Łoś Konrad 2018-2023

Łoś Konrad
Nazwisko i imię: Łoś Konrad
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Szanowni Państwo,
Uprzejmie dziękuję za ogromny kredyt zaufania jakim ponownie zostałem obdarzony w wyborach samorządowych w październiku 2018 r. Uzyskany wynik wyborczy wskazuje, iż moja kandydatura została przez wyborców w sposób szczególny doceniona. Otrzymane 3314 głosów przełożyło się na najlepszy wynik w Bielsku-Białej zapewniając mi niespotykane dotąd w wyborach do Rady Miejskiej w Bielsku-Białej poparcie sięgające 22,45 % w skali okręgu wyborczego z którego kandydowałem i z którym od urodzenia jestem związany (okręg nr 2). Tak silna legitymacja do wykonywania mandatu radnego jest dla mnie wielkim zobowiązaniem wobec Państwa i w sposób szczególny motywuje mnie do jeszcze bardziej aktywnego działania na rzecz miasta i pomyślności jego mieszkańców. Dołożę więc wszelkich starań by nie zawieść pokładanego we mnie zaufania. Niewątpliwie dochowam wierności ślubowaniu jakie złożyłem w trybie art. 23a ustawy o samorządzie gminnym w dniu 21 listopada 2018 r. na inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji.  W poprzednich wyborach samorządowych w 2014 r. kandydując także z listy PiS (miejsce 4) uzyskałem dzięki Państwa poparciu również znakomity wynik wyborczy (1179 głosów), co przełożyło się na czwarty rezultat w Bielsku-Białej.

Od urodzenia mieszkam w Bielsku-Białej. Wychowywałem się i mieszkam w Wapienicy, gdzie uczęszczałem do tut. Szkoły Podstawowej nr 32. Związany jestem także z Osiedlem Polskich Skrzydeł, gdzie spędziłem młodzieńcze lata. Egzamin dojrzałości złożyłem w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej.  Dzisiaj jestem doktorem prawa i na co dzień od kilkunastu lat wykonuję zawód nauczyciela akademickiego. Stąd też mam dobry kontakt z młodzieżą i znam jej problemy.

Poza aktywnością zawodową staram się także pomagać innym ludziom. Zajmuję się działalnością o charakterze pro bono wiedząc, że wielu ludzi nie stać na profesjonalną pomoc prawą, świadczoną na rynku. Przyczyniłem się do założenia Biura Interwencji Prawnej w Bielsku-Białej. W ramach społecznej misji prowadzonej działalności udzielam nieprzerwanie od ponad dziesięciu lat bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic.

W latach 2011-2017 dzięki zaufaniu, jakim obdarzali mnie Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej miałem zaszczyt reprezentować ich interesy w Radzie Nadzorczej tej spółdzielni, zaś sami członkowie Rady wybrali mnie jej przewodniczącym. Stąd też znam nasze osiedla mieszkaniowe, problemy mieszkańców i staram się je w miarę obiektywnych możliwości  rozwiązywać. Czym byłoby bowiem dobro wspólne gdyby zapomnieć o pojedynczym człowieku? W swojej działalności kieruję się zawsze praworządnością i ochroną interesu publicznego, nie lekceważąc przy tym dobra jednostek, czyli poszczególnych, pojedynczych mieszkańców. Stąd moje motto niezmiennie brzmi W TROSCE O DOBRO WSPÓLNE. 

Moje priorytety w Radzie Miejskiej w kadencji 2018 - 2023 związane są w szczególności z właściwością rzeczową stałych Komisji Rady Miejskiej do składu których zostałem wybrany:

  • Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.
  • Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
  • Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.konradlos.pl

KONRAD ŁOŚ - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktor nauk prawnych w zakresie prawa, mgr prawa, mgr administracji, specjalista w zakresie prawa finansowego oraz administracyjnego. Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku adiunkta, wychowawca młodzieży i naukowiec. Posiada także wieloletnie doświadczenie samorządowe - urzędnicze, nabyte w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Otrzymał państwowe licencje zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także ukończył praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim. Od kilkunastu lat biegły sądowy, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Nieruchomości przy Instytucie Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, współtwórca Beskidzkiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Bielsku-Białej i wieloletni przewodniczący sądu koleżeńskiego tego stowarzyszenia. Posiada bogate doświadczenie w sferze praktyki gospodarczej.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 196
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
17.05.2021 ws. szkód w postaci zapadniętej nawierzchni oraz rozjeżdżonego pobocza ulicy Potok w wyniku wzmożonego ruchu pojazdów, jaki miał miejsce w czasie modernizacji ul. Cieszyńskiej na odcinku od ronda z łącznikiem ul. Międzyrzeckiej do ronda z ul. Jaworzańską (RM.0003.284.2021) interpelacja
17.05.2021 ws. pilnego wykonania deklarowanego przez Prezydenta Miasta objęcia instalacji odwadniającej przy ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica tzw. stałym utrzymaniem (RM.0003.283.2021) interpelacja
17.05.2021 ws. stwarzających zagrożenie powodziowe niesprawnych studzienek do odprowadzania wód opadowych na ul. Wapienickiej oraz przeglądu tego typu infrastruktury drogowej pod kątem ich drożności (RM.0003.282.2021) interpelacja
17.05.2021 ws. uwag mieszkańców w przedmiocie przyjętych rozwiązań komunikacyjnych, które utrudniają poruszanie się pieszych w obrębie zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej, w szczególności w centrum Wapienicy (RM.0003.281.2021) interpelacja
17.05.2021 ws. aktualnego stanu realizacji robót naprawczych w zakresie uzupełnienia nasadzeń w obrębie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica oraz ostatecznego terminu przekazania terenu w administrację Wydziałowi Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (RM.0003.280.2021) interpelacja
17.05.2021 ws. montażu progów zwalniających na ul. Dziewanny oraz ul. Słomianej (RM.0003.279.2021) interpelacja
17.05.2021 ws. realizacji wyniesionych tarcz skrzyżowań na ul. Zapora na wysokości ul. Kopytko i ul. Miętowej ( RM.0003.278.2021) interpelacja
06.05.2021 ws. skrajnie złego stanu technicznego infrastruktury drogowej i chodnikowej w obrębie osiedla Żeromskiego w Bielsku-Białej oraz bezczynności służb miejskich w niniejszej sprawie (RM.0003.250.2021) interpelacja
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
28.04.2021 ws. stałego monitorowania terenu w obrębie rzeki Białej w sąsiedztwie galerii handlowej Sfera (RM.0003.240.2021) interpelacja
10.05.2021
odpowiedź
22.04.2021 ws. wyznaczenia strefy ruchu oraz ustawienia znaku drogowego D-52 w obrębie ulicy Dożynkowej (RM.0003.232.2021) interpelacja
06.05.2021
odpowiedź
22.04.2021 ws. ewentualnych zagrożeń dla inwestycji polegającej na budowie basenu na Osiedlu Polskich Skrzydeł przez Spółkę AQUA wynikających z toczącego się sporu pomiędzy akcjonariuszami (RM.0003.231.2021) interpelacja
05.05.2021
odpowiedź
22.04.2021 ws. niecenzuralnych uwag zastępcy Prezydenta Miasta wobec przedstawiciela Stowarzyszenia Mieszkańców Wapienicy w Radzie Interesariuszy (RM.0003.230.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
19.04.2021 ws. organizacji ruchu na ulicy Międzyrzeckiej oraz uporządkowania kwestii pozostawiania pojazdów w pasie drogowym przed kościołem poprzez wprowadzenie zakazu postoju (RM.0003.222.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
19.04.2021 ws. ponownego zorganizowania dodatkowego odbioru odpadów zielonych w maju (RM.0003.221.2021) interpelacja
04.05.2021
odpowiedź
19.04.2021 ws. modernizacji ulicy Dworcowej (RM.0003.220.2021) interpelacja
27.04.2021
odpowiedź
19.04.2021 ws. rozważenia utworzenia przez gminę Bielsko-Biała społecznej agencji najmu lokali mieszkalnych (RM.0003.219.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
19.04.2021 ws. wszczętych i prowadzonych przez gminę Bielsko-Biała postępowań administracyjnych zmierzających do ulokowania stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie miasta (RM.0003.218.2021) interpelacja
04.05.2021
odpowiedź
16.04.2021 ws. pilnej poprawy bezpieczeństwa pieszych na odcinku zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej w obrębie pawilonu jednej z dyskontowych sieci handlowych w Wapienicy (RM.0003.215.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
16.04.2021 ws. pilnego przeprowadzenia audytu w zakresie przyjętych rozwiązań komunikacyjnych dla ruchu pieszego w obrębie modernizowanej ulicy Cieszyńskiej, w szczególności w centrum Wapienicy (RM.0003.214.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
16.04.2021 ws. stanowczego sprzeciwu mieszkańców Starego Bielska wobec planowanej budowy hali magazynowo-logistyczno-spedycyjnej przy ul. Francuskiej i Szklanej (RM.0003.213.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
23.03.2021 ws. zwiększenia bezpieczeństwa epidemicznego mieszkańców załatwiających sprawy w obrębie Urzędu Miejskiego poprzez szersze rozpropagowanie wśród zainteresowanych stron informacji o możliwości wysyłania dokumentów pocztą, zamiast ich osobistego odbioru (RM.0003.177.2021) interpelacja
01.04.2021
odpowiedź
23.03.2021 ws. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez odtworzenie schodów na nasypie wiodących do punktów handlowych przy zmodernizowanym odcinku ul. Cieszyńskiej w Wapienicy (RM.0003.176.2021) interpelacja
06.04.2021
odpowiedź
23.03.2021 ws. obaw mieszkańców Starego Bielska w związku z planowana budową hali magazynowo-logistyczno-spedycyjnej przy ul. Francuskiej i Szklanej (RM.0003.175.2021) interpelacja
01.04.2021
odpowiedź
17.03.2021 ws. naprawy stwarzającego zagrożenie wyboistego i porośniętego trawami chodnika z płyt betonowych wiodącego w kierunku kościoła na Osiedlu Polskich Skrzydeł od strony Osiedla równolegle do ulicy św. Pawła (RM.0003.166.2021) interpelacja
25.03.2021
odpowiedź
17.03.2021 ws. modernizacji wiat przystankowych przy ul. Czesława Tańskiego w Bielsku-Białej (RM.0003.165.2021) interpelacja
26.03.2021
odpowiedź
16.03.2021 ws. doprowadzenia przez Prezydenta Miasta do usunięcia niekorzystnych dla mieszkańców Bielska-Białej zamieszkujących zasoby spółdzielcze skutków prawnych decyzji Spółki AQUA S.A. polegających na jednostronnym wypowiedzeniu porozumień zawartych ze spółdzielniami mieszkaniowymi dotyczących upustów handlowych, jakie od wielu lat obowiązywały w związku ze specyfiką tych podmiotów (RM.0003.163.2021) interpelacja
29.03.2021
odpowiedź
11.03.2021 ws. stanu zaawansowania prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (RM.0003.155.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
11.03.2021 ws. zintensyfikowania przedłużających się w czasie działań związanych z doświetleniem ulicy Kminkowej w Bielsku-Białej (RM.0003.154.2021) interpelacja
25.03.2021
odpowiedź
11.03.2021 ws. zaplanowania remontu ul. Żytomierskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.153.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. nieukierunkowanej na konstruktywne rozwiązanie zgłoszonego problemu odpowiedzi na interpelację w sprawie uporządkowania oraz docelowego zagospodarowania zaniedbanego terenu znajdującego się w centrum Wapienicy u zbiegu ulicy Twórczej oraz ul. Międzyrzeckiej obok Domu Kultury (RM.0003.142.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. problemów mieszkańców związanych z dojazdem do budynków przy ul. Dożynkowej w Bielsku-Białej (RM.0003.141.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. szczegółowego zakresu planowanej modernizacji ulicy Czesława Tańskiego oraz ulicy Stanisława Skrzydlewskiego w Bielsku-Białej po uchyleniu objazdu do rozbudowanej ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.140.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. powstrzymania postępującej degradacji wpisanej do ewidencji zabytków przedwojennej willi w Wapienicy przy ul. Działkowców 12 A oraz objęcie jej dozorem uniemożliwiającym penetrowanie budynku przez osoby postronne (RM.0003.139.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. zweryfikowania odmowy wykonania przez Miejski Zarząd Dróg zjazdów do niektórych posesji w związku z modernizacją ul. Dzwonkowej oraz niezrozumiałego różnicowania sytuacji mieszkańców z tego tytułu (RM.0003.138.2021) interpelacja
18.03.2021
odpowiedź
10.03.2021 ws. planowanej przez miasto sprzedaży gminnych działek u zbiegu ulic Międzyrzeckiej i Jaskrowej w Bielsku-Białej (RM.0003.137.2021) interpelacja
24.03.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. przedłożenia szczegółowej informacji na temat udzielonej przez Prezydenta Miasta pomocy dla podatników w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID 19, poprzez udzielone na wniosek ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (RM.0003.110.2021) interpelacja
02.03.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. bieżącego publikowania informacji o interpelacjach i zapytaniach radnych Rady Miejskiej w Magazynie Samorządowym W BIELSKU-BIAŁEJ – dwutygodniku wydawanym przez Gminę Bielsko-Biała (RM.0003.107.2021) interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. problemów najemców gminnej nieruchomości o charakterze usługowym przy ul. Warszawskiej 24 w następstwie ewentualnej zamiany podnajmowanej nieruchomości (RM.0003.104.2021) interpelacja
01.03.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. skargi mieszkańca na nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarno-epidemicznych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej (RM.0003.103.2021). interpelacja
02.03.2021
odpowiedź
12.02.2021 ws. zintensyfikowania prac związanych z realizacją II etapu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Leśników do ul. Tartacznej (RM.0003.82.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
12.02.2021 ws. zaplanowania modernizacji ulicy Czesława Tańskiego oraz ulicy Stanisława Skrzydlewskiego w Bielsku-Białej po uchyleniu objazdu do rozbudowanej ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.81.2021). interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
12.02.2021 ws. przedstawienia harmonogramu dalszych działań jakie zostały zapowiedziane w odpowiedzi na interpelację z dnia 22.11.2020 r. w przedmiocie zagospodarowania terenu położonego u zbiegu ulic Międzyrzeckiej i Jaskrowej w Bielsku-Białej (RM.0003.80.2021). interpelacja
25.02.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. przeprowadzenia wśród najemców kampanii informacyjnej na temat możliwości ubiegania się o dodatki mieszkaniowe powiększone o tzw. „dopłatę do czynszu” dla najemców i podnajemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID – 19 (RM.0003.75.2021) interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
05.02.2021 ws. pilnego uruchomienia nowo wybudowanej instalacji oświetleniowej przy ul. Lajkonika w Bielsku-Białej (RM.0003.62.2021) interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
05.02.2021 ws. uporządkowania oraz docelowego zagospodarowania zaniedbanego terenu znajdującego się w centrum Wapienicy u zbiegu ulicy Twórczej oraz ul. Międzyrzeckiej obok Domu Kultury (RM.0003.61.2021) interpelacja
zał. - zdjęcia
16.02.2021
odpowiedź
03.02.2021 ws. podjęcia działań mających na celu poprawę trudnej sytuacji w sferze komunalnego budownictwa mieszkaniowego w Bielsku-Białej poprzez rozważenie możliwości skorzystania z nowych instrumentów wsparcia zaliczanych do rynkowej części pakietu mieszkaniowego i narodowego programu mieszkaniowego w ramach programu „LOKAL ZA GRUNT” (RM.0003.60.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
03.02.2021 ws. zakupu wiat przystankowych usytuowanych na zmodernizowanym odcinku ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.59.2021) interpelacja
17.02.2021
odpowiedź
02.02.2021 ws. zatrudniania na kierowniczych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej oraz gminnych jednostkach organizacyjnych (RM.0003.58.2021) interpelacja
15.02.2021
odpowiedź
02.02.2021 ws. pomocy dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (RM.0003.55.2021) interpelacja
16.02.2021
odpowiedź
27.01.2021 ws.przewlekłości działań służb miejskich w sferze zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Trzech Diamentów (RM.0003.54.2021) interpelacja
10.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. ponownej instalacji urządzenia do sprzedaży biletów na przystankach MZK w centrum Wapienicy po demontażu automatu w związku z modernizacją ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.47.2021) interpelacja
04.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. uregulowania sposobu administrowania terenem ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica (RM.0003.46.2021) interpelacja
05.02.2021
odpowiedź
21.01.2021 ws. zwiększenia nadzoru służb miejskich nad prowadzonymi pracami remontowymi oraz wydatkowaniem środków publicznych z tego tytułu w ramach udziału gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Milusińskich 6 (RM.0003.35.2021) interpelacja
02.02.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. stanowczego sprzeciwu mieszkańców wobec niezaplanowania budowy chodnika wzdłuż modernizowanej ul. Dzwonkowej (RM.0003.33.2021) interpelacja
28.01.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. udzielenia niezwłocznej pomocy mieszkaniowej wielodzietnej rodzinie poprzez zamianę gminnego lokalu mieszkalnego z powodu wad technicznych lokalu uniemożliwiających dalsze zamieszkiwanie w nim przez najemców (RM.0003.27.2021) interpelacja
28.01.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. organizacji ruchu na ul. Dzwonkowej w Bielsku-Białej (RM.0003.26.2021) interpelacja
27.01.2021
odpowiedź
14.01.2021 ws. wyegzekwowania od Generalnego Wykonawcy – spółki Eurovia Polska S.A. rzetelnego przeprowadzenia remontu znajdujących się w dramatycznym stanie technicznym ulic Czesława Tańskiego oraz Stanisława Skrzydlewskiego, jako dróg objazdowych do modernizowanej ul. Cieszyńskiej oraz ponownego rozważenia wszczęcia procedury kar umownych (RM.0003.23.2021) interpelacja
28.01.2021
odpowiedź
07.01.2021 ws. wprowadzających w błąd tablic z numerem przystanku zawieszonych na nowo usytuowanych wiatach przystankowych MZK w centrum Wapienicy (RM.0003.2.2021) interpelacja
13.01.2021
odpowiedź
07.01.2021 ws. modernizacji ul. Czesława Tańskiego, której stan techniczny uległ znacznemu pogorszeniu z powodu zwiększenia natężenia ruchu po wprowadzeniu długotrwałego objazdu do ul. Cieszyńskiej (RM.0003.1.2021) interpelacja
21.01.2021
odpowiedź
30.12.2020 ws. uporządkowania terenu przy ulicy Międzyrzeckiej w obrębie torów kolejowych linii 190 na wysokości kościoła w Wapienicy (RM.0003.528.2020) interpelacja
14.01.2021
01.02.2021
odpowiedź
uzupełnienie
30.12.2020 ws. regulacji własności terenu stanowiącego wjazd do lasu przy ul. Tartacznej tuż obok pętli autobusowej linii nr 16 w Wapienicy (RM.0003.527.2020) interpelacja
14.01.2021
odpowiedź
10.12.2020 ws. modelu funkcjonowania Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (RM.0003.502.2020) interpelacja
23.12.2020
odpowiedź
09.12.2020 ws. odtworzenia poboczy i uzupełnienia ubytków w nawierzchni ul. Dziewanny oraz pilnego montażu progów zwalniających na ww. ulicy w ramach wykonania deklaracji powziętych w dotychczasowej korespondencji (RM.0003.498.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
09.12.2020 ws. przedstawienia szczegółowego trybu i zasad prowadzenia szerokich konsultacji z mieszkańcami w związku z planami budowy spalarni odpadów komunalnych zapewniających powszechność oraz bezpieczeństwo mieszkańców w stanie epidemii SARS CoV-2 (RM.0003.497.2020) interpelacja
21.12.2020
odpowiedź
09.12.2020 ws. planowanych na najbliższy rok działań w zakresie kontynuowania rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w Bielsku-Białej, zwłaszcza najstarszych i najbardziej zdegradowanych (RM.0003.496.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
04.12.2020 ws. uwikłania Bielska-Białej w polityczny protest i wyłączenie części oświetlenia miasta w sposób godzący w interesy mieszkańców i ich bezpieczeństwa (RM.0003.480.2020) interpelacja
16.12.2020
odpowiedź
04.12.2020 ws. obowiązków zarządców cmentarzy w procesie odbioru odpadów pochodzących z cmentarzy (RM.0003.479.2020) interpelacja
16.12.2020
odpowiedź
04.12.2020 ws. ułatwienia mieszkańcom pozyskiwania informacji na temat terminów mycia, dezynfekcji i dezynsekcji pojemników ma odpady (RM.0003.478.2020) interpelacja
15.12.2020
odpowiedź
30.11.2020 ws. udrożnienia betonowych korytek do odprowadzania wód oraz przepustów drogowych zapchanych przez liście i gałęzie w rejonie ul. Komandorskiej oraz ul. Zapłocie Duże (RM.0003.470.2020) interpelacja
11.12.2020
odpowiedź
30.11.2020 ws. odtworzenia poboczy ul. Zapłocie Duże w Bielsku-Białej, zwłaszcza na odcinku od ul. Komandorskiej do ul. Praskiej (RM.0003.469.2020) interpelacja
11.12.2020
odpowiedź
23.11.2020 ws. wprowadzającego w błąd mało precyzyjnego oznakowania szczytu Dębowiec na miejskiej tabliczce informacyjnej usytuowanej w obrębie pętli autobusowej przy Alei Armii Krajowej w Bielsku-Białej (RM.0003.460.2020) interpelacja
03.12.2020
odpowiedź
23.11.2020 ws. pilnego uregulowania stanu prawnego gruntu celem wyeliminowania problemów związanych z dojazdem do budynków przy ul. Dożynkowej w Bielsku-Białej oraz przeprowadzenia koniecznych prac remontowych (RM.0003.459.2020) interpelacja
uzupełnienie
01.12.2020
18.12.2020
odpowiedź
uzupełnienie
23.11.2020 ws. udrożnienia zapchanych przez opadłe liście i gałęzie urządzeń służących do odprowadzania wody w obrębie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica, co stwarza bezpośrednie zagrożenie powodziowe (RM.0003.458.2020) interpelacja
03.12.2020
odpowiedź
23.11.2020 ws. przystąpienia do kompleksowego remontu nawierzchni ul. Suwalskiej w Bielsku-Białej poprzez wykonanie konstrukcji drogi oraz ułożenia nawierzchni z masy bitumicznej, wobec krótkotrwałych efektów dotychczasowych doraźnych prac utrzymaniowych zabezpieczających przejezdność drogi (RM.0003.457.2020) interpelacja
07.12.2020
odpowiedź
23.11.2020 ws. zagospodarowania terenu położonego u zbiegu ulic Międzyrzeckiej i Jaskrowej w Bielsku-Białej (RM.0003.456.2020) interpelacja
03.12.2020
odpowiedź
23.11.2020 ws. wprowadzenia stałych i udostępnianych mieszkańcom harmonogramów mycia pojemników na odpady (RM.0003.455.2020) interpelacja
01.12.2020
odpowiedź
23.11.2020 ws. sprzeciwu mieszkańców wobec prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Akademii Umiejętności (RM.0003.454.2020) interpelacja
07.12.2020
odpowiedź
23.11.2020 ws. utrzymania w należytym stanie porządku i czystości w obrębie ulicy Jaworzańskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.453.2020) interpelacja
02.12.2020
odpowiedź
23.11.2020 rozszerzenia składu osobowego Rady Interesariuszy innowacyjnej gospodarki odpadami w Aglomeracji Beskidzkiej o przedstawicieli innych zainteresowanych podmiotów i organizacji (RM.0003.451.2020) interpelacja
01.12.2020
Odpowiedź
23.11.2020 ws. odpowiedzi na interpelację w sprawie zawieszenia działań związanych z planami budowy spalarni odpadów komunalnych z powodu poważnego zagrożenia epidemicznego uniemożliwiającego prowadzenie wielopłaszczyznowych i efektywnych konsultacji z mieszkańcami (RM.0003.450.2020) interpelacja
03.12.2020
odpowiedź
23.11.2020 ws. pilnego wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzi Prezydenta Miasta z dnia 26.06.2020 r. na interpelację w sprawie remontu kładek na rzece Wapienica w rejonie ul. Kaskadowej oraz w rejonie ul. Biwakowej (RM.0003.449.2020) interpelacja
02.12.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. trybu wyboru podmiotu dla przygotowania „Analizy wielokryterialnej planowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów dla aglomeracji beskidzkiej” (RM.0003.439.2020) interpelacja
30.11.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. dalszego harmonogramu prac związanych z budową chodnika przy ul. Antycznej (RM.0003.438.2020) interpelacja
30.11.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. pilnego przystąpienia do modernizacji sięgacza ul. Twórczej w Bielsku-Białej (RM.0003.437.2020) interpelacja
30.11.2020
odpowiedź
04.11.2020 ws. zawieszenia działań związanych z planami budowy spalarni odpadów komunalnych z powodu poważnego zagrożenia epidemicznego uniemożliwiającego prowadzenie wielopłaszczyznowych i efektywnych konsultacji z mieszkańcami (RM.0003.422.2020) interpelacja
16.11.2020
23.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
19.10.2020 ws. wspólnych biletów na komunikację miejską (MZK) oraz Komunikację Beskidzką (RM.0003.397.2020) interpelacja
29.10.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. objęcia terenu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica doraźnym monitoringiem z mobilnej kamery oraz docelowo zainstalowania kamer monitoringu miejskiego CCTV w centrum Wapienicy oraz na terenach rekreacyjnych w obrębie rzeki Wapienica (RM.0003.396.2020) interpelacja
05.11.2020
odpowiedź
29.09.2020 ws. nieruchomości będącej własnością miasta i kwalifikujących się do otrzymania premii termomodernizacyjnej (RM.0003.353.2020) interpelacja
12.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. remontu odcinka ulicy Dzwonkowej w Wapienicy (RM.0003.349.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
17.09.2020 ws. organizacji ruchu w rejonie ul. Jesionowej w związku z modernizacją ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.329.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
17.09.2020 ws. w/s pilnego remontu ul. Marzanny w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Średniej (RM.0003.328.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
17.09.2020 ws. przystąpienia do deklarowanego przez Miejski Zarząd Dróg remontu ul. Spokojnej w Bielsku-Białej (RM.0003.327.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
02.09.2020 ws. dogodnego skomunikowania punktów handlowych w centrum Wapienicy w związku z modernizacją ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.314.2020) interpelacja
16.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. terminów realizacji modernizacji ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.309.2020) interpelacja
03.09.2020
odpowiedź
14.08.2020 ws. utrzymania chodnika przy ulicy Klubowej w należytym stanie oraz organizacji ruchu na styku ulicy Klubowej i Pawła Wapiennika (RM.0003.282.2020) interpelacja
26.08.2020
odpowiedź
14.08.2020 ws. wykonania Planu Urządzenia Lasu dla działki 2103/1, obręb Kamienica w rejonie ulicy Kaskadowej oraz objęcia przedmiotowej działki regularną gospodarką leśną w celu ochrony i pielęgnacji drzewostanu, a także utrzymywania nieruchomości w należytym porządku (RM.0003.281.2020) interpelacja
26.08.2020
odpowiedź
06.08.2020 ws. przeznaczenia i wydatkowania przez gminę Bielsko-Biała środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tarcza dla samorządów). (RM.0003.276.2020) interpelacja
18.08.2020
odpowiedź
06.08.2020 ws. zapewnienia dojazdu do nieruchomości przy ulicy Cieszyńskiej 393A w Bielsku-Białej (dawny Dom Nauczyciela w Wapienicy) od strony ulicy Cieszyńskiej (RM.0003.275.2020) interpelacja
21.08.2020
odpowiedź
06.08.2020 ws. sprzeciwu okolicznych mieszkańców wobec planów budowy bloków deweloperskich w obrębie ulicy Ogrodowej/Krakowskiej (RM.0003.274.2020) interpelacja
21.08.2020
odpowiedź
06.07.2020 ws. pilnego przystąpienia do budowy nowej kładki na rzece Wapienica w rejonie ul. Celtyckiej (RM.0003.236.2020) interpelacja
15.07.2020
odpowiedź
06.07.2020 ws. zwiększenia bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw przynależnego do budynku 3,5 i 7 przy ul. Wapienickiej poprzez możliwie z największym stopniu odseparowanie go od aktualnie modernizowanej ul. Cieszyńskiej celem zminimalizowania immisji drogowych (RM.0003.235.2020) interpelacja
16.07.2020
odpowiedź
06.07.2020 ws. pilnego wyeliminowania zgłaszanych przez mieszkańców uciążliwości związanych z sąsiedztwem przedsiębiorstwa produkującego tworzywa sztuczne przy ul. Wapienickiej 36 (RM.0003.234.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
06.07.2020 ws. absurdalnej odpowiedzi Miejskiego Zarządu Dróg na wniosek mieszkańca dotyczący utrzymania zieleni w pasie drogowym, z której wynika nieuzasadnione przerzucanie zadań własnych gminy na mieszkańców, skutkujące obniżeniem poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (RM.0003.233.2020) interpelacja
15.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. wypracowania gminnej polityki w dziedzinie mieszkalnictwa, w szczególności rozwoju komunalnego i społecznego budownictwa mieszkaniowego (RM.0003.215.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. ograniczenia hałasu poprzez montaż ekranów akustycznych wzdłuż Alei Generała Władysława Andersa na wysokości Rodzinnych Ogrodów Działkowych „CZEREŚNIA” w Bielsku-Białej (na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do tunelu pod Hulanką) RM.0003.214.2020 interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. pilnego remontu chodnika na drodze dojazdowej (sięgaczu) do ulicy Wapienickiej (RM.0003.213.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. kontynuowania działań w zakresie rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w Bielsku-Białej, zwłaszcza najstarszych i najbardziej zdegradowanych (RM.0003.212.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. pilnego uporządkowania niezwykle zaniedbanego terenu w obrębie dojścia do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 przy ul. Jaskrowej 13 w Bielsku-Białej (RM.0003.211.2020) interpelacja
03.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. udzielenia pomocy finansowej miejscowości Kaniów w Gminie Bestwina w związku z usuwaniem skutków trąby powietrznej (RM.0003.210.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
18.06.2020 ws. remontu kładki na rzece Wapienica w rejonie ul. Kaskadowej oraz postępów w procesie regulowania spraw terenowo-prawnych umożliwiających należyte administrowanie kładkami dla pieszych na terenie miasta Bielska-Białej (RM.0003.201.2020) interpelacja
26.06.2020
odpowiedź
18.06.2020 ws. braku spójnej koncepcji w przedmiocie dalszego zagospodarowania terenu w obrębie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica (RM.0003.200.2020) interpelacja
02.07.2020
08.07.2020
odpowiedź
odpowiedź
25.05.2020 ws. zakresu planowanej wycinki drzew pod budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Szyprów w Bielsku-Białej (RM.0003.180.2020) interpelacja
08.06.2020
odpowiedź
28.04.2020 ws. częstotliwości kursowania oraz przebiegu linii autobusowych MZK nr 7 i 16 (RM.0003.158.2020) interpelacja
04.05.2020
odpowiedź
26.03.2020 ws. pilnego wdrożenia i przestrzegania nowych restrykcji związanych z przewozem osób w środkach publicznego transportu zbiorowego w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa (RM.0003.128.2020) interpelacja
02.04.2020
odpowiedź
18.03.2020 ws. przygotowania przez miasto pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego (RM.0003.124.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. aktualnej liczby budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy oraz nieruchomości komunalnych, których stan techniczny został oceniony jako zły (RM.0003.119.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia zawieszenia pobierania opłat w strefie płatnego parkowania w czasie zagrożenia epidemicznego (RM.0003.118.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 renowacji „Krzyża Pamięci” znajdującego się obok dawnej siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku-Białej przy ulicy Krasińskiego 30 (RM.0003.114.2020) interpelacja
25.03.2020
12.10.2020
odpowiedź
uzupełnienie
12.03.2020 ws. sposobu przeprowadzania konsultacji dla nowej strategii rozwoju miasta oraz poniesionych dotychczas przez miasto z tego tytułu kosztów (RM.0003.103.2020) interpelacja
24.03.2020
odpowiedź
11.03.2020 ws. nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego (RM.0003.97.2020) interpelacja
23.03.2020
odpowiedź
10.03.2020 ws. usuwania barier architektonicznych w gminnych budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej przy wykorzystaniu wsparcia z Funduszu Dostępności (RM.0003.94.2020). interpelacja
24.03.2020
odpowiedź
03.03.2020 ws. przedłożenia informacji na temat odstąpienia przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o. od możliwości skorzystania z zewnętrznego dofinansowania do modernizacji sieci ciepłowniczej w kontekście prowadzonej przez miasto polityki nadzoru właścicielskiego (RM.0003.82.2020) interpelacja
16.03.2020
odpowiedź
03.03.2020 ws. przystąpienia do kompleksowego remontu nawierzchni kilkudziesięciometrowego sięgacza ul. Zwierzynieckiej w Bielsku-Białej poprzez wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej (RM.0003.81.2020) interpelacja
19.03.2020
odpowiedź
03.03.2020 ws. naprawy pomnika Bolka i Lolka oraz utrzymania w należytym stanie kompozycji rzeźbiarskich obrazujących bohaterów seriali tworzonych w Studium Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej (RM.0003.80.2020) interpelacja
17.03.2020
odpowiedź
03.03.2020 ws. powiązania budowy kolejnych etapów ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica z zabezpieczeniem odpowiedniej infrastruktury parkingowej w obrębie ul. Jaworzańskiej i ul. Leśników (początek II etapu budowy ścieżki) celem odciążenia notorycznie przepełnionego parkingu przy ul. Tartacznej (RM.0003.79.2020) interpelacja
11.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. potrzeby prowadzenia dialogu i uwzględnienia przez władzę głosu mieszkańców protestujących przeciwko budowie spalarni w Bielsku-Białej na każdym etapie procesu decyzyjnego (RM.0003.75.2020) interpelacja
02.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. remontu sięgacza ul. Wapienickiej przy okazji prac związanych z modernizacją ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej (RM.0003.74.2020) interpelacja
27.02.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. przywrócenia przystanków autobusowych MZK na ul. Cieszyńskiej w obrębie Lotniska (RM.0003.73.2020) interpelacja
21.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. szerszego dostępu do bezpłatnego i powszechnego Internetu w przestrzeni publicznej Bielska-Białej (RM.0003.44.2020) interpelacja
07.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. przedłożenia informacji na temat aktualnego stanu wdrażania na terenie gminy Bielsko-Biała tzw. ustawy przekształceniowej, która wprowadziła uwłaszczenia gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (RM.0003.43.2020) interpelacja
07.02.2020
odpowiedź
23.01.2020 ws. niewystarczającej odpowiedzi na interpelację dot. wyboru wariantu zagospodarowania terenu dla budowy krytej pływalni na osiedlu Polskich Skrzydeł (RM.0003.31.2020) interpelacja
06.02.2020
odpowiedź
23.01.2020 ws. przystąpienia do rewitalizacji osiedla socjalnego przy ulicy Sobieskiego   w  Wapienicy i zmiany jego dotychczasowej funkcji (RM.0003.30.2020) interpelacja
06.02.2020
odpowiedź
21.01.2020 ws. wprowadzenia zmian do rozkładów jazdy oraz przebiegu niektórych linii autobusowych (RM.0003.25.2020). interpelacja
29.01.2020
odpowiedź
16.01.2020 ws. aktualnego stanu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w następstwie podjęcia przez Radę Miejską uchwały z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Poprzecznej i prof.dr. Mieczysława Michałowcza (RM.0003.23.2020) interpelacja
30.01.2020
odpowiedź
16.01.2020 ws. zwiększenia funkcjonalności ścieżki pieszo-rowerowej wokół lotniska w Aleksandrowicach poprzez połączenie jej z ul. Pieczarkową za pomocą łącznika będącego traktem pieszo-rowerowym (RM.0003.22.2020) interpelacja
30.01.2020
odpowiedź
16.01.2020 ws. przystąpienia do kompleksowego remontu nawierzchni ul.Prądniczej w Bielsku-Białej poprzez wykonanie konstrukcji drogi oraz ułożenia nawierzchni z masy bitumicznej, wobec krótkotrwałych efektów dotychczasowych doraźnych prac utrzymaniowych zabezpieczających dojazd do posesji (RM.0003.21.2020) interpelacja
22.01.2020
odpowiedź
10.01.2020 ws. przywrócenia dotychczasowej organizacji ruchu w rejonie ul. Smoczej w Bielsku-Białej oraz rozwiązania problemu parkowania samochodów w rejonie doliny Wapienicy (RM.0003.10.2020) interpelacja
22.01.2020
odpowiedź
10.01.2020 ws. braku odpowiedzi na interpelację z dnia 11.12.2019 r. w części dotyczącej oceny stanu technicznego kładki na rzece Wapienica w rejonie ul. Celtyckiej (RM.0003.9.2020) interpelacja
22.01.2020
odpowiedź
10.01.2020 ws. kompleksowego zagospodarowania terenu w obrębie budynku wielorodzinnego przy ul. Twórczej 11 w Bielsku-Białej w sposób oczekiwany przez mieszkańców w związku z modernizacją ul. Cieszyńskiej i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami (RM.0003.11.2020) interpelacja
22.01.2020
odpowiedź
03.01.2020 ws. wyboru wariantu zagospodarowania terenu dla budowy krytej pływalni na osiedlu Polskich Skrzydeł oraz urządzenia miejsc parkingowych przy ul. Ikara (RM.0003.7.2020) interpelacja
16.01.2020
odpowiedź
16.12.2019 ws. przyspieszenia działań związanych z budową nowej kładki na rzece Wapienica w rejonie ul.Celtyckiej oraz oceny stanu technicznego istniejącej kładki interpelacja
30.12.2019
odpowiedź
12.12.2019 ws. remontu kładek na ciekach wodnych oraz postępów w procesie regulowania spraw terenowo-prawnych umożliwiających należyte administrowanie kładkami dla pieszych na terenie miasta Bielska-Białej interpelacja
27.12.2019
odpowiedź
13.11.2019 ws. zwiększenia liczby miejsc parkingowych w rejonie wapienickiej zapory interpelacja
21.11.2019
odpowiedź
13.11.2019 ws. podjęcia przez gminę racjonalnej polityki gospodarowania terenami wykorzystywanymi na cele rekreacyjne w kontekście kształtowania optymalnych stawek dzierżawnych interpelacja
21.11.2019
odpowiedź
07.11.2019 ws. planowanego wypowiedzenia przez Gminę Bielsko-Biała umów dzierżawy terenów rekreacyjnych położonych przy ul. Sarni Stok interpelacja
19.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. doświetlenia ulicy Kminkowej interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws. dalszych działań wynikających z podjęcia przez Radę Miejską uchwały z dnia 27.08. br. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic Poprzecznej i prof. dr. Mieczysława Michałowicza interpelacja
07.10.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws. oczyszczenia zarośniętego trawą oraz chwastami chodnika przy ul. Klubowej w Bielsku-Białej interpelacja
07.10.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci w związku z modernizacją ul. Cieszyńskiej w rejonie Wapienicy interpelacja
07.10.2019
21.11.2019
odpowiedź
odpowiedź
26.08.2019 ws. pilnego remontu ul. Prądniczej w Bielsku-Białej interpelacja
09.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. pilnego remontu ul. Marzanny w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Średniej interpelacja
29.08.2019
odpowiedź
12.08.2019 ws. zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie przejścia dla pieszych przy al. Andersa w Bielsku-Białej poprzez pilne przystąpienie do budowy sygnalizacji świetlnej interpelacja
26.08.2019
odpowiedź
09.08.2019 ws. poszerzenia pobocza ul. Dzwonkowej w Bielsku-Białej w rejonie przejazdu kolejowego interpelacja
26.08.2019
odpowiedź
09.08.2019 ws. oznakowania oraz uporządkowania terenu w obrębie schronów bojowych z 1939 r. znajdujących się w Bielsku-Białej interpelacja
26.08.2019
odpowiedź
09.08.2019 ws. miejskich łąk kwietnych (antysmogowych) interpelacja
22.08.2019
odpowiedź
09.08.2019 ws. rewitalizacji najstarszych osiedli mieszkaniowych w Bielsku-Białej, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla w rejonie ulic Dębowa-Kasztanowa w Bielsku-Białej interpelacja
22.08.2019
odpowiedź
06.08.2019 ws. zamontowania progów zwalniających na ulicy Słomianej w Bielsku-Białej interpelacja
19.08.2019
odpowiedź
18.07.2019 ws. przedłożenia informacji na temat działań podejmowanych przez Gminę Bielsko-Biała związanych z regulowaniem spraw terenowo-prawnych i administrowaniem kładkami dla pieszych na terenie miasta Bielska-Białej interpelacja
01.08.2019
odpowiedź
17.07.2019 ws. zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie przejścia dla pieszych przy al. Andersa Bielsku-Białej interpelacja
29.07.2019
odpowiedź
16.07.2019 ws. zintensyfikowania praz związanych z realizacją II etapu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Leśników do ul. Tartacznej interpelacja
30.07.2019
odpowiedź
10.07.2019 ws. osób wyznaczonych do udzielania odpowiedzi na interpelacje interpelacja
18.07.2019
odpowiedź
10.07.2019 ws. rażącego naruszenia terminu udzielenia odpowiedzi na interpelację z dnia 12.03.2019r. (0038/RM/KŁ/2019) w sprawie zintensyfikowania praz związanych przekazaniem sięgacza ul. Mieszka I w trwały zarząd oraz pilnego przeprowadzenia kompleksowego remontu jego nawierzchni interpelacja
24.07.2019
odpowiedź
10.07.2019 ws. pilnej realizacji zowbowiązań złożonych przez Prezydenta Miasta w ramach autopoprawki budżetowej podczas sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 18.12.2018r. w zakresie wykonania nowych nakłądek asfaltowych ulicy Kaskadowej oraz ulicy Pieczarkowej w Bielsku-Białej interpelacja
24.07.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. opracowania koncepcji oraz warunków dalszego funkcjonowania placu zabaw przyległego do ul. Cieszyńskiej na wysokości bloków przy ul. Wapienickiej 3,5 i 7 w związku z modernizacją przedmiotowej ulicy interpelacja
21.06.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. skomunikowania nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 393A w Bielsku-Białej (dawny Dom Nauczyciela w Wapienicy) z drogą publiczną od strony ulicy Słowiańskiej z wykorzystaniem części gminnej działki na drogę dojazdową interpelacja
14.06.2019
12.07.2019
odpowiedź
odpowiedź
07.06.2019 ws. zintensyfikowania działań mających na celu doprowadzenie do pilnego przejęcia na rzecz Gminy Bielsko-Biała ul. Żytomierskiej w Bielsku-Białej interpelacja
19.06.2019
09.07.2019
odpowiedź
odpowiedź
20.05.2019 ws. ułożenia nowej nawierzchni na ulicy Józefa Bożka w Bielsku-Białej oraz uregulowania znajdującego się wzdłuż ulicy potoku Palenica interpelacja
zał. zdjęcia
05.06.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. wskazania sposobu realizacji oraz harmonogramu wdrażania decyzji kierunkowej Prezydenta Miasta Bielska-Białej w przedmiocie przekazania do MZD zarządania drogami dojazdowymi oraz terenami nieprzekazanymi dotąd w trwały zarząd interpelacja
27.05.2019
odpowiedź
06.05.2019 ws. wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości w związku z modernizacją ulicy Cieszyńskiej oraz ewentualnego wydłużenia terminu zakończenia inwestycji interpelacja
22.05.2019
odpowiedź
06.05.2019 ws. postulatów i problemów, jakie zostały zgłoszone przez mieszkańców podczas zebrania sprawozdawczego w Radzie Osiedla Wapienica w dniu 26.04.2019r. interpelacja
22.05.2019
odpowiedź
06.05.2019 ws.budowy chodnika na nowym łączniku - drodze gminnej do ulicy Zagajnik w Bielsku-Białej oraz wyjaśnienia przyczyn braku odpowiedzi w przedmiocie zorganizowania na przejeździe kolejowo-drogowym na ulicy Zagajnik przejścia uzytku publicznego kategorii E dla pieszych wyposażonego w barierki lub labirynty interpelacja
20.05.2019
odpowiedź
26.04.2019 ws. wyjaśnienia przyczyn aktualnego stanu technicznego budynku przy ulicy Działkowców 12A w Bielsku-Bialej w kontekście zasad prawidłowego gospodarowania mieniem komynalnym interpelacja
10.05.2019
28.05.2019
odpowiedź
uzupełnienie
16.04.2019 ws.odpowiedzi na interpelację w sprawie transparentności działań związanych z podejmowaniem decyzji o rozpoczęciu prac nad listami wynajmu mieszkań interpelacja
30.04.2019
odpowiedź
16.04.2019 ws. precyzyjnego oznaczenia dodatkowych terminów udzielania odpowiedzi na interpelacje interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. podjęcia inwentaryzacji gruntów pod kątem budowy miejsc parkingowych w Bielsku-Białej, zwłaszcza w obrebie oddalonych od śródmieścia osiedli mieszkaniowych interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. usytuowania w obrebie parkingu przy ul. Tartacznej w Wapienicy oraz na końcowym przystanku autobusu MZK linii 16 przy ul. Zapora przenośnych toalet typu TOI TOI oraz zwiększenia liczby pojemnikówna odpady przy ul. Tartacznej na odcinku od parkingu do Zapory w Wapienicy interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. budowy chodnika na nowym łączniku - drodze gminnej do ul. Zagajnik w Bielsku-Białej oraz zorganizowanie na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Zagajnik przejścia uzytku publicznego kategorii E dla pieszych wyposażonego w barierki lub labirynty interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. wyjaśnienia przyczyn braku ekranow akustycznych w projekcie modernizowanej ul. Cieszyńskiej od strony osiedli mieszkaniowych interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
10.04.2019 ws. zamontowania progów zwalniających na ul. Mazurskiej w Bielsku-Białej interpelacja
18.04.2019
odpowiedź
29.03.2019 ws. wprowadzenia w soboty i w niedziele dodatkowych kursów autobusu linii nr 16 oraz rozeznania możliwości w zakresie zwiększenia liczby miejsc parkingowych w rejonie wapienickiej zapory interpelacja
10.04.2019
odpowiedź
27.03.2019 ws. zintensyfikowania prac związanych z modernizacją i przebudową dróg osiedlowych w rejonie ulic: Stefana Żeromskiego, Romualda Traugutta oraz Piastowskiej w Bielsku-Białej interpelacja
09.04.2019
odpowiedź
19.03.2019 ws. przedstawienia strategii rozwoju budownictwa komunalnego w Bielsku-Białej oraz zajęcia jednoznacznego stanowiska w przedmiocie kontynuowania przez Gminę Bielsko-Biała działań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego i realizacji Programu Mieszkanie Plus interpelacja
01.04.2019
odpowiedź
19.03.2019 ws. zintensyfikowania prac związanych z przekazaniem sięgacza ul. Mieszka I w trwały zarząd oraz pilnego przeprowadzenia kompleksowego remontu jego nawierzchni interpelacja
01.04.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. uregulowania wewnętrznym prawem administracyjnym procedury związanej z przekazywaniem w trwały zarząd nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne (sięgacze) w celu systemowego usprawnienia oraz zintensyfikowania działań w obrębie procesów gospodarowania terenami interpelacja
28.03.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. wystąpienia przez Gminę Bielsko-Biała do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z umotywowanym wnioskiem o zainstalowanie ekranów akustycznych na odcinku drogi S1 w Wapienicy interpelacja
27.03.2019
08.04.2019
odpowiedź
uzupełnienie
07.03.2019 ws. oznaczenia w projektowanym aktualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej działek Rodzinnych Ogródków Działkowych "Wapieniczanka" jak -"ZD-zieleń działkowa interpelacja
19.03.2019
odpowiedź
07.03.2019 ws. transparentności działań związanych z podejmowaniem decyzji o rozpoczęciu prac nad listami wynajmu mieszkań interpelacja
20.03.2019
odpowiedź
05.03.2019 ws. organizacji i sposobu działania ośrodka integracji obcokrajowców interpelacja
14.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws.zainstalowania progów zwalniających na ul.Zapora w Bielsku-Białej oraz przeciwdziałania częstym przypadkom znacznego przekraczania prędkości w obrębie ww. ulicy interpelacja
28.02.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. remontu sięgacza ul. Wapienickiej wiodącego poprzez zmodernizowany łącznik komunikacyjny do nowo powstałej ścieżki pieszo-rowerowej interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. pilnego remontu sięgacza ul. Mieszka I obsługującego budynki wielolokalowe o numerach parzystych od 2-14 oraz zapewniającego dojazd do garaży. interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. systemowego uregulowania spraw związanych z racjonalnym gospodarowaniem terenami stanowiącymi własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta na prawach powiatu wykorzystywanymi jako drogi dojazdowe (sięgacze), bądź pod miejsca parkingowe, a nieoddane w trwały zarząd interpelacja
11.03.2019
01.04.2019 06.06.2019
odpowiedź
odpowiedź odpowiedź
22.01.2019 dot. konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
18.12.2018 ws. realizacji II etapu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica na odcinku od ul. Leśników do ul. Tartacznej interpelacja
31.12.2018
odpowiedź
18.12.2018 ws. kontynuowania przez Gminę Bielsko-Biała działań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego i realizacji Programu Mieszkanie Plus interpelacja
28.12.2018
odpowiedź