Kołek Edward 2018-2023

Kołek Edward
Nazwisko i imię: Kołek Edward
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej III, IV, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg I
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości
Telefon:

Radny III i IV kadencji Rady Miejskiej Bielska-Białej. Bielszczanin z urodzenia, hałcnowianin z wyboru (od 1989 roku). Emerytowany nauczyciel języka polskiego. Członek - założyciel i prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Hałcnowa. 

W bieżącej, VIII kadencji działa w następujących komisjach stałych Rady Miejskiej:

  • Komisja Edukacji i Kultury
  • Komisja Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa
  • Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 22
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
20.08.2020 ws. zwolnienia z części opłaty za wywóz odpadów komunalnych gospodarstw domowych ogrzewanych gazem, elektrycznością czy olejem opałowym (RM.0003.299.2020) interpelacja
24.08.2020
odpowiedź
06.08.2020 ws. przeznaczenia i wydatkowania przez gminę Bielsko-Biała środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tarcza dla samorządów). (RM.0003.276.2020) interpelacja
18.08.2020
odpowiedź
04.08.2020 ws. lamp ulicznych na placu Wojska Polskiego (RM.0003.269.2020) interpelacja
12.08.2020
odpowiedź
04.08.2020 ws. lustra na skrzyżowaniu ulic 13 Zakrętów i Bystrej w B-B Hałcnowie. (RM.0003.268.2020) interpelacja
12.08.2020
odpowiedź
15.07.2020 ws. progów spowalniających na ul. Bzowej w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.249.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
15.07.2020 ws. ulic Wawelskiej i Marii i Bolesława Wysłouchów w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.248.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
15.07.2020 ws. budowy ulic Szlak, Saskiej i Macieja Rataja w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.247.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
15.07.2020 ws. ulicy Pasażerskiej w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.246.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
06.07.2020 ws. cząstkowych remontów dróg w Hałcnowie i Komorowicach (RM.0003.240.2020) interpelacja
15.07.2020
odpowiedź
06.07.2020 ws. budowy nowych dróg w Hałcnowie (RM.0003.239.2020) interpelacja
13.07.2020
odpowiedź
06.07.2020 ws. stanu leśniczówki Habsburgów w Lipniku (RM.0003.238.2020) interpelacja
13.07.2020
odpowiedź
06.07.2020 ws.  prac odtworzeniowych nawierzchni asfaltowej po budowie kanalizacji sanitarnej w Hałcnowie (RM.0003.237.2020) interpelacja
15.07.2020
odpowiedź
24.06.2020 ws. zagadnień drogowych w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.228.2020) interpelacja
08.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. udzielenia pomocy finansowej miejscowości Kaniów w Gminie Bestwina w związku z usuwaniem skutków trąby powietrznej (RM.0003.210.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
19.06.2020 ws. zapisów w „Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (…) nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała (RM.0003.206.2020) interpelacja
24.06.2020
odpowiedź
19.06.2020 ws. budowy ulicy Głośnej i remontu ulicy Marglowej w Bielsku-Białej Hałcnowie (RM.0003.204.2020) interpelacja
26.06.2020
odpowiedź
02.06.2020 ws. progów spowalniających na następujących ulicach: Barkowska, Bystra, Kolonia, Zagrody (RM.0003.187.2020) interpelacja
10.06.2020
odpowiedź
02.06.2020 ws. wybudowania chodnika dla pieszych na części ul. Południowej (RM.0003.186.2020) zapytanie
15.06.2020
odpowiedź
02.06.2020 ws. informacji na temat budowy masztu telefonii komórkowej i systemu 5G na działce przy ul. Taterniczej (RM.0003.185.2020) zapytanie
10.06.2020
odpowiedź
02.06.2020 ws. zapisów w „Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, (…) oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć (…), nauczycielom przedszkoli, szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsko-Biała (RM.0003.184.2020) interpelacja
10.06.2020
odpowiedź
18.03.2020 ws. przygotowania przez miasto pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego (RM.0003.124.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
11.03.2020 ws. nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego (RM.0003.97.2020) interpelacja
23.03.2020
odpowiedź