Gacek Andrzej 2018-2023

Gacek Andrzej
Nazwisko i imię: Gacek Andrzej
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej III, V, VI, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg III
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości

"Motto: Bielsko-Biała miastem nowoczesnym, czystym, przyjaznym dla mieszkańców"

Moje priorytety na najbliższe lata:

 • Wykorzystanie naturalnych walorów miasta dla zwiększenia jego atrakcyjności turystycznej
 • Czyste powietrze w naszym mieście:
  • termomodernizacja obiektów, wymiana starych systemów grzewczych
  • zakup elektrycznych autobusów, rozbudowa tras rowerowych i wypożyczalni rowerów
  • zdecydowane zmniejszenie uciążliwości wysypiska odpadów komunalnych dla mieszkańców
 • Dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną mieszkańców:
  • wspieranie renowacji i budowy drobnej infrastruktury rekreacyjnej na osiedlach: skwery, place zabaw, siłownie na powietrzu
  • poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych, w tym uruchomienie przychodni i oddziału szpitalnego w zakresie geriatrii.
 • Wnikliwa analiza zmian demograficznych i wsparcie w zakresie opieki i edukacji najmłodszych dzieci oraz stworzenie kompleksowego programu dla seniorów „ Srebrna Gospodarka”
 • Znaczące zwiększenie samorządności mieszkańców poprzez wspieranie i rozwój rad Osiedli, w tym zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego i pomoc przy konstruowaniu projektów do tego budżetu.
 • Działania na rzecz zwiększenia zasobów mieszkaniowych dla ludzi uboższych; w tym zagospodarowanie pustostanów, budownictwo socjalne, program „Mieszkanie+”

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 71
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
12.05.2021 ws. wdrożenia wniosków, spostrzeżeń, zaleceń i wyników kontroli zewnętrznych oraz kontroli i audytów wewnętrznych zrealizowanych w tut. Urzędzie w 2019 i 2020 r. (RM.0003.265.2021) interpelacja
12.05.2021 ws. wydatków Miejskiego Zarządu Dróg w 2020 r., których wartość nie przekroczyła kwoty 130 00 zł. (RM.0003.264.2021) interpelacja
04.05.2021 ws. upamiętnienia 40 rocznicy zamachu na Papieża Świętego Jana Pawła II (RM.0003.243.2021) interpelacja
22.04.2021 ws. remontu ulicy Braci Gierymskich i Zofii Kossak-Szczuckiej (RM.0003.233.2021) interpelacja
05.05.2021
odpowiedź
16.04.2021 ws. budynków komunalnych przy ulicy Barlickiego 1 i 3 (RM.0003.212.2021) interpelacja
30.04.2021
odpowiedź
15.04.2021 ws. zgłoszonych problemów przez Radę Osiedla Śródmieście Bielsko (RM.0003.209.2021) interpelacja
29.04.2021
odpowiedź
01.04.2021 ws. wystąpienia mieszkańców okolic ul. Francuskiej oraz Szklanej (RM.0003.182.2021) interpelacja
06.04.2021
odpowiedź
17.03.2021 ws. strategii dotyczącej miejsc parkingowych (RM.0003.168.2021) interpelacja
31.03.2021
odpowiedź
17.03.2021 ws. rozbudowy ulicy Polnej (RM.0003.167.2021) interpelacja
30.03.2021
odpowiedź
24.02.2021 ws. sprzątania psich odchodów (RM.0003.112.2021) interpelacja
09.03.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. bieżącego publikowania informacji o interpelacjach i zapytaniach radnych Rady Miejskiej w Magazynie Samorządowym W BIELSKU-BIAŁEJ – dwutygodniku wydawanym przez Gminę Bielsko-Biała (RM.0003.107.2021) interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. problemów najemców gminnej nieruchomości o charakterze usługowym przy ul. Warszawskiej 24 w następstwie ewentualnej zamiany podnajmowanej nieruchomości (RM.0003.104.2021) interpelacja
01.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. zgłoszenia mieszkańców w roku 2020 na uciążliwości odorowe wysypiska śmieci (RM.0003.96.2021) interpelacja
22.02.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. wydatków w roku 2020 (RM.0003.95.2021) interpelacja
01.03.2021
odpowiedź
12.02.2021 ws. poprawy gospodarki wodnej – odwodnienia fragmentów ulic Grenady i Bystrej w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.79.2021). interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. odwodnienia ulicy Wyzwolenia (RM.0003.43.2021) interpelacja
08.02.2021
odpowiedź
26.01.2021 ws. planowanych działań Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego w roku 2021 ( RM.0003.42.2021) interpelacja
02.02.2021
odpowiedź
13.01.2021 ws. Sprawozdania Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego za 2020 rok (RM.0003.14.2021) interpelacja
20.01.2021
odpowiedź
13.01.2021 ws. Parku za Ratuszem (RM.0003.13.2021) interpelacja
21.01.2021
odpowiedź
14.12.2020 ws. podwyżek cen biletów za przejazdy autobusowe (RM.0003.507.2020) interpelacja
21.12.2020
odpowiedź
14.12.2020 ws. łącznika ulicy Wapiennej z ulicą Piekarską. (RM.0003.506.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
25.11.2020 ws. rozbudowy ul.Akademii Umiejętności na odcinku od skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ul. Łagodną w Bielsku-Białej (RM.0003.466.2020). interpelacja
07.12.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. odpowiedzi na interpelację dotyczącą stanu bezpieczeństwa (RM.0003.433.2020) interpelacja
01.12.2020
odpowiedź
16.11.2020 ws. kamienicy przy ulicy Komorowickiej 70 (RM.0003.432.2020) interpelacja
30.11.2020
odpowiedź
29.10.2020 ws. stanu bezpieczeństwa w Bielsku-Białej (RM.0003.415.2020) interpelacja
12.11.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. wysokości opłat za mieszkania w bloku Wapienna 52 (RM.0003.345.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. kamienicy przy ulicy Komorowickiej 70 (RM.0003.344.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. poprawy bezpieczeństwa przy ulicy Legionów oraz w parku jordanowskim przy ulicy Wyzwolenia (RM.0003.343.2020) interpelacja
30.09.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. Parku Włókniarzy (RM.0003.342.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. koncepcji przebudowy placu Wojska Polskiego i rewitalizacji ulicy 11 Listopada (RM.0003.341.2020) interpelacja
29.09.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. remontu ulicy Braci Gierymskich (RM.0003.340.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
02.09.2020 ws. wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta i jego Zastępców w okresie od 01.01.2019 r. do 31.07.2020 r. (RM.0003.316.2020) interpelacja
16.09.2020
odpowiedź
załączniki
06.08.2020 ws. przeznaczenia i wydatkowania przez gminę Bielsko-Biała środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tarcza dla samorządów). (RM.0003.276.2020) interpelacja
18.08.2020
odpowiedź
27.07.2020 ws. remontu budynku przy ul. Mostowej 1 (RM.0003.259.2020) interpelacja
06.08.2020
odpowiedź
27.07.2020 ws. Parku Włókniarzy (RM.0003.258.2020) interpelacja
06.08.2020
odpowiedź
27.07.2020 ws. planowanych zwolnień w Urzędzie Miasta oraz w  podległych mu jednostkach (RM.0003.257.2020) interpelacja
31.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. udzielenia pomocy finansowej miejscowości Kaniów w Gminie Bestwina w związku z usuwaniem skutków trąby powietrznej (RM.0003.210.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
25.05.2020 ws. wywozu śmieci z budynku Nad Niprem 2 (RM.0003.181.2020) interpelacja
04.06.2020
odpowiedź
27.04.2020 ws. rozbudowy DK52/ul.Krakowskiej/ul.Żywieckiej (RM.0003.156.2020) interpelacja
06.05.2020
odpowiedź
27.04.2020 ws. przekształcenia MZK w spółkę prawa handlowego (RM.0003.155.2020) interpelacja
06.05.2020
odpowiedź
27.04.2020 ws. wydatków w roku 2019 (RM.0003.154.2020) interpelacja
11.05.2020
odpowiedź
18.03.2020 ws. przygotowania przez miasto pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego (RM.0003.124.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. renowacji „Krzyża Pamięci” znajdującego się obok dawnej siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku-Białej przy ulicy Krasińskiego 30 (RM.0003.114.2020) interpelacja
25.03.2020
12.10.2020
odpowiedź
uzupełnienie
16.03.2020 ws. uchwały Nr XV/331/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie regulaminu dla nauczycieli (RM.0003.117.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. budynku przy ulicy Batorego 10 (RM.0003.116.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. uporządkowania oznakowania i poprawy bezpieczeństwa dróg na Osiedlu Biała Krakowska (RM.0003.115.2020) interpelacja
24.03.2020
odpowiedź
11.03.2020 ws. nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego (RM.0003.97.2020) interpelacja
23.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. modernizacji Parku Włókniarzy (RM.0003.67.2020) interpelacja
02.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. parku koło Placu Ratuszowego (RM.0003.66.2020) interpelacja
02.03.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. remontu ulicy Krakowskiej (RM.0003.35.2020) interpelacja
07.02.2020
odpowiedź
16.12.2019 ws. położenia asfaltu na ul. Wielkiego Księcia Witolda (RM.0003.431.2019) interpelacja
27.12.2019
odpowiedź
25.11.2019 ws. projektu budżetu na 2020 rok (RM.0003.403.2019) interpelacja
04.12.2019
odpowiedź
18.11.2019 ws. chodnika na ulicy 1 Maja interpelacja
02.12.2019
odpowiedź
18.11.2019 ws. chodnika łączącego ulicę Władysława Broniewskiego z ulicą Żywiecką interpelacja
27.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. targowiska przy ulicy Józefa Lompy interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. dodatkowej puli dla rad osiedli interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws. łącznika pomiędzy ulicą Młyńską i Widok za budynkiem byłej Meriliany interpelacja
07.10.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws. remontu ulicy Boruty-Spiechowicza interpelacja
07.10.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. wykazu zadań drogowych w latach 2019 do 2023 interpelacja
09.09.2019
odpowiedź
15.07.2019 ws. prosby mieszkańców ulicy Poprzecznej z dnia 15.06.2019 r. interpelacja
29.07.2019
odpowiedź
15.07.2019 ws. remontu chodnika przy ulicy Norwida interpelacja
29.07.2019
odpowiedź
15.07.2019 ws. terenu rekreacyjnego przy ulicy Broniewskiego 42 interpelacja
25.07.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. terenu rekreacyjnego pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy a Placem Fabrycznym interpelacja
21.06.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. rozpatrzenia prośby o przyznanie mieszkania komunalnego interpelacja
24.05.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. zorganizowania spotkania w sprawie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" dotyczącego obszaru działania Rady Osiedla Biała Wschód interpelacja
27.03.2019
03.01.2020
odpowiedź
uzupełnienie
25.02.2019 ws. umiejscowienia klubu seniora w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 5 interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
19.02.2019 ws. wyjaśnienia problemów związanych z parkowaniem interpelacja
28.02.2019
odpowiedź
19.02.2019 ws. remontu ulicy Braci Gierymskich interpelacja
28.02.2019
odpowiedź
22.01.2019 dot. konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
17.01.2019 ws. budowy cmentarza przy ul. Piekarskiej interpelacja
30.01.2019
odpowiedź
07.12.2018 ws. planowanej sprzedaży targowiska przy ul. Lompy przez PSS "Społem" interpelacja
20.12.2018
odpowiedź