Drabek Przemysław 2018-2023

Drabek Przemysław
Nazwisko i imię: Drabek Przemysław*
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej V, VI, VII, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

* Informacja dodatkowa: 13 października 2019 r. w wyniku wyboru na Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wygasł mandat Radnego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

Zaufanie jakim obdarzyli mnie Państwo w wyborach i poparcie mojej kandydatury na radnego przez 2668 wyborców oraz 29 962 głosów poparcia mojej osoby jako kandydata na prezydenta miasta Bielska-Białej w roku 2018 jest dla mnie wielkim zaszczytem oraz zobowiązaniem do aktywnej działalności na rzecz mieszkańców Bielska-Białej. W VI i VII kadencji pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Cieszę się z tego jak rozwija się zaproponowany przeze mnie program „Rodzina +” skierowany do rodzin wielodzietnych. Każdego roku przystępujemy do prac nad Budżetem Obywatelskim, który również jest projektem zgłoszonym przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jestem zaangażowany w prace, których celem było stworzenie górskich ścieżek rowerowych a obecnie ich rozwój. Podstawą rozwoju miasta jest oferta edukacyjna i wspieranie działań na rzecz zwiększenia możliwości kształcenia na dobrych kierunkach studiów. 

W obecnej kadencji należy zbudować efektywną politykę mieszkaniową, tworzyć nowe miejsca w przedszkolach i żłobkach, wspierać zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach funkcjonowania miasta. W Bielsku-Białej się urodziłem i dla niego pracuję. Moim marzeniem jest wykorzystanie wszystkich potencjałów drzemiących w naszym pięknie położonym, otoczonym górami i wspaniałą przyrodą mieście. Dzięki współpracy z mieszkańcami, pełnymi ciekawych pomysłów i energii Bielsko-Białą zmienimy na lepsze.
Dziękując za odwiedzenie tej strony internetowej zapraszam do zapoznania się z moją działalnością w Radzie Miejskiej, a także poza nią. Będę wdzięczny za Państwa propozycje oraz uwagi dotyczące rozwoju i życia Naszego Miasta.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.przemyslawdrabek.pl

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 14
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
23.09.2019 ws. strefy płatnego parkowania interpelacja
03.10.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. uczestnictwa w kampanii edukacyjnej „Mogę! Zatrzymać Smog – Przedszkolaku złap oddech” interpelacja
09.09.2019
odpowiedź
09.07.2019 ws. uciążliwości odorowych z Zakładu Gospodarki Odpadami interpelacja
23.07.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. uruchomienia programu "Bon Żłobkowy" w Bielsku-Białej interpelacja
21.06.2019
odpowiedź
15.05.2019 ws. utworzenia funduszu na dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Bielsku-Białej interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
12.04.2019 ws. utworzenia Rowerowego Patrolu Pierwszej Pomocy. interpelacja
25.04.2019
odpowiedź
05.03.2019 ws. organizacji i sposobu działania ośrodka integracji obcokrajowców interpelacja
14.03.2019
odpowiedź
26.02.2019 ws. realizacji wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. rewitalizacji parku sąsiadującego z Ratuszem interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. rozwoju infrastruktury rowerowej w Bielsku-Białej interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.02.2019 ws. oznaczenia nieruchomości Rodzinnych Ogródków Działkowych jako "ZD - zieleń działkowa" w konsultowanym obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
22.01.2019 dot. konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
18.12.2018 ws. sytuacji finansowej Bialskiego Klubu Sportowego "STAL" Bielsko-Biała interpelacja
31.12.2018
odpowiedź
29.11.2018 ws. uruchomienia Oddziału Neurologicznego w BCO - Szpitalu Miejskim interpelacja
11.12.2018
odpowiedź