Okrzesik Janusz 2018-2023

Okrzesik Janusz
Nazwisko i imię: Okrzesik Janusz
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: radny Rady Miejskiej Bielska-Białej II, III, IV, V, VIII kadencji
Komitet wyborczy: KWW Okrzesik i Niezależni.BB
Okręg wyborczy: Okręg IV
Klub radnych: Niezależni.BB

Na radnego zostałem wybrany przez mieszkańców już po raz piąty. Nie należę do żadnej partii politycznej i chciałbym reprezentować w naszej Radzie głos bezpartyjnych samorządowców. W swojej pracy chcę skupić się na takich działaniach, które pozwolą uwolnić olbrzymi potencjał energii, drzemiący w obywatelach Bielska-Białej. Trzeba zwiększyć wpły zwykłych ludzi na działalność samorządu. Chcę również pracować na rzecz poprawy jakości życia, szczególnie poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 40
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
17.03.2021 ws. prac nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tzw. „strefy przemysłowej” w Lipniku (RM.0003.171.2021) interpelacja
30.03.2021
odpowiedź
17.03.2021 ws. planu inwestycji drogowych w dzielnicy Lipnik (RM.0003.170.2021) interpelacja
30.03.2021
odpowiedź
01.03.2021 ws. uwzględnienia budowy kontrapasu dla rowerzystów w koncepcji rozbudowy ul. Akademii Umiejętności (RM.0003.117.2021) interpelacja
16.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. działań Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji tzw. uchwały antysmogowej województwa śląskiego (RM.0003.101.2021) interpelacja
01.03.2021
odpowiedź
16.02.2021 ws. poprawy funkcjonalności strony internetowej dedykowanej konsultacjom społecznym (RM.0003.100.2021) interpelacja
26.02.2021
odpowiedź
14.12.2020 ws. poprawy bezpieczeństwa w rejonie ulicy Langiewicza (RM.0003.518.2020) interpelacja
22.12.2020
odpowiedź
14.12.2020 ws. zakupu oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli i żłobków w związku z zaistnieniem okoliczności zwiększających efektywność ich działania (RM.0003.513.2020) interpelacja
21.12.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. propozycji wprowadzenia zmiany zasad przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego zgodnie z programem osłonowym dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ciepła (RM.0003.402.2020) interpelacja
04.11.2020
odpowiedź
15.10.2020 ws. koncepcji budowy centrum przesiadkowego oraz północnej obwodnicy miasta (RM.0003.389.2020) interpelacja
28.10.2020
odpowiedź
13.10.2020 ws. budowy przejścia pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Saneczkową i ks. Stanisława Brzóski (RM.0003.378.2020) interpelacja
27.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. ewaluacji pierwszego roku obowiązywania programu osłonowego dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ogrzewania (RM.0003.348.2020) interpelacja
05.10.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. budowy strategii rozwoju miasta (RM.0003.311.2020) interpelacja
03.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. uwzględnienia niełatwej sytuacji lokalnych organizacji pozarządowych przy sporządzaniu budżetu Miasta na 2021 rok (RM.0003.310.2020) interpelacja
04.09.2020
odpowiedź
18.08.2020 ws. środków dla rad osiedli przyznanych za najwyższą frekwencję wyborczą w tzw. „Grze o milion” (RM.0003.290.2020) interpelacja
27.08.2020
21.09.2020
odpowiedź
uzupełnienie
25.05.2020 ws. wniosku grupy bielskich historyków i działaczy społecznych, którzy postulują powstanie w Bielsku-Białej turystycznego szlaku „Śladami rodziny św. Jana Pawła II” (RM.0003.182.2020) interpelacja
08.06.2020
odpowiedź
26.03.2020 ws. zakupu sprzętu do przeprowadzania testów na koronawirusa (RM.0003.129.2020) interpelacja
03.04.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. powołania zespołu koordynatorów projektów budżetu obywatelskiego (RM.0003.121.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. rozpoznania sprawy bezprawnego i niewłaściwego wykonania ekspertyzy dendrologicznej oraz ustalenia osób odpowiedzialnych za ewentualne nieprawidłowości (RM.0003.72.2020) interpelacja
02.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. planów rewitalizacji Parku Włókniarzy oraz parku koło Ratusza (RM.0003.71.2020) interpelacja
02.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. sięgaczy ulic na terenie miasta (RM.0003.68.2020) interpelacja
26.02.2020
odpowiedź
27.01.2020 ws. rozbudowy Al. Armii Krajowej od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolei linowej (RM.0003.37.2020) interpelacja
10.02.2020
odpowiedź
16.12.2019 ws. realizacji programu osłonowego dla osób rezygnujących z węgla na rzecz ekologicznych źródeł ogrzewania interpelacja
30.12.2019
odpowiedź
09.12.2019 ws. konieczności opracowania nowej koncepcji projektu Placu Wojska Polskiego (RM.0003.417.2019) interpelacja
19.12.2019
odpowiedź
04.12.2019 ws. uciążliwości lokalowych i przestrzennych w Szkole Podstawowej nr 13 w Bielsku-Białej Lipniku (RM.0003.407.2019) interpelacja
12.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. finansowania programu „Zamień kopciucha na ekoczyściucha” w budżecie Miasta na 2020 rok interpelacja
03.12.2019
odpowiedź
15.11.2019 ws. ochrony dzieci przed zapyleniem w przedszkolach publicznych interpelacja
29.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Brzoskwiniowej interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
15.07.2019 ws. informacji o planowanej wycince drzew w ramach realizacji ostatniego etapu rozbudowy i modernizacji ulicy Wczasowej na granicy dzielnic Mikuszowice Krakowskie i Leszczyny interpelacja
29.07.2019
odpowiedź
13.05.2019 ws. podjęcia działań wstrzymujących planowana przez zarządcę torowiska tj. Przedsiębiorstwo PKP PLK SA wycinkę drzew wzdłuż linii kolejowej 139 interpelacja
22.05.2019
odpowiedź
10.05.2019 ws. usytuowania znaku zakazu zatrzymywania sie na ulicy Złoty Potok oraz zakazu postoju na ulicy Saneczkowej w Bielsku-Białej Straconce. interpelacja
22.05.2019
odpowiedź
30.04.2019 ws. uznania za pomnik przyrody szpaleru drzew przy ulicy Cieszyńskiej interpelacja
09.05.2019
13.11.2019
odpowiedź
odpowiedź
15.04.2019 ws. wyłączenia możliwości parkowania na Placu Wolności interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
03.04.2019 ws. bieżącego utrzymania oraz kapitalnego remontu ul. Źródlanej w dzielnicy Bielsko-Biała Leszczyny interpelacja
17.04.2019
odpowiedź
18.03.2019 ws. kruszarni betonu w Lipniku interpelacja
28.03.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. powołania Miejskiego Ogrodnika interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
08.03.2019 ws. planowanej drogi zbiorczej w Komorowicach Śląskich interpelacja
29.03.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. przyspieszenia prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Lipnik interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. przygotowania szkół ponadpodstawowych w Bielsku-Białej na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
18.12.2018 ws. procedur weryfikacji projektów budżetu obywatelskiego interpelacja
02.01.2019
odpowiedź
28.11.2018 ws. kruszarni kamienia w Lipniku interpelacja
11.12.2018
odpowiedź