Pryga Maksymilian 2018-2023

Pryga Maksymilian
Nazwisko i imię: Pryga Maksymilian
Wykształcenie: wyższe II stopnia
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: "Wspólnie dla Bielska-Białej"
Telefon:
  • urodzony w Bielsku-Białej,
  • żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe,
  • w Radzie Miejskiej reprezentuje mieszkańców Lipnika, Leszczyn, Mikuszowic Krakowskich, Straconki oraz osiedla Złote Łany, z którego pochodzi (w ostatnich wyborach otrzymał 2705 głosów),
  • ukończył Uniwersytet Śląski (kierunek dziennikarstwo) oraz WSFiP w Bielsku-Białej (kierunek politologia)

Główne kierunki działania: 

  • cykliczne dyżury radnego w dzielnicach,
  • remonty infrastruktury drogowej, 
  • NIE dla kruszarni w Lipniku,
  • rozwój i rozbudowa infrastruktury sportowej, 
  • współpraca z Radami Osiedlowymi,
  • wsparcie i współpraca ze środowiskami seniorów

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 194
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
14.05.2021 ws. wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. gen. Józefa Kustronia przy skrzyżowaniu z ul. Partyzantów w Bielsku-Białej (RM.0003.277.2021) interpelacja
14.05.2021 ws. przeprowadzenia prac porządkowych oraz wykonania kanalizacji i elewacji ścian w budynku przy ul. Cieszyńskiej 14 w Bielsku-Białej (RM.0003.276.2021) interpelacja
14.05.2021 ws. wykonania sztucznej murawy na boisku piłkarskim zlokalizowanym na terenie Bulwarów Młodości w dzielnicy Leszczyny celem wychowania przyszłych reprezentantów Polski lub piłkarzy, którzy zapewnią nam ligowy byt (RM.0003.275.2021) interpelacja
14.05.2021 ws. doświetlenia dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.274.2021) interpelacja
13.05.2021 ws. poprawy oznakowania parkingu przy hali pod Dębowcem w Bielsku – Białej (RM.0003.272.2021) interpelacja
13.05.2021 ws. wykonania urządzeń do treningu crossfitu na terenie Bulwarów lub na wybranym terenie osiedla Złote Łany na podstawie funkcjonującej już w naszym mieście infrastruktury o wdzięcznej nazwie „Street Workout Park” (RM.0003.271.2021) interpelacja
07.05.2021 ws. przeprowadzenia niezbędnych prac porządkowych w centrum miasta, szczególnie w ciągu ulic 11 Listopada i Cechowej (RM.0003.252.2021) interpelacja
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
29.04.2021 ws. utworzenia Dzielnicowego Funduszu Drogowego (RM.0003.241.2021) interpelacja
11.05.2021
odpowiedź
21.04.2021 ws. absurdalnej próby zablokowania ulicy Góralskiej metalowymi słupkami, której podjęli się bliżej nieznani fachowcy na styku osiedla Złote Łany i Leszczyny (RM.0003.229.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
21.04.2021 ws. rozważenia możliwości wytypowania przejścia dla pieszych w pobliżu przedostatniego przystanku autobusu numer „4” zlokalizowanego na terenie osiedla Langiewicza przy ulicy Łagodnej (RM.0003.228.2021) interpelacja
05.05.2021
odpowiedź
14.04.2021 ws. organizacji przeglądu piosenki oazowej w związku z jubileuszem 100-lecia urodzin ks. Franciszka Blachnickiego – legendarnego twórcy oazy (Ruchu Światło – Życie) RM.0003.196.2021 interpelacja
26.04.2021
odpowiedź
13.04.2021 ws. wpisania kompleksowej modernizacji i remontu ulic: Biegunowej, Goryczkowej i Skibowej w dzielnicy Bielsko-Biała Straconka do planów inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (RM.0003.195.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
13.04.2021 ws. wykonania miejsc postojowych pod tzw. wiaduktem dla użytkowników Bulwarów (RM.0003.194.2021) interpelacja
22.04.2021
odpowiedź
13.04.2021 ws. remontu ciągu pieszych wzdłuż ulicy Górskiej w dzielnicy Bielsko-Biała Straconka (RM.0003.193.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
13.04.2021 ws. wykonania nakładek asfaltowych na najbardziej zniszczonych i zaniedbanych drogach lokalnych znajdujących się w trwałym zarządzie MZD w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.192.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
13.04.2021 ws. bieżącego utrzymania dróg zlokalizowanych na terenie osiedla Złote Łany oraz kompleksowej modernizacji ciągu pieszych przy ulicy Złotych Kłosów, który od lat stanowi barierę architektoniczną (RM.0003.191.2021) interpelacja
22.04.2021
odpowiedź
13.04.2021 ws. poprawy oznakowania postoju taksówek zlokalizowanego na osiedlu Złote Łany przy ulicy Jutrzenki o co prosi znaczna grupa bielskich taksówkarzy korzystająca każdego dnia z tego miejsca (RM.0003.190.2021) interpelacja
22.04.2021
odpowiedź
17.03.2021 ws. rozważenia zmiany wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego pobieranych od restauratorów prowadzących różnego rodzaju ogródki gastronomiczne na terenie miasta Bielsko-Biała (RM.0003.169.2021) interpelacja
30.03.2021
odpowiedź
16.03.2021 ws. wykonania graffiti upamiętniającego jubileusz 70-lecia połączenia Bielska i Białej przy wiadukcie PCK (RM.0003.162.2021) interpelacja
30.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. zapobiegania uciążliwości związanych z systemem gospodarowania odpadami zgodnie z oficjalnym zgłoszeniem Rady Osiedla Lipnik (RM.0003.151.2021) interpelacja
15.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. zagospodarowania terenów rekreacyjnych i zielonych w Lipniku zgodnie z pytaniami oraz sugestiami kierowanymi do Radnych Rady Miejskiej przez przedstawicieli Rady Osiedla Lipnik (RM.0003.150.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. poprawy infrastruktury drogowej w Lipniku ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Sieradzkiej oraz wykonania połączenia dzielnicy z ulicą Krakowską o co w nawiązanej korespondencji pytali przedstawiciele Rady Osiedla Lipnik (RM.0003.149.2021) interpelacja
17.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. rozbudowy/modernizacji ulicy Polnej oraz pytań zadawanych w przedmiotowej sprawie przez przedstawicieli Rady Osiedla Lipnik (RM.0003.148.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. dostępności do przedszkola/przedszkoli dzieci zamieszkujących w dzielnicy Bielsko-Biała Lipnik (RM.0003.147.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. remontu ulic Legionów oraz gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza (RM.0003.143.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
08.03.2021 ws. stanu oświetlenia ulic w Bielsku – Białej (RM.0003.128.2021) interpelacja
23.03.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. organizacji obchodów 100-lecia Bialskiego Klubu Sportowego „Stal” Bielsko-Biała (RM.0003.106.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws.wykonania okolicznościowych malunków na zaniedbanym murku wzdłuż rzeki Białej przy Placu Ratuszowym (RM.0003.105.2021) interpelacja
03.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. zatrzymania rozbudowy anteny i stacji bazowej jednego z głównych operatorów sieci komórkowych, która jest usytuowana na dachu prywatnego budynku jednorodzinnego przy ulicy Szczęśliwej 23 (granica dzielnic Leszczyny i Straconka) oraz generuje szkodliwe dla zdrowia promieniowanie pola elektromagnetycznego – ciąg dalszy (RM.0003.99.2021) interpelacja
02.03.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. przedstawienia koncepcji odwodnienia części ulic zlokalizowanych w dzielnicy Bielsko-Biała Straconka (RM.0003.76.2021) interpelacja
19.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. ingerencji w prywatną nieruchomość, której część jest przeznaczona pod rozbudowę ulicy Polnej w dzielnicy Bielsko-Biała LIPNIK (zgłoszenie miejscowej Rady Osiedla) RM.0003.74.2021 interpelacja
24.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. dodatkowego zabezpieczenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy ulicy Jutrzenki na wysokości Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany i tzw. „żółtych pawilonów”, gdzie w ostatnim czasie doszło do potrącenia starszej kobiety (RM.0003.72.2021) interpelacja
24.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. instalacji „kocich oczek” poprawiających bezpieczeństwo pieszych na wszystkich doświetlonych przejściach dla pieszych zlokalizowanych na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.71.2021) interpelacja
24.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. doświetlenia okolicy skrzyżowania ulicy Żywieckiej i Przędzalniczej (RM.0003.70.2021) interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
27.01.2021 ws. doświetlenia ostatniego przejścia dla pieszych na osiedlu Złote Łany przy skrzyżowaniu ulicy Łagodnej oraz Złotych Kłosów w kierunku osiedla Langiewicza (RM.0003.50.2021) interpelacja
08.02.2021
odpowiedź
14.01.2021 ws. uregulowania zasad dotyczących zmian nazewnictwa ulic, czy placów znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej. (RM.0003.20.2021) interpelacja
26.01.2021
05.03.2021
odpowiedź
uzupełnienie
13.01.2021 ws. przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród rodziców i opiekunów z Bielska-Białej na temat konieczności składania nowych wniosków i istotnych zmian okresu świadczeniowego w programie „Rodzina 500 plus”. (RM.0003.19.2021) interpelacja
26.01.2021
odpowiedź
13.01.2021 ws. budowy utwardzonego parkingu koło Pływalni „Start” w Mikuszowicach Śląskich (RM.0003.18.2021) interpelacja
26.01.2021
odpowiedź
13.01.2021 ws. wsparcia seniorów w procesie szczepień przeciwko COVID-19 (RM.0003.17.2021) interpelacja
27.01.2021
odpowiedź
12.01.2021 ws. wykonania połączenia ogólnodostępnego parkingu zlokalizowanego pod cmentarzem na osiedlu Złote Łany z wieżowcami przy Łagodnej 11, 13, 15 oraz Jutrzenki 26 (RM.0003.12.2021) interpelacja
21.01.2021
odpowiedź
12.01.2021 ws. wsparcia mieszkańców dzielnicy Leszczyny zamieszkałych przy ulicy Żywieckiej 142, którzy zostali pozbawieni miejsc parkingowych oraz podjęcia działań zmierzających do wygospodarowania terenu na miejsca postojowe w Leszczynach (RM.0003.11.2021) interpelacja
21.01.2021
odpowiedź
08.01.2021 ws. możliwości pobierania aktywnych formularzy podatkowych od środków transportu (RM.0003.4.2021) interpelacja
20.01.2021
odpowiedź
10.12.2020 ws. wykonania tablic lub znaków informujących o możliwości parkowania na utwardzonej nieruchomości gminnej zlokalizowanej przy ulicy Teofila Aleksandra Lenartowicza na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.501.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
10.12.2020 ws. odtworzenia czerwonych, grubowarstwowych poprzecznych pasów zwalniających na wyremontowanym odcinku ulicy Lenartowicza przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej numer 20 im. Jerzego Kukuczki (RM.0003.500.2020) interpelacja
16.12.2020
odpowiedź
10.12.2020 ws. wykonania nakładki asfaltowej na brakującym odcinku ulicy Mierniczej i Brackiej w dzielnicy Bielsk-Biała Leszczyny (RM.0003.499.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
07.12.2020 ws.wykonania kompleksowego przeglądu wszystkich latarni zlokalizowanych na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany, które pozostają w trwałym zarządzie spółki "TAURON" Dystrybucja-Serwis (RM.0003.487.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
07.12.2020 ws. wykonania nakładki asfaltowej na całej długości ulicy Akademii Umiejętności zamiast planowanej inwestycji, która spotkała się z protestami mieszkańców tej części osiedla Złote Łany (RM.0003.486.2020) interpelacja
17.12.2020
odpowiedź
24.11.2020 ws. projektu pn. „Rozbudowa ulicy Akademii Umiejętności na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ulicą Łagodną” oraz sugestii mieszkańców ul. Majakowskiego, które zostały przesłane do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej – część 2 (RM.0003.464.2020) interpelacja
07.12.2020
odpowiedź
24.11.2020 ws. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Akademii Umiejętności na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ulicą Łagodną” oraz sugestii mieszkańców, które zostały przesłane do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.461.2020) interpelacja
07.12.2020
odpowiedź
23.11.2020 ws. wykonania nowej tablicy informacyjnej dla Rady Osiedla Leszczyny, która obecnie znajduje się na płocie Szkoły Podstawowej nr 33 (dolny budynek) przy ul. Żywieckiej (RM.0003.447.2020) interpelacja
01.12.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. rozszerzenia systemu stacji rowerów miejskich BBBike oraz wykonania przedmiotowej stacji na terenie dzielnicy Lipnik w najbliższej możliwej perspektywie finansowej i organizacyjnej zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców oraz miejscowej Rady Osiedla (RM.0003.441.2020) interpelacja
26.11.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Łagodnej i Urodzajnej (osiedle Langiewicza) zgodnie z przedstawionymi sugestiami jednego z mieszkańców (RM.0003.440.2020) interpelacja
30.11.2020
odpowiedź
12.11.2020 ws. uwzględnienia przy przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ulicy Akademii Umiejętności na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ulicą Łagodną” zmiany profilu skrzyżowania przy posesji oznaczonej numerem 52 (działka 204/26), która w obecnym stanie od wielu lat jest notorycznie zalewana (RM.0003.430.2020) interpelacja
24.11.2020
odpowiedź
12.11.2020 ws. kompleksowego przeglądu oraz pilnej modernizacji zniszczonych kładek zlokalizowanych na terenie Bulwarów Młodości w obrębie dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.429.2020) interpelacja
26.11.2020
odpowiedź
12.11.2020 ws. wytyczenia i oznaczenia miejsc parkingowych w obrębie wieżowca przy ulicy Łagodnej 15 na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.428.2020) interpelacja
23.11.2020
odpowiedź
02.11.2020 analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy skrzyżowaniu ulic Lenartowicza oraz Jutrzenki na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.420.2020) interpelacja
12.11.2020
odpowiedź
27.10.2020 ws. oczyszczenia i wykoszenia gruntów miejskich zlokalizowanych wzdłuż ścieżki rowerowej na przedłużeniu ulicy Liściastej przy Rodzinnych Ogródkach Działkowych „Złote Łany” (RM.0003.411.2020) interpelacja
05.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. bieżącego remontu oraz kompleksowego przeglądu oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Złote Łany ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Podgórze, które pozostaje w trwałym zarządzie spółki „TAURON” Dystrybucja – Serwis (RM.0003.393.2020) interpelacja
02.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. wsparcia mieszkańców ulicy Górskiej w dzielnicy Bielsko-Biała Straconka, którzy zgłaszają problemy ulatniającego się gazu (RM.0003.392.2020) interpelacja
02.11.2020
odpowiedź
15.10.2020 ws. instalacji pojemnika na plastikowe nakrętki w kształcie „Malucha” na terenie osiedla Złote Łany, którego mieszkańcy byli związani z Fabryką Samochodów Małolitrażowych, gdzie w przeszłości produkowano popularnego Fiata 126p (RM.0003.383.2020) interpelacja
29.10.2020
odpowiedź
13.10.2020 ws. wykonania połączenia ulicy Saneczkowej z ulicą ks. Stanisława Brzóski tak aby zapewnić dojście do przystanku autobusowego MZK (RM.0003.377.2020) interpelacja
27.10.2020
odpowiedź
13.10.2020 ws. przedstawienia harmonogramu prac dotyczących zapowiadanego doświetlenia przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Łagodnej z ulicą Akademii Umiejętności oraz przy ulicy Teofila Aleksandra Lenartowicza na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.376.2020) interpelacja
27.10.2020
odpowiedź
30.09.2020 ws. wykonania nowej nakładki asfaltowej lub kompleksowego remontu cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni na całej długości ulicy Bolesława Prusa w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.354.2020) interpelacja
14.10.2020
odpowiedź
17.09.2020 ws. przedstawienia harmonogramu prac dotyczących modernizacji oraz prowadzenia płatnego parkingu miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Ignacego Krasickiego – osiedle Złote Łany na działce numer 302/5 (RM.0003.326.2020) interpelacja
24.09.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. wsparcia mieszkańców dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny, którzy zostali pozbawieni miejsc parkingowych przy sklepie sieci „Biedronka” (ul. Żywiecka 115) oraz podjęcia działań zmierzających do wytyczenia doraźnych miejsc postojowych przy blokach zlokalizowanych obok ulicy Żywieckiej 119,121,123 (RM.0003.332.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
02.09.2020 ws. doraźnego serwisu lub kompleksowego remontu biletomatu zlokalizowanego przy pętli autobusowej numer 135 - „Osiedle Złote Łany” na ulicy Jutrzenki (RM.0003.317.2020) interpelacja
15.09.2020
odpowiedź
02.09.2020 ws. rozważenia możliwości prawnych i organizacyjnych dotyczących zbycia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” działek numer: 5261/2 oraz 114/97 obręb Lipnik, które mogą zostać zagospodarowane pod miejsca parkingowe i postojowe zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców (RM.0003.315.2020) interpelacja
15.09.2020
30.09.2020
odpowiedź
odpowiedź
24.08.2020 ws. zatrzymania rozbudowy anteny i stacji bazowej jednego z głównych operatorów sieci komórkowych, która jest usytuowana na dachu prywatnego budynku jednorodzinnego przy ulicy Szczęśliwej 23 (granica dzielnic Leszczyny i Straconka) oraz generuje szkodliwe dla zdrowia promieniowanie pola elektromagnetycznego (RM.0003.300.2020) interpelacja
07.09.2020
odpowiedź
20.08.2020 ws. wykonania nakładki asfaltowej na ulicy Leśnej w dzielnicy Lipnik oraz na ulicy Lisiej w dzielnicy Straconka w najbliższej możliwej perspektywie organizacyjnej i finansowej (RM.0003.295.2020) interpelacja
26.08.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 w/s wykonania doraźnego remontu przystanku autobusowego zlokalizowanego na pętli autobusowej przy ulicy Jutrzenki na terenie osiedla Złote Łany oraz planowanej instalacji dwóch Tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na przystankach: „Osiedle Złote Łany” (135) i „Jutrzenki SAM” (133) (RM.0003.289.2020) interpelacja
25.08.2020
odpowiedź
17.08.2020 ws. remontu słupów promujących walory turystyczne naszego miasta tj. górę Szyndzielnia, kolej liniową oraz tor saneczkowy na wysokości ostatniego przystanku linii nr 2 w Mikuszowicach Krakowskich. (RM.0003.287.2020) interpelacja
25.08.2020
odpowiedź
27.07.2020 ws. skoszenia trawy przy głównych arteriach drogowych na terenie osiedla Złote Łany, osiedla Langiewicza oraz dzielnicy Leszczyny (RM.0003.256.2020) interpelacja
06.08.2020
12.08.2020
odpowiedź
sprostowanie do odp.
14.07.2020 ws. likwidacji bariery architektonicznej przed wjazdem i wyjazdem do zabytkowej kamienicy przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 10, a w dalszej perspektywie czasowej i finansowej kompleksowego remontu całego budynku zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków i innych merytorycznych służb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (RM.0003.244.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. podjęcia doraźnych lub kompleksowych działań remontowych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Gorkiego 26 (osiedle Złote Łany), który częściowo wchodzi w skład zasobów komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej (RM.0003.227.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. rozważenia wykonania tablicy informującej o granicach administracyjnych osiedla Langiewicza analogicznie jak w przypadku innych osiedli mieszkaniowych w Bielsku-Białej (RM.0003.221.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
16.06.2020 ws. wykonania remontu cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni na całej długości ulicy Urodzajnej na terenie osiedla Langiewicza, a także wykonania korekty prawoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Akademii Umiejętności oraz Juliana Tuwima (RM.0003.199.2020) interpelacja
25.06.2020
odpowiedź
15.06.2020 ws. wykonania nakładki asfaltowej na brakującym odcinku ulicy Podgórze zgodnie ze zgłoszeniami Rady Osiedla, Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany oraz mojej osoby (RM.0003.196.2020) interpelacja
25.06.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Akademii Umiejętności oraz Ignacego Krasickiego na terenie osiedla Złote Łany zgodnie z zasadami oraz założeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego (RM.0003.194.2020 ) interpelacja
24.06.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
odpowiedź
05.06.2020 ws. wpisania do REJESTRU zabytków krzyża z 1854 roku zlokalizowanego na osiedlu Langiewicza, na pograniczu Złotych Łanów, Lipnika i Straconki oraz objęcia go należnym nadzorem konserwatorskim (RM.0003.189.2020) interpelacja
17.06.2020
odpowiedź
28.05.2020 ws.wykonania nakładki asfaltowej na brakującym odcinku ulicy Kaliskiej w dzielnicy Bielsko-Biała Lipnik (RM.0003.183.2020) interpelacja
08.06.2020
odpowiedź
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
25.05.2020 ws. wykonania miejsc postojowych na nieruchomości gminnej zlokalizowanej przy ulicy Teofila Lenartowicza na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.173.2020 interpelacja
08.06.2020
odpowiedź
25.05.2020 ws. utrzymania stałego i bezproblemowego dostępu do miejsc postojowych na parkingu zlokalizowanym między ulicą Ignacego Krasickiego, a ulicą Łagodną (nad cmentarzem) na terenie osiedla mieszkaniowego Złote Łany (RM.0003.172.2020) interpelacja
29.05.2020
odpowiedź
12.05.2020 ws. wykonania nowej nakładki asfaltowej jako formy odtworzenia nawierzchni ulicy Bolesława Prusa w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny, na której w obecnym czasie prowadzone są prace modernizacyjno-remontowe związane z wykonaniem przyłącza gazowego (RM.0003.167.2020) interpelacja
25.05.2020
odpowiedź
11.05.2020 ws. rozwinięcia programu „Bielsko-Biała łapie deszcz” oraz przekazania dodatkowych środków na jego realizację (RM.0003.166.2020) interpelacja
20.05.2020
odpowiedź
05.05.2020 ws. wykonania „łąki kwietnej” na gruntach miejskich zlokalizowanych na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.162.2020) interpelacja
14.05.2020
odpowiedź
30.04.2020 ws. oznakowania poziomego wykonanego na remontowanym odcinku ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.161.2020) interpelacja
14.05.2020
27.10.2020
odpowiedź
uzupełnienie
27.04.2020 ws. powrotu do normalnych godzin otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielsku-Białej (RM.0003.157.2020) interpelacja
06.05.2020
odpowiedź
24.04.2020 rozwiązania problemu kojców dla psów policyjnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie i przy ogrodzeniu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Magnolia” w Bielsku-Białej (RM.0003.147.2020) interpelacja
07.05.2020
odpowiedź
24.04.2020 rozważenia możliwości uruchomienia dodatkowych dyżurów i świetlic dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w miesiącach lipiec - sierpień br. (RM.0003.146.2020) interpelacja
06.05.2020
odpowiedź
22.04.2020 ws. instalacji tzw. "Maskomatu" na terenie osiedla Złote Łany (RM.0003.144.2020) interpelacja
06.05.2020
odpowiedź
02.04.2020 ws. wykonania specjalnych grafik/tablic dedykowanych dla mieszkańców dużych osiedli mieszkaniowych dotyczących zasad ochrony przed koronawirusem w blokach, wieżowcach i na klatkach schodowych (RM.0003.133.2020) interpelacja
16.04.2020
odpowiedź
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
26.03.2020 ws. przywrócenia normalnego kursowania wszystkich linii MZK Bielsko-Biała wożących pracowników do lokalnych zakładów pracy, które nie zawiesiły bieżącej produkcji (RM.0003.130.2020) interpelacja
02.04.2020
odpowiedź
23.03.2020 ws. rozważania możliwości ozonowania wszystkich autobusów MZK Bielsko-Biała realizujących zadania z zakresu komunikacji zbiorowej (RM.0003.127.2020) interpelacja
01.04.2020
odpowiedź
23.03.2020 ws. remontu fragmentu chodnika przy końcowym przystanku autobusów linii numer „15” oraz „22” przy ulicy Juliana Tuwima na osiedlu Złote Łany (RM.0003.126.2020) interpelacja
01.04.2020
odpowiedź
18.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
05.03.2020 ws. rozważenia instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV przy ulicach Juliana Tuwima oraz Maksyma Gorkiego na terenie osiedla Złote Łany lub podjęcia innych, alternatywnych działań zaradczych zgodnie z kompetencjami Straży Miejskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.89.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
05.03.2020 ws. wykonania ciągu pieszych wzdłuż boiska przy Szkole Podstawowej nr 33 (dawna Szkoła Podstawowa nr 12), który skomunikuje ulicę Góralską oraz wszystkie przyległe i sąsiadujące ulice z ulicą Żywiecką w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.87.2020) interpelacja
12.03.2020
odpowiedź
05.03.2020 ws. wykonania nakładki asfaltowej na brakującym odcinku ulicy Szczęśliwej (między ulicą Bracką, a ulicą Źródlaną) w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny (RM.0003.86.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
05.03.2020 ws. wykonania oświetlenia ciągu pieszych łączącego ulicę Szczęśliwą z ulicą Łagodną oraz ulicą Mariana Langiewicza (RM.0003.85.2020) interpelacja
18.03.2020
odpowiedź
05.03.2020 ws. wykonania doraźnego przejścia dla pieszych przy ulicy Górskiej w rejonie sklepu „Lewiatan” oraz przeprowadzenia szczegółowej analizy bezpieczeństwa pieszych na pozostałych przejściach zlokalizowanych na całym odcinku ulicy Górskiej (RM.0003.84.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
27.02.2020 ws. przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy  i modernizacji chodnika wzdłuż kościoła pw. św. Józefa na osiedlu Złote Łany (ulica Złotych Kłosów od ulicy Podgórze) oraz określenia szacunkowych ram czasowych w jakich mogłaby zostać zrealizowana zgodnie z dyscypliną finansów publicznych (RM.0003.78.2020) interpelacja
11.03.2020
odpowiedź
27.02.2020 ws. pilnego remontu słupa oświetleniowego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Jutrzenki i Podgórze (osiedle Złote Łany), który w obecnym stanie stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych i ruchu samochodów (RM.0003.77.2020) interpelacja
11.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. zabezpieczenia przejść dla pieszych przy ulicy Stawowej w kierunku Ronda Niemena oraz przy skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Poniatowskiego wraz z wykonaniem systemowego doświetlenia w kolejnej perspektywie planowej i finansowej (RM.0003.69.2020) interpelacja
27.02.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. w/s wsparcia mieszkańców dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny, którzy zostali pozbawieni miejsc parkingowych przy sklepie sieci „Biedronka” (ul. Żywiecka 115) – RM.0003.60.2020 interpelacja
27.02.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
12.02.2020 ws. rozważenia wykonania tablic informujących o granicach administracyjnych poszczególnych dzielnic ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Straconki, Leszczyn oraz Lipnika (RM.0003.51.2020) interpelacja
25.02.2020
odpowiedź
10.02.2020 ws. renowacji pomnika upamiętniającego istnienie „Domu Polskiego” (RM.0003.48.2020) interpelacja
21.02.2020
21.10.2020
odpowiedź
uzupełnienie
06.02.2020 ws. podjęcia działań mających na celu zaprowadzenie porządku i spokoju wokół budynku Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica przy ulicy Maksyma Gorkiego na osiedlu Złote Łany (RM.0003.47.2020) interpelacja
17.02.2020
odpowiedź
06.02.2020 ws. rzetelnego i kompleksowego przeglądu słupów oświetleniowych zarządzanych przez spółkę „Tauron” na terenie osiedla Złote Łany oraz osiedla Langiewicza (RM.0003.46.2020) interpelacja
21.02.2020
odpowiedź
30.01.2020 ws. upamiętnienia 70. rocznicy połączenia Bielska i Białej, którą będziemy obchodzili 20 stycznia 2021 roku (RM.0003.45.2020) interpelacja
12.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. podjęcia działań zmierzających do merytorycznego rozpoznania wszelkich możliwości prawnych związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na budowę zadaszonego lodowiska w Bielsku-Białej (RM.0003.34.2020) interpelacja
10.02.2020
odpowiedź
23.01.2020 ws. wykonania systemowego doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Lipnik oraz Straconka w kolejnych perspektywach finansowych (RM.0003.32.2020) interpelacja
03.02.2020
odpowiedź
21.01.2020 ws. wsparcia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ondraszek” Bielsko-Biała (RM.0003.27.2020) interpelacja
04.02.2020
odpowiedź
21.01.2020 ws. zabezpieczenia starego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Łagodna/ul. Liściasta oraz zainstalowania po stronie chodników odpowiednich barierek lub słupków zabezpieczających (RM.0003.26.2020) interpelacja
zał. - zdjęcia
27.01.2020
25.02.2020
odpowiedź
uzupełnienie
16.01.2020 ws. zainstalowania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej specjalnej zakładki, która w prosty i czytelny sposób będzie informowała o stanie czystości i jakości powietrza w danej lokalizacji oraz rozważenia instalacji kolejnych EKO-Słupków w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny w najbliższej, dostępnej perspektywie finansowej (RM.0003.24.2020) interpelacja
30.01.2020
odpowiedź
15.01.2020 ws. zapewnienia bezpośredniego skomunikowania osiedla Langiewicza i osiedla Złote Łany ze Szpitalem Wojewódzkim w trwających obecnie konsultacjach społecznych nad projektem wdrażania zadań optymalizacyjnych w komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej („Publiczny Transport Zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+”) - RM.0003.19.2020 interpelacja
27.01.2020
odpowiedź
14.01.2020 ws. zainstalowania paneli fotowoltaicznych w obiektach instytucji publicznych będących własnością gminy Bielsko-Biała (RM.0003.16.2020) interpelacja
27.01.2020
odpowiedź
10.01.2020 ws. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY przy ulicy Straconki w Bielsku-Białej Leszczynach (RM.0003.14.2020) interpelacja
24.01.2020
odpowiedź
10.01.2020 ws. podjęcia działań pomocowych dla placówki wsparcia dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży prowadzonej przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej (RM.0003.13.2020) interpelacja
21.01.2020
odpowiedź
12.12.2019 ws. wyposażenia uczniów publicznych szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Bielska-Białej w opaski odblaskowe poprawiające widoczność oraz bezpieczeństwo pieszych na drodze zgodnie z zasadami BRD (RM.0003.422.2019) interpelacja
23.12.2019
odpowiedź
11.12.2019 ws. podjęcia działań zmierzających do upamiętnienia legendarnego polskiego boksera Tadeusza "Teddego" Pietrzykowskiego, który był długoletnim wychowawcą oraz nauczycielem dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 12 w Bielsku-Białej Leszczynach (dzisiejsza SP nr 33) RM.0003.418.2019 interpelacja
20.12.2019
odpowiedź
09.12.2019 ws. przygotowania dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem projektu koncepcyjnego i wykonawczego oraz wpisania do Wieloletniej Prognozy Finansowej kompleksowego remontu i rozbudowy ulicy Tuwima (RM.0003.416.2019) interpelacja
19.12.2019
odpowiedź
09.12.2019 ws. usunięcia awarii oświetlenia zlokalizowanego między blokami Osadnicza 9, a Dobra 23 oraz między wieżowcami Łagodna 11, 13, 15 (RM.0003.415.2019) interpelacja
23.12.2019
odpowiedź
04.12.2019 ws. uciążliwości lokalowych i przestrzennych w Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej Lipniku (RM.0003.407.2019) interpelacja
12.12.2019
odpowiedź
02.12.2019 ws. przeniesienia przejścia dla pieszych przed skrzyżowanie ulic Łagodnej oraz Liściastej w miejsce gdzie zostały zainstalowane słupy doświetlające (RM.0003.405.2019) interpelacja
13.12.2019
odpowiedź
02.12.2019 ws. przedstawienia harmonogramu prac związanych z termomodernizacją Przedszkola nr 50 oraz Szkoły Podstawowej nr 20, a także rozważenia wykonania miejsc parkingowych w pobliżu w/s szkoły, co było zapisane m.in. w zwycięskim projekcie Budżetu Obywatelskiego nr 30-OBB022 na 2018 rok (RM.0003.404.2019) interpelacja
12.12.2019
odpowiedź
13.11.2019 ws. zniesienia znaku zakazu zatrzymywania się (B-36) wzdłuż ulicy Liściastej na terenie osiedla Złote Łany interpelacja
zał. zdjęcia
26.11.2019
19.12.2019
odpowiedź
uzupełnienie
13.11.2019 ws. wykonania oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ulicy Wczasowej z ulicą Rolną. interpelacja
19.11.2019
odpowiedź
06.11.2019 ws. wykonania przejścia dla pieszych przy Przedszkolu nr 26 w Bielsku-Białej Leszczynach (ulica Straconki) oraz podjęcia innych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu interpelacja
19.11.2019
27.12.2019
odpowiedź
uzupełnienie
30.10.2019 ws. ponownego podjęcia działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego ulicy Sieradzkiej w dzielnicy Bielsko-Biała Lipnik interpelacja
13.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. remontu cząstkowych ubytków nawierzchni jezdni na całej długości ulicy Akademii Umiejętności ze szczególnym uwzglęgnieniem odcinka od skrzyżowania z ulicą Lenartowicza do skrzyżowania z ulicą Łagodną interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
16.10.2019 ws. zapewnienia stałego i celowego wsparcia dla aktualnego Mistrza Polski AMP Futbol Ekstraklasy – drużyny Kuloodpornych Bielsko-Biała interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
11.10.2019 ws. zmiany rozwiązań projektowych w zadaniu o nazwie: „Rozbudowa ulicy Wczasowej, na odcinku od ulicy Żywieckiej do ulicy Łęgowej” w celu zmniejszenia zajętości prywatnych działek oznaczonych numerami: 76/13 i 76/17 oraz wystąpienia do właściwego sprawie ministerstwa o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych interpelacja
załącznik - zdjęcia
22.10.2019
odpowiedź
07.10.2019 ws. uwzględnienia stanowiska Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" nr 1/2019 z dnia 26 września br. przy procedurze przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Bielsku-Białej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością interpelacja
21.10.2019
odpowiedź
03.10.2019 ws. informacji o aktualnym stanie prawnym łącznika stanowiącego przedłużenie ulicy Zygmunta Krasińskiego w kierunku ulicy Łagodnej oraz jego doraźnego remontu ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych interpelacja
16.10.2019
odpowiedź
19.09.2019 ws. uzupełnienia brakujących szyb i innych elementów wiat przystankowych zlokalizowanych przy ulicach: Żywieckiej, Lenartowicza oraz Jutrzenki interpelacja
03.10.2019
odpowiedź
19.09.2019 ws. podjęcia działań zmierzających do wpisania pływalni "Aqua" zlokalizowanej powyżej osiedla Langiewicza jako jednego z partnerów realizujących program "Miejsce przyjazne dla Seniorów" oraz honorujących "Kartę Seniora" interpelacja
02.10.2019
odpowiedź
19.09.2019 ws.wykonania spustu deszczowego (ulicznego) oraz włączenia go do kanalizacji w rejonie ulic Akademii Umiejętności i Majakowskiego celem efektywnego odprowadzania wody opadowej interpelacja
27.09.2019
odpowiedź
12.09.2019 ws. rozważenia wykonania czerwonych, poprzecznych grubowarstwowych pasów bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej nr 33 na Osiedlu Złote Łany oraz skierowania przedmiotowej sprawy pod obrady Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego interpelacja
26.09.2019
odpowiedź
06.09.2019 ws. rozważenia możliwości zainstalowania kamery CCTV monitoringu miasta Bielska-Białej w pobliżu skrzyżowania ulic Jutrzenki, Podgórze i Majakowskiego na terenie osiedla Złote Łany interpelacja
18.09.2019
odpowiedź
06.09.2019 ws. zamontowania progów zwalniających w pobliżu skrzyżowania ulicy Miodowej oraz Kukułek w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny, a także przedstawienia przedmiotowej sprawy na Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. interpelacja
12.09.2019
odpowiedź
23.08.2019 ws. systemowego doświetlenia przejść dla pieszych na całym ciągu ulicy Górskiej w dzielnicach Straconka oraz Leszczyny interpelacja
29.08.2019
09.09.2019
odpowiedź
uzupełnienie
21.08.2019 ws. wyczyszczenia i uporządkowania ciągu pieszych przy ul. Złotych Kłosów oraz Podgórze interpelacja
29.08.2019
odpowiedź
19.08.2019 ws. wpisania do Wieloletniej Prognozy Finansowej kompleksowego remontu ulicy Prusa w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz podania informacji o aktualnym statusie tego zadania interpelacja
02.09.2019
odpowiedź
24.07.2019 ws. informacji o planowanje wycince okazałego dębu, która może zostać wykonana w ramach planowanej rozbudowy i modernizacji ulicy Akademii UMiejętności w Bielsku-Białej interpelacja
07.08.2019
odpowiedź
15.07.2019 ws. infromacji o planowanej wycince drzew w ramach realizacji ostatniego etapu rozbudowy i modernizacji ulicy Wczasowej na granicy dzielnic Mikuszowice Krakowskie i Leszczyny39 interpelacja
29.07.2019
odpowiedź
15.07.2019 ws.podjęcia działań zmierzających do wyczyszczenia ciągów pieszych na terenie osiedla Złote Łany oraz konsekwentnego i cyklicznego koszenia terenów wzdłuż dróg ogólnomiejskich interpelacja
29.07.2019
odpowiedź
15.07.2019 ws. remontu chodnika przy pętli autobusowej w centralnej części osiedla Złote Łany interpelacja
29.07.2019
odpowiedź
09.07.2019 ws. uciążliwości odorowych z Zakładu Gospodarki Odpadami interpelacja
23.07.2019
odpowiedź
03.07.2019 ws. podjęcia kompleksowych działań remontowych i modernizacyjnych na całym odcinku ulicy Sieradzkiej w dzielnicy Bielsko-Biała Lipnik interpelacja
19.07.2019
odpowiedź
18.06.2019 ws. rozważenia budowy wodnych placów zabaw na terenie miasta Bielska-Białej interpelacja
01.07.2019
odpowiedź
10.06.2019 ws. wystąpienia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie fantomów, które w celach szkoleniowych mogą być wykorzystywane m.in. przez jednostki OSP z Bielska-Białej interpelacja
17.06.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. konsultacji społecznych przeprowadzonych w sprawie wielowariantowej koncepcji rozbudowy ulicy Akademii Umiejętności na odcinku od skrzyżowania z ulicą Marii Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ulicą Łagodną interpelacja
21.06.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. uruchomienia programu "Bon Żłobkowy" w Bielsku-Białej interpelacja
21.06.2019
odpowiedź
04.06.2019 ws. ewentualnej budowy orlika ze sztuczna nawierzchią na terenie Bulwarów Straceńskich w miejscu gdzie obecnie zlokalizowane jest niszczejące boisko z naturalna trawą interpelacja
17.06.2019
odpowiedź
04.06.2019 ws. budowy parkingu pod cmentarzem na osiedlu Złote Łany, który został wskazany jako alternatywna propozycja inwestycji realizowanych w ramach "100 tys.zł" przyznawnych do dyspocyzji Rad Osiedli interpelacja
11.06.2019
odpowiedź
31.05.2019 ws. wykonania przebudowy oraz poszerzenia wjazdu na ulicę Admiralską w dzielnicy Bielsko-Biała Lipnik oraz ewentualnych mozliwości połączenia tej inwestycji z trwającą obecnie rozbudową DK 52 interpelacja
11.06.2019
odpowiedź
28.05.2019 ws. zwiększenia poprawy bezpieczeństwa pasażerów i pieszych na przystankach autobusowych MZK zlokalizowanych przy ulicy Łagodnej oraz ulicy Tuwima oraz przedstawienia opisanego problemu na komisji d/s bezpieczeństwa ruchu drogowego interpelacja ze zdjęciami
03.06.2019
11.07.2019
odpowiedź
uzupełnienie
10.05.2019 ws. usytuowania znaku zakazu zatrzymywania się na ulicy Złoty Potok oraz zakazu postoju na ulicy Saneczkowej w Bielsku-Białej Straconc interpelacja
22.05.2019
odpowiedź
08.05.2019 ws. budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rzemieślniczej w Bielsku-Białej interpelacja
16.05.2019
odpowiedź
08.05.2019 ws. przedstawienia projektu koncepcyjnego przebudowy schodów na ulicy Złotych Kłosów oraz wystąpienia do Ministra Infrastruktury o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, które jest niezbędne dla dalszego procedowania tego zadania interpelacja
21.05.2019
odpowiedź
23.04.2019 ws. zwiększenia częstotliwości odbiorów odpadów komunalnych z frakcji "metale i tworzywa sztuczne" oraz "BIO" ze szczególnym uwzględnieniem okresu letniego oraz przedstawienia ewentualnych kosztów tego zadania interpelacja
07.05.2019
22.05.2019
odp 1
odp 2
23.04.2019 ws. niekorzystnej zmiany organizacji ruchu i oznakowania pionowego na ulicy Lenartowicza wokół tzw. bloków "Apenowskich" (osiedle Złote Łany) interpelacja interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
10.04.2019 ws. znalezienia nowej siedziby dla Świetlicy "Przyjazna przystań u Świętego Józefa" działającej w ramach Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży "Parasol" na terenie osiedla Złote Łany interpelacja
24.04.2019
odpowiedź
08.04.2019 ws. podsumowania zebrań sprawozdawczych Rad Osiedli w okręgu numer 4 tj. Leszczyny, Lipnik, Mikuszowice Krakowskie, Straconka, Złote Łany interpelacja interpelacja
23.04.2019
odpowiedź
03.04.2019 ws. bieżącego utrzymania oraz kapitalnego remontu ul. Źródlanej w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny interpelacja
17.04.2019
odpowiedź
01.04.2019 ws. uzupełnienia interpelacji z dnia 12 marca br.dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała oraz analizy zapisów rozdziału III (dodatek funkcyjny) i rozdziału IV (dodatek za warunki pracy) interpelacja
10.04.2019
odpowiedź
12.03.2019 ws. zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia dodatku funkcyjnego oraz motywacyjnego interpelacja
20.03.2019
odpowiedź
12.03.2019 ws. przystąpienia do procesu projektowego połączenia ulicy Siewnej z ulicą Łagodną oraz wpisania tej inwestycji do dokumentacji przyszłościowej dla dróg gminnych interpelacja
27.03.2019
odpowiedź
28.02.2019 ws. ustalenia szczegółowych ram czasowych oraz przedstawienia rzeczywistego statusu inwestycji o nazwie "Rozbudowa ulicy Wczasowej od ulicy Żywieckiej do ulicy Łęgowej" w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny interpelacja
14.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. oznaczenia nieruchomości Rodzinnych Ogródków Działkowych jako "ZD - zieleń działkowa" w konsultowanym obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. przedstawienia harmonogramu prac związanych z realizacją projektu o nazwie "Rozbudowa ulicy Łagodnej w Bielsku-Białej oraz połączenia ulicy Siewnej z ulicą Łagodną na Osiedlu Langiewicza" interpelacja
28.02.2019
odpowiedź
15.02.2019 ws. wykonania i zainstalowania tablic upamiętniających wybitnych olimpijczyków z Bielska-Białej na terenie Bulwarów Straceńskich w roku jubileuszu 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego interpelacja
27.02.2019
odpowiedź
01.02.2019 ws. zabezpieczenia ścieżki rowerowej na przedłużeniu ulicy Liściastej do ulicy Złotych Kłosów wykonanej w ramach budżetu obywatelskiego oraz przygotowania i utwardzenia gruntu pod parking na terenach należących do gminy Bielsko-Biała na ww. terenie interpelacja interpelacja
18.02.2019
odpowiedź
10.01.2019 dot. konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. przedstawienia harmonogramu prac nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Bielsku-Białej Lipniku interpelacja interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. planowanej inwestycji o charakterze handlowo-usługowym w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny z wjazdem oraz parkingiem od ulicy Miodowej interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
15.01.2019 ws. zainstalowania Tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na osiedlu Złote Łany oraz osiedlu Langiewicza, a także wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy poszczególnych linii autobusowych MZK interpelacja
25.01.2019
odpowiedź
03.03.2019 ws. dwuzmianowości nauczania w szkołach podstawowych oraz reorganizacji zajęć pozalekcyjnych dzieci na osiedlu Złote Łany interpelacja
16.01.2019
odpowiedź
18.12.2018 ws. sytuacji finansowej Bialskiego Klubu Sportowego "STAL" Bielsko-Biała interpelacja
31.12.2018
odpowiedź
13.12.2018 ws. realizacji inwestycji związanych z budżetem obywatelskim w 2019 roku interpelacja
19.12.2018
odpowiedź
13.12.2018 ws. budowy parkingu dla Szkoły Podstawowej nr 20 im. Jerzego Kukuczki na osiedlu Złote Łany interpelacja
27.12.2018
odpowiedź
04.12.2018 ws. doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicy Łagodnej oraz ulicy Jutrzenki na osiedlu Złote Łany interpelacja
17.12.2018
odpowiedź
28.11.2018 ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na kruszeniu kamienia naturalnego przy ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej Lipniku interpelacja
11.12.2018
odpowiedź