Gorgoń-Komor Agnieszka 2018-2023

Gorgoń-Komor Agnieszka
Nazwisko i imię: Gorgoń-Komor Agnieszka*
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radna Rady Miejskiej Bielska-Białej VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: Platforma Obywatelska
Telefon:

* Informacja dodatkowa: 13 października 2019 r. w wyniku wyboru na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej wygasł mandat Radnej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

Dr n.med Agnieszka Gorgoń-Komor, 48 lat – bielszczanka, związana od młodości z osiedlem. Złote Łany, obecnie mieszka w Mikuszowicach Krakowskich. Lekarz, absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog oraz absolwentka Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Warszawie - lekarz medycyny estetycznej. Rozprawa doktorska na temat,, Ostrych zespołów wieńcowych u młodych dorosłych  W 2008 r. złożyła egzamin w Ministerstwie Skarbu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Jako starszy asystent Oddziału Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim – była jedyną kobietą implantującą stymulatory serca. Obecnie pełni funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Kardiologii Kardioonkologii Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku Białej. Na co dzień praktykująca prywatnie z zakresu kardiologii i medycyny estetycznej.
Zastępca sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej IV kadencji, od tej pory aktywnie działa w samorządzie lekarskim, szczególnie jako wykładowca Ośrodka Kształcenia Beskidzkiej Izby Lekarskiej, a od listopada 2013 r. jako jego koordynator. Autorka pionierskiego projektu pn. ,,Akademia Lekarza Rodzinnego” - podnoszącego kwalifikacje lekarzy rodzinnych z całego powiatu bielskiego, zwłaszcza przez praktyki w ramach oddziałów szpitalnych, izb przyjęć, ostrych dyżurów. Uczestniczka wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK. Od kilku lat pełni funkcję Prezesa Oddziału Beskidzkiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego organizując liczne konferencje o tematyce holistycznej, integrując środowisko lekarskie z bielszczanami. W 2019 roku uzyskała tytuł MBA w Ochronie Zdrowia.

Zamężna z Klaudiuszem Komorem także lekarzem-kardiologiem, córka Kasia lekarz dentysta  pies labrador - Nemo. Nasze hobby-karawaning, narciarstwo, podróże.

Aktywności:

  • Organizując od kilku lat charytatywne Bale Lekarzy wspiera zbiórki pieniężne na rzecz organizacji pozarządowych takich jak: Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne (którego jest honorowym członkiem), Towarzystwo Pomocy im.Św.Brata Alberta
  • Współorganizator wielu akcji pn. BIAŁE SOBOTY i BIAŁE NIEDZIELE - akcje profilaktyczne mające na celu rozpoznanie chorób układu krążenia oraz chorób cywilizacyjnych (os. Złote Łany, Mikuszowice Krakowskie).
  • Jako prelegent w Ośrodku Kształcenia BIL- moderator na konferencji dotyczącej „Chorób układu krążenia u kobiet w ciąży”.
  • Współorganizator i wykładowca Międzynarodowych Beskidzkich  Dni Serca 2014,2015,2016,2018 r. w BCK z udziałem min prof. hab. n med. Andrzeja Bochenka, moderator Klaudiusz Komor, tematyka: „Aktywne starzenie się” - szczególną uwagę zwraca na jakość życia ludzi starszych w związku z wydłużającą się średnia długością życia.
  • Udział w pokazach PIERWSZEJ POMOCY w trakcie PIKNIKÓW  RODZINNYCH w Mikuszowicach Krakowskich.
  • Autor projektu „Akademia Lekarza Rodzinnego”, w których wzięło udział około  czterdziestu już wyspecjalizowanych lekarzy rodzinnych opiekujących się mieszkańcami Bielska-Białej i okolic. Członkowie Akademii uczestniczą w zajęciach teoretycznych (wykłady w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej) oraz w ramach wolontariatu praktykują w oddziałach i izbach przyjęć BCO i Szpitala Wojewódzkiego oraz szpitala w Cieszynie. Założeniem projektu jest podnoszenie kwalifikacji już wyspecjalizowanych lekarzy rodzinnych, śledzenie losów pacjentów kierowanych do szpitali, współpraca środowiska lekarskiego w opiece nad chorym.
  • Uczestniczka i wykładowca odbywającego się od kilku lat w Bielsku-Białej Kongres Kobiet Podbeskidzia. Prowadząca panele prozdrowotnościowe, gromadzące zawsze największą liczbę słuchaczy. Perła Podbeskidzia 2015- za działalność na rzecz pieczy zastępczej
  • Radna  VII kadencji Rady Miejskiej - Przewodnicząca Komisji Zdrowia Polityki Społecznej  i Sportu

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 11
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
23.09.2019 ws. wykonania ogrodów wertykalnych w Bielsku-Białej interpelacja
07.10.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. usprawnienia pracy Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz preferencyjnych stawek podatku od środków transportowych interpelacja
03.09.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. utworzenia miejsca postoju i serwisu kamperów w Bielsku-Białej interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
03.04.2019 ws. bieżącego utrzymania oraz kapitalnego remontu ul. Źródlanej w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny interpelacja
17.04.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. rozważenia zakupu automatycznych defibrylatorów AED do autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. utworzenia lub wydzielenia w istniejącym deptaku miejsca dla biegaczy, wokół lotniska w Aleksandrowicach interpelacja
01.04.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. rozbudowy lub wybudowania nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 24 w Mikuszowicach Krakowskich interpelacja
12.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. cyklicznych warsztatów organizowanych przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej dla dyrektorów, pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych dotyczących społecznych konsekwencji łamania prawa związanych z cyberprzestrzenią i narkotykami interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. modernizacji początkowego odcinka ulicy Rolnej do ulicy Kosmicznej wraz z modernizacją skrzyżowania Rolna-Kosmiczna interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. planowanej inwestycji o charakterze handlowo-usługowym w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny z wjazdem oraz parkingiem od ulicy Miodowej interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. nazwania ronda w Bielsku-Białej im. Bielskiego Jazzu interpelacja
31.01.2019
10.05.2019 12.11.2019
odpowiedź
odpowiedź odpowiedź