Buzek Janusz 2018-2023

Janusz Buzek
Nazwisko i imię: Buzek Janusz
Wykształcenie: wyższe
Staż samorządowy: w latach 2010 - 2014 radny Sejmiku Śląskiego, w latach 2006 - 2010 radny miasta Chorzowa, radny Rady Miejskiej Bielska-Białej VIII kadencji (2018 - 2023)
Komitet wyborczy: KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: Okręg V
Klub radnych: Prawa i Sprawiedliwości

Od 2003 r. przedsiębiorca oraz doradca przedsiębiorstw. Skuteczny, aktywny radny IV kadencji Sejmiku Śląskiego. Pozyskał ponad 20 mln zł na modernizację dróg wojewódzkich, renowację zabytków, sport dzieci i młodzieży oraz inne.

W 2015 r. członek Rady Programowej Prawicy przy Beacie Szydło. Osobowość Roku 2017 w plebiscycie "Dziennika Zachodniego" w kategorii Samorządność w Bielsku-Białej.

Mąż Ady, tata Karoli i Jeremiasza. Główne hobby - czytanie, narty w Beskidach.

Program:

  • Budowa miejsc parkingowych na osiedlach: Beskidzkim i Karpackim z poszanowaniem zielonych enklaw,
  • Powszechny program nauki jazdy na nartach i snowboardzie dla uczniów,
  • Beskidzkie Laboratoria Młodych Odkrywców - wdrożenie unikalnego programu rozwoju intelektualnego dla wychowanków przedszkoli oraz szkół podstawowych i średnich,
  • Ochrona i udostępnianie dla celów ekelogicznej rekreacji "Doliny Gościnnej" od os. Karpackiego do Dębowca.

Interpelacje i zapytania:

Liczba interpelacji lub zapytań: 102
Data złożenia Tematyka interpelacji lub zapytania Treść interpelacji lub zapytania (pdf) Data wpływu odpowiedzi Treść odpowiedzi (pdf)
12.05.2021 ws. wdrożenia wniosków, spostrzeżeń, zaleceń i wyników kontroli zewnętrznych oraz kontroli i audytów wewnętrznych zrealizowanych w tut. Urzędzie w 2019 i 2020 r. (RM.0003.265.2021) interpelacja
12.05.2021 ws. wydatków Miejskiego Zarządu Dróg w 2020 r., których wartość nie przekroczyła kwoty 130 00 zł. (RM.0003.264.2021) interpelacja
12.05.2021 ws. efektywności gospodarowania finansami szkół prowadzonych przez Miasto Bielsk-Biała (RM.0003.263.2021) interpelacja
12.05.2021 ws. wybranych aspektów organizacyjnych Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej (RM.0003.262.2021) interpelacja
07.04.2021 ws. wprowadzenia zmian w zakresie informacji Mieszkańców Bielska-Białej (RM.0003.186.2021) interpelacja
20.04.2021
odpowiedź
01.04.2021 ws. budowy masztu telekomunikacyjnego (stacji bazowej Play4) przy ul. Andrzeja Boboli 49 w Bielsku-Białej (RM.0003.183.2021) interpelacja
13.04.2021
odpowiedź
17.02.2021 ws. bieżącego publikowania informacji o interpelacjach i zapytaniach radnych Rady Miejskiej w Magazynie Samorządowym W BIELSKU-BIAŁEJ – dwutygodniku wydawanym przez Gminę Bielsko-Biała (RM.0003.107.2021) interpelacja
23.02.2021
odpowiedź
08.02.2021 ws. wynajmu obiektów Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej firmie Neosport Damian Babiński (RM.0003.63.2021) interpelacja
16.02.2021
odpowiedź
02.02.2021 ws. możliwej profanacji ludzkich szczątków na terenie byłego cmentarza żydowskiego w Białej (RM.0003.57.2021) interpelacja
16.02.2021
odpowiedź
02.02.2021 ws. naboru na stanowisko radcy prawnego w Centrum Usług Wspólnych córki pana prezydenta Piotra Kuci (RM.0003.56.2021) interpelacja
05.02.2021
odpowiedź
18.01.2021 ws. remontu przy ul. Żołędziowej (RM.0003.24.2021) interpelacja
01.02.2021
odpowiedź
08.01.2021 ws. efektywności Inteligentnego Systemu Transportowego (RM.0003.6.2021) interpelacja
21.01.2021
odpowiedź
08.01.2021 ws. cyfrowych narzędzi wsparcia procesów edukacyjnych w Bielsku-Białej (RM.0003.5.2021) interpelacja
20.01.2021
odpowiedź
22.12.2020 ws. wypowiadania przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umów najmu mieszkańcom kamienic przy ulicy Norberta Barlickiego 1 i 3 w związku z planowanym remontem tych nieruchomości (RM.0003.525.2020) interpelacja
05.01.2021
odpowiedź
22.12.2020 ws. informacji nt. badań wad postawy ciała prowadzonych przez Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy użyciu bezinwazyjnego urządzenia – DIERS oraz przywrócenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla sześciolatków w bielskich przedszkolach (ciąg dalszy) RM.0003.524.2020 interpelacja
30.12.2020
odpowiedź
09.12.2020 ws. utworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (RM.0003.493.2020) interpelacja
23.12.2020
odpowiedź
04.12.2020 ws. wypowiadania przez ZGM umów najmu mieszkańcom kamienic przy ul. Norberta Barlickiego 1 i 3 oraz Juliusza Słowackiego 21 (RM.0003.482.2020) interpelacja
11.12.2020
odpowiedź
04.12.2020 ws. realizacji projektu „Młodzi łowcy androidów, czyli roboty edukacyjne w szkołach i przedszkolach” (RM.0003.481.2020) interpelacja
16.12.2020
odpowiedź
30.11.2020 ws. wybudowania drogi dojazdowej od ul. Gościnnej do nowopowstających budynków na działkach o nr 1436/22, 1236/23, 1436/24, 1436/25, 1436/26, 1436/28 oraz 1436/29 obręb Kamienica, po śladzie obecnego dojazdu technologicznego (budowlanego) RM.0003.471.2020 interpelacja
16.12.2020
odpowiedź
26.11.2020 ws. informacji nt. badań wad postawy ciała prowadzonych przez Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy użyciu bezinwazyjnego urządzenia – DIERS oraz przywrócenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla sześciolatków w bielskich przedszkolach (RM.0003.468.2020 ) interpelacja
08.12.2020
odpowiedź
27.10.2020 ws. elektronicznego dostarczania decyzji administracyjnych (RM.0003.410.2020) interpelacja
06.11.2020
odpowiedź
27.10.2020 ws. przedstawienia informacji o sytuacji finansowej spółek z większościowym udziałem Gminy Bielsko-Biała w związku z skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19 (RM.0003.405.2020) interpelacja
10.11.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. planowanych oszczędności w budżecie miasta na 2021 r. (RM.0003.395.2020) interpelacja
30.10.2020
odpowiedź
19.10.2020 ws. wnioskowania przez miasto Bielsko-Biała o zwiększenie subwencji oświatowej (RM.0003.394.2020) interpelacja
27.10.2020
odpowiedź
29.09.2020 ws. nieruchomości będącej własnością miasta i kwalifikujących się do otrzymania premii termomodernizacyjnej (RM.0003.353.2020) interpelacja
12.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. remontu ulicy Pocztowej (RM.0003.339.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
21.09.2020 ws. wyboru przez Prezydenta Miasta w imieniu placówek oświatowych instytucji finansowej, która będzie zarządzać oszczędnościami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (RM.0003.337.2020) interpelacja
01.10.2020
odpowiedź
10.09.2020 ws. modernizacji placu zabaw przy Domu Kultury w Kamienicy (RM.0003.320.2020) interpelacja
24.09.2020
odpowiedź
10.09.2020 ws. budowy mieszkań komunalnych przy ulicy Wapiennej i Ludwika Solskiego (RM.0003.319.2020) interpelacja
22.09.2020
odpowiedź
02.09.2020 ws. wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta i jego Zastępców w okresie od 01.01.2019 r. do 31.07.2020 r. (RM.0003.316.2020) interpelacja
16.09.2020
odpowiedź
załączniki
28.08.2020 ws. systemu sprzedaży biletów autobusowych (RM.0003.312.2020) interpelacja
09.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. wytycznych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z pandemią COVID-19 (RM.0003.303.2020) interpelacja
02.09.2020
odpowiedź
24.08.2020 ws. reorganizacji Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej (RM.0003.302.2020) interpelacja
04.09.2020
odpowiedź
17.08.2020 ws. A) wnioskowania przez miasto Bielsko-Białą o przyznanie premii remontowej na remont budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,B) inwestycji zgłoszonych do rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. (RM.0003.286.2020) interpelacja
31.08.2020
odpowiedź
17.08.2020 ws. odnowienia tablicy upamiętniającej Edwarda Zajączka oraz pomnika Domu Polskiego przy ulicy Partyzantów 44 w Bielsku-Białej (RM.0003.285.2020) interpelacja
24.08.2020
21.10.2020
odpowiedź
uzupełnienie
06.08.2020 ws. przeznaczenia i wydatkowania przez gminę Bielsko-Biała środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tarcza dla samorządów). (RM.0003.276.2020) interpelacja
18.08.2020
odpowiedź
31.07.2020 ws. ewentualnego zbycia przez miasto akcji TS Podbeskidzie S.A. (RM.0003.263.2020) interpelacja
11.08.2020
odpowiedź
16.07.2020 ws. dochodów miasta w pierwszym półroczu 2020 r. oraz planu oszczędności (RM.0003.255.2020) interpelacja
30.07.2020
odpowiedź
16.07.2020 ws. planów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Bielsku-Białej (RM.0003.254.2020) interpelacja
28.07.2020
odpowiedź
16.07.2020 ws. statusu prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (RM.0003.253.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
15.07.2020 ws. opracowania powszechnie obowiązującej instrukcji w szkołach i przedszkolach w zakresie niektórych aspektów organizowania zajęć nieobowiązkowych (RM.0003.252.2020) interpelacja
28.07.2020
odpowiedź
15.07.2020 ws. planowanego modelu funkcjonowania Bielsko-Bialskiego Ośrodka Rekreacyjno-Narciarskiego (RM.0003.251.2020) interpelacja
29.07.2020
odpowiedź
15.07.2020 ws. oczyszczenia i udrożnienia rowu przy ul. Rucianej (RM.0003.250.2020) interpelacja
23.07.2020
odpowiedź
03.07.2020 ws. przekształcenia Miejskiego Zarządu Oświaty w centrum usług wspólnych (RM.0003.230.2020) interpelacja
10.07.2020
odpowiedź
22.06.2020 ws. udzielenia pomocy finansowej miejscowości Kaniów w Gminie Bestwina w związku z usuwaniem skutków trąby powietrznej (RM.0003.210.2020) interpelacja
06.07.2020
odpowiedź
11.05.2020 ws. przedstawienia informacji o sytuacji finansowej spółek z większościowym udziałem Gminy Bielsko-Biała w związku z trwającym zamrożeniem gospodarki (RM.0003.165.2020) interpelacja
25.05.2020
odpowiedź
15.04.2020 ws. stworzenia grupy zakupowej w celu  nabycia środków dezynfekujących albo/i usług dezynfekcji (RM.0003.140.2020) interpelacja
27.04.2020
odpowiedź
15.04.2020 ws. sporządzenia projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, część II (RM.0003.139.2020) interpelacja
29.04.2020
odpowiedź
02.04.2020 ws. przedłożenia informacji nt. aktywności gospodarczej firm oraz ilości osób bezrobotnych (RM.0003.136.2020) interpelacja
10.04.2020
odpowiedź
02.04.2020 ws.konsultacji społecznych Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych (RM.0003.135.2020) interpelacja
08.04.2020
odpowiedź
02.04.2020 ws. sporządzenia projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (RM.0003.134.2020) interpelacja
09.04.2020
odpowiedź
18.03.2020 ws. przygotowania przez miasto pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego (RM.0003.124.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
18.03.2020 ws. obniżki czynszów za miesiąc marzec br. i ewentualnie następne w lokalach użytkowych wchodzących w skład zasobu miasta (RM.0003.123.2020) interpelacja
30.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. strategii rozwoju Bielska-Białej do roku 2030 (RM.0003.111.2020) interpelacja
24.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. zmiany koncepcji rozbudowy kładki nad ulicą Warszawską i dworcem PKP (RM.0003.110.2020) interpelacja
24.03.2020
odpowiedź
16.03.2020 ws. drogi prywatnej w rejonie ulicy Karpackiej 191 (RM.0003.109.2020) interpelacja
26.03.2020
odpowiedź
11.03.2020 ws. nadania nazwy dla rond drogowych w Bielsku-Białej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego (RM.0003.97.2020) interpelacja
23.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. modernizacji Parku Włókniarzy i Parku Ratuszowego (RM.0003.65.2020) interpelacja
02.03.2020
odpowiedź
17.02.2020 ws. wdrożenia Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg normy ISO 37001 oraz Systemu Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności w myśl wytycznych normy ISO 19600 (RM.0003.64.2020) interpelacja
25.02.2020
odpowiedź
22.01.2020 ws. doświetlenia przejść dla pieszych w rejonie Osiedli Karpackiego i Beskidzkiego oraz dzielnicy Kamienica (RM.0003.29.2020) interpelacja
03.02.2020
odpowiedź
22.01.2020 ws. biletów autobusowych oraz  systemu ich sprzedaży (RM.0003.28.2020) interpelacja
29.01.2020
odpowiedź
30.12.2019 ws. uwag do projektu optymalizacji sieci połączeń transportu autobusowego, przedstawionego w opracowaniu „Publiczny Transport Zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+” (RM.0003.438.2019) interpelacja
10.01.2020
odpowiedź
23.12.2019 dot. interpelacji w/s nagrań audio obrad komisji Rady Miejskiej (RM.0003.437.2019) interpelacja
07.01.2020
odpowiedź
23.12.2019 ws.zmiany koncepcji rozbudowy kładki nad ulicą Warszawską i dworcem PKP (RM.0003.436.2019) interpelacja
03.01.2020
odpowiedź
23.12.2019 dot. interpelacji w/s przedstawionej w skardze prezesa Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (RM.0003.435.2019) interpelacja
07.01.2020
odpowiedź
12.12.2019 dot. interpelacji w sprawie konieczności rozpoczęcia prac nad nową (poprawioną) wersją regulaminu przyznawania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych oraz nagród dla nauczycieli i dyrektorów placówek edukacyjnych (RM.0003.423.2019) interpelacja
23.12.2019
odpowiedź
09.12.2019 ws. konieczności opracowania nowej koncepcji projektu Placu Wojska Polskiego (RM.0003.417.2019) interpelacja
19.12.2019
odpowiedź
09.12.2019 ws. konieczności podjęcia Uchwały Krajobrazowej (RM.0003.412.2019) interpelacja
19.12.2019
odpowiedź
18.11.2019 ws. modernizacji Parku Włókniarzy, Parku Ratuszowego i parku przy ulicy Władysława Broniewskiego oraz zarządzenia nr ON.0050.728.2019.OS z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej interpelacja
29.11.2019
odpowiedź
13.11.2019 ws. sporządzenia i realizacji programu małej retencji dla miasta Bielska-Białej interpelacja
21.11.2019
odpowiedź
13.11.2019 ws. spowolnienia ruchu pojazdów na ulicy Karpackiej interpelacja
27.11.2019
27.12.2019
odpowiedź
uzupełnienie
05.11.2019 ws.planowanej podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi interpelacja
15.11.2019
odpowiedź
24.10.2019 ws. braku dozorowania działek nr 5224 oraz 364/5 zlokalizowanych w rejonie ulicy Lipnickiej 72 oraz planów Prezydenta Miasta zagospodarowania tych nieruchomości interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
24.10.2019 ws. wykonania oświetlenia wzdłuż sięgacza przy ulicy Lipnickiej 72 interpelacja
zał. zdjęcia
31.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. przyszłości dworca PKS interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. wdrożenia pilotażowej wersji programu Beskidzkie Laboratoria Młodych Odkrywców interpelacja
31.10.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. spowolnienia ruchu pojazdów na ulicach Karpackiej, Gościnnej, Jeżynowej oraz Skarpowej interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
21.10.2019 ws. uwag mieszkańców co do niestosownego zachowania kontrolerów biletów autobusowych interpelacja
04.11.2019
odpowiedź
10.10.2019 ws. stanowiska i planów Prezydenta Miasta w związku z biznesplanem inwestycji zakupu przez Spółkę BHT targu przy ul. Józefa Lompy 5 interpelacja
22.10.2019
odpowiedź
04.10.2019 ws.porannego rozkładu jazdy autobusu linii nr 7, kierunek od Szyndzielni do Wapienicy interpelacja
10.10.2019
odpowiedź
23.09.2019 ws. uwag do projektu Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała interpelacja
03.10.2019
odpowiedź
20.09.2019 dot. interpelacji w sprawie rozbudowy kładki nad ulicą Warszawską i dworcem PKP interpelacja
25.09.2019
odpowiedź
19.09.2019 dot. interpelacji w sprawie wzorów pism i umów dotyczących uczniowskich praktyk zawodowych interpelacja
27.09.2019
odpowiedź
19.09.2019 ws. złożonych interpelacji w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia dodatku funkcyjnego oraz motywacyjnego interpelacja
03.10.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws. kosztów poniesionych przez miasto z tytułu organizacji imprezy 90’Festiwal przez prywatny podmiot interpelacja
10.09.2019
odpowiedź
26.08.2019 ws.domniemanego uniemożliwienia przez akcjonariusza Gminę Bielsko-Biała realizacji strategii spółki BHT oraz blokowania przez miasto działań służących wzrostowi wartości i zyskowności spółki BHT, a także domniemanego braku dobrej woli akcjonariusza Gminy Bielsko-Biała w sprawie inicjatywy Skarbu Państwa, zmierzającej do zwiększenia przejrzystości wydatków na miękkie usługi, ponadto wdrożenia procedur postępowania kwalifikacyjnego na członków organu zarządzającego oraz zmierzającej do stosowania innych dobrych praktyk w zakresie zarządzania majątkiem interpelacja
09.09.2019
odpowiedź
15.07.2019 ws. nieudanej próby podwyższenia kapitału spółki akcyjnej Beskidzki Hurt Towarowy w celu zakupu przez ten podmiot targowiska przy ul. Lompy interpelacja
25.07.2019
odpowiedź
24.06.2019 ws. zadań/projektów zrealizowanych przez miasto w 2018 r. w ramach przedsięwzięcia strategicznego PZ-4 "Budowa partnerstw społecznych na rzecz integracji miasta" interpelacja
04.07.2019
odpowiedź
07.06.2019 ws. sporządzenia i realizacji programu małej retencji dla miasta Bielska-Białej interpelacja
21.06.2019
28.06.2019
odpowiedź
odpowiedź
13.05.2019 ws. nagrań audio obrad komisji Rady Miejskiej interpelacja
27.05.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. nagrań audio komisji Rady Miejskiej interpelacja
29.04.2019
odpowiedź
15.04.2019 ws. przekazywania przedsiębiorcom środków na pokrycie dodatków i premii wypłacanych pracownikom za wykonywanie obowiązków opiekunów uczniowskich praktyk zawodowych interpelacja
26.04.2019
odpowiedź
14.03.2019 ws. planu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 23 w Bielsku-Białej interpelacja
28.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. programu edukacji regionalnej dla uczniów szkół podstawowych i średnich na temat śląskiej i małopolskiej tradycji naszego miasta oraz umiejscowienie w kilku lokalizacjach Bielska-Białej znaków i tablic edukacyjnych, upowszechniających wiedzę mieszkańców i turystów o kontekstach geograficznych, historycznych, społecznych i kulturowych dawnej granicy na rzece Białej interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. wykonania przez miasto miejsc postojowych przy ul. Węglowej interpelacja
08.03.2019
odpowiedź
25.02.2019 ws. przystąpienia przez miasto do programu "Przestrzeń dla partycypacji" interpelacja
05.03.2019
odpowiedź
22.01.2019 dot. konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
21.01.2019 ws. pokrywania przedsiębiorcom kosztów prowadzenia praktyk zawodowych uczniów interpelacja
31.01.2019
odpowiedź
15.01.2019 ws. zorganizowania i przeprowadzenia przez Prezydenta Bielska-Białej wszechstronnych, powszechnych i jawnych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej interpelacja
29.01.2019
odpowiedź
10.12.2018 ws. remontu i przebudowy ulic Skarpowej oraz Jeżynowej w Bielsku-Białej interpelacja
14.12.2018
odpowiedź
10.12.2018 ws. przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii kolejowej 190 oraz koncepcji stworzenia kolei aglomeracyjnej interpelacja
17.12.2018
odpowiedź
10.12.2018 ws. prawdopodobnej likwidacji targu przy ul. Lompy 5 interpelacja
20.12.2018
odpowiedź