Jazowy Krzysztof 2018-2023

Jazowy Krzysztof
Nazwisko i imię: Jazowy Krzysztof
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VI, VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Okręg wyborczy: Okręg II
Klub radnych: "Wspólnie dla Bielska-Białej"
Telefon:

Urodzony w Bielsku-Białej. Od zawsze związany ze swoim rodzinnym miastem.

Jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej im. K. Adameckiego w Katowicach oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ukończyłem również studia podyplomowe - Prawo Gospodarcze i Handlowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Moja działalność polityczna rozpoczęła się w 2001 r., od czerwca 2005 r. jestem członkiem Platformy Obywatelskiej RP oraz zastępcą Przewodniczącego Zarządu Miasta Bielska-Białej.

Najważniejszą sprawą jest dla mnie udzielanie pomocy ludziom potrzebującym oraz udzielanie się na płaszczyźnie społecznej.

Jestem członkiem Fundacji "Przyjaciele", której celem jest szeroko pojęte działanie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych.

Ze swoją działalnością wychodzę poza standardowe, stacjonarne formy pomocy społecznej.

Pracuję również w trzech komisjach:

  1. Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
  2. Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności,
  3. Komisja Rewizyjna (Przewodniczący Komisji)

Jestem również przewodniczącym Klubu radnych Platformy Obywatelskiej RP.

W Radzie Miejskiej chcę się zająć sprawami gospodarki, strategii i budżetu miasta oraz kontynuować rozpoczętą działalność na płaszczyźnie społecznej.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 12
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
26.03.2021 ws. emontu ulicy Tarninowej w obrębie osiedla Mieszka I (RM.0003.180.2021) interpelacja
06.04.2021
odpowiedź
10.02.2021 ws. wykonania audytu odcinka ulicy Żywieckiej, tuż przed lewoskrętem w ulicę Górską w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny oraz przedstawienia opinii merytorycznej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RM.0003.73.2021) interpelacja
18.02.2021
odpowiedź
18.08.2020 ws. instalacji metalowych serc na nakrętki (RM.0003.292.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. wygospodarowania zewnętrznych ścian Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej na cele marketingowe (RM.0003.291.2020) interpelacja
01.09.2020
odpowiedź
07.07.2020 ws. wyposażenia przewodniczących Rad Osiedli działających na poziomie naszego miasta w stosowne karty parkingowe upoważniające do bezpłatnego pozostawiania samochodów na terenie Placu Ratuszowego (RM.0003.241.2020) interpelacja
17.07.2020
odpowiedź
10.06.2020 ws. podjęcia działań interwencyjnych i zaradczych zmierzających do kompleksowego remontu „Potoku Straceńskiego” na wysokości dzielnic Straconka oraz Leszczyny (RM.0003.193.2020 ) interpelacja
24.06.2020
02.07.2020 17.07.2020
odpowiedź
uzupełnienie uzupełnienie
25.05.2020 ws. organizacji „Wampiriady” w Bielsku-Białej (RM.0003.179.2020) interpelacja
04.06.2020
02.11.2020
odpowiedź
uzupełnienie
02.04.2020 ws. złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli z Bielska-Białej ze środków zewnętrznych jakimi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji (RM.0003.132.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
19.03.2020 ws. uruchomienia specjalnej infolinii dla seniorów z Bielska-Białej oraz zainicjowania i rozpowszechnienia akcji „Senior BB zostaje w domu” (RM.0003.125.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. rozważenia uruchomienia pilotażowego programu „Park and ride” w pobliżu wybranego miejsca użyteczności publicznej, gdzie funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji zbiorowej (RM.0003.108.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
14.02.2020 ws. upamiętnienia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej oraz setnej rocznicy Jego urodzin (RM.0003.58.2020) interpelacja
28.02.2020
odpowiedź
18.03.2019 ws. rozważenia rozważenia zakupu automatycznych defibrylatorów AED doautobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji interpelacja
29.03.2019
odpowiedź