Michasiów Dariusz 2018-2023

Michasiów Dariusz
Nazwisko i imię: Michasiów Dariusz
Wykształcenie: średnie
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: "Wspólnie dla Bielska-Białej"
Telefon:

Przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko w latach 2010-2014. Społecznik, księgarz, zapalony podróżnik. Przez ostatnie osiem lat udało mi się pomóc wielu mieszkańcom naszego Miasta w rozwiązywaniu spraw trudnych ale również z puntu widzenia radnego tych mniej ważnych. Do załatwienia pozostaje w dalszym ciągu budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 31 w Starym Bielsku i budowa łącznika do Hulanki od ul. Gen. Władysława Andersa.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 56
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
14.05.2021 ws. przeprowadzenia prac porządkowych oraz wykonania kanalizacji i elewacji ścian w budynku przy ul. Cieszyńskiej 14 w Bielsku-Białej (RM.0003.276.2021) interpelacja
07.05.2021 ws. przeprowadzenia niezbędnych prac porządkowych w centrum miasta, szczególnie w ciągu ulic 11 Listopada i Cechowej (RM.0003.252.2021) interpelacja
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
16.03.2021 ws. naruszenia stosunków wodnych na ulicy Pienińskiej (RM.0003.164.2021) interpelacja
31.03.2021
odpowiedź
24.02.2021 ws. wykonania oraz montażu pojemnika na nakrętki w kształcie lekkoatlety przy Stadionie Lekkoatletycznym w Wapienicy (RM.0003.111.2021) interpelacja
04.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. remontu ulicy Hutniczej (RM.0003.94.2021) interpelacja
19.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
08.02.2021 ws. wykonania parkingu przy ulicy Jaworzańskiej w Bielsku-Białej na terenie Szkoły Podstawowej nr 32 (RM.0003.67.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
07.01.2021 ws. domagania się przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej (RM.0003.3.2021) interpelacja
18.01.2021
odpowiedź
14.12.2020 ws. przedłużenia ulicy Błatniej i włączenia jej do ulicy Jaworzańskiej (RM.0003.512.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
02.12.2020 ws. remontu ulicy Rezedowej (RM.0003.475.2020) interpelacja
16.12.2020
odpowiedź
02.12.2020 ws. remontu ulicy Zapłocie Duże (RM.0003.474.2020) interpelacja
15.12.2020
odpowiedź
02.12.2020 ws. remontu ulicy Wodnej (RM.0003.473.2020) interpelacja
11.12.2020
odpowiedź
02.12.2020 ws. w/s wyczyszczenia rowów na styku ulic Zapłocie Duże i Komandorska (RM.0003.472.2020) interpelacja
11.12.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws.umieszczenia sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Partyzantów (RM.0003.331.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. naruszenia stosunków wodnych na styku ulic: Zapłocie Małe i Okrętowej (RM.0003.330.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. utrzymania ulicy Józefa Mireckiego jako drogi dwukierunkowej (RM.0003.304.2020) interpelacja
02.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
30.07.2020 ws. przycięcia gałęzi przy ulicy Spółdzielców (RM.0003.262.2020) interpelacja
12.08.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
06.07.2020 ws. planów budowy dużego osiedla deweloperskiego na ulicy Bohaterów Westerplatte (RM.0003.232.2020) interpelacja
15.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. przycięcia gałęzi przy kamerze miejskiego monitoringu przy ul. Spółdzielców (RM.0003.220.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. usytuowania trzech ławek przy ulicy Stawowej (RM.0003.219.2020) interpelacja
03.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. ponownego otwarcia kasy w AQUA S.A. (RM.0003.218.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. uregulowania stosunków wodnych w Starym Bielsku pomiędzy ulicami Księdza Bronisława Jakubowskiego i Księdza Mateusza Opolskiego (RM.0003.217.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. pilnej pielęgnacji drzew i krzewów na ulicy Zygmunta Krasińskiego 26 (RM.0003.216.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
27.04.2020 ws. powrotu do normalnych godzin otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bielsku-Białej (RM.0003.157.2020) interpelacja
06.05.2020
odpowiedź
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
19.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. remontu ulicy Zawiłej (RM.0003.113.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. remontu ulicy Kamieniec Podolski (RM.0003.112.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. zabezpieczenia przejść dla pieszych przy ulicy Stawowej w kierunku Ronda Niemena oraz przy skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Poniatowskiego wraz z wykonaniem systemowego doświetlenia w kolejnej perspektywie planowej i finansowej (RM.0003.69.2020) interpelacja
27.02.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
16.12.2019 ws. przebudowy ulicy Zimowej interpelacja
27.12.2019
odpowiedź
21.11.2019 ws. zainstalowania progów zwalniających na ulicy Krokusowej interpelacja
04.12.2019
odpowiedź
18.11.2019 ws. budowy chodnika przy ulicy Filarowej interpelacja
26.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. przejęcia w trwały zarząd przez MZD ulicy Dzwonkowej w Wapienicy interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. możliwości uruchomienia stacji rowerowej w Starym Bielsku interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws. wytyczenia przejścia dla pieszych na progu zwalniającym na ulicy Zapora interpelacja
03.10.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws. nawiązania współpracy partnerskiej z miastem YUZA w Japonii interpelacja
04.10.2019
odpowiedź
14.08.2019 ws. remontu ulicy Gwarków interpelacja
26.08.2019
odpowiedź
14.08.2019 ws. remontu drogi służebnej na terenie posesji nr 5 przy ulicy Zdrojowej interpelacja
29.08.2019
odpowiedź
14.08.2019 ws. planu budowy 11 kondygnacyjnego bloku pomiędzy ulicami Michałowicza i Poprzeczną interpelacja
29.08.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. budowy parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Stawowej interpelacja
21.06.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. zalewania gospodarstwa rolnego interpelacja
18.06.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. remontu ulicy Kotlarskiej interpelacja
14.06.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. remontu ulicy Kominiarskiej interpelacja
11.06.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. remontu placu oraz bramy wjazdowej przy posesji nr 5 na ulicy Zdrojowej w Bielsku-Białej interpelacja
01.04.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. braku miejsc parkingowych w obrębie Placu Św. Mikołaja, Sądu Okręgowego, rynku warzywnego, Studia Filmów Rysunkowych oraz Starego Miasta interpelacja
28.03.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
15.02.2019 ws. likwidacji parkingu na Placu Św. Mikołaja interpelacja
28.02.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. naprawy chodnika przy Lidlu w Starym Bielsku interpelacja
31.01.2019
odpowiedź