja
29.10.2019
odpowiedź
19.09.2019 ws. instalacji bagażników do przewozu rowerów na wybranych autobusach miejskich interpelacja
02.10.2019
odpowiedź
16.09.2019 ws. zagospodarowania zabytkowego pałacyku obok kortów przy ulicy Partyzantów interpelacja
27.09.2019
odpowiedź
16.09.2019 ws. pilnej instalacji monitoringu Straży Miejskiej w Parku Włókniarzy interpelacja
25.09.2019
odpowiedź
11.09.2019 ws. bezkarnego zajmowania przez nieuprawnionych kierowców miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej interpelacja
24.09.2019
odpowiedź
23.08.2019 ws. przeznaczenia zabytkowego pałacyku obok kortów tenisowych przy ulicy Partyzantów interpelacja
03.09.2019
odpowiedź
23.08.2019 ws. pilnego uregulowania prawnego oraz remontu odcinka drogi wewnętrznej ulicy Kaczej w obrębie dzielnicy Kamienica interpelacja
28.08.2019
odpowiedź
20.09.2019 ws. niedozwolonego ruchu samochodów po nieistniejącej drodze w dzielnicy Kamienica interpelacja
02.09.2019
odpowiedź
20.08.2019 ws. naprawienia ścieżki w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym "Gościnna Dolina", łączącej oba odcinki ulicy Kowalskiej w Kamienicy interpelacja
02.09.2019
odpowiedź
20.08.2019 ws. aktualnego stanu prac przygotowawczych do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 23 w Kamienicy interpelacja
29.08.2019
odpowiedź
20.08.2019 ws. Przedszkola nr 30 w Kamienicy. interpelacja
03.09.2019
odpowiedź
20.08.2019 ws. wydłużenia jednego kursu linii autobusowej nr 7 interpelacja
30.08.2019
odpowiedź
12.08.2019 ws. uzupełnienia barierek i zieleni na terenie miasta, administrowanym przez Szkołę Podstawową Nr 37 na osiedlu Karpackim interpelacja
26.08.2018
odpowiedź
12.08.2019 ws. dostępności nowego parkingu przy ulicy Rychlińskiego (wybudowanego w miejscu byłej komendy policji) interpelacja
26.08.2019
odpowiedź
12.08.2019 ws. wyznaczenia stałego przejścia dla pieszych na ulicy PCK interpelacja
26.08.2019
odpowiedź
11.04.2019 ws. naprawy ulicy Borówkowej interpelacja
24.04.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. rozważenia zakupu automatycznych defibrylatorów AED do autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
19.02.2019 ws. wykonania oświetlenia ulicy Bednarskiej interpelacja interpelacja
27.02.2019
odpowiedź